1. Quyonlar junining oq bo’lishi qora bo’lishi ustidan jingalak bo’lishi silliq bo’lishidan dominantlik qiladi


Download 27.82 Kb.
Sana26.11.2021
Hajmi27.82 Kb.
#466171
Bog'liq
DIDURAGAY
1, Microbiology, Microbiology, Qayumov Ahror DBG`I-60 Moliya topshiriqlar, Ya.N Shahnoza Tangirova(1), ped tex 2, 6 sinf matematika. oddiy kasrlarni b, Shashka, falsafa, mustaqil ish, Joriy 1, jadval, abbosxon(1), buhgalteriya 4 dars doc, buhgalteriya 4 dars doc

DIDURAGAY

1.Quyonlar junining oq bo’lishi qora bo’lishi ustidan jingalak bo’lishi silliq bo’lishidan dominantlik qiladi.Barcha belgisi bo’yicha retsessiv urg’ochi quyon digomozigota dominant erkak quyon bilan chatishtirilganda olingan avlod o’zaro chatishtirildi va 240 ta avlod olindi ulardan nechtasi dastlabki ota-organizmga fenotip jihatdan o’xshash.

A)135 B)15

C)75 D)120

2) Kaptarlarda pat rangining ko’k bo’lishi qora bo’lishi ustidan ,tirnoqlarining uzun bo’lishi kalta bo’lish ustidan dominantlik qiladi.Ko’k rangli tirnoqlari kalta erkak kaptar qora rangli tirnoqlari uzun bo’lgan kaptar bilan chatishtirilganda ko’k rangli uzun tirnoqli kaptarlar olindi.Ushbu avlod o’zaro chatishtirilganda 85 ta sof gomozigota kaptar olingan bo’lsa ,jami individlar sonini aniqlang.

A)1360 B)680

D)340 D)170

3) Otlar rangining oq bo’lishi qora bo’lishi ustidan oyoqlarining uzun bo’lshi kalta bo’lishi ustidan to’liq dominantlik qiladi.Digeterozigota organizmlar chatishtirilganda 2320 ta individ tug’ilgan bo’lsa ulardan nechtasi genotip bo’yicha ota-onaga o’xshamaydi.

A)580 B)1305

C)870 D)1740

4 Otlarda rangining oq bo’lishi qora bo’lishi ustidan oypqlarining uzun bo’lshi kalta bo’lishi ustidan to’liq dominantlik qiladi.Digeterozigota organizmlar chatishtirilganda 2320 ta individ tug’ilgan

bo’lsa ulardan nechtasi fenotip bo’yicha ota- onaga o’xshaydi.

A)580 B)1305

C)870 D)1740

5)No’xat o’simligida donining silliq bo’lishi burishgan bo’lishiga nisbatan ,don rangining sariq bo’lishi yashil bo’lishiga nisbatan dominantlik qiladi.Digeterozigota organizmlar chatishtirilganda 256 ta avlod olingan bo’lsa shulardan nechtasi faqat 1 ta dominant belgiga ega.

A)64 B)144

C)96 D)128

6)Pomidor o’simligida poyasining uzunligi poyasining kalta bo’lishiga nisbatan mevasining uzunchoq bo’lishi yumaloq bo’lishiga nisbatan dominantlik qiladi.Poyasi uzun,mevasi uzunchoq bo’lgan pomidor poyasi kalta mevasi yumaloq bo’lgan pomidor bilan chatishtirilganda F2 da 320 ta o’simlik olingan bo’lsa, shulardan nechtasining poyasi uzun mevasi yumaloq emas.

A)60 B) 220

C)180 D)260

7) )Pomidor o’simligida poyasning uzunligi poyasining kalta bo’lishiga nisbatan mevasining uzunchoq bo’lishi yumaloq bo’lishiga nisbatan dominantlik qiladi.Poyasi uzun,mevasi uzunchoq bo’lgan pomidor poyasi kalta mevasi yumaloq bo’lgan pomidor bilan chatishtirilganda F2 da 320 ta o’simlik olingan bo’lsa, shulardan nechtasida keying avlodda ajralish ro’y bermaydi.

A)80 B)240

C)160 D)220

8)Sholi o’simligida don rangining oq bolishi qizg’ish bo’lishiga nisbatan,donning yirik bo’lishi donning mayda bo’lishiga nisbatan ustunlik qiladi.Digeterozigota organizmlar o’zaro chatshtirilganda 960 ta o’simlik olindi.Ulardan 180 tasining doni oq va mayda bo’lsa. Oq donli o’simliklarning necha %ning doni mayda.

A)25 B)18.75

C)31.25 D)37.5

9) Sholi o’simligida don rangining oq bolishi qizg’ish bo’lishiga nisbatan,donning yirik bo’lishi donning mayda bo’lishiga nisbatan ustunlik qiladi. Digeterozigota organizmlar o’zaro chatshtirilganda 180 ta doni oq va maydao’simlik olingan bo’lsa.Olingan individlarning nechtasi ota- onaga fenotipi bo’yicha o’xshash genotipi bilan farq qiladi,

A)240 B)300

D)540 D)720

10)Qovun o’simligida poyasining tukli bo’lishi tuksiz bo’lishiga nisbatan mevasini tuxumsimon bo’lishi yumaloq bo’lishiga nisbatan dominantlik qiladi.poyasi tukli mevasu yumaloq qovun bilan poyasi tuksiz mevasi tuxumsimon qovunlar o’zaro chatishtirilganda F1 da faqat 1 xil genotipli organism olindi.Agar F2 da 1280 qovoq olingan bo’lsa shulardan necha foizining poyasi tukli mevasi yumaloq.

A) 6.25 B)12.5

C)18.75 D)25

11)Qovun o’simligida poyasining tukli bo’lishi tuksiz bo’lishiga nisbatan mevasini tuxumsimon bo’lishi yumaloq bo’lishiga nisbatan dominantlik qiladi.poyasi tukli mevasu yumaloq qovoq bilan poyasi tuksiz mevasi tuxumsimon qovoqlar o’zaro chatishtirilganda F1 da faqat 1 xil genotipli

organizm olindi.Agar F2 da 1280 qovoq olingan bo’lsa,poyasi tukli va mevasi yumaloq bo’lgan qovunlar hosil qilgan genotiplar genotipik sinflarning necha % ni tashkil etadi.

A)6.25 B)18.75

C)30 D33.3

12)Shaftoli mevasining tuklar bilan qoplanganligi silliqligi ustidan,meva eti oq rangda bo’lishi sariqligi ustidan dominantlik qiladi.Tajribada ikkala belgisi bo’yicha geterozigotali o’simlik bilan tukli oq mevali o’simlik chatishtirilganda 96 ta avlod olindi.Ulardan 75%ining mevasi tukli va rangi oq, 25%i ning mevasi tukli va rangi sariq bo’lgan.Olingan o’simliklarning nechtasi birinchi belgi bo’yicha dominant gomozigotali.

A)12 B)24

C)48 D)36

13)Shaftoli mevasining tuklar bilan qoplanganligi silliqligi ustidan,meva eti oq rangda bo’lishisariqligi ustidan dominantlik qiladi.Tajribada ikkala belgisi bo’yicha geterozigotali o’simlik bilan tukli oq mevali o’simlik chatishtirilganda 96 ta avlod olindi.Ulardan 75%ining mevasi tukli va rangi oq,25%i ning mevasi tukli va rangi sariq bo’lgan.Olingan o’simliklarning nechtasi degeterozigotalarga fenotip bo’yicha o’xshash genotip bo’yicha farq qiladi.

A)60 B)72

C)84 D)48

14)odamlarda talassemiya chala dominant holda irsiylanadi.O’roqsimon anemiya retsesiv belgi.Ikkala belgi mustaqil holda irsiylanadi.Bu belgilar gomozigota holatda embrionlik davrida o’limga olib keladi,geterozigotalarda kasallik yengil kechadi.Digeterozigota ota onadan tug’ilgan farzandlarninig necha % ikkala belgi bo’yicha kasal.

A)44,4 B)25

C)22.2 D)12.5

15) odamlarda talassemiya chala dominant holda irsiylanadi.O’roqsimon anemiya retsesiv belgi.Ikkala belgi mustaqil holda irsiylanadi.Bu belgilar gomozigota holatda embrionlik davrida o’limga olib keladi,geterozigotalarda kasallik yengil kechadi.Digeterozigota ota ona avlodining necha % kasal.

A)44,4 B)68.75

C)93.75 D)66.6

16)Pashshalarda qanotlarining qayrilgan holatda bo’lishi genlarning geterozigota holatda bo’lishiga bog’liq.Dominanat gomozigota holatda bu gen embrional davrda o’limga olib keladi.Qayrilgan qanotli pashshalarda tuxumdan 300 ta avlod chiqgan bo’lsa.shulardan nechtasining qanotlari qayrilmagan.

A)75 B)100

C)150 D)200

17)AaBb X aaBb genotipli organizmlar o’zaro chatishtirilishidan olingan avlodda 4 ta retsessiv genli va 2 ta retsesiv genli organizmlar individlar nisbatini aniqlang,

A)1:3 B)2;3

C) 3:4 D)1:4

18)Makkajo’xori o’simligida poyasining baland bo’lishi va donining yirik bo’lishi poyasining past bo’lishi va donining mayda bo’lishi ustidan dominantlik qiladi..Digeterozigota organizmlar chatishtirilganda 480 ta organism olingan bo’lsa keying avlodda ajralish bermaydigan organizmlar sonini toping.

A)60 B)120

C)360 D)420

19) Makkajo’xori o’simligida poyasining baland bo’lishi va donining yirik bo’lishi poyasining past bo’lishi va donining mayda bo’lishi ustidan dominantlik qiladi..Digeterozigota organizmlar chatishtirilganda 480 ta organism olingan bo’lsa.ulardan nechtasi ota onaga fenotip bo’yicha o’xshash,genotip bilan farq qiladi.

A)150 B)200

C)250 D)300

20) Otlarda rangining oq bo’lishi qora bo’lishi ustidan oyoqlarining uzun bo’lshi kalta bo’lishi ustidan to’liq dominantik qiladi.Digeterozigota organizmlar chatishtirilganda 2320 ta individ tug’ilgan bo’lsa.Ulardan nechtasini sof digomozigota organizmlar tashlik etmaydi.

A)290 B)580

C)1740 D)2030

21)No’xat o’simligida doning sariq bo’lishi va silliqligi donining yashilligi va burishgan bo’lishiga nisbatan dominantlik qiladi.Digeterozigota organizmlar chatishtirilganda 960 ta o’simlik olindi.sariq donlilar hosil qilgan genotiplar genotipik sinflarning necha % ni tashkil etadi.

A)66.6 B)33.3

C)25 D)50

22No’xat o’simligida doning sariq bo’lishi va silliqligi donining yashilligi va burishgan bo’lishiga nisbatan dominantlik qiladi.Digeterozigota organizmlar chatishtirilganda 960 ta o’simlik olindi.Ulardan nechtasi 1 ta belgi bo’yicha geterozigota.

A)360 B)240

C)480 D)640

23)Kapalaklarda qanotlarining uzun bo’lishi kalta bo’lishiga nisbatan dog’larning bo’lishi bo’lmasligiga nisbatan dominantlik qiladi.Digeterozigota organizmlar chatishtirilganda 1920 ta avlod olingan bo’lsa.Bulardan nechtasi genotip jihatdan ota- onaga o’xshamaydi.

A)480 B)960

C)1440 D)240

24)Kapalaklarda qanotlarining uzun bo’lishi kalta bo’lishiga nisbatan dog’larning bo’lishi bo’lmasligiga nisbatan dominantlik qiladi.Digeterozigota organizmlar chatishtirilganda 1920 ta avlod olingan bo’lsa,shulardan nechtasi sof gomozigota.

A)480 B)960

C)1440 D)240

25) odamlarda talassemiya chala dominant holda irsiylanadi.O’roqsimon anemiya retsesiv belgi.Ikkala belgi mustaqil holda irsiylanadi.Bu belgilar gomozigota holatda embrionlik davrida o’limga olib keladi,geterozigotalarda kasallik yengil kechadi.Digeterozigota ota ona farzandlarining necha%i digeterozigota.

A) 25% C)18.75

C32.5 D)12.5

26) Quyonlar junining oq bo’lishi qora bo’lishi ustidan jingalak bo’lishi silliq bo’lishidan dominantlik qiladi.Barcha belgisi bo’yicha retsessiv urg’ochi quyon digomozigota dominant erkak quyon bilan chatishtirilganda olingan avlod o’zaro chatishtirildi va 240 ta avlod olindi ulardan nechtasi ota onaga genotip bo’yicha o’xshash, fenotip bilan farq qiladi.

A)120 B)60

C)40 D)0

27)Mushuklar terisining jigarrang bo’lishi qora bo’lishi ustidan tirnoqlarining uzunchoq bo’lishiga nisbatan dominantlik qiladi.Digeterozigotalar o’zaro chatishtirilganda olingan avlodning necha % faqat bir belgi bo’yicha gomozigota.

A)25% B)32.5

C)18.75 D)12.5Download 27.82 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling