1. Til nima uchun ijtimoiy hodisa deyiladi? Til jamiyatga xizmat qiladi


Download 21.33 Kb.
Sana08.05.2020
Hajmi21.33 Kb.
#104136
Bog'liq
test


1.Til nima uchun ijtimoiy hodisa deyiladi?

1.Til jamiyatga xizmat qiladi

2.Til odamlarning o`zaro munosabatga kirishuviga, aloqa qilishiga xizmat qiladi?

3.Tilni bir shaxs yaratgani uchun ijtioiy hodisa hisoblanadi

A) 2 va 3 B) 2

C) 1 va 3 D) 1 va 2

2. Tinish belgilari va ularni yozma nutqda to`g`ri qo`llash yo`l-yo`riqlarini o`rgatuvchi tilshunoslik bo`limi qanday nomlanadi

A) Sintaksis B) punktuatsiya

C) Fonetika D) Grafika

3.Gapda so`zlarning bog`lanishi necha xil bo`ladi

A) 5 B) 4

C) 3 D) 2

4.So`roq so`z birikmasi tarkibida so`zlarning qaysi biriga beriladi

A) Hokim so`zga B)Tobe so`zga

C)hokim yoki tobe so`zga D)So`z birikmasi tarkibidagi so`zlarga

5.Chiroyli bino. Ushbu so`z birikmasidagi hokim so`z qaysi qatorda berilgan

A) Chiroyli B) Bino

C) Chiroyli bino D) to`g`ri javob yo`q

6. Qanday vosita orqali ifodalangan so`roq gaplar ha yoki yo`q javoblarini talab qiladi

1) so`roq olmoshlari yordamida 2)so`roq yuklamalari yordamida

3) so`roq ohangi yordamida 4) undov so`z yordamida

A) 1,4 B) 2,3

C) 1,3 D) 2,4

7.Qaysi qatorda egadan keyin tire qo`yilishi kerak

A) Duo olgan omondir B)Qarg`ish olgan yomondir

C) Ota-ona ulug`dir D) Aqilli qariya oqib turgan daryo

8.So`zlovchining fikri qaratilgan shaxs yoki narsalarni bildiruvchi so`z yoki so`zlar qanday nomlanadi

A) Qo`shma gap B) Kirish so`z

C) Undalma D) Uyushiq bo`lak

9. Qaysi javobda istak gap mavjud

A) Do`sting quvonsa, quvon, qayg`ursa, qayg`ur

B) Kerak bo`lsa do`stingni himoya qil

C) Do`sting gapirganida diqqat bilan quloq tut

D) Onajonim doimo sog` bo`lsalar

10. Gaplar so`zlovchining his-hayajoni qo`shilishi yoki qo`shilmasligiga ko`ra necha turga bo`linadi

A)4 B) 3 C) 2 D) 5

11. Boshqa bo`laklarsiz gap bo`la oladigan bo`lak…

A) Kesim B) To`ldiruvchi

C) Aniqlovchi D) Ega

12. Qaysi qatorda holning so`roqlari mavjud

A) Kim? Nima? B) Kimga? Nimaga?

C) Kimning? Nimaning D) Qayerda? Qachon?

13. Kimni? Nimani? Kimga? Nimaga? Kimda? Nimada? Kimdan? Nimadan? Kim bilan? Nima bilan? Nima haqida?

so`roqlariga javob bo`luvchi gap bo`laklari..

A)ega B) hol C) to`ldiruvchi D) aniqlovchi

14. Qaysi qatorda to`ldiruvchining so`roqlari berilgan

A)Kimning? Nimaning? Qanda?

B)Kimga? Nimaga? Kimda? Nimada?

C)Qayerga? Qayerda? Qachon?

D)Kim? Nima? Qayer?

15.Saqlay desang o`zingni, yomondan yum ko`zingni. Gapdagi to`ldiruvchilarni aniqlang.

A) o`zingni, ko`zingni

B) saqlay desang

C) yomondan yum

D) yomondan, o`zingni, ko`zingni

16.1.Shaharda baland va hashamatli binolar ko`p. 2. Sher o`rmonda yashaydi. 3.Biz mehmonlarni yaxshi kutib oldik

4. O`rtog`im kecha Samarqanddan Toshkentga keldi.

a) ega, hol, hol, hol, kesim

b) ega, to`ldiruvchi, hol, kesim

c) ega, hol, kesim

d) hol, aniqlovchi, aniqlovchi, ega, kesim

Bir-biriga mos javoblarni belgilang.

A)1-a, 2-b, 3-d, 4-c

B)1-b, 2-d, 3-a, 4-c

C)1-c, 2-a, 3-b, 4-d

D)1-d, 2-c, 3-b, 4-a

17. Qaysi javobda quyidagi gapdagi sifatlovchi aniqlovchilar berilgan?

O`lkamizning beg`ubor havosi, musaffo suvlari bulg`andi.

A)o`lkamizning, beg`ubor

B)beg`ubor, musaffo

C)havosi, suvlar

D)musaffo, suvlari

18.Mahmud Koshg`ariy: ,,Botir jangda, dono majlisda sinaladi’’, ­ - deb aytgandi. Ushbu gap qaysi qatordagi belgilarga mos tushadi.

A),,K- m-k’’

B)M: ,,K’’

C)M: ,,K’’, - m

D),,K’’, -m

20. Qaysi qatorda ko`chirma gap berilgan

A)Men ,,gulxan’’ jurnalini o`qidim.

B) ,,Til – bilim va aql-idrok tarjimoni’’, - degan Yusuf Xos Hojib

C)Rustam devorga nima chizayotganligini aytdi

D) ,,Kamalak’’ oromgohiga bordik

21. Bog`lovchilar berilgan qatorni belgilang.

A) hatto, faqatgina

B)aloqa, tarmoq, ulamoq

C)uchun, bilan, sayin

D)hamda, chunki, biroq

22. Bir xil so`roqqa javob bo`lib, bir xil vazifada keladigan so`zlar qanday nomlanadi

A)qo`shma gap

B)kirish so`z

C)undalma

D)uyushiq bo`lak

23. So`zlovchining fikriga ishonch, guon , taxmin singari ma’nolarni qo`shadigan so`zlar qanday nomlanadi

A)qo`shma gap

B)kirish so`z

C)undalma

D)uyushiq bo`lak

24 Ikki yoki undan ortiq soda gaplarning birikuvidan hosil bo`lgan gap qanday nomlanadi

A)qo`shma gap

B)kirish so`z

C)undalma

D)uyushiq bo`lak

25. Ko`chatlarga kim suv quydi? Ushbu so`roq gap qaysi so`z yordamida hosil bo`lgan

A)so`roq olmosho yordamida

B)so`roq yuklamasi yordamida

C)sifat so`z turkumi yordamida

D)son so`z turkumi yordamida

26. Adabiyot – qanday san’at

A)musiqa san’ati

B)so`z san’ati

C)haykaltaroshlik san’ati

D)tasviriy san’at

27.,,Adabiyot, so`z san’ati, azaldan xalq qalbining ifodachisi, haqiqat va adolat jarchisi bo`lib keladi’’. Ushbu fikrlar

Muallifi qaysi qatorda berilgan

A)I.A.Karimov

B)E.Vohidov

C)A.Oripov

D)I.Sulton

28.,,Uch og`a-ini botirlar’’ ertagidan olingan quyidagi fikrlar qaysi qahramonga taaluqli

A)bir to`ti

B)to`ng`ich botir

C)o`rtancha botir

D)kenja botir

29.Qaysi asarda 400 dan ortiq maqollar uchraydi

A)Gulxaniyning ,,Zarbulmasal’’ asarida

B)Ezop masallarida

C),,Oygul bilan Baxtiyor’’ asarida

D),,Iskandar Zulqarnayn’’ da

30.Qaysi janrda fikr aniq, xulosa tugal, ifoda lo`nda bo`lishi va ibratli fikr aytilishi kerak

A)maqolada

B)topishmoqda

C)hadisdaD)rivoyatda
Download 21.33 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling