1-sinf Test 1


Download 228 Kb.
bet1/3
Sana06.04.2020
Hajmi228 Kb.
  1   2   3


Xorazm viloyati pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti.

Psixologiya, pedagogika, menejment, maktabgachava boshlangich ta’lim” kafedrasi.
Ona tili

O’qish

Matematika

1-sinf Test

1. O harfi bilan boshlanadigan so’zni toping?

A) non


B) ona

D) lola


2. Non so’zida nechta harf bor?

A) 3 B) 2 D) 1

3. N undoshi qatnashgan so’zni toping?

A) lola B) nina D) karam

4. A unlisi bor bo’g’inni toping?

A) a-na B) un D) non

5. Bir bo’g’inli so’zni topiung?

A) mana B) lola D) un

6. Ikki bo’g’inli so’zni toping?

A) uka B) non D) loy

7. Bo’g’inni toping?

A) un B) non D) na

8. Qushlar nima yasaydi?

A) uy B) in D) uya

9. It qanday hayvon?

A) uy hayvoni

B) yovvoyi

10. “Qanotli do’stlarimiz” nimalar?

A) hayvonlar

B) qushlar

D) baliqlar11.Mevani toping?

A) sabzi

B) tarvuz

D) olma


12. Muzqaymoq necha bo’g’inli?

A) 2 B) 3 D) 4

13. Tulki qanday hayvon?

A) uy hayvoni

B) yovvoyi

14. Bo’g’inni top?

A) oltin B) mol D) al

15. So’zlar nimalardan tuziladi?

A) harflardan

B) bo’g’inlardan

D) unlilardan
16. L qanday harf?

A) unli


B) undosh

D) unli-undosh17. Malika chiroyli … Nuqtalar o’rniga to’g’ri kelgan so’zni qo’yiung?

A) qiz B) bola D) gul

18. Ona bilan bola - … bilan lola.

A) gul


B) qiz

D) o’quvchi19. O’rmonda nimalar yashaydi?

A) hayvon va qushlar

B) insonlar

D) baliqlar20. Qishlog’imiz nomini toping?

A) Yangiariq

B) Gullanbog’

D) Boyot


21. Bug’doy qachon ekiladi?

A) bahorda

B) yozda

D) kuzda


22. Bog’larda nimalar pishadi?

A) mevalar

B) sholi

D) paxta


23. Bola odobi bilan …

A) chiroyli B) go’zal D)ko’rkam

24. Turna bo’rining og’zidan nimani oldi?

A) o’tni

B) suyakni

D) nonni


25. Oltin olma – … ol.

A) pul B) duo D) rahmat
Ona tili

1. O `zbek tilida nechta undosh harf bor?

A) 24


B) 23

D) 29


2. Tovushlar yozuvda nimalar bilan ifodalanadi?

A) harflar

B) tovushlar

3. Unli harflar qatorini toping:

A)k,d,b,s,l,n

B) o, n, u, a, i, e

D) a, e, i, o, u, o'

4. O'zbek tilida nechta unli tovush bor?

A) 29

B) 6


D) 24

5. Bodring so'zida nechta unli harf bor?

A)4


B)6

D)2


6. Undosh harflar qatorini aniglang:

A) s, v, d, u, 1, m

B)a,o,u,i,e,o`

D) n, v, m, k, s, t

7. To'rtta undosh harfdan iborat so'zni toping:

A) tarvuz

B) anor

D) karam
8. O `zbek tilida nechta unli harf bor?

A) 6

B) 23


D) 30

9. Uchta unli harfdan iborat so'zni toping:

A) do'st

B) oila


D) asr

10. Choynak so'zida nechta tovush bor?

A)6

B)7


D)5

11. O'zbek tilida nechta undosh tovush bor?

A) 23

B) 24


D) 30

12. J harfi nechta tovushni ifodalaydi?

A) 1

B) 2


D) 3

13. Bu qatordagi qaysi harf unli tovushni ifodalamaydi?A) o B) i D) j E) a F) o' G) u

14. Uch harfdan iborat so'zni belgilang:A) quyosh

B) go'sht

D) ko'z

15. Chumchuq so'zi nechta harfdan iborat?

A)8 B)6 D)4


16. Undosh tovushni ifodalamaydigan harfni toping:A) g' B) q D) y

17.;Arg`imchoq so'zida nechta unli tovush bor?

A) 8 B) 5 D) 3

18.Faqat harf birikmalari berilgan qatorni belgilang:

A) ng, ch, v

B) ng, sh, ch

D) sh, ng, r

19. Nuqtalar o`rniga undosh harflardan mosini qo'ying:odo..., hiso..., ofto..., rubo...

A) d B) p D) b

20. Navbatchi so'zida nechta undosh harf bor?

A) 5 B) 3 D) 8

21. Alifbo tartibida berilgan so'zlar qatorini aniglang:

A) asal, bog', olma, fil

B) asal, olma, bog', fil

D) asal, bog', fil, olma

22. Qaysi so'zda tutuq belgisi noo'rin qo'llangan?A) san'at B) rah'mat D) ta'lim

23. O'qituvchi so'zida nechta unli harf bor?

A)4 B)8 D)5

24. Qaysi harf bo'g'in hosil qiladi?

A) unli B) undosh D) ikkalasi

25. Ikki bo`g`inli so'zni toping:A) koptok B) toshbaqa D) don

Matematika 1-Sinf
1. Qaysi sonlar tushirib qoldirilgan? 1, 2, 3, 4, 5, , 7, 8, , 10

a) 4 va 6

b) 8 va 9

d) 6 va 9

2. 7 sonidan oldin qaysi son keladi?

a)6 b)8 d)9

3. 9 sonidan keyin qaysi son keladi?

a) 8 b) 10 d) 7

4. 10 va 8 sonlarining o`rtasida joylashgan sonni belgilang:

a)9 b)2 d)7
5. 8 sonining qo'shni sonlarini belgilang:

a) 8va9


b)7va8

d)7va9


6. 1 dan 10 gacha sanaganda 5-o`rinda qaysi son keladi? 1, 2, 3, 4, , 6, 7, 8, 9, 10

a) 6


b) 5

d) 4


7. 10 dan 1 gacha sanaganda 5- o`rinda qaysi son keladi? 10, 9, 8, 7, , 5, 4, 3, 2, 1

a) 6 b) 5 d) 7

8. Eng kichik sonni belgilang:

a) 10 b) 2 d) 7 e) 3

9. Eng katta sonni belgilang:

a)2 b) 10 d)9 e)0

10. Sonlarni kamaytirish uchun nima qilinadi?

a) qo'shiladi

b) ayiriladi

Ifodalar to'g'ri bo`lishi uchun katakchalar o`rniga kerakli sonlarni qo'ying (11-15):

11. 7+ =10

a) 2 b) 0 d) 3

12. 10- =8

a) 1 b) 2 d) 3

13. 8+ =10

a) 3

b) 2


d) I

14. 9- = 6a) 3 b) 2 d) 1

15. Javobida 7 chiqadigan misolni belgilang:a)7+3

b)4-3


d)4+3
Yozuvlar to'g'ri bo'lishi uchun yulduzchalar o`rniga mos belgilami qo'ying

(16-18):16. 4-3*4


a) >

b) <

d) _
17...

10

- 3 *

5a) >

b) <

d) _
18.10-0*5+4
a) > b) < d)-

19.

6+ 4 *

9
a) >

b) <

d) _
20.

4+ 2 *

8
a)>

b)<

d)_
21.

6- 4 *

2+ 0
a) >

b) <

d) _
22. Yig'indisi 10 ga teng bolgan misolni belgilang:

a) 10-0


b) 7 + 3

d) 10-4


23. Birinchi qo'shiluvchisi 6 ga teng bolgan misolni belgilang:

a) 2 + 6

b) 6 + 4

d)3+3


24. Ikkinchi qo'shiluvchisi 4 ga teng bolgan misolni belgilang:

a)4+0


b)9-4

d)3+4


25. Nuqtalar o'rniga shunday amal belgilarini qo'yingki, ifodalar to'g'ri bo'lsin: 9...4=5

a)+


b)- ­

Sana:____________ Mavzu: Test

Drasning maqsadi: O`quvchilar bilimini tekshirish

1. Qovunni og'irligi 3kg, karamni og'irligi ham shuncha. Karam og'irligini toping?

a) 3 kg b) 6 kg c) 9 kg

2. 99 dan keyin qaysi son keladi?

a) 90 b) 100 c) 98

3. To'rtta burchagi ham to'g'ri bo'lgan to'rtburchak nima deyiladi?a) uchburchak b) aylana c) to`g`ri to'rtburchak

4. Javonni birinchi qatorida 10 ta, ikkinchi qatorida 8 ta kitob bor. Javondan 6 ta kitob olindi. Nechta kitob qoldi?

a) 8 b) 12 c) 14

5. Ayirmani toping. 50 - 46

a) 4 b) 10 c) 29

6. Yig`indini toping. 46 + 44a) 54 b) 90 c) 2

7. Javobi 18 ga teng bo'lgan misolni toping.

a)6+6+5 b)7+3+9 c)7+5+6

8. Bola bir sonni o'ylaydi. U o`ylagan songa 9 ni qo`shib, 14 hosil qilindi. Bola o`ylagan sonni toping.a) 13 b) 5 c) 8

9. 18 dan 6 ta kam bo'lgan sonni toping.

a) 24 b) 12 с) 3

10. To'rtta tomoni teng bo'lgan to'g'ri to'rtburchak nima deb ataladi?a) uchburchak b) kvadrat c) kesma

11. 74: 4=18 tenglamaning qoldig’ini toping.a) 2 q b) 3 q c) 4 q

12. 1 sentner kattami yoki 1 tonnami?a) 1 sentner b) 1 tonna c) teng

13. Kvadrat deb nimaga aytiladi?

a) ikki tomoni teng bo’lgan to’g’ri to’rtburchakka aytiladi

b) hamma tomoni teng bo’lgan to’g’ri to’rtburchakka aytiladi

c) hamma tomoni to’g’ri bo’lgan to’g’ri to’rtburchakka aytiladi

14. 1 asr necha yilga teng?

a) 1000 b) 100 d) 105.

15. Aprel oyi necha kundan iborat?

a) 29 b) 30 d) 3116. 1 sutka necha soaf bo'ladi?

a) 60s b) 24 s d) 30 s17. 35 soni ichida nechta birlik, nechta o`nlik bor?

a) 3 o'nlik, 5 ta birlik. b) 30 o`nlik, 5 ta birlik. d) 2 o`nlik , 5 ta birlik.

18. To`g`ri javobni toping: 10 + 21 =

a) 29 b) 31 d) 30

19. 3 soni qanday son?

a) juft b) toq

20. 43 + 23 = qo'shilganda qanday son qoladi?

a) juft b) toq

21. Sonlarni taqqoslang va to`g`ri javobni ko'rsating.

a)3+2>5 b)3+2=5 d)3+2<522. 1 dm necha sm ga teng?

a) 10 sm b) 100 sm d) 1000 sm

23. (13 + 7) - 6 = misolda birinchi bo`lib qaysi ishora bajariladi?

a) ayirish b) qavs ichi d) qo'shish

24. Bir yilimiz nechta fasldan iborat?

a) 4 ta b) 3 ta d) 6 ta25. 33 bilan 17 ning yig`indisi necha bo'ladi?

a) 50 b) 45 d) 35


Ona tili

  1. O’zbek tilida nechta undosh tovush bor?

a) 23 b) 24 d) 25

2. O’zbek tilida nechta unli tovush bor?

a) 5 b) 4 d) 6

3. Harf birikmalarini ko’rsating?

a) n, ng, g b) ch, g, y d) ch, ng, sh

4. Gapning birinchi so’zi qanday harf bilan yoziladi?

a) kichik b) katta d) unli

5. Tovushlar yozuvda qanday belgilanadi?

a) harf b) so’z d) harf birikmasi

6. Qaysi so’z bo’g’inga to’g’ri ajratilgan?

a) qo’z – ich – oq

b) qo’- zich – oq

d) qo’ – zi – choq

7. Qanday bo’g’in qo’yish kerak: qop-

a) zor b) dosh d) qon

8. Qanday harf qo’yish kerak: So_ibkor

a) h b) x d) t

9. Tutuq belgi to’g’ri qo’yilgan so’zni toping?

a) al’o

b) man’o


c) san’at

10. Gap nimadan tashkil topadi?

a) harfdan

b) bo’g’indan

c) so’zdan

11. Kutubxona so’zi necha bo’g’indan iborat?

a) 4 b) 5 c) 6

12. Maqolni davom ettiring: Birni kessang, …

a) birni ek

b) o’nni ek

c) yuzni ek

13. Qaysi undoshlar aytilishda tushib qoladi?

a) d,t b) b,p c) q,k

14. Bo’g’in birinchi yo’ldan ikkinchi yo’lga qanday ko’chiriladi?

a) bo’g’inlab

b) harflab

c) ko’chirib bo’lmaydi

15. So’z bo’g’inga qanday ajratiladi?

a) nechta undosh tovush bo’lsa, shuncha bo’g’in bo’ladi

b) nechta unli tovush bo’lsa, shuncha bo’g’in bo’ladi

c) nechta harf birikmasi bo’lsa, shuncha bo’g’in bo’ladi

16. Shaxs- narsa nomini bildirgan so`zlar qaysi so'roqqa jav­ob bo'ladi?

a) Nima qildi?

b) Kim? nima?

d) Qanday? Qanaqa?

17. Uy hayvonlari qaysi qatorda ko'rsatilgan?

a) ot, olmaxon

b) eshak, yolbars

d) sigir, echki.

18. Kishilar ism-familiyasi qanday harf bilan yozialdi?

A) Unli


B) Kichik

D) Katta.

19. Shahar nomlari qaysi qatorda ko'rsatilgan?

a) Toshkent, Xiva

b) Sirdaryo, Amudaryo

d) Al Xorazmiy, Imom Buxoriy.20. Narsa-shaxs harakatini bildirgan so'zlar qanday so'roqqa javob bo'ladi?

a) Qanday? Qanaqa?

b) Kim? Nima?

d) Nima qildi? Nima qilyapti?

21. Harakatni bildirgan so`zlar qaysi qatorda berilgan?

a) hisobladi, chizdi

b) mehnat, sharaf

d) ko’k, moviy.

22. Narsa va shaxsning belgisini bildirgan so’zni toping.

a) yeti b) yozdi c) yashil

23. Narsa va shaxsning sanog’ini bildirgan so’zni toping.

a) chiroyli

b) uchta


c) chama

24. Ketma-ket kelgan bir xil undosh qaysi javobda?

a) salom

b) salla


c) sitam

25. O’qidi so’zi qaysi so’roqqa javob bo’ladi?

a) nima qildi?

b) nima qiladi?

c) nima qilyapti?26. Shaxs- narsa nomini bildirgan so'zlar qaysi so'roqqa javob bo`ladi?

a) nima qildi?

b) kim? nima?

d) qanday?qanaqa?

27. Bittadan ortiq narsa va shaxs nomini bildirgan so'zlar qaysi so'roqqa javob bo'ladi?

a) kimlar? nimalar?

b) qaysi? qanaqa?

d) nima qildi?28. Uy hayvonlari qaysi qatarda ko'rsatilgan?

a) quyon, tulki

b) timsoh, yo`lbars

d) sigir, echki29. Poliz ekinlari qaysi qatarda ko `rsatilgan?

a) uzum, olma

b) tarvuz, qovun

d) gilos, nok30. Kishilar ism-familiyasi qanday harf bilan yoziladi?

a) unli


b) kichik

d) katta


31. Shahar nomlari qaysi qatarda ko `rsatilgan?

a) Tashkent, Buxoro

b) Sirdaryo, Amudaryo

d) A.Temur, Bobur ,

32. Narsa-shaxs harakatini bildirgan so'zlar qanday so`rogga javob bo'ladi?

a) qanday) qanaqa?

b) kim? nima?

d) nima qildi? nima qilayapti?33. Harakatni bildirgan so'zlar qaysi qatarda berilgan?

a) yozdi, chizdi

b) o'yin, koptak

d) qizil, ko'k

34. 8-Mart- qanday bayram?

a) mustaqillik kuni

b) onalar bayrami

d) Navro'z bayrami

35. Konstitutsiya kunini taping

a) 2-iyun

b) 1-sentabr

d) 8-dekabr

36. Qaysi so'z kim? so`rog`iga javob bo'ladi?

a) kaptar

b) ota

c) o'tloq37. Narsaning belgisini bildirgan so'zlar qaysi so`roglarga javob bo'ladi?

a) kim? nima?

b)qanday? qanaqa?

c) nima qildi? nima qilmoqchi?

38. Uy hayvonlariga nimalar kiradi?

a) it, mushuk, sichqon

b) ot, tuya, kiyik

c) bo'ri, qo'y, tulki39. Poliz ekinlari qaysi qatarda ta'g'ri ko `rsatilgan?

a) olma, anor, bodring

b) qovun, tarvuz, qovoq

c) qovoq, qovun, sabzi40. Shahar nomlari qaysi qatarda nota'g'ri yozilgan?

a) Andijon, Buxoro

b) Xorazm, Tashken

c) Namangan, Farg'ona

41. Nima qildi? Nima qilyapti? so`roglariga javob bo`ladigan so`zlarni belgilang.

a) o'qidi, kulyapti

b) Odil, koptak

c) uxladi, olma42. Kishilar ismi va familiyasi qanday harf bilan yoziladi?

a) unli


b) kichik

c) katta


43. Navro'z bayrami qaysi kuni nishonlanadi?

a) 21 oktabr

b) 1 mart

c) 21 mart44. O'zbek tili shuhratini dunyoga yoygan buyuk vatandoshimiz?

a) Bobur Mirzo

b) Alisher Navoiy

c) Amir Temur45. "1 -sentabr qanday bayram" gapining oxiriga qanday tinish belgisi qo'yiladi?

A. Nuqta

B. So'roq belgisi

D. Undov belgisi

46. "Kuz - oltin fasl. Bu fasl qanday go`zal!". Nechta gap o'qidingiz?

A. 3 ta


B. 2 ta

D. 1 ta


47. Qachon bosh harflar qo'llanadi?

A. Kishi nomlarida

B. Ko'cha nomlarida

D. Ikkalasi ham ta'g'ri.

48. "Pashsha" so'zida nechta tavush bor?

A. 6 ta


B. 5 ta

D. 7 ta


49. "Uzum-uzuk-uzun" so'zlarida qaysi harflar so'z ma'nosini o'zgartirgan?

A. i, z, n

B. z, m, k

D. m, k, n.

50. O'zbek tilida nechta unli tavush bor?

A. 8 ta


B. 10 ta

D. 6 ta


51. Undosh harflar qatarini belgilang.

A. r, o, i

B. 1, k, g

D. x, y, i52. "K" harfi alifboda nechanchi o`rinda turadi?

A. To'qqizinchi

B. O'ninchi

D. Sakkizinchi

53. Alifbo tartibida yozilgan ismlar gatarini belgilang.

A. Aziza, Dildora, Farida, Ozoda.

B. Aziza, Farida, Dildora, Ozoda.

D. Aziza, Ozoda, Farida, Dildora.

54. Matnda qaysi fasl tasvirlangan: "Kunlar soviy boshladi. Ariglarda suvlar tiniq oqa boshladi. Daraxt barglari sarg'aydi".

A. Qish


B. Bahor

D. Kuz


55. Biror narsa haqida xabar mazmunini bildirgan gapning oxiriga qanday belgisi qo `yiladi?

A.Nuqta


B. Undov belgisi

D. So`roq belgisi56. "Bola yig'ladi. Ona alla aytdi". Ikkinchi gap kim haqida aytilgan?

A. Ona haqida

B. Bola haqida

D. Ikkaladi ham ta'g'ri.57. Ikki bo'g'inli so'zlar qatarini belgilang.

A. Ona, bola, lola

B. Shamol, barg, kitab

D. Qizcha, hovli, of

58. Bo'g'in ko'chirish uchun bo'linmaydigan so`zlar gatarini belgilang.

A. Do'st, fasl, kuz

B. Jahon, sinf, yil

D. Lavlagi, g'isht, etik59. Qaysi so'zda nuqtalar o`rniga t undoshi qo'yiladi?

A. Ozo...B.Darax.. .

D.Obo...


60. Shaxs nomini bildirgan so'zni belgilang.

A. Buvi


B. Terak

D. Yomg'ir61. "Uchyapti " so'zining so'rog'ini belgilang.

A. Nima qilyapti?

B. Nima qiladi?

D. Nima qildi?

62. "Bir burchakda so'zlaydi, Ham chaladi, kuylaydi" tapishmog'ida nechta harakat bildirgan so'z bor?

A. 2 ta B. 3 ta D. 4 ta

63. Narsa sanog'i bildirgan so'zni belgilang.

A. Tar


B. Shirin

D. Beshta64. Baliq harakatini bildiruvchi so`zni belgilang.

A. Yuguradi

B. Sudraladi

D. Suzadi.

65. Sifat so’z turkumiga tegishli so’zlarni aniqlang?

A. chaqqon, epchil

B. yigirma, yugurdi

D. chiroyli, yonamanDownload 228 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling