1. Tavakkal tanlangan natural son 20 dan katta bo`lmasa, uni 5 ga karrali bo`lish ehtimolini toping


Download 293.11 Kb.
Pdf ko'rish
bet2/3
Sana21.11.2020
Hajmi293.11 Kb.
1   2   3


15 

50 

16 

10 

 

VARIANT №  14 1.  10 dan 20 gacha bo’lgan sonlar ichidan bitta son tanlanadi. Uni uchga karrali bo’lish ehtimolini toping. 

2.  Yashikda 6 ta shar bor, ulardan uchtasi qizil rangda. Yashikdan tavakkaliga 2 ta shar olindi. Olingan ikkala 

sharning ham qizil rangda bo’lish ehtimolini toping. 

3.  Yosh bola A, I, Y, O, V, N harflari yozilgan kartochkalarni o’ynab o’tiribdi. Bola kartochkalarni tasodifan 

bir qatorga terganda NAVOIY so’zi yozilish ehtimolini toping. 

4.  3-masaladagi NAVOIY so’zini bo’g’inlarga ajratib, har bir bo’g’indan bittadan kartochka olib to`plam 

tuziladi,  agar bu to’plamdan ham bitta kartochka olinsa, unda qanday ehtimollik bilan u  unli bo’ladi. 

5.  4-masaladagi harf unli bo’lsa, qanday ehtimollik bilan u ikkinchi bo’g’indan bo’ladi. 

6.  O’tkazilayotgan tajribalar soni n=4 , har bir tajribada ro’y berish ehtimoli  p=0.6  bo’lsa, u hodisaning rosa 

m=2  marta ro’y berish ehtimoli topilsin. 

7.  x tasodifiy miqdor quyidagi taqsimot qonunida 23     26     30     31 0,3    0,4    0,2    0,1 

M(x)= ?        D(x)=?          

?

)(

=

x 

8.  x  uzluksiz tasodifiy miqdor quyidagi taqsimot funksiyasiga ega =

,`

,

1,

`

1,

ln

,`

1

,0

)

(lsa

bo

e

x

agar

lsa

bo

e

x

agar

x

lsa

bo

x

agar

x

F

 

M(x)= ?,        P(

1

1

x)= 

9.  Bosh o`rtacha kvadratik chetlanish 

6

=, tenglama o`rtacha qiymati 

12

=T

x

 va  tanlanma hajmi n=45  

berilgan. Bosh to`plamni normal taqsimlangan deb, uni no’malum matematik kutilishga 0,98 ishonchlilik 

darajasi bilan ishonchli intervali tuzilsin. 

10.  Berilgan tanlanma taqsimotining o’rta qiymatini tanlanma dispersiyasini ko’paytmalar va yig’indilar usuli 

yordamida hisoblang.   x

i

 

11 

16 

21 

n

25 

40 

20 

10 

 

 VARIANT №  15 

1.  Ikki xonali son tavakkal tanlansa, qanday ehtimollik bilan u son raqamlari bir xil bo`ladi ? 

2.  10 ta detalli partiyada 8 ta standart detall bor.  Tavakkaliga olingan  2  ta detalldan kamida bittasi standart bo`lish 

ehtimolini toping. 

3.  Yosh bola 7 ta A, A, B, D, N, U, SH harfli kartochkalarni o`ynab o`tiribdi. Bola shu harflarni tasodifan bir qatorga 

qo`yganda,  “DUSHANBA”  so`zini yozish ehtimolini toping. 

4.  3-masaladagi yozilgna so`zni bo`g`inlarga ajratib, har bir bo`g`indagi bittadan kartochka olib, to`plam tuziladi.  Agar bu 

to`plamdan ham bitta kartochka olinsa, unda qanday ehtimollik bilan unli harf bo`ladi. 

5.  4-masaladagi harf unli  bo`lsa,  qanday ehtimollik bilan u ikkinchi bo`gindan bo`ladi ? 

6.  Agar A hodisaning har bir tajribada ro`y berish ehtimoli 0,7 ga teng bo`lsa, 5 ta tajribaning  3 tasida u hodisaning ro`y 

berish ehtimoli topilsin. 

7.  Agar M(x)=5,        M(y)=2,5    ga teng bo`lsa,   z=2x-4y      uchun  M(z)  ni toping. 

8.   tasodifiy miqdor   +=

,`

0

,1

,

`0

2

,sin

1

,`

2

,0

)

(lsa

bo

x

lsa

bo

x

x

lsa

bo

x

x

F                                       integral funksiya 

bilan berilgan.     

)

1

2(

x

P

= ?           f(x)= ? 

9.  Bosh to`plamning normal taqsimlangan x  belgisining no’malum a  matematik kutilishini 0,95 ishonchlilik bilan 

baxolash uchun ishonchlilik intervalini toping. Bosh o`rtacha kvadratik chetlanish 

4

=, tanlanma o`rtacha qiymati T

x

=7,2 va tanlama hajmi n=25 berilgan. 

10.  Berilgan tanlanma taqsimotining o’rta qiymatini tanlanma dispersiyasini ko’paytmalar va yig’indilar usuli yordamida 

hisoblang. x

i

 

48 

52 

56 

60 

64 

68 

72 

n

10 50 

12 10 

 

VARIANT №  16  

1.  30  tadan 45 tagacha bo`lgan bitta son tavakkal tanlandi. Uni 5 ga karrali bo`lish ehtimoli topilsin. 

2.  10 ta detalldan 8 tasi standart. Tavakkaliga olingan 2 ta detalldan kamida bittasi standart bo`lish ehtimoli topilsin. 

3.  Yosh bola 5 ta  E, M, T, U, R  harfli kartochkalarni o`ynab o`tiribdi. Bola shu harflarni tavakkal bir qatorga qo`yganda,  

“TEMUR”  so`zini yozilish ehtimoli topilsin. 

4.  3-masaladagi yozilgan so`zni bo`g`indarga ajratib, har bir bo`g`indan bittadan kartochka tavakkal olinib, to`plam 

tuziladi.  Agar bu to`plamdan ham bitta kartochka olinsa, unda qanday ehtimollik bilan unli harf bo`ladi ? 

5.  4-masaladagi harf unli bo`lsa, qanday ehtimollik bilan u ikkinchi bo`g`indan bo`ladi ? 

6.  Agar A hodisaning har bir sinovda ro`y berish ehtimoli 0,85 ga teng bo`lsa,  bu hodisaning 5 ta tajribada ikki marta ro`y 

berish ehtimolini toping. 

7.   tasodifiy miqdor    



=

0,

1

0,

)

(x

x

e

x

F

x

 integral funksiya bilan berilsa,         

?

)

(?,

)

10

(

==x

f

x

P

     


8.  x, y   diskrett  tasodifiy miqdorlar   M(x)=5,      M(y)=6     ga ega bo`lsa,  

5

32

y

x

z

+

=    uchun  M(z)   topilsin. 

9.  Bosh to`plamning normal taqsimlangan x  belgisining no’malum a  matematik kutilishini 0,9 ishonchlilik bilan 

baxolash uchun ishonchlilik intervalini toping. Bosh o`rtacha kvadratik chetlanish 

5

,2

=, tanlanma o`rtacha qiymati 

T

x

=5,8 va tanlama hajmi n=10 berilgan. 

10.  Berilgan tanlanma taqsimotining o’rta qiymatini tanlanma dispersiyasini ko’paytmalar va yig’indilar usuli yordamida 

hisoblang. x

i

 

15 

25 

35 

45 

55 

n25 

10 

 

  

 

  

 

VARIANT №  17 

 

1.  U S T O Z  so`zidan tavakkaliga bitta harf tanlansa,  u unli  bo`lish  ehtimoli topilsin. 2.  Student 30 ta savoldan 20 tasiga tayyorlandi.  Berilgan  uchala savolga javob bera olish ehtimoli topilsin. 

3.  Yosh bola 7 ta B, E, K, G`, U, U, L  harfli  kartochkalarni o`ynab o`tiribdi.  Bola shu harflarni tasodifan bir qatorga 

qo`yganda  “ULUG`BEK”  so`zini  yozilish ehtimolini toping. 

4.  3-masaladagi yozilgan so`zni bo`g`inlarga ajratib, har bir bo`g`indan bittadan kartochka tavakkal olinib,  yangi to`plam 

tuziladi.  Agar bu to`plamdan tavakkal bitta kartochka olinsa,  unda qanday ehtimollik bilan unli harf bo`ladi ? 

5.  4-masaladagi harf  unli bo`lsa, qanday ehtimollik bilan u birinchi bo`g`indan bo`ladi ? 

6.  Agar A hodisaning har bir sinovda ro`y berish ehtimoli 0.6 ga teng  bo`lsa,  bu hodisaning 4 ta tajribada 3 marta ro`y 

berish ehtimolini toping. 

7.  Agar M(x)=3,          M(y)=5       bo`lsa,   z=3x+6y   uchun  M(z)   topilsin. 

8.  x   tasodifiy miqdor   butun  OX  o`qda   

2

1

21

)

(x

arctg

x

F

+=

       integral funksiya bilan berilgan  

?

)

(?

)

20

(

==x

f

x

P

 9.  Bosh to`plamning normal taqsimlangan x  belgisining no’malum a  matematik kutilishini 0,85 ishonchlilik bilan 

baxolash uchun ishonchlilik intervalini toping. Bosh o`rtacha kvadratik chetlanish 

3

=, tanlanma o`rtacha qiymati 

T

x

=7,2 va tanlama hajmi n=15 berilgan. 

10.  Berilgan tanlanma taqsimotining o’rta qiymatini tanlanma dispersiyasini ko’paytmalar va yig’indilar usuli yordamida 

hisoblang. x

i

 

65 

70 

75 

80 

58 

n25 

15 

 

 VARIANT №  18 

 

1.  100 betli kitob ixtiyoriy ochilganda 5 ga karrali bet ochilgan bo’lish ehtimoli topilsin. 2.  3 mergan nishonga o’q otishmoqda. Ularning o’qlari 0,9; 0,8; 0,7  ehtimollik bilan tegishi mumkin. Uchala o’qning 

nishonga tegish ehtimoli topilsin. 

3.  Yosh bola B, B, O, U, R harflari yozilgan kartochkalarni o`ynab o`tiribdi. Bola kartochkalarni tasodifan bir qatorga 

terganda BOBUR so’zi yozilish ehtimolini toping. 

4.  3-masaladagi BOBUR so’zini bo’g’inlarga ajratib, har bir bo’g’indan bittadan harf tavakkal olinib, to’plam tuziladi. 

Agar bu to’plamdan ixtiyoriy kartochka olinsa, qanday ehtimoli bilan u unli harf  bo’ladi ? 

5.  4-masaladagi harf unli bo’lsa, qanday ehtimoli bilan u ikkinchi bo’g’indan bo’ladi. 

6.  A hodisaning har bir tajribada ro’y berish ehtimoli 0,8 ga teng.  Agar bu hodisa ustida 6 marta tajriba o’tkazilsa, rosa 2 

marta ro’y berish ehtimolini toping. 

7.  x tasodifiy miqdor quyidagi integral qonuniga ega 

10       20       30 0,6      0,2      0,2 

M(x)= ?,             D(x)= ? 

8.  x  uzluksiz tasodifiy miqdor quyidagi taqsimot funksiyasiga ega =

,`

2

,1

,

`2

0

,sin

,

`0

,

0)

(

2lsa

bo

x

agar

lsa

bo

x

agar

x

lsa

bo

x

agar

x

F 

f(x)= ?,            P (

2

5,

0 x

)= ? 

9.  Normal taqsimlangan  x  belgini o’rtacha kvadratik chetlanishi 

3

=, tanlanma o`rtacha qiymati 

7

,4

=

Tx

  va  


tanlanma hajmi n=15 bo`lsa, uning no’malum a  matematik kutilishiga 

96

,0

=  ishonchlilik bilan ishonchli 

intervalni tuzing. 

10.  Berilgan tanlanma taqsimotining o’rta qiymatini tanlanma dispersiyasini ko’paytmalar va yig’indilar usuli yordamida 

hisoblang.  x

i

 

12 

14 

16 

18 

20 

22 

n

15 

50 

16 

10  

VARIANT №  19 

1.  1 dan 10 gacha natural sonlar yozilgan. Ulardan tavakkaliga 2 ta son olindanda u sonlarning o’zaro ko’paytmasi 6 ga 

teng bo’lishi ehtimoli topilsin. 

2.  Yashikda 6 ta shar bor. Ulardan uchtasi qizil rangda. Yashikdan tavakkaliga 2 ta  shar olinganda aqalli bitta sharning 

qizil rangda bo’lish ehtimoli toping. 

3.  Agar A hodisaning har bir tajribada ro’y berish ehtimoli 0,65 ga teng bo’lsa, 3 ta tajribaning bittasida u hodisaning bir 

marta ro’y berish ehtimoli topilsin. 

4.  Agar D(x)=3, M(x2

)==2  bo’lsa,  tasodifiy miqdorning matematik kutilishi  - M(x) topilsin. 

5.  x  tasodifiy miqdor integral funksiyasi =

,`

2

,1

,

`2

0

,sin

,

`0

,

0)

(

lsabo

x

agar

lsa

bo

x

agar

x

lsa

bo

x

agar

x

F   

berilgan.  x  tasodifiy miqdorning: a) differensial funksiyasi – f(x)

b) dispersiyasi – D(x)

c) [-2; 2] oraliqqa qiymatlarini tushish ehtimoli   topish talab etiladi. 

6.  A hodisaning har bir tajribada ro’y berish ehtimoli 0,6 ga teng.  Agar bu hodisa ustida 5 marta tajriba o’tkazilsa, rosa 3 

marta ro’y berish ehtimolini toping. 

7.  Agar M(x)=2,          M(y)=5       bo`lsa,   z=3x+6y   uchun  M(z)   topilsin. 

8.   tasodifiy miqdor   

+=,

`

0,

1

,`

0

2,

sin


1

,

`2

,

0)

(

2lsa

bo

x

lsa

bo

x

x

lsa

bo

x

x

F                                       integral funksiya bilan 

berilgan.     

)

1

2(

x

P

= ?           f(x)= ? 

9.  Bosh to`plamning normal taqsimlangan x  belgisining no’malum a  matematik kutilishini 0,95 ishonchlilik bilan 

baxolash uchun ishonchlilik intervalini toping. Bosh o`rtacha kvadratik chetlanish 

3

=, tanlanma o`rtacha qiymati T

x

=6,2 va tanlama hajmi n=25 berilgan. 

10.  Berilgan tanlanma taqsimotining o’rta qiymatini tanlanma dispersiyasini ko’paytmalar va yig’indilar usuli yordamida 

hisoblang. x

i

 

11 

16 

21 

n

25 

40 

20 

10 

 

VARIANT №  20 1.  O’yin soqqasi 3 marta tashlansa  tushgan ochkolar bir xil bo’lish ehtimoli topilsin. 

2.  Merganni 4 ta o`qni nishonga qarata otganida ularni nishonga tegish ehtimoli 0,8384 ga teng. Uni bitta o`qni nishonga 

tegizish ehtimoli topilsin. 

3.  Yosh bola D, I, I, Y, O, R, Q    harflari yozilgan kartochkalarni o’ynab o`tiribdi. Bola kartochkalarni tasodifan bir 

qatorga terganda QODIRIY so`zi yozilish ehtimolini toping. 

4.  3-masaladagi QODIRIY so`zini bo`g`inlarga ajratib, har bir bo`g`indan bittadan kartochka tavakkal qilib olinib to`plam 

tuziladi. Agar bu to`plamdan bitta kartochka olinsa, unda qanday ehtimollik bilan unli bo`ladi. 

5.  4-masaladagi harf unli bo’lsa, qanday ehtimollik bilan u ikkinchi bo`g`indan bo`ladi ? 

6.  A hodisa ustida 4 ta tajriba o`tkazilayotgan bo`lib, har bir tajribada u hodisa 0,7 ehtimollik bilan ro`y bersa, rosa 3 

marta A hodisa ro`y berish ehtimolini toping. 

7.   tasodifiy miqdor quyidagi taqsimot qonuniga ega 17        21       25       28 0,7       0,1     0,1       0,1 

M(x)= ?            D(x)= ?           

?

)(

=

x

   


8.  x  uzluksiz tasodifiy miqdor quyidagi taqsimot funksiyasiga ega 

=lsa

bo

x

agar

lsa

bo

x

agar

lsa

bo

x

agar

lsa

bo

x

agar

x

F

`

3,

1

,`

1

0,

1

,0

,

`1

0

,2

,

0,

`

0,

0

)(

 

f(x)= ?                P(2

2 x)= ? 

9.  Bosh to`plamning normal taqsimlangan belgisining a  matematik kutilishini tanlanma o`rtacha qiymati bo`yicha 0,95 

ishonchlilik bilan ishonchli intervali yordamida baxolang. 

10.  Berilgan tanlanma taqsimotining o’rta qiymatini tanlanma dispersiyasini ko’paytmalar va yig’indilar usuli yordamida 

hisoblang.   

x

i

 

48 

52 

56 

60 

64 

68 

72 

n

10 50 

12 10 


VARIANT №  21 

1. 


Agar  A  hodisaga qarama – qarshi bo`lgan 

A

  hodisaning ro`y berish imkoniyati 

16

1

 ga teng bo`lsa, u holda  P(A)  ehtimol nechaga teng ? 

2. 


Tanga uch marta tashlansa, faqat bir marta gerb tomon tushishi ehtimoli topilsin. 

3. 


Agar A hodisaning ro`y berish ehtimoli har bir tajribada 0,55  ga teng bo`lsa, 3 ta tajribaning 2 tasida u hodisaning ro`y berish 

ehtimoli topilsin. 

4. 

Agar D(x)=3,    D(y)=5  bo`lsa,  3

yx

z

= tasodifiy miqdor uchun  D(z)  topilsin. 

5. 


x  tasodifiy miqdor integral funksiyasi 

=lsa

bo

x

agar

lsa

bo

x

agar

x

lsa

bo

x

agar

lsa

bo

x

agar

x

F

`

3,

1

,`

3

1,

1

,0

,

`1

0

,2

,

0,

`

0,

0

)(

 

berilgan. tasodifiy miqdorning a) differensial funksiyasi – f(x); b) matematik kutilishi – M(x);  c) [-1; 4] oraliqqa qiymatlarini tushish ehtimoli  topish talab etiladi. 

6. 


Bosh to`plamdan n=10 hajmli tanlanma olingan: 

x

i

 

-2 

nBosh to`plamning normal taqsimlangan x belgisining a  matematik kutilishini tanlanma o`rtacha qiymati bo`yicha 0,95  ishonchlilik 

bilan ishonchli interval yordamida baxolang. 

7. 


Agar A hodisaning har bir tajribada ro`y berish ehtimoli 0,3 ga teng bo`lsa, 8 ta tajribaning  3 tasida bu hodisaning ro`y berish 

ehtimolini toping. 

8. 

 tasodifiy miqdor quyidagi integral funksiyaga ega 

=

1

,1

1

0,

0

,0

)

(3

x

x

x

x

x

F

            bo`lsa, 

?

)

(?

)

50

(

==x

f

x

P

 

9. Tanlanmaning shunday minimal hajmini topingki, normal taqsimlangan bosh to`plam matematik kutilishining tanlanma o`rtacha 

qiymat bo`yicha baxosini aniqlang 0,925 ishonchlilik bilan 0,2ga teng bo`lsin. Bosh to`plamning o`rtacha kvadratik chetlanishi 

5

,

2=

  bo`lsin. 10.  Berilgan tanlanma taqsimotining o’rta qiymatini tanlanma dispersiyasini ko’paytmalar va yig’indilar usuli yordamida hisoblang. 

x

i

 

15 

25 

35 

45 

55 

 

 

 

 

 

n25 

10  

 

 

 

 

VARIANT №  22 

1. 

O`yin soqqasi 2 marta tashlanganda tushgan ochkolar bir xilda bo`lish hodisasining ro`y berish ehtimolini toping. 2. 

Imtixon topshiruvchi talaba dastur bo`yicha olingan 30 ta savoldan 20 tasini biladi.  Talabaning imtixon oluvchi taklif etgan ikkita 

savoldan kamida bittasiga to`g`ri javob bera olishi ehtimolini toping. 

3. 


Agar o`tkazilayotgan erkli tajribalarning har birida A hodisaning ro`y berish ehtimoli 0,55 ga teng bo`lsa,  u hodisaning 4 ta 

tejribaning 3 tasida ro`y berish ehtimolini toping. 

4. 

x  va      tasodifiy miqdorlar erkli.  Agar D(x)=0,4,      D(y)=0,25   ekanligi ma’lum bo`lsa, z=6x-5y   tasodifiy miqdorning 

dispersiyasini toping. 

5. 

x   tasodifiy miqdorning differensial funksiyasi berilgan: 

=

anda

bo

x

x

anda

bo

x

yoki

x

x

f

`lg


4

0

,8

1

,`lg

4

0,

0

)(

 

Uning  a) matematik kutilishi – m(x); b) o`rta kvadratik chetlanishi - 

);

(x 

c) [0,5; 1]  intervallardan qiymatlarni qabul qilish ehtimolini toping. 

6. 

Tanlanmaning shunday minimal hajmini topingki, normal taqsimlangan bosh to`plam matematik kutilishining tanlanma o`rtacha qiymat bo`yicha baxosini aniqligi 0,925 ishonchlilik bilan 0,2 ga teng bo`lsin.  To`plamning o`rtacha chetlanishi 

5

,2

=  bo`lsin. 

7. 


Agar D(x)=0,8   D(y)=4  ga teng bo`lsa,   

8

,0

2

25=

y

x

z

  tasodifiy miqdorning dispersiyasi D(z) topilsin. 

8. 

x  tasodifiy miqdor  



=0

,1

0

,0

)

(3

x

e

x

x

F

x

  bo`lsa,   

integral funksiya bilan berilgan. 

f(x)= ?               P(0

9. 


Normal taqsimlangan  x  belgini o’rtacha kvadratik chetlanishi 

2

=, tanlanma o`rtacha qiymati 

4

,

5=

T

x

  va  tanlanma hajmi n=10 bo`lsa, uning no’malum a  matematik kutilishiga 

95

,0

=  ishonchlilik bilan ishonchli intervalni tuzing. 

10.  Berilgan tanlanma taqsimotining o’rta qiymatini tanlanma dispersiyasini ko’paytmalar va yig’indilar usuli yordamida hisoblang. x

i

 

65 

70 

75 

80 

58 

n25 

15 VARIANT №  23 

1.  10, 11, 12, ......, 20  natural sonlari ichidan tavakkaliga uchta son olingan. Olingan sonlar yig`indisi 39 ga 

teng bo`lish ehtimolini toping. 

2.  Agar ikkita o`yin soqqasi tashlanayotgan bo`lsa, u holda ochkolar yig`indisi 6 yoki 8 bo`lish ehtimolini 

toping. 

3.  Yosh bola Y, K, I, O, L, SH  harfli kartochkalarni o`ynab o`tiribdi.  Bola shu harflarni tasodifan bir qatorga 

qo`yganda “YOSHLIK”  so`zining yozilish ehtimoli qancha ? 

4.  3-masalada yozilgan “YOSHLIK” so`zini bo`g`inlarga ajratib, har bir bo`g`indan tavakkal qilib, bittadan 

harflarni olib to`p qiling.  Agar bu to`pdan bitta kartochka olsak, qanday ehtimollik bilan u unli bo`ladi. 

5.  4-masalada unli chiqqan bo`lsa, u qanday ehtimollik bilan birinchi bo`g`indan bo`ladi. 

6.  Agar har bir tajribada A hodisaning ro`y berish ehtimoli 0,45 ga teng bo`lsa, 4 ta tajribaning 3 tasida u 

hodisaning ro`y berish ehtimolini toping. 

7.  Agar D(x)=

2

1,       D(y)=0,8    bo`lsa, 

5

3y

x

z

=  tasodifiy miqdor uchun D(z)  topilsin. 

8.  x  tasodifiy miqdor uchun integral funksiya 

 =

,

`2

,

1,

`

20

,

5,

0

,`

0

,0

)

(lsa

bo

x

lsa

bo

x

x

lsa

bo

x

x

F

 

berilgan.  x   tasodifiy miqdorning  a) differensial funksiyasi – f(x); 

b) matematik kutilishi – M(x); 

c) qiymatlarini [-2; 2]  oraliqqa tushish ehtimolini topish talab etiladi. 

9.  Bosh to`plamning x son belgisi normal taqsimlangan  n=50  hajmli tanlanma bo`yicha tuzatilgan o`rtacha 

kvadratik chetlanishi 

14

= ma’lum bo`lganda, 

  o`rtacha kvadratik chetlanishni 0,999 ishonchlilik bilan qoplaydigan ishonchli intervalni toping. 

10.  Berilgan tanlanma taqsimotining o’rta qiymatini tanlanma dispersiyasini ko’paytmalar va yig’indilar usuli 

yordamida hisoblang.   

x

i

 

12 

14 

16 

18 

20 

22 

n
Download 293.11 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling