1. Soliq solish prinsiplari va ularning mazmuni. Soliq, yig’im, boj, tushunchalari va ularning mazmuni


Download 22.84 Kb.
Sana12.08.2022
Hajmi22.84 Kb.
#792960
Bog'liq
soliq savollar


1. Soliq solish prinsiplari va ularning mazmuni.
2. Soliq, yig’im, boj, tushunchalari va ularning mazmuni.
3. Soliq va yig’imlarning turlari.
4. Maxsus soliq rejimlari mohiyati va mazmuni.
5. Xedjirlash to’g’risida tushuncha.
6. Qimmatli qog’ozlar va REPO operatsiyalari va ularning mazmuni.
7. Qimmatli qog’ozlarning qarz operatsiyalari.
8. Moliyaviy ijara va lizing to’g’risida tushuncha.
9. Soliq qarzi nima va uning mazmuni.
10. Soliq to’lovchining shaxsiy kabineti to’g’risida tushuncha va uning faoliyati.
11. Yakka tartibdagi tadbirkorlar, yuridik shaxslar va ularning alohida bo’linmalari.
12. Doimiy muassasa va uning tarkibi.
13. Dividentlar va foizlar to’g’risida tushuncha hamda ularning mazmuni.
14. Royalty va uning tarkibi.
15. Tovar, xizmatlar va mulkiy huquqlar tushunchasi.
16. Realizatsiya qilish nima.
17. Hisobvaraq faktura va uning mazmuni.
18. Qimmatli qog’ozlar nima va uning turlari.
19. Qishloq xo’jaligi tovar ishlab chiqaruvchilari tushunchasi va ularning mahsulot tarkibi.
20. Notijorat tashkiloti nima.
21. Ijtimoiy sohada faoliyatni amalga oshiruvchi yuridik shaxslar turlari.
22. Nazorat kassa texnikasi nima.
23. Soliq to’lovchilarning konsolidatsiyalashgan guruhi nima va uning faoliyat mexanizmi.
24. Soliq rezidentlari tushunchasi va ular kimlar.
25. Soliq munosabatlarining subektlari va hujjatlar almashish tartibi.
26. Soliq to’lovchilar tushunchasi.
27. Soliq to’lovchilarining huquqlari (15).
28. Soliq to’lovchilarining majburiyatlari (11).
29. Soliq agentlari tushunchasi va ularning huquq-majburiyatlari.
30. Soliq to’lovchining vakillari va ularning vakolatlari.
31. Soliq bo’yicha vakolatli organlar va ularning tarkibi.
32. Soliq organlarining huquqlari (19).
33. Soliq organlari majburiyatlari.
34. Soliq siri va unga kirmaydigan masuliyatlar (10).
35. Soliqlarning elementlari (7) va ularning mazmuni.
36. Soliq imtiyozlari tushunchasi va uning mazmuni.
37. Soliq hisoboti va uni tuzish.
38. Soliq hisobotini taqdim etish tartibi.
39. Soliq hisobotiga o’zgartirishlar kiritish.
40. Soliq hisobotini saqlash muddati.
41.Soliq majburiyati tushunchasi va uning mazmuni.
42.Soliq majburiyatini bajarish tartibi va muddati.
43. Soliq majburiyatining tugatilishi.
44. Soliq majburiyati bo’yicha davo qilish muddatlari.
45. Soliqlar va yig’imlarni to’lash tartibi.
46. Soliqlarni o’tkazishga doir to’lov topshiriqnomalarning bank tomonidan bajarilishi.
47. Yuridik shaxs tugatilganda soliq majburiyatlarini bajarish.
48. jismoniy shaxs vafot etgan taqdirda soliq majburiyatlari bajarish.
49. Soliq qarzining undirilishini umidsiz deb e’tirof etish tartibi va mazmuni.
50. Ortiqcha to’langan (undirilgan) soliqni hisobga olish yoki qaytarish tartibi.
51. Soliq majburiyatining bajarilishini ta’minlash usullari va uning mazmuni.
52. Mol-mulk garovi nima.
53. Kafillik va uning mazmuni.
54. Bank kafolati va uning mazmuni.
55. Penya va uning mazmuni.
56. Banklardagi hisob-varaqlar bo’yicha operatsiyalarni to’xtatib turish.
57. Mol-mulkni xatlash va uning amalga oshishi.
58. Soliq qarzini uzish tao’g’risidagi talabnoma va uning faoliyat mexanizmi.
59. Soliq qarzini undirish mexanizmi.
60. Soliq to’lovchining identifikatsiya raqami va uning mazmuni.
61. Soliq to’lovchi to’g’risidagi (yuridik va jismoniy) hisob ma’lumotlari.
62. Banklarning soliq nazoratini amalga oshirish bilan bog’liq bo’lgan majburiyatlari.
63. Soliq nazoratining shakllari va soliq tekshiruvlarining turlari.
64. Kameral soliq tekshiruvi.
65. Sayyor soliq tekshiruvi.
66. Soliq auditi va uning mazmuni.
67. Ekspertiza to’g’risida tushuncha va uning mazmuni.
68. Soliq nazoratiga mutaxassisni jalb etish.
69. Soliq nazoratini amalga oshishida tarjimonning ishtiroki.
70. Soliq nazoratini amalga oshishida xolislarning ishtiroki.
71. Soliq nazorati doirasida harakatlarni amalga oshirish chog’idagi bayonnomaga qo’yiladigan umumiy talablar.
72. Soliq auditi natijalarini rasmiylashtirish tartibi.
73. Soliq monitoring va uni amalga oshirish.
74. Soliqqa oid huquqbuzarlik va javobgarlikka tortishni istisno etuvchi holatlar.
75. Soliqqa oid huquqbuzarlik uning javobgarlikni yengillashtiruvchi va og’irlashtiruvchi holatlar.
76. Moliyaviy sanktsiyalar nima.
77. Soliq organida hisobga qo’yish tartibini buzganlik uchun javobgarlik holatlari.
78. Soliq hisobotini taqdim etish tartibini buzganlik va daromadlar (xarajatlar) ni hisobga olish qoidalarini buzganlik uchun javobgarlik.
79. Nazorat-kassa texnikasini va hisob-kitob terminallarini qo’llash tartibini buzganlik uchun javobgarlik.
80. Soliq bazasini yashirish (kamaytirish) uchun javobgarlik.
81. Soliqni to’lamaslik, hisobvaraq fakturalarni rasmiylashtirish tartibini buzish va transfert narxni belgilashda soliqlarni to’lamaslik uchun javobgarlik.
82. Soliq organlarining hujjatlari va ular mansabdor shaxslarining harakatlari (harakatsizligi) ustidan shikoyat berish huquqi va tartibi.
83. Soliq tekshiruvlari natijalari bo’yicha soliq organlarining qarorlari ustidan shikoyat berish tartibi va muddati.
84. Shikoyatlarning shakli va mazmuni.
85. Shikoyatlarini ko’rmasdan (o’rganmasadan) qoldirish.
86. Yuqori turuvchi organ tomonidan shikoyatni ko’rib chiqish tartibi.
87. QQS to’lovchilar va soliq solish obyekti.
88. Tovarlarni (xizmatlarni) realizatsiya qilish bo’yicha aylanma va uning tarkibi.
89. Realizatsiya qilish bo’yicha aylanma soliq solishdan ozod etish yo’nalishlari.
90. Soliq solishdan ozod etiladigan moliyaviy xizmatlar.
91. Soliq solishdan ozod qilinadigan sug’urta xizmatlari.
92. QQS bo’yicha soliq stavkalari va soliq davri.
93. Elektron shaklda xizmat ko’rsatuvchi chet el yuridik shaxslariga soliq solishning o’ziga xos xususiyatlari.
94. Elektron shakldagi xizmatlar va ularning turlari.
95. Aksiz solig’I to’lovchilari va soliq solishning obyekti.
96. Aksiz solig’i bazasi.
97. Aksiz solig’i sstavkalari (tamaki, alkogol, neft mahsulotlari va boshqalar).
98. Aksiz solig’ini hisoblab chiqarish soliq hisobotini taqdim etish va soliqni to’lash tartibi.
99. Foyda solig’i to’lovchilari va soliq solish obyekti.
100. Foyda solig’i bazasi.
101. Jami daromad va uning tarkibi.
102. Foyda solig’ini hisoblashda hisobga olinmaydigan daromad.
103. Amortizatsiya xarajatlari, amortizatsiya qilinmaydigan xarajatlar tarkibi.
104. Amortizatsiyaning yillik eng yuqori normalari.
105. Xarajatlar va elarning tarkibi.
106. Notijorat tashkilotlarning foyda solig’i bazasini aniqlash.
107. Foyda solig’i stavkalari.
108. Foyda solig’ini hisoblash, hisobot taqdim etish va to’lash tarkibi.
109. Jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig’i, to’lovchilari, soliq solish obyekti, soliq bazasi.
110. Daromad solig’ini hisoblashda jami daromadga kiritilmaydigan daromadlar tarkibi.
111. Jismoniy shaxsning jami daromadi tarkibi.
112. Daromad solig’i bo’yicha imtiyozlar.
113. Daromad solig’i stavkalari.
114. Jami yillik daromad to’g’risidagi dekloratsiya asosida daromadlarga soliq solish.
115. Ijtimoiy soliqni to’lovchilar va soliq solish obyekti.
116. Ijtimoiy soliq bazasi va stavkalari.
117. Jismoniy shaxslardan olinadigan mol mulk solig’i, to’lovchilar, soliq solish obyekti soliq bazasi.
118. Jismoniy shaxslar mol mulk solig’i bo’yicha imtiyozlar.
119. Jismoniy shaxslar mol mulk solig’I stavkalari soliqni hisoblash va to’lash tartibi.
120. Yuridik shaxslardan olinadigan yer solig’i to’lovchilari va soliq solish obyekti.
121. Yuridik shaxslardan olinadigan yer solig’i bazasi va soliq imtiyozlari.
122. yuridik shaxslardan olinadigan yer solig’i stavkalari.
123. Yuridik shaxslardan olinadigan yer solig’ini hisoblash va soliq hisobotini taqdim etish hamda soliqni to’lash tartibi.
124. Jismoniy shaxslardan olinadigan yer solig’i to’lovchilari va soliq solish obyekti.
125. jismoniy shaxslardan olinadigan yer solig’i bazasi va soliq imtiyozlari.
126. Jismoniy shaxslardan olinadigan yer solig’i stavkalari.
127. Yuridik shaxslarning mol mulkiga solinadigan soliq, to’lovchialar, soliq solish obyekti.
128. Yuridik shaxslarning mol mulk solig’i bazasi.
129. Yuridik shaxslarning mol mulksolig’ining bazasini aniqlash, imtiyozlari, va soliq stavkalari.
130. Jismoniy shaxslardan olinadigan yer solig’ini hisoblash va to’lash tartibi.
131. Suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliqni to’lovchilar va soliq solish obyekti.
132. Suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq bazasini aniqlash tartibi.
133. Suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq stavkalari.
134. Suv resursalaridan foydalanganlik uchun soliqni hisoblab chiqarish, soliq hisobotini taqdim etish va soliqni to’lash tartibi.
135. Yer qaridan foydalanganlik uchun soliqni to’lovchilar va soliq solish obyekti.
136. Yer qaridan foydalanganlik uchun soliq solish obyekti va soliq bazasi.
137. yer qaridan foydalanganlik uchun soliq stavkalari.
138. Yer qaridan foydalanganlik uchun soliqni hisoblab chiqarish, soliq hisobotini taqdim etish va soliqni to’lash tartibi.
139. Yig’im turlari, soliq to’lovchilar, obyekti bazasi.
140. Yig’im bo’yicha soliq imtiyozlari.
141. Avtotransport yig’imlarini to’lash tartibi.
142. Alkogol mahsulotlarini realizatsiya qilish huquqi uchun yig’im to’lash tartibi.
143. Aylanmadan olinadigan soliqni to’lovchilar.
144. Aylanmadan olinadigan soliqni qo’llashda o’ziga xos xususiyatlari.
145.Aylanmadan olinadigan soliqda soliq solish obyekti va bazasi.
146. Yakka tartibdagi tadbirkorlardan soliq bazasini aniqlashda o’ziga xos xususiyatlari.
147. Aylanmadan olinadigan soliq stavkalari.
148. Tog’ridan tog’ri xususiy chet el investitsiyalari ishtirokidagi yuridik shaxslarga soliq solish shartlari.
149. To’g’ridan to’g’ri xususiy chet el investitsiyalari ishtirokidagi yuridik shaxslar tomonidan soliq imtiyozlarini qo’llash tartibi.
150. Maxsus iqtisodiy zonalarning ishtirokchilariga soliq solish shartlari va soliq imtiyozlarini qo’llash tartibi.
151.Mahsulot taqsimotiga oid bitim doirasida amalga oshiriladigan faoliyatga soliq solishning o’zoga xos xususiyatlari.
152. Advokatlarga soliq solish advokatlar daromadlariga soliq solish.
153. Xususiy amaliyot bilan shug’ullanuvchi notariuslarga va ularning foydasiga soliq solish.
Download 22.84 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling