1. Tavakkal tanlangan natural son 20 dan katta bo`lmasa, uni 5 ga karrali bo`lish ehtimolini toping


Download 293.11 Kb.
Pdf ko'rish
bet1/3
Sana21.11.2020
Hajmi293.11 Kb.
  1   2   3

VARIANT №  1 

1.  Tavakkal tanlangan natural son 20 dan katta bo`lmasa, uni 5 ga karrali bo`lish ehtimolini toping. 

2.  Ikkita o`yin soqqasi tashlandi. Aqalli bitta soqqada 5 ochko tushishi ehtimoli topilsin. 

3.  Yosh bola Z, S, T, U, O  harfli kartochkalarni o`ynab o`tiribdi.  Bola shu harflarni tasodifan bir qatorga 

qo`yganda “USTOZ” so`zining yozilish ehtimoli qancha ? 

4.  3-masaladagi so`zni bo`g`inlarga alohida ajratib, har bir qismidan tavakkal bittadan harf olinganda, ulardan 

ham tasodifan bitta harf olinsa, u unli bo`lish ehtimolini toping. 

5.  4-masalada olingan unli harf birinchi bo`g`indan bo`lish ehtimolini toping. 

6.  Agar har bir tajribada A hodisaning ro`y berish ehtimoli 0,5 ga teng bo`lsa, 8 ta bog`liqsiz tajribalarning 6 

tasida u hodisaning ro`y berish ehtimolini toping. 

7.  Agar D(x)=0,6,  D(y)=2  ga teng bo`lsa,   

8

,0

2

25=

y

x

z

  tasodifiy miqdorning dispersiyasi D(z) 

topilsin. 

8.  x  tasodifiy miqdorning integral funksiyasi    

+=30

,

130

30

,60

30

30,

0

)(

x

x

x

x

x

F

     bo`lsa, 

berilgan   

)

355

(

xP

           

)

(xf

  topilsin. 

9.  Bosh to`plamning normal taqsimlangan x  belgisining no’malum a  matematik kutilishini 0,999 ishonchlilik 

bilan baxolash uchun ishonchlilik intervalini toping. Bosh o`rtacha kvadratik chetlanish 

5

,

3=

, tanlanma o`rtacha qiymati 

T

x

=6 va tanlama hajmi n=15 berilgan. 

10.  Berilgan tanlanma taqsimotining o’rta qiymatini tanlanma dispersiyasini ko’paytmalar va yig’indilar usuli 

yordamida hisoblang. x

i

 

12 

14 

16 

18 

20 

22 

n

15 

50 

16 

10 

VARIANT №  2 

1.  I M O R A T  so`zidan tavakkaliga bitta harf tanlansa,  u unli  bo`lish  ehtimoli topilsin. 

2.  Student 30 ta savoldan 20 tasiga tayyorlandi.  Berilgan  uchala savolga javob bera olish ehtimoli topilsin. 

3.  Yosh bola 9 ta   M, Y, K, P,  T, U, E, O, R  harfli  kartochkalarni o`ynab o`tiribdi.  Bola shu harflarni 

tasodifan bir qatorga qo`yganda  “KOMPYUTER”  so`zini  yozilish ehtimolini toping. 

4.  3-masaladagi yozilgan so`zni bo`g`inlarga ajratib, har bir bo`g`indan bittadan kartochka tavakkal olinib,  

yangi to`plam tuziladi.  Agar bu to`plamdan tavakkal bitta kartochka olinsa,  unda qanday ehtimollik bilan 

unli harf bo`ladi ? 

5.  4-masaladagi harf  unli bo`lsa, qanday ehtimollik bilan u birinchi bo`g`indan bo`ladi ? 

6.  Agar A hodisaning har bir sinovda ro`y berish ehtimoli 0,8 ga teng  bo`lsa,  bu hodisaning 5 ta tajribada 3 

marta ro`y berish ehtimolini toping. 

7.  Agar M(x)=2,          M(y)=6       bo`lsa,   z=3x+6y   uchun  M(z)   topilsin. 

8.  x   tasodifiy miqdor   butun  OX  o`qda   

2

1

21

)

(x

arctg

x

F

+=

       integral funksiya bilan berilgan  

?

)

(?

)

20

(

==x

f

x

P

 9.  Bosh to`plamning normal taqsimlangan x  belgisining no’malum a  matematik kutilishini 0,999  ishonchlilik 

bilan baxolash uchun ishonchlilik intervalini toping. Bosh o`rtacha kvadratik chetlanish 

3

=, tanlanma 

o`rtacha qiymati T

x

=6 va tanlama hajmi n=25 berilgan. 

10.  Berilgan tanlanma taqsimotining o’rta qiymatini tanlanma dispersiyasini ko’paytmalar va yig’indilar usuli 

yordamida hisoblang. x

i

 

65 

70 

75 

80 

58 

n25 

15 

 

  

 

  

 

  

 

  

 


VARIANT №  3 

1.  Agar A hodisaga qarama-qarshi hodisaning imkoniyati  

16

1

   bo`lsa,  u holda  P(A)  ehtimollik qancha bo`ladi ? 

2.  Tanga uch marta tashlansa, faqat bir marta gerb tomon tushish ehtimoli topilsin. 

3.  Yosh bola E, K, N, O, T, T, SH  harfli kartochkalarni o`ynab o`tiribdi.  Bola shu harflarni tasodifan bir 

qatorga qo`yganda “TOSHKENT”  so`zining yozilish ehtimoli qancha ? 

4.  3-masalada yozilgan “TOSHKENT” so`zini bo`g`inlarga ajratib, har bir bo`g`indan tavakkal qilib, bittadan 

harflarni olib to`p qiling.  Agar bu to`pdan bitta kartochka olsak, qanday ehtimollik bilan u unli bo`ladi. 

5.  4-masalada unli chiqqan bo`lsa, u qanday ehtimollik bilan birinchi bo`g`indan bo`ladi. 

6.  Agar A hodisaning ro`y berish ehtimolini har bir tajribada 0,55 ga teng bo`lsa, 5 ta tajribaning 3 tasida u 

hodisaning ro`y berish ehtimoli topilsin. 

7.  Agar D(x)=3,        D(y)=5      bo`lsa,    

3

yx

z

=     uchun    D(z)    topilsin. 

8.  Tasodifiy miqdor integral funksiyasi   

=0

,

5,

0

10

,

5,

0

)(

2

2x

e

x

e

x

F

x

x

      bo`lsa,          ko`rinishda bo`lsa,  

)

4

0(

),

( xP

x

f

     topilsin. 

9.  Bosh to`plamning normal taqsimlangan x  belgisining no’malum a  matematik kutilishini 0,95 ishonchlilik 

bilan baxolash uchun ishonchlilik intervalini toping. Bosh o`rtacha kvadratik chetlanish 

5

,

1=

, tanlanma o`rtacha qiymati 

T

x

=4,8 va tanlama hajmi n=15 berilgan. 

10.  Berilgan tanlanma taqsimotining o’rta qiymatini tanlanma dispersiyasini ko’paytmalar va yig’indilar usuli 

yordamida hisoblang. x

i

 

12 

14 

16 

18 

20 

22 

n

15 

50 

16 

10 

 

  

VARIANT №  4 

1.  Agar tug`ilgan 1000  chaqaloqning 517 tasi o`g`il bola  bo`lsa,  o`g`il  bola tug`ilishining nisbiy chastotasi 

topilsin. 

2.  Ikkita tangani tashlaganda har ikkalasida ham gerb chiqish ehtimoli  qanday bo`ladi ? 

3.  Yosh bola B, O, O, R, U, X  harfli kartochkalarni o`ynab o`tiribdi. Bola shu harflarni tasodifan bir qatorga 

qo`yganda “BUXORO” so`zining yozilish ehtimolini toping. 

4.  3-masaladagi  “BUXORO” so`zi bo`g`inlarga  ajratilib,  har bir bo`g`indan bittadan kartochka olib, to`plab, 

u to`pdan ixtiyoriy olingan kartochkada unli harf  bo`lish ehtimolini toping. 

5.  4-masalada unli harf chiqqan bo`lsa, u qanday ehtimollik bilan oxirgi bo`g`indan bo`ladi. 

6.  Agar A hodisaning har bir tajribada ro`y berish ehtimoli 0,65 ga teng bo`lsa, 5 tasi hodisaning 2 tasida u 

hodisaning ro`y berish ehtimolini toping. 

7.  D(x)=3,         M(

2

x)=4  bo`lsa,   M(x)= ? 

8.  x   tasodifiy miqdor quyidagi differensial funksiyaga ega 

 

=

11

,

5,

0

11

,

0)

(

xx

yoki

x

x

f

        bo`lsa M(x)=?                      D(x)=? 

9.  Bosh to`plamning normal taqsimlangan x  belgisining no’malum a  matematik kutilishini 0,85 ishonchlilik 

bilan baxolash uchun ishonchlilik intervalini toping. Bosh o`rtacha kvadratik chetlanish 

8

=, tanlanma 

o`rtacha qiymati 

T

x

=4,2 va tanlama hajmi n=25 berilgan. 

10.  Berilgan tanlanma taqsimotining o’rta qiymatini tanlanma dispersiyasini ko’paytmalar va yig’indilar usuli 

yordamida hisoblang. x

i

 

11 

16 

21 

n

25 

40 

20 

10 

 

  

 

  

 


VARIANT №  5 

1.  Agar 25 yoshli kishining yil davomida vafot etish ehtimoli  0,0008  bo`lsa, u holda uning yil davomida 

yashashining ehtimoli topilsin. 

2.  Agar ikkita o`yin soqqasi tashlanayotgan bo`lsa, u holda ochkolar yig`indisi 6 yoki  6  dan ko`p bo`lish 

ehtimoli qanday bo`ladi ? 

3.  Yosh bola 6 ta A, V, K, M, O, S, harfli kartochkalrni o`ynab o`tiribdi. Bola shu harflarni tasodifan bir 

qatorga qo`yganda “MOSKVA” so`zining yozilish ehtimoli qancha ? 

4.  3-masaladagi “MOSKVA” so`zini bo`g`inlarga ajratsak, har bir bo`g`indan bittadan harf olib, u to`pdan ham 

bir kartochka olsangiz qanday ehtimollik bilan unda unli harf yozilgan bo`ladi. 

5.  4-masalada unli harf chiqqan bo`lsa, u qanday ehtimollik bilan birinchi bo`g`indan bo`ladi. 

6.  Agar har tajribada A hodisaning ro`y berish ehtimoli 0,45 ga teng bo`lsa, 4 ta tajribaning 3 tasida u 

hodisaning ro`y berish ehtimolini toping. 

7.  D(x)=

2

1,     D(y)=0,8      bo`lsa,   

5

3y

x

z

=     uchun  D(z)  ni toping. 

8.  tasodifiy miqdor uchun integral funksiya   

=

2

,1

2

0,

5

,0

0

,0

)

(x

x

x

x

x

F

    bo`lsa,  berilgan 

)

2

2(

),

( xP

x

f

   topilsin. 

9.  Bosh to`plamning normal taqsimlangan x  belgisining no’malum a  matematik kutilishini 0,999 ishonchlilik 

bilan baxolash uchun ishonchlilik intervalini toping. Bosh o`rtacha kvadratik chetlanish 

8

=, tanlanma 

o`rtacha qiymati T

x

=4,6 va tanlama hajmi n=10 berilgan. 

10.  Berilgan tanlanma taqsimotining o’rta qiymatini tanlanma dispersiyasini ko’paytmalar va yig’indilar usuli 

yordamida hisoblang. x

i

 

48 

52 

56 

60 

64 

68 

72 

n

10 50 

12 10 

 

  

VARIANT №  6 

1.  Yashikda 3 ta oq hamda 8 ta qizil shar bor.  Oq  bo`lmagan sharlar chiqish ehtimoli topilsin, agar tavakkal 

qilib bitta shar olinsa. 

2.  Ikkita o`yin soqqasi tashlanayotganda yig`indi ochkolar 4 dan kam bo`lmasligini ehtimoli qanday bo`ladi ? 

3.  Yosh bolalar  A, D, N, I, N, O, J   harflari yozilgan kartochkalar o`ynab o`tirishibdi. Ular harflarni tasodifan 

ketma – ket terishganda “ANDIJON”  so`zini hosil bo`lish ehtimolini toping. 

4.  3-masaladagi so`zni teng ikkiga ajratib, har biridan bittadan harf olib, u ikkitadan ixtiyoriy biri tavakkal 

olinsa, u harf undosh bo`lish ehtimolini toping. 

5.  4-masaladagi olingan undosh harf birinchi bo`lakdan bo`lish ehtimoli topilsin. 

6.  Agar A hodisaning har bir tajribada ro`y berish ehtimoli 0,5 ga teng bo`lsa, 6 ta tajribaning 4 tasida u 

hodisaning ro`y berish ehtimolini toping. 

7.  D(x)=3,       D(y)=6  bo`lsa,   

3

42=

y

x

z

  uchun  D(z) ni toping. 

8.  tasodifiy miqdor     

=

lsa

bo

R

x

lsa

bo

R

x

R

x

lsa

bo

x

x

F

`

,1

`

0,

`

0,

0

)(

2

2          

integral funksiya  bilan berilgan. 

?

)

(,

?

)4

0

(=

=

x

f

x

P

 

9.  Bosh to`plamning normal taqsimlangan x  belgisining no’malum a  matematik kutilishini 0,8 ishonchlilik bilan baxolash uchun ishonchlilik intervalini toping. Bosh o`rtacha kvadratik chetlanish 

3

=,5, tanlanma 

o`rtacha qiymati 

T

x

=8,6 va tanlama hajmi n=15 berilgan. 

10.  Berilgan tanlanma taqsimotining o’rta qiymatini tanlanma dispersiyasini ko’paytmalar va yig’indilar usuli 

yordamida hisoblang. x

i

 

12 

14 

16 

18 

20 

22 

n

15 

50 

16 

10 

 

  

 

  

VARIANT №  7 

 

1.  Yashikda 30 ta lampochka bor bo`lib,  ulardan  3 tasi  nostandart.  Tavakkaliga olingan  lampochkani nostandart bo`lish ehtimoli topilsin. 

2.  Agar ikkita o`yin soqqasi tashlanayotgan bo`lsa, ochkolar yig`indisi 5 yoki 5 dan kam bo`lish ehtimoli 

topilsin. 

3.  Yosh bola 8 ta A, A, A, G, N, N, N, M harfli kartochkalarni o`ynab o`tiribdi. Bola shu harflarni ketma – ket 

qilib, tavvakkal tersa, “NAMANGAN” so`zini hosil bo`lish ehtimolini toping. 

4.  3-masaladagi NAMANGAN so`zi teng ikkiga NAMA,  NGAN  qilib ajratilib avval har bir to`pidan tavakkal 

qilib bittadan harf, so`ngra bu ikkitadan ham tasodifan bitta harf olinsa, olingan harf unli bo`lish ehtimoli 

topilsin. 

5.  4-masaladagi harf unli bo`lsa,  u ikkinchi bo`lakdan bo`lish ehtimoli topilsin. 

6.  Agar A hodisaning har bir tajribada ro`y bergan ehtimoli 0,7 ga teng bo`lsa, 7 ta tajribadan 5 tasida  u 

hodisaning ro`y berish ehtimolini toping. 

7.  D(x)=3,      D(y)=4   bo`lsa,  z=4-x+2y    uchun  D(z)  topilsin. 

8.   tasodifiy miqdor quyidagi integral funksiyaga ega =

1,

1

10

,

0,

0

)(

3

xx

x

x

x

F

            bo`lsa, 

?

)

(?

)

50

(

==x

f

x

P

 

9.  Bosh o`rtacha kvadratik chetlanish 10

=, tenglama o`rtacha qiymati 

36

=T

x

 va  tanlanma hajmi n=5  

berilgan. Bosh to`plamni normal taqsimlangan deb, uni no’malum matematik kutilishga 0,95 ishonchlilik 

darajasi bilan ishonchli intervali tuzilsin. 

10.  Berilgan tanlanma taqsimotining o’rta qiymatini tanlanma dispersiyasini ko’paytmalar va yig’indilar usuli 

yordamida hisoblang. x

i

 

65 

70 

75 

80 

58 

n25 

15 

     


 

VARIANT №  8 

 

1.  Shoshqoltosh tashlanganda ochkolar soni 2 ga bo`linishi mumkin bo`lish ehtimoli topilsin. 2.  Ishchi tayyorlayotgan detalning 4 % i yaroqsiz.  Olingan 2 ta detaldan  bittasini yaroqsiz bo`lish ehtimolini 

toping. 


3.  Yosh bola 5 ta A, R, SH, I, Q  harfli kartochkalarni o`ynab o`tiribdi.  Bola shu kartochkalarni tasodifan bir 

qatorga qo`yganda  “QARSHI”  so`zini yozilish ehtimolini toping. 

4.  3-masaladagi yozilgan so`z ikki bo`g`inga ajratildi. Har biridan bittadan kartochka olinib, bu ikkitadan ham 

bittasi olinganda u unli harf bo`lish ehtimolini toping. 

5.  4-masaladagi chiqqan kartochkada unli harf bo`lsa, u qanday ehtimollik bilan ikkinchi bo`g`indan bo`ladi ? 

6.  Agar A hodisaning har bir tajribada ro`y berish ehtimoli 0,82 ga teng bo`lsa, 4 ta tajribaning bittasida u 

hodisaning ro`y berish ehtimolini toping. 

7.  Agar D(x)=3,        D(y)=5     bo`lsa,  z=2+3x-y   uchun  D(z)  topilsin. 

8.   tasodifiy  miqdor  quyidagi  differensial funksiyaga ega =

2,

0

20

,

0,

0

)(

x

x

ax

x

x

f

     bo`lsa,    a   koeffitsiyentni toping. 

9.  Bosh o`rtacha kvadratik chetlanish 

8

=, tenglama o`rtacha qiymati 

56

=

Tx

 va  tanlanma hajmi n=15  

berilgan. Bosh to`plamni normal taqsimlangan deb, uni no’malum matematik kutilishga 0,999 ishonchlilik 

darajasi bilan ishonchli intervali tuzilsin. 

10.  Berilgan tanlanma taqsimotining o’rta qiymatini tanlanma dispersiyasini ko’paytmalar va yig’indilar usuli 

yordamida hisoblang. x

i

 

12 

14 

16 

18 

20 

22 

n

15 

50 

16 

10 

 

  

VARIANT №  9 

 

1.  Tanga ikki marta tashlangan. Hech bo`lmaganda bir marta gerbli tomoni tushish ehtimolini toping. 2.  Nishonga “a`lo” baxoda o`q uzish ehtimoli 0,3 ga, “yaxshi” baxoda o`q uzish ehtimoli 0,4 ga teng. Otilgan 

o`q yo “a`lo”, yoki “yaxshi” baxoda otilgan bo`lish ehtimoli topilsin. 

3.  Yosh bola 6 ta A, N, U, R, G, CH  harfli kartochkalarni o`ynab o`tiribdi. Bola shu harflarni tasodifan bir 

qatorga qo`yganda “URGANCH” so`zini yozilishi ehtimolini toping. 

4.  3-masaladagi yozilgan so`z ikki bo`g`inga ajratilib, har biridan bittadan olib, so`ngra bu ikki kartochkadan 

ham yana bittasi tavakkal olinsa, olingan kartochkada unli harf  yozilgan bo`lish ehtimoli topilsin. 

5.  4-masaladagi chiqqan kartochkada unli harf  bo`lsa,  u qanday ehtimollik bilan birinchi bo`g`indan bo`ladi? 

6.  Agar A hodisaning har bir tajribada ro`y berish ehtimoli 0,9 ga teng bo`lsa, 6 ta tajribadan   3 tasida  u 

hodisaning ro`y berish ehtimoli topilsin. 

7.  Agar  D(x)=3,      M(x)=5   bo`lsa,  M(x2

)  topilsin. 

8.   tasodifiy miqdor quyidagi differensial funksiyaga ega 

 

=

1

0,

3

10

,

0)

(

2x

x

x

yoki

x

x

f

      bo`lsa, M(x)= ?,                D(x)= ? 

9.  Bosh o`rtacha kvadratik chetlanish 

4

=, tenglama o`rtacha qiymati 

28

=T

x

 va  tanlanma hajmi n=35  

berilgan. Bosh to`plamni normal taqsimlangan deb, uni no’malum matematik kutilishga 0,95 ishonchlilik 

darajasi bilan ishonchli intervali tuzilsin. 

10.  Berilgan tanlanma taqsimotining o’rta qiymatini tanlanma dispersiyasini ko’paytmalar va yig’indilar usuli 

yordamida hisoblang. x

i

 

11 

16 

21 

n

25 

40 

20 

10 

 

VARIANT №  10  

1.  Ikkita soqqa  tashlangan.  Tushgan ochkolar yig`indisi beshga teng bo`lish ehtimolini topish. 

2.  Pul – buyum lotoreyasida 100 ta biletli har bir seriyaga 12 ta pul yutuq va 8 ta buyum to`g`ri keladi. Bitta 

lotoreyaga biror yutuq chiqish ehtimolini toping. 

3.  Yosh bola 8 ta A, G`, I, L, O, M, N, R harfli kartochkalarni o`ynab o`tiribdi. Bola shu harflarni tasodifan bir 

qatorga qo`yganda “MARG`ILON”  so`zini yozilish ehtimolini toping. 

4.  3-masaladagi yozilgan so`zni bo`g`inlarga ajratib, har bir bo`gindan bittadan kartochka olib to`plang. Bu 

to`pdan yana bitta kartochka olinsa, qanday ehtimollik bilan u unli harf bo`ladi. 

5.  4-masaladagi harf unli bo`lsa,  qanday ehtimollik bilan u ikkinchi bo`g`indan bo`ladi. 

6.  Agar D(x)=3,              D(y)=4        bo`lsa,  z=3x-2y    uchun   D(z)    topilsin. 

7.  Agar A hodisaning har bir tajribada ro`y berish ehtimoli 0,2 ga teng bo`lsa, 6 ta tajribaning 3 tasida bu 

hodisaning ro`y berish ehtimolini toping. 

8.  x  tasodifiy miqdor  



=0

,1

0

,0

)

(2

x

e

x

x

F

x

  bo`lsa,    

integral funksiya bilan berilgan. 

f(x)= ?               P(0

9.  Bosh o`rtacha kvadratik chetlanish 

5

,

6=

, tenglama o`rtacha qiymati 16

=

Tx

 va  tanlanma hajmi n=10  

berilgan. Bosh to`plamni normal taqsimlangan deb, uni no’malum matematik kutilishga 0,999 ishonchlilik 

darajasi bilan ishonchli intervali tuzilsin. 

10.  Berilgan tanlanma taqsimotining o’rta qiymatini tanlanma dispersiyasini ko’paytmalar va yig’indilar usuli 

yordamida hisoblang. x

i

 

48 

52 

56 

60 

64 

68 

72 

n

10 50 

12 10 

 

  

 

  

VARIANT №  11 

1.  Uchta shashqoltosh tashlanganda tushgan ochkolar yig`indisi 18 ga teng bo`lish hodisasining ehtimolini 

toping. 

2.  110 betli kitob varag`i ochilganda ochilgan bet tartibi 3 ga yoki 10 ga karrali bo`lish ehtimoli topilsin. 

3.  Yosh bola 10 ta  A, A, A, E, I, K, M, M, T, T  harflari yozilgan kartochkalarni o`ynab o`tiribdi. Bola 

kartochkalrni tasodifan terganda “MATEMATIKA” so`zining yozilish ehtimolini toping. 

4.  3-masaladagi so`zni bo`g`inlarga ajratib, alohida – alohida to`plab, har to`pdan tavakkal  bittadan kartochka 

olingandagi to’pdan bitta kartochkani tavakkal oling. Olgan kartochkangiz qanday ehtimollik bilan unli harf  

bo’ladi. 

5.  4-masaladagi olingan unli harf birinchi bo’g’indan ekanligini ehtimoli topilsin. 

6.  Agar har bir tajribada A hodisaning ro’y berishi ehtimoli 0.3 ga teng bo’lsa, 6 ta erkli tajtibadan 3 tasi u 

hodisaning ro’y berish ehtimolini toping. 

7.  D(x) = 3,   D(y) = 7 ga teng bo’lsa,    

3

5=y

x

z

     tasodifiy miqdor uchun D(z) topilsin. 

8.  x tasodifiy miqdor differensial funksiyasi 

=

,`

0

),cos

1

(1

,

`0

,

0)

(

lsabo

x

x

lsa

bo

x

yoki

x

x

f 

berilgan.   M(x),     D(x)       topilsin. 9.  Bosh o`rtacha kvadratik chetlanish 

5

=, tenglama o`rtacha qiymati 

21

=

Tx

 va  tanlanma hajmi n=50  

berilgan. Bosh to`plamni normal taqsimlangan deb, uni no’malum matematik kutilishga 0,995 ishonchlilik 

darajasi bilan ishonchli intervali tuzilsin. 

10.  Berilgan tanlanma taqsimotining o’rta qiymatini tanlanma dispersiyasini ko’paytmalar va yig’indilar usuli 

yordamida hisoblang. x

i

 

 

15 

25 

35 

45 

55 

n 

25 

10 

 

VARIANT №  12  

1.  20 dan katta bo`lmagan natural son tanlangan edi.  Uni  tub  son bo`lish ehtimolini toping. 

2.  Tavakkal olingan ikki xonali son yoki 3 ga,  yoki 8 ga karrali bo`lish ehtimolini toping. 

3.  Yosh bola O, N, O`, Q, Q harfli   kartochkalarni o`ynab o`tiribdi. Bola shu harflarni tasodifan bir qatorga 

qo`yganda “QO`QON”  so`zini yozilish ehtimolini toping. 

4.  3-masaladagi yozilgan so`zni bo`ginlarga ajratib, har bir bo`g`indan bittadan kartochka olib to`planadi. Agar 

bu to`pdan ham bitta kartochka olinsa, unda qanday ehtimollik bilan unli harf bo`ladi ? 

5.  4-masaladagi harf unli bo`lsa, qanday ehtimollik bilan u birinchi bo`g`indan bo`ladi ? 

6.  Agar  A hodisaning har bir tajribada ro`y berish ehtimoli 0,85 ga teng bo`lsa, 4 ta tajribaning 3 tasida ro`y 

berish ehtimoli topilsin. 

7.  Agar  M(x)=2,       M(y)=5      bo`lsa,   

3

5=y

x

z

       uchun      M(z)  topilsin. 

8.   tasodifiy miqdor   

=

,`

,

1,

`

0),

2

sin5

,

0(

1

,`

0

,0

)

(lsa

bo

x

lsa

bo

x

x

x

lsa

bo

x

x

F 

integral funksiya bilan berilgan. ?

)

(=

x

f

               ?2 =

=

xP

 

9.  Normal taqsimlangan x belgining o`rtacha kvadratik chetlanishi 5

,

6=

, tenglama o’rtacha qiymati T

x

=14,6 va tanlanma hajmi n=54  bo`lsa, uning no’malum a  matematik kutilishga 

999

,

0=

  ishonchlilik bilan ishonchli intervalini toping. 

10.  Berilgan tanlanma taqsimotining o’rta qiymatini tanlanma dispersiyasini ko’paytmalar va yig’indilar usuli 

yordamida hisoblang. 

x

i

 

 

65 

70 

75 

80 

58 

n 

25 

15 

 

  

 


 

VARIANT №  13 

 

1.  Yashikda    ta va   b    ta qora sharlar bor. Agar yashikdan tavakkal bitta shar olinsa uni  oq shar bo`lish ehtimoli topilsin. 

2.  Uchta o`yin soqqasi tashlandi.  Kamida bitta soqqada 6 ochko tushish  ehtimolini toping. 

3.  Yosh bola 5 ta “K, N, U, U, S”  harfli kartochkalarni o`ynab o`tiribdi.  Bola shu harflarni tasodifan bir 

qatorga qo`yganda  “NUKUS”  so`zini  yozish ehtimolini toping. 

4.  3-masladagi yozilgan so`zni bo`ginlarga ajratib, har bir bo`gindan bittadan kartochka olib, to`plam tuziladi.  

Agar bu to`plamdan ham bitta kartochka olinsa, unda qanday ehtimollik bilan u unli bo`ladi ? 

5.  4-masaladagi harf unli bo`lsa,  qanday ehtimollik bilan u ikkinchi bo`g`indan bo`ladi. 

6.  Agar A hodisaning har bir tajribada ro`y berish ehtimoli 0,95 ga teng bo`lsa, bu hodisaning 4 ta bo`gliqsiz 

tajribaning 2 tasida ro`y berish ehtimolini toping. 

7.  x  tasodifiy  miqdor         

=

,`

2

,1

,

`2

1

,1

,

`1

,

0)

(

lsabo

x

agar

lsa

bo

x

agar

x

lsa

bo

x

agar

x

F

 

integral funksiya bilan berilgan.       ?

)

50

(

= xP

       


?

)

(=

x

f

 

8.  Agar  M(x)=0,6,          M(y)=4    bo`lsa,  z=3x-2y   uchun   M(z)  topilsin. 9.  Normal taqsimlangan x belgining o`rtacha kvadratik chetlanishi 

8

=, tenglama o’rtacha qiymati T

x

=16,8 


va tanlanma hajmi n=54  bo`lsa, uning no’malum a  matematik kutilishga 

995


,

0

=  ishonchlilik bilan 

ishonchli intervalini toping. 

10. Berilgan tanlanma taqsimotining o’rta qiymatini tanlanma dispersiyasini ko’paytmalar va yig’indilar usuli 

yordamida hisoblang. 

x

i

 

 

12 

14 

16 

18 

20 

22 

n 


Download 293.11 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling