1. Tayyorlov qismda umumrivojlantiruvchi mashqlarni o’tkazishdan maqsad nima?


Download 48.33 Kb.
bet1/6
Sana11.12.2020
Hajmi48.33 Kb.
  1   2   3   4   5   6

1. Tayyorlov qismda umumrivojlantiruvchi mashqlarni o’tkazishdan maqsad nima?

a.

maxsus ko’nikmalarini xosil qilishb.

kuchni rivojlantirish

c.

organizmni darsning asosiy qismini bajarishga tayyorlashd.

harakat ko’nikmalarini mustaxkamlash

Fikr-mulohaza

Toʻgʻri javob: organizmni darsning asosiy qismini bajarishga tayyorlash

Question 2

Javob berilmagan

Marked out of 1.00

Not flaggedFlag question

Edit question

Question text

1.1. Kichik sinflarda gimnastika darslarini o’tkazish asoslari?

a.

xikoya uslubib.

o’yin uslubi

c.

ko’rsatish va tushuntirish uslubid.

ko’rsatish uslubi

Fikr-mulohaza

Toʻgʻri javob: ko’rsatish va tushuntirish uslubi

Question 3

Javob berilmagan

Marked out of 1.00

Not flaggedFlag question

Edit question

Question text

1.1.Gimnast oyoqlari kuchini rivojlantirish uchun mashqlar?

a.

o’tirib turishb.

Tortilish

c.

Sakrash


d.

gimnastik devorda osilish

Fikr-mulohaza

Toʻgʻri javob: o’tirib turish

Question 4

Javob berilmagan

Marked out of 1.00

Not flaggedFlag question

Edit question

Question text

1.1.Gimnastika turlari?

a.

snaryadlarda mashqlarb.

tayanib sakrashlar

c.

sog’lomlashtirish gimnastikasi, badiiy gimnastikad.

erkin mashqlar, akrobatika, tayanch sakrash

Fikr-mulohaza

Toʻgʻri javob: sog’lomlashtirish gimnastikasi, badiiy gimnastika

Question 5

Javob berilmagan

Marked out of 1.00

Not flaggedFlag question

Edit question

Question text

1.1.Gimnastikada gimnastik terminologiyaga qo’yiladigan talablar?

a.

uzoq tushuntirishb.

qiyin tushunarli

c.

tushunarlilik, aniqlik, qisqalikd.

uzun ko’p so’zli tushuntirish

Fikr-mulohaza

Toʻgʻri javob: tushunarlilik, aniqlik, qisqalik

Question 6

Javob berilmagan

Marked out of 1.00

Not flaggedFlag question

Edit question

Question text

1.1.Qo’shpoyada bajariladigan mashqlarni o’rgatish uslubi?

a.

tushuntirish, ko’rsatish, aloxida elementlarini bajarish, mashqni to’liq bajarishb.

mashqlarni to’liq bajarish

c.

ko’rsatish, tushuntirish, mashqni to’liq bajarishd.

ko’rsatish, mashqni to’liq bajarish

Fikr-mulohaza

Toʻgʻri javob: tushuntirish, ko’rsatish, aloxida elementlarini bajarish, mashqni to’liq bajarish

Question 7

Javob berilmagan

Marked out of 1.00

Not flaggedFlag question

Edit question

Question text

1.1.Qo’shpoyada orqaga sakrash texnikasini bajarish tartibi?

a.

qo’nish so’ngra qo’nishb.

quloch ochish so’ng qo’nish

c.

qo’llar bilan silkinib, uchib, erga tushishd.

uchish so’ngra qo’nish

Fikr-mulohaza

Toʻgʻri javob: qo’llar bilan silkinib, uchib, erga tushish

Question 8

Javob berilmagan

Marked out of 1.00

Not flaggedFlag question

Edit question

Question text

1.1.Qorin mushaklarini mustaxkamlash mashqi?

a.

shved devorida burchak ushlashb.

Sakrashlar

c.

skameyka yoki otda o’tirib tanani ko’tarish va tushirishd.

Otjimaniya

Fikr-mulohaza

Toʻgʻri javob: shved devorida burchak ushlash

Question 9

Javob berilmagan

Marked out of 1.00

Not flaggedFlag question

Edit question

Question text

1.1.Saf mashqlariga nimalar kiradi?

a.

oyoq tovonlari orqali baland ko’tarib yurishb.

qayrilishlar – o’nga, chapga, aylanma (krugom)

c.

Yurish


d.

siqilish va yoyilish

Fikr-mulohaza

Toʻgʻri javob: qayrilishlar – o’nga, chapga, aylanma (krugom)

Question 10

Javob berilmagan

Marked out of 1.00

Not flaggedFlag question

Edit question

Question text

1.1.Snaryadlarda gimnastik terminologiyasi?

a.

yoyilish, yotishb.

siltanish, depsinish

c.

Yiqilish


d.

yarim shpagat

Fikr-mulohaza

Toʻgʻri javob: siltanish, depsinish

Question 11

Javob berilmagan

Marked out of 1.00

Not flaggedFlag question

Edit question

Question text

1.1.Yuqori sinflarda gimnastika darslarini o’tkazish asoslari?

a.

ko’rgazmalilik metodib.

mashqlarni to’lig’icha o’rgatish metodi

c.

so’z metodid.

o’yin metodi

Fikr-mulohaza

Toʻgʻri javob: mashqlarni to’lig’icha o’rgatish metodi

Question 12

Javob berilmagan

Marked out of 1.00

Not flaggedFlag question

Edit question

Question text

1.2. Futbol o’yinining ilk qoidalarida maydon uzunligi qancha bo’lgan?

a.

300 yard (150 metr)b.

150yard(300 metr)

c.

100 yard (200 metr)d.

A200 yard(183 metr)

Fikr-mulohaza

Toʻgʻri javob: A200 yard(183 metr)

Question 13

Javob berilmagan

Marked out of 1.00

Not flaggedFlag question

Edit question

Question text

1.2.11-metrlik zarba jazosi nechanchi yilda futbol qoidalariga kiritilgan?

a.

1800b.

1891


c.

1888


d.

1890


Fikr-mulohaza

Toʻgʻri javob: 1891

Question 14

Javob berilmagan

Marked out of 1.00

Not flaggedFlag question

Edit question

Question text

1.2.1863-yilgi futbol o’yin qoidalari necha moddadan iborat bo’lgan?

a.

B12b.

D15


c.

C14


d.

13

Fikr-mulohazaToʻgʻri javob: 13

Question 15

Javob berilmagan

Marked out of 1.00

Not flaggedFlag question

Edit question

Question text

1.2.1863-yillarda darvozadagi ustunlar orasida nima bo’lgan?

a.

Hech narsa bo’lmaganb.

Taxtadan to’sin bo’lgan

c.

Arqondan to’sin bo’lgand.

Temirdan to’sin bo’lgan

Fikr-mulohaza

Toʻgʻri javob: Hech narsa bo’lmagan

Question 16

Javob berilmagan

Marked out of 1.00

Not flaggedFlag question

Edit question

Question text

1.2.1866-yilda darvozadagi ustunlar orasida nima bo’lgan?

a.

arqonb.

temir


c.

taxta


d.

to’sin bo’lmagan

Fikr-mulohaza

Toʻgʻri javob: arqon

Question 17

Javob berilmagan

Marked out of 1.00

Not flaggedFlag question

Edit question

Question text

1.2.Angliya futbol uyushmasi qachon tashkil etilgan?

a.

1890 yil 23 martb.

1863-yil 26 oktabr

c.

1746 yil 11 sentabrd.

1888-yil 20 iyun

Fikr-mulohaza

Toʻgʻri javob: 1863-yil 26 oktabr

Question 18

Javob berilmagan

Marked out of 1.00

Not flaggedFlag question

Edit question

Question text

1.2.Angliya futbol uyushmasi qayerda tashkil etilgan?

a.

Yaponiyadab.

Londonda


c.

Fransiyada

d.

GermaniyadaFikr-mulohaza

Toʻgʻri javob: Londonda

Question 19

Javob berilmagan

Marked out of 1.00

Not flaggedFlag question

Edit question

Question text

1.2.Darvozabonga jarima maydoni ichida ikkala qo’l bilan o’ynash huquqi nechanchi yilda berilgan?

a.

1890b.

1905


c.

1902


d.

1900


Fikr-mulohaza

Toʻgʻri javob: 1902

Question 20

Javob berilmagan

Marked out of 1.00

Not flaggedFlag question

Edit question

Question text

1.2.Darvozabonga o’ng qo’l bilan o’ynashga nechanchi yilda ruxsat berilgan?

a.

1877b.

1871


c.

1800


d.

1900


Fikr-mulohaza

Toʻgʻri javob: 1871

Question 21

Javob berilmagan

Marked out of 1.00

Not flaggedFlag question

Edit question

Question text

1.2.Futbol o’yinining ilk qoidalarida maydon kengligi qancha bo’lgan?

a.

200 yard(19 metr)b.

300 yard (18 metr)

c.

400 yard (80 metr)d.

100 yard(91 metr)

Fikr-mulohaza

Toʻgʻri javob: 100 yard(91 metr)

Question 22

Javob berilmagan

Marked out of 1.00

Not flaggedFlag question

Edit question

Question text

1.3. Voleybol o‘yinining dastlabki qoidalarini kim, qachon va qaerda ishlab chiqdi?

a.

1896 yil Yaponiya– M. Daymatsub.

1897 yil Angliya – D. Smit

c.

1895 yil AQSH – V. Morgand.

1897 yil AQSH – A. Xolsted

Fikr-mulohaza

Toʻgʻri javob: 1897 yil AQSH – A. Xolsted

Question 23

Javob berilmagan

Marked out of 1.00

Not flaggedFlag question

Edit question

Question text

1.3.Bolalar sog‘lomlashtirish oromgohida voleybol bo‘yicha musobaqalar o‘tkazganda qaysi usullardan foydalangan ma’qul?

a.

ko‘proq qatnashchilarning hohishiga ko‘rab.

aralash


c.

chiqib ketish

d.

aylanma


Fikr-mulohaza

Toʻgʻri javob: aylanma

Question 24

Javob berilmagan

Marked out of 1.00

Not flaggedFlag question

Edit question

Question text

1.3.Erkaklar orasida Evropa chempionati birinchi marta qachon va qaerda o‘tkazildi?

a.

1947 yil– Pragadab.

1948 yil – Rimda

c.

1936 yil– Berlindad.

1939 yil– Bryusselda

Fikr-mulohaza

Toʻgʻri javob: 1948 yil – Rimda

Question 25

Javob berilmagan

Marked out of 1.00

Not flaggedFlag question

Edit question

Question text

1.3.Hujum zarbasi uchun bir qo‘lda to‘p uzatishni qanday holatdan bajarish qabul qilingan?

a.

tekis oyoqlarda tik turgan holatdanb.

tayanchsiz holatdan

c.

yarim cho‘kkalab turgan holatdand.

sherigiga orqasi bilan turgan holatdan

Fikr-mulohaza

Toʻgʻri javob: tayanchsiz holatdan

Question 26

Javob berilmagan

Marked out of 1.00

Not flaggedFlag question

Edit question

Question text

1.3.Mustaqillik davrida voleybol bo‘yicha O‘zbekiston CHempionati nechanchi yildan o‘tkazila boshladi?

1.4.Yengil atlеtika o’z tarkibiga nеchta mashq turini oladi?

{=5

~2

~7~4}

a.

1994 yildanb.

1991 yildan

c.

1992 yildand.

1993 yildan

Fikr-mulohaza

Toʻgʻri javob: 1993 yildan

Question 27

Javob berilmagan

Marked out of 1.00

Not flaggedFlag question

Edit question

Question text

1.3.O‘zbek voleybolchilarining birinchi xalqaro uchrashuvi qachon va kim bilan bo‘lib o‘tgan?

a.

1947 yilda Hindiston bilanb.

1935 yilda Afg‘oniston bilan

c.

1929 yilda Gruziya biland.

1930 yilda Pokiston bilan

Fikr-mulohaza

Toʻgʻri javob: 1935 yilda Afg‘oniston bilan

Question 28

Javob berilmagan

Marked out of 1.00

Not flaggedFlag question

Edit question

Question text

1.3.O‘zbekistonda voleybol bo‘yicha birinchi rasmiy musobaqa qachon o‘tkazilgan?

a.

1925 yilb.

1927 yil


c.

1918 yil


d.

1930 yil


Fikr-mulohaza

Toʻgʻri javob: 1927 yil

Question 29

Javob berilmagan

Marked out of 1.00

Not flaggedFlag question

Edit question

Question text

1.3.O‘zbekistonda voleybol o‘yini birinchi marta qaerda paydo bo‘ldi?

a.

Samarqanddab.

Toshkentda

c.

Qo‘qonda


d.

Andijonda

Fikr-mulohaza

Toʻgʻri javob: Qo‘qonda

Question 30

Javob berilmagan

Marked out of 1.00

Not flaggedFlag question

Edit question

Question text

1.3.Qachon va qaerda Xalqaro voleybol Federatsiyasi (FIVB) tashkil topgan?

a.

1925 yil – Bryusseldab.

1939 yil – Moskvada

c.

1920 yil – Rimdad.

1948 yil – Parijda

Fikr-mulohaza

Toʻgʻri javob: 1948 yil – Parijda

Question 31

Javob berilmagan

Marked out of 1.00

Not flaggedFlag question

Edit question

Question text

1.3.Voleybol qachon va qaerda ilk bor Olimpiada o‘yinlari dasturiga kiritilgan?

a.

1964 yil – Tokiob.

1953yil – Xelsinki

c.

1968 yil – Mexikod.

1956 yil – Melburn

Fikr-mulohaza

Toʻgʻri javob: 1964 yil – Tokio

Question 32

Javob berilmagan

Marked out of 1.00

Not flaggedFlag question

Edit question

Question text

1.4.«Pеntatlon» nеchta turdan iborat?

a.

10b.

3

c.5

d.

8Fikr-mulohaza

Toʻgʻri javob: 5

Question 33

Javob berilmagan

Marked out of 1.00

Not flaggedFlag question

Edit question

Question text

1.4.Ayollar ko’p kurashi nеchta turdan iborat?

a.

8b.

7

c.3

d.

5Fikr-mulohaza

Toʻgʻri javob: 7

Question 34

Javob berilmagan

Marked out of 1.00

Not flaggedFlag question

Edit question

Question text

1.4.Bir stadiyga yugurish qanchaga tеng?

a.

193.27 mb.

192.25 m


c.

92.27 m


d.

190.27 m


Fikr-mulohaza

Toʻgʻri javob: 92.27 m

Question 35

Javob berilmagan

Marked out of 1.00

Not flaggedFlag question

Edit question

Question text

1.4.Erkaklar ko’p kurashi nеchta turdan iborat?

a.

6b.

10

c.8

d.

7Fikr-mulohaza

Toʻgʻri javob: 10

Question 36

Javob berilmagan

Marked out of 1.00

Not flaggedFlag question

Edit question

Question text

1.4.Past startdan yugurishda orqa start tirgagining burchak balandligi qancha?

a.

35-50b.

40-50


c.

45-70


d.

60-70


Fikr-mulohaza

Toʻgʻri javob: 60-70

Question 37

Javob berilmagan

Marked out of 1.00

Not flaggedFlag question

Edit question

Question text

1.4.Qanday masofa sprintеr masofasi xisoblanadi?

a.

800b.

3000


c.

100


d.

5000


Fikr-mulohaza

Toʻgʻri javob: 100

Question 38

Javob berilmagan

Marked out of 1.00

Not flaggedFlag question

Edit question

Question text

1.4.Start chizig’idan qancha masofa orqada birinchi tirgak o’rnatiladi?

a.

Oyoq izi masofadab.

1,5 oyoq izi masofada

c.

0,5 oyoq izi masofadad.

Chiziqning ustida

Fikr-mulohaza

Toʻgʻri javob: 1,5 oyoq izi masofada

Question 39

Javob berilmagan

Marked out of 1.00

Not flaggedFlag question

Edit question

Question text

1.4.Start tеzlanishi qancha vaqtga cho’ziladi?

a.

7-8 sekb.

2-3 sek


c.

4-5 sek


d.

10-10 sek

Fikr-mulohaza

Toʻgʻri javob: 4-5 sek

Question 40

Javob berilmagan

Marked out of 1.00

Not flaggedFlag question

Edit question

Question text

1.4.Yugurish yo’lagining eni qanchaga tеng?

a.

1 metr 15 smb.

1metr 50 sm

c.

1 metr 25 smd.

1 metr 100 sm

Fikr-mulohaza

Toʻgʻri javob: 1 metr 25 sm

Question 41

Javob berilmagan

Marked out of 1.00

Not flaggedFlag question

Edit question

Question text

1.Dars asosiy qismning vazifasi?

a.

elementlarni o’zlashtirishga o’rgatishb.

organizmni yuklamani bajarishga tayyorlash

c.

organizmning tiklanishid.

qaddi-qomatni to’g’ri shakllantirish

Fikr-mulohaza

Toʻgʻri javob: elementlarni o’zlashtirishga o’rgatish

Question 42

Javob berilmagan

Marked out of 1.00

Not flaggedFlag question

Edit question

Question text

1.Dars yakuniy qismining vazifasi?

a.

o’tilgan elementlarni takomillashtirishb.

organizmni nisbatan dastlabki holatga keltirish

c.

yangi elementlarni o’rgatishd.

darsga yakun yasash

Fikr-mulohaza

Toʻgʻri javob: organizmni nisbatan dastlabki holatga keltirish

Question 43

Javob berilmagan

Marked out of 1.00

Not flaggedFlag question

Edit question

Question text

1.Egiluvchanlikni rivojlantirishga oid mashqlar?

a.

sakrashlarb.

boshni aylanma harakatlantirish

c.

o’tirib turishd.

egilishlar, ko’prik holatda turish

Fikr-mulohaza

Toʻgʻri javob: egilishlar, ko’prik holatda turish

Question 44

Javob berilmagan

Marked out of 1.00

Not flaggedFlag question

Edit question

Question text

1.Gimnastika darsi uchun qanday jismoniy sifatlari zarur?

a.

tezkorlikb.

egiluvchanlik chaqkonlik, kuch

c.

sakrovchanlikd.

tezkorlik, chidamlilik

Fikr-mulohaza

Toʻgʻri javob: egiluvchanlik chaqkonlik, kuch

Question 45

Javob berilmagan

Marked out of 1.00

Not flaggedFlag question

Edit question

Question text

1.Gimnastikaning har qanday elementni o’rgatish nimadan boshlanadi?

a.

dastlabki xolatdanb.

elementni to’liq bajarish bilan

c.

kirish mashqlarid.

elementni qismlarga bo’lib o’rgatish

Fikr-mulohaza

Toʻgʻri javob: elementni qismlarga bo’lib o’rgatish

Question 46

Javob berilmagan

Marked out of 1.00

Not flaggedFlag question

Edit question

Question text

1.Oldinga va orqaga umbaloq oshish akrobatika elementini bajarish texnikasi?

a.

tayanib o’tirgan holatda umbaloq oshishni bajarishb.

mashq yarim o’tirgan xolatdan qo’llarni oldinga qo’yib bajariladi

c.

dastlabki xolatdan asosiy stoykagad.

umbaloq oshish dastlabki xolatdan oyoqlarni elka kengligida kengroq ochib bajariladi

Fikr-mulohaza

Toʻgʻri javob: mashq yarim o’tirgan xolatdan qo’llarni oldinga qo’yib bajariladi

Question 47

Javob berilmagan

Marked out of 1.00

Not flaggedFlag question

Edit question

Question text

1.Saf va tartiblanish mashqlariga nimalar kiradi?

a.

sport anjomlaridagi mashqlarb.

akrobatik mashqlar

c.

saflanish, qayta sarflanishlard.

umumiy rivojlantiruvchi mashqlar

Fikr-mulohaza

Toʻgʻri javob: saflanish, qayta sarflanishlar

Question 48

Javob berilmagan

Marked out of 1.00

Not flaggedFlag question

Edit question

Question text

1.Turnikda har qanday elementlarni bajarishda dastlabki xolat?

a.

burchak holatda osilib turishb.

osilib turish

c.

oyoqlar elka kengligida, qo’llar tepadad.

asosiy turish

Fikr-mulohaza

Toʻgʻri javob: asosiy turish

Question 49

Javob berilmagan

Marked out of 1.00

Not flaggedFlag question

Edit question

Question text

1.Turnikda mashqlarni bajarishda xavfsizlik choralariga rioya qilish?

a.

o’qituvchi o’quvchining oldida turadib.

o’qituvchi erga qo’nish joyida turadi

c.

o’qituvchi orqada turadid.

o’qituvchi yonda turadi

Fikr-mulohaza

Toʻgʻri javob: o’qituvchi yonda turadi

Question 50

Javob berilmagan

Marked out of 1.00

Not flaggedFlag question

Edit question

Question text

10.13-14 yoshli qizlar orasidagi musobaqalarda to‘rning yuqorigi qirg‘og‘i maydondan qancha balandlikda bo‘lishi kerak?

a.

2 m 05 smb.

2 m 10 sm

c.

2 m


d.

2 m 20 sm

Fikr-mulohaza

Toʻgʻri javob: 2 m 10 sm

Question 51

Javob berilmagan

Marked out of 1.00

Not flaggedFlag question

Edit question

Question text

10.Agar o‘yinga to‘p kiritishni (hakam hushtak chalganidan so‘ng) bayonnoma bo‘yicha navbatiga muvofiq uni bajarishi kerak bo‘lgan o‘yinchi emas boshqasi amalga oshirsa, nima qilinadi?

a.

jamoa o‘yinga to‘p kiritish huquqini yo‘qotish bilan jazolanadi, to‘g‘ri joylashuv tiklanadib.

bahsli to‘p hisoblanadi

c.

to‘g‘ri joylashuv tiklanadi, o‘yinga yangitdan to‘p kiritiladid.

jamoa bir ochko bilan jazolanadi, to‘pni o‘yinga kiritish huquqi raqibga beriladi

Fikr-mulohaza

Toʻgʻri javob: jamoa bir ochko bilan jazolanadi, to‘pni o‘yinga kiritish huquqi raqibga beriladi

Question 52

Javob berilmagan

Marked out of 1.00

Not flaggedFlag question

Edit question

Question text

10.Bir partiya (I dan IV gacha) jamoalardan biri ko‘pi bilan qancha miqdorda ochko yiqqunga qadar davom etadi?

a.

19b.

17

c.25

d.

23Fikr-mulohaza

Toʻgʻri javob: 25

Question 53

Javob berilmagan

Marked out of 1.00

Not flaggedFlag question

Edit question

Question text

10.Bitta jamoa bir partiya davomida o‘yinchilarni almashtirish imkoniyatidan ko‘pi bilan necha marta foydalanishi mumkin?

a.

oltib.

to‘rt


c.

besh


d.

ikki


Fikr-mulohaza

Toʻgʻri javob: olti

Question 54

Javob berilmagan

Marked out of 1.00

Not flaggedFlag question

Edit question

Question text


Download 48.33 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling