1. Tavakkal tanlangan natural son 20 dan katta bo`lmasa, uni 5 ga karrali bo`lish ehtimolini toping


Download 293.11 Kb.
Pdf ko'rish
bet3/3
Sana21.11.2020
Hajmi293.11 Kb.
1   2   3


15 

50 

16 

10 

 

 VARIANT №  24 

1.  Shoshqoltosh tashlangandagi tushgan ochkolar 2 ga bo`linishi ehtimoli topilsin. 

2.  Ishga tayyorlayotgan detalning 4 % i yaroqsiz. Tavakkal olingan 2 ta detaldan kamida bittasini yaroqsiz 

bo`lish ehtimolini toping. 

3.  Yosh bola B, A, L, A, A, T  harfli kartochkalarni o`ynab o`tiribdi. Bola shu harflarni tasodifan bir qatorga 

qo`yganda “TALABA” so`zining yozilish ehtimolini toping. 

4.  3-masaladagi  “TALABA” so`zi bo`g`inlarga  ajratilib,  har bir bo`g`indan bittadan kartochka olib, to`plab, u 

to`pdan ixtiyoriy olingan kartochkada unli harf  bo`lish ehtimolini toping. 

5.  4-masalada unli harf chiqqan bo`lsa, u qanday ehtimollik bilan oxirgi bo`g`indan bo`ladi. 

6.  Agar A hodisa erkli tajribalarning har birida ro`y berish ehtimoli 0,75 ga teng bo`lsa, o`tkazilayotgan 5 ta 

tajribaning 4 tasida A hodisaning ro`y berish ehtimolini toping. 

7.  Agar D(x)=3,     D(y)=5    bo`lsa,   z=3-x+2y   tasodifiy miqdor  uchun  D(z) topilsin. 

8.  x  tasodifiy miqdor quyidagi differensial funksiyaga ega: 

=

anda

bo

x

ax

anda

bo

x

yoki

x

x

f

`lg


2

0

,,

`lg


2

0

,0

)

( 

tasodifiy miqdorning: 

a) parametri; 

b) matematik kutilishi – M(x); 

c) [0; 1] oraliqqa  qiymatlarini tushish ehtimolini topish talab etiladi. 

9.  Normal taqsimlangan x belgining o`rtacha kvadratik chetlanishi 

4

=, tenglama o’rtacha qiymati 

T

x

=10,2 


va tanlanma hajmi n=36  bo`lsa, uning no’malum a  matematik kutilishga 

999


,

0

=  ishonchlilik bilan 

ishonchli intervalini toping. 

10. Berilgan tanlanma taqsimotining o’rta qiymatini tanlanma dispersiyasini ko’paytmalar va yig’indilar usuli 

yordamida hisoblang. 

x

i

 

11 

16 

21 

n

25 

40 

20 

10 

 


VARIANT №  25 

1.  Yashikda  ta  oq va  b  ta qora sharlar bor. Agar  yashikdan tavakkal bitta shar olinsa, uni oq shar bo`lish 

ehtimoli topilsin.  

2.  Tavakkal olingan ikki xonali natural son  5 ga  yoki 8 ga bo’linish ehtimolini toping. 

3.  Yosh bola 10 ta A, E, K, M, M, T, A, T , I, A  harfli  kartochkalarni o`ynab o`tiribdi.  Bola shu harflarni 

tasodifan bir qatorga qo`yganda  “MATEMATIKA”  so`zini  yozilish ehtimolini toping. 

4.  3-masaladagi yozilgan so`zni bo`g`inlarga ajratib, har bir bo`g`indan bittadan kartochka tavakkal olinib,  

yangi to`plam tuziladi.  Agar bu to`plamdan tavakkal bitta kartochka olinsa,  unda qanday ehtimollik bilan 

unli harf bo`ladi ? 

5.  4-masaladagi harf  unli bo`lsa, qanday ehtimollik bilan u birinchi bo`g`indan bo`ladi ? 

6.  Agar A hodisaning erkli tajribalarning har birida ro`y berish ehtimoli 0,3 ga  teng bo`lsa, 7 ta tajribaning 4 

tasida A hodisaning ro`y berish ehtimolini toping. 

7.  Agar M(x)=2,      M(y)=5    bo’lsa,  z=0,4+2y-y   tasodifiy  miqdorining matematik kutilishi M(z)   topilsin. 

8.  x  tasodifiy miqdorning integral funksiyasi  

=

,`

,

1,

`

0),

2

sin5

,

0(

1

,`

0

,0

)

(lsa

bo

x

lsa

bo

x

x

x

lsa

bo

x

x

F   


berilgan. x  tasodifiy miqdorning  

a) differensial funksiyasi – f(x); 

b) matematik kutilishi – M(x); 

c) qiymatlarini [0; 

2] oraliqqa tushish ehtimolini toping. 

9.  Bosh o`rtacha kvadratik chetlanish 

5

=, tenglama o`rtacha qiymati 

14

=T

x

 va  tanlanma hajmi n=25  

berilgan. Bosh to`plamni normal taqsimlangan deb, uni no’malum matematik kutilishga 0,95 ishonchlilik 

darajasi bilan ishonchli intervali tuzilsin. 

10.  Berilgan tanlanma taqsimotining o’rta qiymatini tanlanma dispersiyasini ko’paytmalar va yig’indilar usuli 

yordamida hisoblang. x

i

 

48 

52 

56 

60 

64 

68 

72 

n

10 50 

12 10 

 

 VARIANT №  26 

1.  Agar tug`ilgan 1000  chaqaloqning 517 tasi o`g`il bola  bo`lsa,  o`g`il  bola tug`ilishining nisbiy chastotasi 

topilsin. 

2.  Ikkita tangani tashlaganda har ikkalasida ham gerb chiqish ehtimoli  qanday bo`ladi ? 

3.  Yosh bola B, O, O, R, U, X  harfli kartochkalarni o`ynab o`tiribdi. Bola shu harflarni tasodifan bir qatorga 

qo`yganda “BUXORO” so`zining yozilish ehtimolini toping. 

4.  3-masaladagi  “BUXORO” so`zi bo`g`inlarga  ajratilib,  har bir bo`g`indan bittadan kartochka olib, to`plab, 

u to`pdan ixtiyoriy olingan kartochkada unli harf  bo`lish ehtimolini toping. 

5.  4-masalada unli harf chiqqan bo`lsa, u qanday ehtimollik bilan oxirgi bo`g`indan bo`ladi. 

6.  Agar A hodisaning har bir tajribada ro`y berish ehtimoli 0,65 ga teng bo`lsa, 5 tasi hodisaning 2 tasida u 

hodisaning ro`y berish ehtimolini toping. 

7.  D(x)=3,         M(

2

x

)=4  bo`lsa,   M(x)= ? 

8.  x   tasodifiy miqdor quyidagi differensial funksiyaga ega 

 

=

11

,

5,

0

11

,

0)

(

xx

yoki

x

x

f

        bo`lsa M(x)=?                      D(x)=? 

9.  Bosh to`plamning normal taqsimlangan x  belgisining no’malum a  matematik kutilishini 0,85 ishonchlilik 

bilan baxolash uchun ishonchlilik intervalini toping. Bosh o`rtacha kvadratik chetlanish 

8

=, tanlanma 

o`rtacha qiymati 

T

x

=4,2 va tanlama hajmi n=25 berilgan. 

10.  Berilgan tanlanma taqsimotining o’rta qiymatini tanlanma dispersiyasini ko’paytmalar va yig’indilar usuli 

yordamida hisoblang. x

i

 

11 

16 

21 

n

25 

40 

20 

10 

 

 VARIANT №  27 

 

11.  Tanga ikki marta tashlangan. Hech bo`lmaganda bir marta gerbli tomoni tushish ehtimolini toping. 12.  Nishonga “a`lo” baxoda o`q uzish ehtimoli 0,3 ga, “yaxshi” baxoda o`q uzish ehtimoli 0,4 ga teng. Otilgan 

o`q yo “a`lo”, yoki “yaxshi” baxoda otilgan bo`lish ehtimoli topilsin. 

13.  Yosh bola 6 ta A, N, U, R, G, CH  harfli kartochkalarni o`ynab o`tiribdi. Bola shu harflarni tasodifan bir 

qatorga qo`yganda “URGANCH” so`zini yozilishi ehtimolini toping. 

14.  3-masaladagi yozilgan so`z ikki bo`g`inga ajratilib, har biridan bittadan olib, so`ngra bu ikki kartochkadan 

ham yana bittasi tavakkal olinsa, olingan kartochkada unli harf  yozilgan bo`lish ehtimoli topilsin. 

15.  4-masaladagi chiqqan kartochkada unli harf  bo`lsa,  u qanday ehtimollik bilan birinchi bo`g`indan bo`ladi? 

16.  Agar A hodisaning har bir tajribada ro`y berish ehtimoli 0,9 ga teng bo`lsa, 6 ta tajribadan   3 tasida  u 

hodisaning ro`y berish ehtimoli topilsin. 

17.  Agar  D(x)=3,      M(x)=5   bo`lsa,  M(x2

)  topilsin. 

18.   tasodifiy miqdor quyidagi differensial funksiyaga ega 

 

=

1

0,

3

10

,

0)

(

2x

x

x

yoki

x

x

f

      bo`lsa, M(x)= ?,                D(x)= ? 

19.  Bosh o`rtacha kvadratik chetlanish 

4

=, tenglama o`rtacha qiymati 

28

=T

x

 va  tanlanma hajmi n=35  

berilgan. Bosh to`plamni normal taqsimlangan deb, uni no’malum matematik kutilishga 0,95 ishonchlilik 

darajasi bilan ishonchli intervali tuzilsin. 

20.  Berilgan tanlanma taqsimotining o’rta qiymatini tanlanma dispersiyasini ko’paytmalar va yig’indilar usuli 

yordamida hisoblang. x

i

 

11 

16 

21 

n

25 

40 

20 

10 

 

VARIANT №  28  

11.  Ikkita soqqa  tashlangan.  Tushgan ochkolar yig`indisi beshga teng bo`lish ehtimolini topish. 

12.  Pul – buyum lotoreyasida 100 ta biletli har bir seriyaga 12 ta pul yutuq va 8 ta buyum to`g`ri keladi. Bitta 

lotoreyaga biror yutuq chiqish ehtimolini toping. 

13.  Yosh bola 8 ta A, G`, I, L, O, M, N, R harfli kartochkalarni o`ynab o`tiribdi. Bola shu harflarni tasodifan bir 

qatorga qo`yganda “MARG`ILON”  so`zini yozilish ehtimolini toping. 

14.  3-masaladagi yozilgan so`zni bo`g`inlarga ajratib, har bir bo`gindan bittadan kartochka olib to`plang. Bu 

to`pdan yana bitta kartochka olinsa, qanday ehtimollik bilan u unli harf bo`ladi. 

15.  4-masaladagi harf unli bo`lsa,  qanday ehtimollik bilan u ikkinchi bo`g`indan bo`ladi. 

16.  Agar D(x)=3,              D(y)=4        bo`lsa,  z=3x-2y    uchun   D(z)    topilsin. 

17.  Agar A hodisaning har bir tajribada ro`y berish ehtimoli 0,2 ga teng bo`lsa, 6 ta tajribaning 3 tasida bu 

hodisaning ro`y berish ehtimolini toping. 

18.  x  tasodifiy miqdor  



=0

,1

0

,0

)

(2

x

e

x

x

F

x

  bo`lsa,    

integral funksiya bilan berilgan. 

f(x)= ?               P(0

19.  Bosh o`rtacha kvadratik chetlanish 

5

,

6=

, tenglama o`rtacha qiymati 16

=

Tx

 va  tanlanma hajmi n=10  

berilgan. Bosh to`plamni normal taqsimlangan deb, uni no’malum matematik kutilishga 0,999 ishonchlilik 

darajasi bilan ishonchli intervali tuzilsin. 

20.  Berilgan tanlanma taqsimotining o’rta qiymatini tanlanma dispersiyasini ko’paytmalar va yig’indilar usuli 

yordamida hisoblang. x

i

 

48 

52 

56 

60 

64 

68 

72 

n

10 50 

12 10 

 

Download 293.11 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling