1. Satsiolingvistika qanday fan? Sotsiolingvistika terminini fanga kim kiritgan?


Download 167.92 Kb.
Sana09.09.2022
Hajmi167.92 Kb.
#803026
Bog'liq
Amaliy 1
7-мавзу (1), ekologik menejment, MUSTAQIL ISH. Fibonachchi piramidasi, Marketing 8th lesson, ABDUSAIDOV .N, ABDUSAIDOV .N, 9 sinf imtihon 2020-2021, Bank auditi Karaliev MM uz 7f682, Bank auditi Karaliev MM uz 7f682, JN maxsus fan, XXR bank tizimi, 8-mavzu, 2 5296700836481600482, 2 5296700836481600482, Документ (15)


Amaliy mashg‘ulotlar
Mavzu: Sotsiolingvistikaning kelib chiqishi
I Topshiriq Savollarga javob bering
1.Satsiolingvistika qanday fan?
2.Sotsiolingvistika terminini fanga kim kiritgan?
3. Sotsiolingvistika fanining obekti nima?
4.Lisoniy ijtimoiylashuv nima?
5.Sinxron sotsiolingvistikaga ta'rif bering.
6.Diaxron sotsiolingvistikaga ta'rif bering.
7.Sotsiolingvistika shug‘ullanadigan obyektlarning ko'lamiga ko‘ra qanday turlarga bo'linadi?

II Topshiriq.
Venn diagrammasi orqali Sotsiologiya faning kelib chiqishi haqida fikr va mulohazalaringizni bayon qiling ?
Venn Diagrammasi


III Topshiriq
Krossvord tuzing.

1. S
2. O
3.T
4.S
5. I
6 O
7.L
8. I
9. NG
10.V
11. I
12.S
13.T
14.I
15.K
16.A
IV Topshiriq
Nuqtalar o'rnini to'ldiring.
................ til va jamiyat aloqalariga tegishli munosabatlar va jarayonlarni o‘rganadi.Munosabatlar bu aloqalarning statikasini, jarayonlar esa uiarning dinamikasini ifodalaydi.

2.Quyidagi fikrlar kimga qarashli?


" Jamiyatning tilga ta’siri to‘g‘ridan to‘g‘ri bo‘lmasligi, jamiyatdagi o‘zgarishlarning til evolyutsiyasini tezlashtirishi yoki sekinlaahtirishi mumkinligi haqidagi, shuningdek, hududiy dialektologiya bilan birga, ijtimoiy dialektologiyaning ham muhimligini asoslash........."

3.Sotsiolingvistika predmetini tiishunoslik va ijtimoiy fanlarning metodlaridan foydalanib: Kim kim bilan qaysi tilda, qanday ijtimoiy muhitda va qanday maqsadda gaplashyapti, nutq aktining oqibati qanday bo‘ladi? degan qator savollarga javob beruvchi tarzida tushuntirish mumkin” Ushbu fikrlar kimga tegishli?

4. XX asrning ikkinchi yarmidagi sotsiolingvistik tadqiqotlar ............. xarakterga ega bo‘lib, ularda til strukturasi unsurlari bilan jamiyat strukturasi unsurlari orasidagi bog‘liqlik tahlil qilindi.
Nuqtalar o'rniga mos keluvchi atamani toping.

5.Sotsiolingvistika terminini fanga kim kiritdi?

6. .............sotsiolingvistika tilning u yoki bu darajada ijtimoiy omillar
bilan shartlangan yirik ko'lamdagi jarayonlarini o‘rganadi. Bu jarayon va
munosabatlar jamiyatga to'liqligicha yoki uning katta majmuasiga: ijtimoiy qatlam, etnos, etnik guruh kabilarga xos bo'ladi.

7.Sotsiolingvistikani “tilni uning ijtimoiy kontekstida” o‘rganadigan fan sifatida belgilagan shaxs kim?

8. Nuqtalar o'rniga mos keladigan so'zni toping.
...............til rivojlanishining jamiyat rivojlanishi bilan aloqasini ko'rsatuvchi jarayonlarni, ya’ni til tarixini xalq tarixi bilan bog'lab o‘rganuvchi sotsiolingvistik tadqiqotlar yo‘nalishidir.

9. Tilning jamiyat hayotidagi roli, uning ijtimoiy tabiati, ijtimoiy funksiya(vazifa)lari, ijtimoiy omillarning tilga bo‘lgan ta’sir mexanizmi bilan bog‘liq masalalarni o ‘rganadigan tilshunoslik sohasidir.

10.Sotsioilingvistikada alohida kommunikativ jarayonlarning ichida bevosita kuzatiladigan turli omillarning o’zaro aloqasini tadqiq etilishi, ya’ni jamiyatning ijtimoiy differensiatsiyasining qandaydir asos sifatida o'rganilishini, uni nutqiy muomalaning rol, vaziyat va mavzu turlariga ajraladigan sotsiologik o‘lchovlari bilan bog‘lanishini istiqbolli yondashuvlardan biri, deb hisoblagan shaxs kim?

11. “Til jamiyatidagi ma’ruzalar” to'plamini kim yozgan?

12.Qaysi tilshunoslarining fikricha, diskurs tahlili, til m e’yori,
variantliiik, diglossiya kabi muammolar sotsiolingvistikaning obyekti
hisoblandi.

13. ............. individning asta-sekin o‘zi uchun yangi bolgan guruhlarga kirishi va yangi rollarni o‘zlashtirish jarayonidir.


Nuqtalar o'rnini to'ldiring.

14.............. sotsiolingvistika tilning kichik jamoalar (oila, ishlab chiqarishdagi guruhlar, bog‘cha, maktabdagi sinflar va h.k.)da ishlatilishi bilan shug‘ullanadi. Katta va kichik ijtimoiy jamoalar nafaqat miqdor, balki sifat nuqtayi nazaridan ham farqlanadi.

15.Quyidagi fikrlar kimga tegishli?
“Sotsiolingvistika” terminining o‘zi o‘zini aniqlab keladi. O‘z nomidan ham ko‘rinib turganidek, sotsiolingvistika sotsiologiya va lingvistika kesishgan nuqtada yuzaga kelgan fan hisoblanadi.

16.Tilning barcha vositalari muloqot doirasiga ko'ra taqsimlanishi haqidagi fikrlar kimga qarashli?

Download 167.92 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling