1. Quydagi yuklamalardan qaysilari so’zga qo’shib yoziladi? ku u(yu) da oq(yoq) mi a(ya) chi 8


Download 16.35 Kb.
Sana16.05.2022
Hajmi16.35 Kb.
#671972
Bog'liq
yuklama
4 uzb.., Nuriddinova. ekoturizm-angola, online work, English word formation, Ta\'limda texnologik yondoshuv, self study in learning english article

1. Quydagi yuklamalardan qaysilari so’zga qo’shib yoziladi? 1.-ku 2.-u(yu) 3.-da 4.-oq(yoq) 5.-mi 6.-a(ya) 7.-chi 8.-gina
A) 1.2.4.5.8.B) 2.3.5.6.C) 3.4.5.8.D) 4.5.8.
2. sizni otasi o’rnida ko’rsak-u naxatki sizdan beso’roq ish tutsak -a…(A.Q) Ushbu gapdagi yuklamalar miqdorini aniqlang.A) 1B) 2C) 3D) 4
3. Gar shul eshtkanim bo’lmasa ro’yo… Ushbu misradagi gar so’zi qaysi so’z turkumga xos. A) yuklamaB) bog’lovchiC) ko’makchi D) gar so’z emas ,qo’chimcha
4. Bu ko’chda ham faqatgina imorat xolos-da, boshqa hech narsa yo’q-ku. Bu gapdagi yuklamalar sonini aniqlang. A) 3B) 4C) 5D) 6
5. Ko’makchi vazifasida qo’lanuvchi so’zlarni belgilang. A) uchun, kabiB) qadar, sariC) keyin, so’ngD) ko’ra, sayil
6. Vosita manosini ifodalagan bilan ko’makchisi qaysi qatorda mavjud.
A) Muhayyo bu bolaga havas bilan qaradi.B) dehqon bilan ishchining mehnati barobar emasC) yuragim bir ajib his bilan to’la edi
D) Ismat bobo xassasi bilan eshikni ochib kirb keldi
7. Bog’lovchilarning qaysi turi gaplarni ham, uyushiq bo’laklarni ham bog’lab kelishi mukin?A) faqat ergashtiruvchi (tobe) bog’lovchilar
B) faqat teng bog’lovchilarC) teng va ergashtiruvchi (tobe) bog’lovchilarD) gaplarni ham uyushiq bo’laklarni ham bog’laydigan bog’lovchilar
mavjud emas
8. Qaysi ko’makchilar faqat bosh kelishik shaklidagi so’ bilan qo’llanadi? A) binoan, qarshiB) sayin, sariC) so’ng, beriD) qadar
9. Chiqish kelishigidagi so’z bilan qo’llanadigan ko’makchini topin.A) kabiB) qadarC) sayinD) so’ng
10. Qaysi qatordagi xususiyat yordamchi so’z turkumlariga oid so’zlarga xos emas?A) Grammatik ma’noga egalikB) lug’aviy ma’noga egalik
C) Grammatik vazifaga egalikD) Grammatik shaklga egalik
11. Qaysi qatorda yo’l so’zi uchun ko’makchisi ma’nosida qo’llangan? A) yo’lga chiqsang, yo’ldoshing bo’lsinB) bir yo’li oq, bir yo’li qizil shoyi
C) Yusufjon qiziqning ijodiy yo’li juda murakkab, rang-barangdirD) vatan yo’lida jon fido qilishga tayyormiz
12. bilam va uchun ko’makchilarining she’riy asarlarda uchraydigan –la, -chun shakli qay tarzda yoziladi?A) o’zi birikib kelgan so’zdan ajratib yoziladiB) o’zi bitikib kelgan so’zga qo’shib yoziladiC) o’zi birikib kelgan so’zdan keyin chiziqcha bilan yoziladiD) –la shakli so’zga qo’shib, -chun shakli ajratib yoziladi
13. Qaysi qatordagi gpda kelishlik qo’shimchasi ko’makchi bilan almashtirsh mumkin .A) mexnat hamisha inson xayoti va madanyatining asosi bo’lgan. B) Olimjon Farg’onadagi ukasi bilan telefonda gaplashdi. C) bog’imzdagi olmalardan yaxshi hosil oldik. D) O’ktam gulzor yoniga darov joy hozirladi.
14. Gap bo’laklariga ajiratishda ko’makchilar qay tarzda gap bo’laklariga ajiratiladi. A) vaziyatga ko’ra o’zi aloxida gap bo’lagiga ajiratiladi.
B) o’zidan keyin kelgan so’z bilan birgalikda gap bo’lagi bo’ladi .C) o’zidan oldin kelgan so’z bilan birgalikda gap bo’lagi bo’ladi.
D) ko’makchi gap bo’laklariga ajiratishda ishtirok etmaydi.
15. dam yomg’ir yog’adi, dam havo ochiladi. Bu gap tarkibda bog’lovchning qaysi turi qo’langan?
A) biriktiruv bog’lovchisi B) zidlov bog’lovchsi C) ayiruv bog’lovchsi D) ergashtiruvchi bog’lovchi
16. Ergashtiruvchi (tobe) bog’lovchi qo’llangan qtorni toping.
A) Olim sharq xalqlarining madanyati to’g’risida hurmat va iftixorbilan gapirdi.B) Hozir yo shamol bo’ladi,yo yomg’ir yog’adi
C) Qishloq obod bo’ldi, shuning uchun ko’nglim shod. D) Qiyosh dam yalt etib bir ko’rinib qoladi, dam bulutlar ichiga bekinib oladi.
17. U yurtiniyam, xalqiniyam, o’ziniyam boqdi.Ushbu gapdagi Yam shakli haqidagi qaysi hokum to’g’ri?
A) ko’makchiB) bog’lovchiC) yuklamaD) shakl yasovchi qo’shimcha
18. Ham so’zi qanday vaqda bog’lovi sanaladi?A) hama vaqt B) faqat teng bog’lovchilar o’rnidaC) uyishgn bo’laklarning oxirida takrorlsnib kelganda.D) faqat uyishgan bo’aklarning oldida kelgandagina bog’lovchi sanaladi.
19. Birikmani bog’lovchi bilan almashirish mumkun bo’lgan gapni belgilang?A) shunga qaramay u majlisga kelmadiB) bo’lsa border, ammo men ko’ganim yo’q. C) olisdan butun qishloq ko’zga tashlanadi D) kechga borib, yog’ayotgan yomg’ir qorga aylandi.
20. Bog’lovchi vasifasidagi –u(yu) yuklamalari qaysi bog’lovchilar o’rnida qo’lanishi mumkin.
A) biriktiruv bog’lovchilariB) zidlov bog’lovchilariC) ayiruv bog’lovchilariD) briktiruv va zidlov bog’lovchilari
21. Qaysi gapda bilan ko’makchisi bog’lovchi vasifasida kelgan?A) yerni traktir bilan haydaydilarB) keng yo’l bilan ketdik
C) Sobir erta bilan turdi va ishga otlandiD) Vazira bilan singlim bir guruha o’qishadi.
22. Quyidagi gapda –chi qanday vazifa bajaryapti?Sen-chi, sen qayerda eding?
A) so’z yasovchi qo’shimchaB) ta’kid yuklamasiC) so’roq yuklamasiD) lug’aviy shakl yasovchi
23. Ot, olmosh, son, harakat nomi, sifatdoshlardan keyin kelib,
ularning boshqa so’z bilan bog’lanishini bildirishga xizmat
qiladigan so’z turkumi …
A) sifat
B) ko’makchi
C) bog’lovchi
D) yuklama
24. Axir Marg’ilonda bizning ham shunday kelinimiz bor ekan-u,
bilmay yurgan ekanmiz-da. Gapdagi yuklamalar sonini aniqlang.
A) 3taB) 4taC) 2taD) 5ta
25. Bu qishloq haqida ko’proq narsani bilgimiz, ko’rgimiz
kelardi, lekin borgan sari qorong’ulik borliq uzra o’z chodirini
yoza boshladi.
Shu gapda qo’llangan ko’makchilarni toping.
A) bu, haqida, sari
B) haqida, sari, uzra
C) sari, uzra D) haqida, uzra
Download 16.35 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling