1. Quyidagi sistemaning muvozanat holati qaysi temperaturada sodir bo‘ladi: /4 jadv qarang


Download 23.92 Kb.
Sana11.11.2021
Hajmi23.92 Kb.

II

125

136

147

158

169

180

181

192

203

214

224

235

1. Quyidagi sistemaning muvozanat holati qaysi temperaturada sodir bo‘ladi: /4 jadv.qarang/.
4HCl(g)+O2 (g)→2H2O(g)+2Cl2 (g); N=-144kDj
Ushbu sistemada nima kuchli oksidlovchi xlormi yoki kislorod va qaysi temperaturada? (Javob: 891 k).

2 . SO + CI ⇄ COCI2 sistemaning muvozanati reaksiyaga kirishuvchi moddalarning quyidagi konsentratsiyalarda qaror topadi: [SO] + [CI] ⇄ [COCI2] = 0,001 mol’/l. Muvozanat konstantasini va uglerod (P) oksidi va xlorning dastlabki konsentratsiyalarini hisoblang. (Javob: K=1000, [SO]dast=[CI]dast= 0,02 mol’/l).

3 . 400 ml 70% li sul’fat kislota eritmasiga /zichligi 1,611/500 ml suv quyilganda eritmaning protsent konsentratsiyasi nimaga teng bo‘ladi? (Javob 39,41%)
4. Suv bug‘ining bosimi 100 0S da 1,01325 105 PA ga teng. SHu temperaturada 4%-li mochevina eritmasi SO(NN2)2 bug‘i bosimini hisoblang. (Javob: 1,00085 105 PA).

5. Quyidagi reaksiyalarni ion-molekulyar tenglamalarini tuzing: a) FeS va Fe(ON)3 ni sulfat kislotada erishi b) A1(ON)3 ni natriy gidroksidi bilan tasiri; v) NNO2 ni natriy gidroksidi bilan neytrallanishi.

6. 200 g suvda 0,53 g Na2SO3 bo‘lgan eritma - 0,13°S da kristallanadi. SHu eritmadagi natriy karbonatniig ko‘rinma ionlanish darajasini hiooblang. (Javob: 0,895).

7. g suvda 2,5 g natriy gidroksidi va NaON ning ko‘rinma ionlanish darajasi 80 % ga teng bo‘lgan eritmaning 100°S dagi bug‘i bosimini aniqlang. (Javob: 0,99098 105 PA).

8. SrS13, FeSO4, Na2SO3 va Na2S tuzlarining gidroliz reaksiya tenlamalarini ion-molekulyar va molekulyar ko‘rinishda yozing. Eritmalarning qaysi birida rN<7, rN>7 bo‘ladi?

9. 5 l to‘yingan eritmada 0,05 g stronsiy karbonat borligini bilgan holda uning eruvchanlik ko‘paytmasini hisoblang?(Javob: 4,58•10-9 ).

10. Marganets elektrodining o‘z tuzi eritmasidagi potensiali - 1,23 V ga teng. Mn2+ ionining konsentratsiyasini mol/l da hisoblang. (Javob; 1,89•10-2 mol/l).

11. 5-jadval. Bazi bir oksidlanish-qaytarilish sistemalarining suvli eritmalaridagi standarat elektrod potensiali E0298
Oksidlangan forma

Qaytarilgan forma

E0298, V

K+

Na+

Mg2+

Mn2+

Zn2+

Fe2+

Sn2+

Cr2-4 + H2O

Pv2+

2H+

SO2-4 + H+

Cu2+

O2 + H2O

I2

ASO3-4 + H+

O2 + 2H+

Fe3+

Ag+

NO-3 + H+

Br2

IO-3 + H+

YO-3 + H+

H2O

Cr2O2-7 + H+

Cl2

ClO-3 + H+

MpO-4 + H+

H2O2 + H+

BiO2-3 + H+

F2K

Na

MgMp

Zn

FeSn

Cr2- + OH-

Pv

H2SO2-3 + H2O

Cu

OH-2I-

ASO-2 + H2O

H2O2

Fe2+

Ag

NO-3 + H2O2Br

I2 + H2O

Y-3 + H2O

O2 + H+

Cr3+ + H2O

2Cl-

Cl- + H2O

MpO2+ + H2O

H2O

Bi3+ + H2O

2F-


-2,923

-2,714


-2,37

-1,18


-0.763

-0,44


-0,13

-0,126


0,000

+0,22


+0,34

+0,401


+0,54

+0,56


+0,68

+0,77


+0,80

+0,96


+1,07

+1,19


+1,09

+1,228


+1,33

+1,36


+1,45

+1,51


+1,77

+1,80


+2,87

** ⇄


12. Na2[Cd(CN)4], K4[TiCl8], [Cr(H2O)4Cl2] Cl, H[ZnCl2OH] birikmalardan kompleks ioykarniyg zaryadini, kompleks hosil qiluvchining koordiyaatsion sonini va oksidlanish darajasini aniqlang.
Download 23.92 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling