1-sinf Test 1


Download 228 Kb.
bet3/3
Sana06.04.2020
Hajmi228 Kb.
1   2   3

Matematika.

1. Bo'linmaning javobini toping: 72:8a) 8 b) 9 d) 7

2. Ko'paytmani toping. 5. 8a)40 b)41 d)44

3. Kvadratning nechta tomoni bor?a)2ta b)4ta d)3ta

4. Figuraning nechta tomoni bor?a)6ta b)4ta d)2ta

5. Kilogramm ganday o'lchov birligi?a) og'irlik b) hajm d) uzunlik

6. Ifodaning qiymatini toping? 190-54:9a) 184 b) 125 d) 196

7. Tenglatnaning giymatini toping. x:13=7

a) 69 b) 99 d) 91

8. Salim 8 tadan 4 qator gul ko'chati ekdi. Salim gancha gul ko'chati ekkan?a) 42 b) 32 d) 18

9. Misollarni eching.73-18

a) 55 b) 49 d) 65

10.Yechimini toping. 46+38a ) 80 b) 84 d) 82

11. Barcha tomonlari teng bo'lgan to'g'ri to'rtburchak nomini toping?

a) to'rtburchak b) kvadrat d) uchburchak

12. To'g'ri javobni toping. (54+27):9

a) 8 b) 9 d) 7

13. Masalani to'g'ri ishlash yo'lini toping.

Bir olma daraxtidan 36 kg, ikkinchisidan 24 kg, olma terildi. Hamma yashiklarga 6 kg dan joy lashtirishga necha yashik kerak bo'ladi?

a) (36+24):6

b) (36-24):6

d) 36:6+24

14. Noma'fum sonni toping. x-55=45

a) 10 b) 100 d) 1000

15. 30 sonigacha bo'lgan sonlarning 7 ga bo'linadigan eng katta soni qaysi?

a)27 b) 28 d) 29

16. 72 sonidan 8 soni necha marts kichik?

a) 5 marta b) 8 marta d) 9 marta

17. Uzunligi 24 sm bo'Igarn kes:naning uchdan bir bo'lagini toping.

a) 8sm b) 9sm d) 7sm

18. To’g’ri belgini qo’ying?

a) < b) > d) =

19. To’g’ri javobni toping: 63:7 + 40:8

a) 14 b) 13 d) 15

20. Tomonlari 5 sm va 4 sm bo’lgan to’g’ri to’rtburchakning perimetrini toping.

a) 18 sm b) 20 sm d) 48 sm

21.Noma’lum sonni top. x:7=9

a) 72 b) 63 d) 54

22. To’g’ri javobni top. 264 x 3

a) 452 b) 792 d) 642

23. 885 dan 15 marta kichik

a) 59 b) 60 d) 80

24. Tomonlari 6 sm bo’lgan kvadratning perimetrini toping.

a) 24 b) 20 d) 26

25. 4 sutkada necha soat bor?

a) 90 b) 96 d) 92

26. Bo’linmaning  javobini  toping :   64 : 8

  A.  8   B.  9   C.7

27. Javobini  toping:  5x8

   A. 40  

B. 41  

C. 44


28. Kvadratning  nechta  tomoni  bor?

A. 5ta  


B. 4ta  

C. 3ta


29.Tonna  qanday  o’lchov  birligi ?

   A. Og’irlik  

B. Hajm  

C. Uzunlik

30.Ifodaning  qiymatini  toping : 190 – 54 : 9

  A. 184  

B. 125  

C. 196


31. Tenglamaning  qiymatini  toping : X:13=7

   A. 69  

B. 99  

C. 91


32. Barcha  tomonlari  teng  bo’lgan  to’g’ri  to’rtburchak  nomini  toping.

   A. To’rtburchak  

B.Kvadrat  

C.Uchburchak.

33. Masalani  to’gri  yechimini  toping :  Bir  olma  daraxtidan  30 kg , ikkinchisidan 24 kg olma  terildi.  Hamma  yashiklarga  6kg dan joylashtirishga  nechta  yashik  kerak  bo’ladi ?

  A. (36 + 24 ) : 6  

B. ( 36-24 ):6  

C. 36:6+24

34.Noma’lum  sonni  toping:   X-55=45

   A. 10   B.100   C.1000

 35.30 sonigacha  bo’lgan  sonlarning  7ga  bo’linadigan  eng  katta  son  qaysi?

   A. 27   B.28   C.29

36. 72  sonidan  8  soni  necha  marta  kichik ?

   A. 5 marta   B. 8 marta   C. 9 marta.

37. Uzunligi  24 sm  bo’lgan  kesmaning  uchdan  bir  bo’lagini  toping .

   A. 8sm   B. 9sm   C. 7sm

38. To’g’ri  belgini  qo’ying :   2t 300kg   *   2t 300g

A. >   B. <   C.=

39. To’g’ri  javobni  toping :   63:7+40:8

A. 14   B.13   C.15

40. Tomonlari  5sm  va  4sm  bo’lgan  to’g’ri  to’rtburchakning  perimetrini  toping :

A. 18sm   B. 20sm   C. 48sm.


4-sinf.

Matematika

1. Quyidagi sonlarning qaysi biri eng katta?a)452467 b)432376 c) 43 264 d)454246

2. 1 kvadrat metr bu - ?

a) 10 000 kv sm b) 100 kv sm c) 1000 kv sm d) 10 kv sm

3. 1 soat 26 daqiqa + 1 soat 34 daqiqa

a) 230 daqiqa b) 160 daqiqa c) 260 daqiqa d) 180 daqiqa

4. Bir metrda qancha millimetr bor?a) 1000 b) 100 c) 10 d) 10000

5. 60 ning 1/4 qismi - bu:

a) 20 b) 240 c) 15 d) 56

6. 24 x 8 ko'paytmasi qanchaga katta?a) 24 b) 8 c) 23 d) 1

7. Yer atrofida aylanib, bir sutkada 2.592.000 km masofani o'tadi. I minutdachi?

a) 1800 b) 1000 c) 1300 d) 1500

8. To'g'ri to'rtburchakning yuzi 40 dm. Uning bir tomonining uzunligi yarim metrga teng. Ikkinchi tomonini uzunligini toping.

a) 5 dm, 8 dm

b) 50 sm, 8 dm

c) 5 dm, 9 dm

d) 4 sm, 3 dm

9. Akasi 15 yoshda, singlisi 3 marta kichik. Singlisi necha yoshda?a) 3 yoshda b) 12 yoshda c) 5 yoshda d) 4 yoshda

10. 10 sm 1 m dan necha marta kichik?a) 10 marta b) 100 marta c) 1000 marta d) 10000 marta

11. Qoldiqni toping: 78:8=

a) 4 b) 5 c) 6 d) 7

12. Tenglamani javobini toping: 7∙x=77

a) 9 b) 10 c) 11 d) 12

13. To’g’ri javobni toping: 560: 8=

a) 60 b) 70 c) 80 d) 90

14. 3 km 600 m ni metrga aylantiring.

a) 360 b) 3600 c) 36000 d) 360000

15. Hisoblang: 230∙6=

a) 1240 b) 1360 c) 1330 d)1380

16. Natijani toping: 342:342=

a) 0 b) 1 c) 2 d) 342

17. Hisoblang: 1374+2636=

a) 3470 b) 3940 c) 4100 d) 4010

18. Tenglamani yeching: 720:x=15

a) 46 b) 48 c) 50 d) 52

19. Kombayn 2 soatda 140 toy somonni toyladi. Kombayn shunday unumdorlik bilan ishlaganda 280 toy somonni necha soatda toylaydi?

a) 3 b) 4 c) 5 d) 6

20. Taqqoslang: 9 dm 7 sm va 9 dm 70 mm

a) < b) > c) =

21. Bo’sh katakni to’ldiring: 9 kg 008 g = g

a) 98 g b) 980 g c) 9800 g d) 98000 g

22. To’g’ri tengsizlik hosil bo’lishi uchun kerakli raqamlarni qo’ying: 1735<173

a) 4 b) 5 c) 6

23. To’g’ri tenglik hosil qiling: 368 yil = asr yil

a) 3 asr 68 yil b) 30 asr 68 yil c) 300 asr 68 yil

24. Bir son ikkinchisidan 20 ta ortiq. Ularning o’rta arifmetik qiymati 60 ga teng.Shu sonlarni toping.

a) 20, 40 b) 40, 60 c) 50, 70 d) 60, 80

25. Hisoblang: 12dm 3sm + 4dm 7sm=

a) 160 sm b) 168 sm c) 170 sm d) 180 sm

O’qish.

1.Abdulla Oripov qalamiga mansub she'rni toping 1. Mardlik va aql yorug'ligi

 2. Iqboli buyuksan

 3. Serquyosh o'lka.

2.O'zbekiston Respublikasi Davlat madhiyasining musiqasini kim bastalagan?

 1. Abdulla Oripov

 2. Mutal Burxonov

 3. Erkin Vohidov

3."Mardlik va aql yorug'ligi" she'rning muallifi kim?

a) Abdulla Oripov

b) Erkin Vohidov

d) Miraziz A'zam

4.O'zbekistonda ishlab chiqariladigan avtomobillarning boshqa avtomobillardan farqi nimada?


 1. juda ham chiroyli

 2. boshqarishda qulay

 3. ikki barovar kam yoqilg'i sarflaydi.

5.О`zbekistonning haqiqiy egalari kimlar?

a) Vatan uchun jonini fido qilgan insonlar

b) Kelajak avlod

d) Prezidentimiz

6.Rasul xaritada Samarqand, Buxoro, Xiva shaharlarini qanday tasvirladi?


      1. Baland binolar

      2. Ko'hna yodgorliklar

d) Qizil riuqtalar bilan

7.Quyidagi she'riy parcha qaysi she'rdan olingan?

Osmoni keng, beg'ubor

Shifobaxshdir havosi.

Dimog'larni shod etar,

Uning shodon navosi.

a)Serquyosh o'lka

b)Toshkendnoma

d) Kuz

8. Qachon O'zbekistonimiz uchun mangulikka tatigulik kun bo'ldi?       1. 1992yil 1-sentabr

       2. 1991yil 1-sentabr

d) 1991yil 31-avgust

9. O'zbek mashinalari qachon dunyoga keldi?        1. 1993 yildan boshlab

        2. 1996 yilning bahorida

      1. 1992 yildan boshlab

10. O‘tgan yillar ichida O‘zbekiston o‘z … zahirasiga ega bo‘ldi.

a) sholi


b) bug‘doy

c) paxta


11. Qodir bobo nimani orzu qildi?

a) o‘g‘illaridan biri ota kasbini egallashini

b) yangi chiqqan mashina haydashni

c) avtomobil zavodida ishlashni

12. O‘zbekiston qachon mustaqillikka erishdi?

       1. 1992yil 1-sentabr

       2. 1991yil 1-sentabr

d) 1991yil 31-avgust

13.O‘zbekistonda ishlab chiqarilayotgan avtomobillar qaysi qatorda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

a) Volga, Jiguli, Gazel

b) Ford, Nissan, Toyota

c) Neksiya, Matiz, Spark

14. Qodir boboning nevarasini ismi?

a) Samad

b) Rasul

c) Po‘latjon

15. O‘zbekiston qaysi davlatlar bilan chegaradosh?

a) Qozog‘iton, Qirg‘iziston, Turkmaniston, Tojikiston

b) Turkmaniston, Tojikiston, Afg‘oniston, Xitoy

c) Qozog‘iton, Qirg‘iziston, Turkmaniston, Tojikiston, Afg‘oniston

16. O‘zbekiston gerbida nimalar tasvirlangan?

a) oy, yulduzlar, moviy, yashil, qizil rangli chizqlar

b) quyosh, tog‘, humo qushi, paxta, bug‘doy

c) humo qushi, oy, yulduzlar

17.Aqlni boyitadigan narsa nima?

a) ilm

b) hunar

c) boylik

18. “Xarita” hikoyasining bosh qahramoni kim?

a) Samad

b) Rasul

c) Po‘latjon

19. Rasul bilan Samad nima ustida tortishib qolishdi?

a) rasm chizish

b) xarita chizish

c) dars qilmaslik

20. “Bulbul chamanni sevar – odam vatanni” maqoli qaysi she’rga mos keladi?

a) Mardlik va aql yorug'ligi

b) Iqboli buyuksan

c) Serquyosh o'lka.

21.Qovun sayli qachon bo'ladi? 1. Yoz oylarida

 2. Kuzda

 3. Qovunlar pishib yetilganda.

22.Quyidagi she'riy parcha qaysi she'rdan olingan.

Ko'z o'ngimda saxiy g‘o‘zam

Savat-savat olma-anor


 1. Dehqon

 2. Kuz

 3. Saxovatli fasl.

23.Kuzda qaysi qushlar uchib ketadi?

 1. Chug'urchuq, ko'k qarg'alar, qaldirg'och

 2. Ola qarg'a, chumchuq, ko'k qarg'alar

 3. Musicha, qarg'a, chumchuq.

24. Kuzni nima uchun "Oltin fasl" deb ataymiz?

 1. paxtalar ochilgani uchun.

 2. hosilning barchasi yig'ib olingani uchun.

 3. barglar sayg'argani uchun.

25."Kuz" she'rining muallifi kim?

 1. Shukur Sa'dulla

 2. Zafar Diyor

 3. Abdulla Oripov

26. Dehqonlar kuzda nima qilishadi?

a) ekin ekishadi

b) pishib yetilgan meva va sabzavotlarni yig‘ishtirib olishadi

c) dalalarni sug‘orishadi

27. Qaysi qatorda qovun turi to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

a) umrvoqi

b) qo‘zivoy

c) husayni

28.Shoir kimni “yer naqqoshi” deb ataydi?

a) mirobni

b) dehqonni

c) fermerni

29. Kuz faslida tabiatda asosan qanday o‘zgarish bo‘ladi?

a) daraxt barglari sarg‘ayib, to‘kiladi

b) barglar yam-yashil tusga kiradi

c) bog‘u dalalarda gullar ochiladi

30. Poliz ekinlari to‘g‘ri berilgan qatorni toping?

a) behi, olma, uzum

b) qovun, tarvuz, qovoq

c) pomidor, qalampir, piyoz

31."Tinchlik qushi" nima?       1. ko'k kaptar

       2. Oq kaptak

d) Qaldirg'och

32.Kimlar "urushga choh qaziydilar"

a)Yaxshilar

b)Oq kaptar

d) Ba'zi kishilar

33.To'maris qaysi qabila malikasi edi?

a.Massaget b.Sak d) Mo'g'ul

34."Qonga qon, jonga jon" degan vatanparvar kim?

a.Beruniy

b.Majmiddin Kubro

d) Ibn Sino

35."Navoiy bobomlar" she'rining muallifi kim?

a.T.Adashboyev

b.E.Vohidov

d) Q.Muhammadiy

36.Boburshoh qovunning Farg'onadan keltirilganini qanday bildi?

a.Hididan

b.Tilimidan

d)Hidi, tilimi va mazasidan.

37. Mirzo Bobur qayerda tavallud topgan? 1. Hindistonda

 2. Farg'onada

d) Andijonda

38.Mirzo Bobur Hindistonda qanday bog' barpo etgan?   1. Bog'i shamol

   2. Bog'i Boburiy

d) Mevali bog'

39.Usmon Nosir kim?

a.usto hunarmand

b.adib bo'lgan

d) shoir bo'lgan

40."Sulton Mahmud va Beruniy" hikoyati mazmuniga mos maqolni aniqlang.   1. Odob inson ko'rki.

   2. Hunarli kishi xor bo'lmas

d)Bilimli ming yil yashar.

41.To'maris kim?

a)Massagetlar malikasi

b)Forslar hukmdori

d) Arablarning malikasi

42.Bu misralar qaysi she'rdan olingan?

Erta bilan turaman,

Salqin shabada esar

Keng yurtimni ko'raman,

Ko'nglimda quvonch kezar.     1. Tinchlik qushi haqida men o'qigan she'r.

     2. Tinchlik nima

d)Iqboli buyuksan

43.Maqolni davom ettir. Do'st do'stni kulfatda sinar,…

a)Bola bolani ishda sinar

b)odam odamni mehnatda sinar

d) kishining ishi mehnatda bilinar

44.Abduqodir kimga xat yozdi?

a)oyisiga

b)rus tili o'qituvchisiga

d) Vovaga

45.Shayx Najmiddin Kubro qanday kishi sanaladi?

a)donolar donosi

b)bosqinchi

d) shoir

46.Abu Rayhon Beruniy o'z taqdirini qanday bashorat qilgan edi?

a) to'rt eshikning birontasidan ham tashqariga chiqmaslik

b) men falon kuni, falon joyda balandlikdan yerga uloqtirib yuboradilar.Lekin biron yerim lat yemay sog'-u salomat qolaman.

d) men falon kuni, falon joyda podshoh bo'laman

47."Navoiy Bobomlar" she'rining muallifi kim?

a) Tursunboy Adashboyev

b) Po'lat Mo'min

d) G'afur G'ulom

48."Hidi-tilimi va mazasidan" hikoyasi nima haqida?

a) non haqida

b) olma haqida

d) qovun haqida

49. Tinchlik nima?

a) urush, halokat

b) g‘iybat, fisqu-fasod

d) osoyishtalik, to‘qlik50. Qutbining buvisi Shoirani nega maqtadi?

a) uy ishlariga qarashgani uchun

b) dars qilgani uchun

d) nevarasi bilan o‘ynagani uchun


Ona tili.
1. Alifboning 24-tartibdagi harfmi toping.

a) j b) t d) z

2. Alifboda Y, 0, U harflari qanday tartibda turadi?

a) 16,2,6 b) 14,20,4 d) 23,14,20

3. Yulduz so'zidagi harf va tovush sonini aniglang.a) 5,4 b) 6,6, d) 5,5

4. Men kitobni o'qiyman. Qaysi kelishikda?

a) jo'n. k-k

b) tushum k-k

d) qar. k-k

5. Daftar, kitob, ruchka qaysi kelishikda?

a) qar. k-k

b) tushum k-k

d) bosh k-k

6. Gulga, daftarga, qushga qaysi kelishikda?

a) jo'n. k-k

b) bosh k-k

d) chiqish k-k

7. Harakatning bajarilganini bildirgan fe'lni toping.a) keldi b) aytayapti d) bormoqchi

8. Hozirgi zamon fe'lini toping.

a) yozganman b) boryapman d) bormogchi

9. Fe’l zamonlari nechta?

a) 3 ta b) 4 ta d) 6 t

10. Bolalar kitobni seving! Qanday gap?

a) darak gap b) undov gap d) so’roq gap

11. Chiqish kelishigining qo'shimchasini toping.

a) ni b) ga d) dan

12. O'rin-payt kelishigining qo°shimchasini toping.a) da b) dan d) gan

13. O'qish kitobidan ertaklar o'gidik.

a)chiqish k-k

b) o'rin-payt k-k

d) jon. k-k

14. Darslarni o'z vaqtida bajar.

a) jo'nalish k-k

b) o'rin-payt k-k

d) chiqish k-k

15. Dilnoza mazali 'ovgat pishiradi. Sifatni toping.

a) mazali b) ovqat d) pishiradi.

16. So'zdagi bo'g' inlarni aniglang: ona, shaftoli.a) 1,2 b) 2,3 d) 1,3

17. Hunarman.. , do's.. so'zlarining oxirida qaysi undosh aytilganda tushib qoladi.

a)d b) d,t d) t

18. Nuqtalar o'rniga kerakli so'zlarni qo'ying. Mayin shamol ...

a) ezdi b) esdi d) egdi

19. Uyushiq bo'lak nima?

a) gapdagi bir xil so'rogga javob bo'lgan so'zlar

b) gapning bosh bo'lagi

d) gapning ikkinchi daraali bolagi

20. Bosh harf bilan yozilgan to’g’ri qatorni toping?

a) Masal, Pichoq

b) Bo’ri, Tulki

d) Xiva, Baroq

21. Undalma nima?

a) gapning uyushiq bo’lagi

b) so’zlovchi nutqi qaratilgan shaxsni bildirgan so’z

d) predmetni harakatini bildirgan so’z

22. Undalma qaysi so’z turkumi bilan ifodalanishini toping?a) ot bilan b) fe’l bilan d) son bilan

23. Qaysi so’zlar bog’lovchilarga kiradi?

a) men, sen, u

b) va, lekin, biroq, ammo

d) qizil, sariq, oq

24. Nuqtalar o’rniga bog’lovchilardan mosini qo’ying: Ozod do’sti Diyorning ba’zi harakatlarini yoqtirmaydi, … hurmat qiladi.

a) va b) ammo d) lekin25. Ushbu gapda qaysi tinish belgisi qo’yiladi: Biz dam olish kunlari sinfdoshlar bilan sayohatga chiqamiz

a) nuqta b) vergul d) tire
Foydalanilgan adabiyotlar


 1. Uzviylashtirilgan DTS va o`quv dasturi. Toshkent-2010

 2. 1-4 sinf Matematika darsliklari. Toshkent. 2012

 3. 1-4 sinf Ona tili darsliklari. Toshkent.2012

 4. 1-4 sinf O`qish darsliklari. Toshkent.2012
Download 228 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling