1. Romantizm nima?


Download 23.77 Kb.
Sana19.01.2023
Hajmi23.77 Kb.
#1100671
Bog'liq
1-topshiriq


1.Romantizm nima?
Romantizm (frans.romantisme)-18-asrning 1-yarmi-19-asrda Yevropa, shuningek, Amerika adabiyoti va san’atida paydo bo’lgan. Romantizm ispancha roman so’zidan olingan bo’lib, bu so’z dastlab lirik va qahramonlik mazmunidagi qo’shiqni keyinchalik esa, ritsarlar haqidagi katta epic asrlarni anglatgan.
2.Romantizm san’atidan “qizil ip”bolib o’tadigan mavzu nima edi?

3.Romantik musiqasidagi yetakchi janr haqida so’zlab bering.


Romantik san’atkor uchun kuchaytirilgan hissiyotli ifodalaydik xosdir.Tuyg’ularning aqldan ustunligi romantizm nazariyasining aksiomasidir.Romantizm uslubining keying eng muhim qirrasi fantastic to’qimadur rus va g’arbit yevropa kompozitorlari asarlarida folklordan o’zlashtirgan qahramonlikning ertakorna olami ommalashib boradi romantizm musiqasida qo’shiq yetakji janrga aylanadi.
4.Qaysi musiqa romantik musiqa uslublarining shakllanishida muhim rol o’ynagan?

5.Dasturiy tamoyildagi o’zgaruvchi shakllar qaysi romantik kompozitorlar ijodida uchraydi?


Betxovenning “Pastoral simfoniyasi” bilan aloqador bo’lgan dasturiylik turini saqlab qolishdi.
6.Romantik kompozitorlar ijodida qaysi yangi musiqiy shakllar paydo bo’ldi?

7.Simfonik poemalarning ijodkori kim edi?


List yaratgan simfonik poemalarning nomlari aloxida adabiy asarlar bilan bog’liq(“Mazepa”-Bayron asari bo’yicha,”Tog’larda eshitilgan sadolar” Gyugo asari bo’yicha Preludlar Lamartini asari bo’yicha)
8.Simfonik poemalarning o’ziga xos xususiyatlari nimalardan iborat?
Simfonik poemalarning eng yorqin tarzda ajralib turadigon jixati u zamonaviy poeziya va adabiyot bilan bog’liq.
9.Poemaga xos shakl hosil qiluvchi qaysi tamoyillarni bilasiz?
Poemaga xos shakl hosil qiluvchi tamoyillar sifatida bir qismlilik yagona mavzulilik turli tematik qo’shilmalar orasidagi o’tishlarning izchilligi ko’zga tashlanadi.
10.Nemis romantic operasining ijodkori kim edi?
Karl Mariya Veber nemis xalq milliy operasining yaratuvchisi sifatida musiqa tarixiga kirib keldi.
11.”Sehrli mergan” opesi qachon yozilgan?
Veber ijodining cho’qqisi hamda eng mashxur asari”Sehrli Mergan”operasidir u 1821-yilda Berlinda muallif rahbarligida qo’yilgan edi.Shu vaqtdan boshlab romantic opera borliq va xayolotnng uyg’unligida jadal rivojlana boshladi.
12.Veberning Oberon operasi qaysi operalarning yaratilishi turtki bo’ladi?
Veberning so’ngi operasi “Oberon”(1826-yil London) afsonaviy romantik opera janrini rivojiga turtki berdi.Unda fantastik obrozlarni yorqin olami mujassamlashgan.
13.Frans Shubert yashagan yillarni ayting.
Frans Shubert 1797-yil vena yaqinidagi lintental degan joyda tug’uldi.
14.Shubert o’n bir yoshga to’lganda ota-onalari uni qayerga berishadi?
Shubert 11 yoshga to’lganda uni konvikt cherkov qo’shiqchilarini tayyorlovchi maktabga berishadi.
15.Shubert nechta simfoniya yaratgan?
Shubert 2 ta simfoniya yaratgan.
16.“Tugallanmagan simfoniya” o’zida nimalarni mujassamlashtirgan?
Tugallanmagan simfoniya o’zining nomi bilan tugallanmagan bu ikki qismli birinchi qismi lirik kechinmalar fojiali chuqurlashuv bilan berilsa ikkinchisida esa lirik bosiq ma’rifiy o’y xayollarga to’yingan tarzda berilgan.
17.Shubert o’z qo’shiqlarini kimlarning she’rlariga bastalangan edi?
Gyote she’rlariga bastalagan.
18.Shubert “Urchiq yonidagi Gretxen” qo’shigi qanday shaklda yozilgan?
Buyuk dramatic dostonar qatoriga kirgazish mumkin.
19,“O’rmon shohi” balladasi o’zida nimalarni mujassamlashtirgan?
Fantastik obrazlarga real hayot voqealari uydirmalardan ajratib bo’lmaydigon sujetlarga romantic qiziqishlar namoyon bo’lgan asardir.
20.Shubertdan oldin o’tgan qaysi san’atkor vokal turkumlari ustida ishlagan?
Shubertdan oldin ijod qilgan san’atkor Betxoven, u 1816-yilda ,,Olisdagi mahbubaga” turkumini yaratgan.
21.“Go’zal tegirmonchi qiz” va “Ormon shohi” turkumlari orasida qanday aloqadorlik mavjud?
Shubertning ikkita qo’shiqlar turkumi-,, Go’zal tegirmonchi qiz” va ,,Qishki yo’l” vocal janrlri musiqa tarixidagi yangi sahifalar. Turkum o’rtasida zich aloqadorlik mavjud: she’riy matn bir shoirga Vilgelm Mullerga tegishli, har ikki holatda ham bir shaxs- baxt va muhabbat izlayotgan daydi harakatlanadi.
22.Qishki yo’l turkumi qanday qismlardan tarkib topgan?
,,Qishki yo’l” 2 turkumdan tashkil topgan.
23.Go’zal tegirmonchi qiz o’zida nimalarni mujassamlashtirgan?
Go’zal tegirmonchi qiz” asarining qahramoni hayotga shodiyona odim tashlayotgan yigitcha.
24.Shubertning qaysi operalarini bilasiz?
“Fernando”(1814)Egizaklar (1819)
25.Shubert qo’shiqlarini birinchi bo’lib ijro etgan san’atkorning nomini keltiring.
Iogann Mixail Fogl Shubert qo’shiqlarini kompozitornig o’zi jo’r bo’lgan holda ijro etardi.
26.SHopenning barcha asarlari qaysi cholg’u uchun yaratilgan?
Asosan Fortepiano uchun asarlar yaratgan
27.Shopen ijodi uchun bosh mavzu nimadan iborat edi?
Shopen ijodida Vatan mavzusi bosh mavqeni tutadi.
28.Shopenning yangi janrlar va shakllar ijodkori sifatidagi xizmatlari nimalardan iborat?

29.Shopen mazurlarini qanday guruxlarga ajratish mumkin?


Shopen mazurlari orasida dramatic mazmundagi shuningdek lirik poemalar yoki miniaturaviy qaydlar xarakteriga mazuralar mavjud.
30.Shopen polonezlarining janr belgilari sifatida nimalarni sanash mumkin?

31.Shopenning qaysi polonezi bayramona-tantanavor yurishlar manzarasini tasvirlaydi?


a-dur op.26 №2 polonezi ritsarona jasorat ruhi bilan toʻldirilgan.
32.Shopen nechta etud yaratgan?
27ta etyud yaratgan
33.c-moll op.10JN9 2 etudi qanday nomlanadi?
Inqilob
34.Noktyurn so’zini qanday tarjima qilish mumkin?
Nakturn (fr.nocturne-tngi kechki)19 asr boshlarida tarqalgan lirik xarakterdagi piesalar.Ko’proq xayol orzularni tarannum qiluvchi cholg’u musiqasi.Nokturnning vocal turi kam uchraydi.Undagi asosiy kuy mavzusi mungli xushohang bo’lishiga ko’ra o’ziga xos cholg’u ashula bo’lib eshitiladi.Nakturn odatda fortepiano uchun yoziladi bazan boshqa cholg’u asboblari xatto ansambl uchun yaratilgan turlari ham uchraydi.
35. Shopen nechta noktyurn yaratgan?
Shopen 20ta yaratgan.
36.c-moll op.48 n1 noktyurni nimani ifodalaydi?
Bastakorning oʻylab qoʻygan niyatlari janrdoiralari qamrovidan chiqib ketadi hamda rivojlantirilgan dramatic poema darajasiga oʻtadi.
37.Shopen nechta vals yaratgan?
Shopen 17ta vals yaratgan.
38.Cholg’u asboblari bilan ijro etiladigan balladalar ijodkori kim edi?
Shopen
39.Shopen nechta ballada yaratgan?
Shopen 4ta ballada yaratgan.
40.g-moll balladasi qaysi adabiy asr bilan bog’lanadi?
Adam mitskevichning “Konrad Valenrod”sujeti bilan bogʻlanadi.
41.Shopen yaratgan sonatalar miqdorini ayting?
3ta sonata yaratgan
42.Shopenning qaysi sonatasida motam marshi yangraydi?
Shopening ikkinchi b-moll sonatasi motam marshi bilan ijro etiladi.
43.Shopen nechta preludiyalar yaratgan?
25ta yaratgan
44.Shopen preludiyalari qaysi tartibda joylashtirilgan?
Ikki guruxga boʻlinadi kayfiyat mazurkalar hamda mazurka-manzaralar.
45.Shopen preludiyalarda qaysi shakl ustunlik qiladi?

46. 7,20,17,24-preludiyalarda qaysi janr begilari ko’zga tashlanadi?

47.List vengriya musiqa san’atining rivojiga qanday hissa qo’shgan?
List buyuk vengeriya kompozitor,dirijor,pianinochi,vengirya musiqasiga juda katta hissa qo’shgan san’at arbobi.
48.Listning hissiyot va jozibasi qanday bo’lgan?

50.Listning qaysi asarlari Vengriyaga bag’ishlangan?


List vengeriya mavzusiga ko’p marotaba murojat qilgan buni asarlari: “Venger uslubidagi qahramonlik marshi” “Vengeriya” kontatasi,bir nechta Venger kuylari daftarlari vatan obrozlari bilan bog’liq uchta simfonik poema,(“Qahramonlar haqida girya” ” Vengeriya” “Gunllar jangi”)xalq ohanglari qo’llanilgan erkin shakilli venger rapsodiyalar.
51.List Parijda kimdan tahsil olgan?
List parijda Italiyan operasi kapelmestir F.Pauer va konservatoriya professori chex A.Reyxda taxsil olgan.
52.Listning operasi qanday nomlanadi?
“Don Sancho yoki muhabbat qasri”
53.Listning italiya va shveysariya sayohatlari taassuroti ostida yozilgan fortepiano pyesalar seriyasi qanday nomlangan?

54.List tomonidan “Umumnemis musiqa uyushmasi”oldiga qo’yilgan vazifa nima edi?


Ularning oldiga qo’ygan vazifalari ilg’ormusiqa san’ati g’oyasini yoyish va buyuk basatkorlar-eskilar va zamonaviylarni ijodini targ’ib qilish edi.
55.Bastakorlardan qay biri listni veymarda yo’qolib turardi?

56.List nechta fortepiano sonatalarni yozgan?

57.List qaysi janr asoschisi bo’lgan?

58.Italiyan romantizmining o’ziga xos xususiyatlari haqida ma’lumot bering?

59.Dj.Rossini ijodiyotida romantizm g’oyalarining aks topishi haqid ma’lumot bering?

60.Dj.verdi ijodining tarixiy ahamiyati haqida ma’lumot bering?haqida ma’lumot bering?

61.Opera san’ati qaysi shaxarda yuzaga kelganligi haqida ma’lumot bering?

62.Operaning kirish qismi haqida ma’lumot bering?

63.“Otello”janrining haqida ma’lumot bering?

64.“Otello”operasining muallifi haqida ma’lumot bering?

65.Polshalik mashxur kompozitor haqida ma’lumot bering?

66.Niberlunglar doirasi tetrologiyasini yaratgan kompozitor haqida ma’lumot bering?67.Vengriyalik mashxur pioninochi va kompozitorr haqida ma’lumot bering?
Download 23.77 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling