1. Topshiriqni yuklab olish


Download 18.29 Kb.
Sana07.12.2020
Hajmi18.29 Kb.

Pedagogik maHorat

1. Topshiriqni yuklab olish

Pedagogik mahorat fanidan oraliq nazorat ishi


№ 22 variant
1 – topshiriq. Berilgan savollarga yozma tarzda javob tbering.

1.Shаrq dоnishmаdlаri vа mutаfаkkirlаrining ijоdiy mеrоsidа mudаrrislаrni tаnlаsh, ulаrgа qо‘yilgаn tаlаb, ulаrning mаhоrаti, mulоqоt, muоmаlа mаdаniyatigа qо‘yilgаn tаlаblаr.


2.Hоzirgi zаmоn pеdаgоgikаsidа ilmiy-pеdаgоgik аdаbiyotlаrdа pеdаgоgik mаhоrаt, pеdаgоgik tехnikа (uning tizimi vа mоhiyati hаqidа оlg‘а surilgаn g‘оyalаr).
3.Nаzоkаt vа tаktikа muаmmоlаri.
2 – topshiriq. Testlarni eching
1. Kasbiy bilimlar mukammal bo’lishi uchun nimalar talab etiladi?
a. Fan metodologiyasi, nazariy bilimlar, pedagogik qobiliyat, ko’nikma va malakalar.
b. Metodik bilimlar, ta’limning texnologik tomoni, kasbiy qobiliyatlarga ega bo’lish.
c. Pedagogik qobiliyatga asoslangan ta’lim va tarbiyaviy rejalarni mukammal tuzish.
d. Fanning metodologiyasini bilish, nazariy bilimlar, metodik bilimlar, ta’limning texnologik tomonini o’rganish.
2. “Ustoz muallim bo’lsa beozor,
Go’dak eli bozorda xarsang o’ynar”.
SHayx Sa’diyning ushbu bayt bilan ilgari surgan g’oyasi?
a. Axloqiylik va mehribonlik g’oyasini ilgari surgan.
b. Ta’lim berishda qat’iyatlikni afzal ko’rgan.
s. O’qituvchi shirinsuxan va beozor bo’lishi lozim.
d. Mudarris bola tarbiyasida ma’naviyatli va odil bo’lishi kerak.
3. Yunonistonda eramizdan avvalgi X asrda “Notiqlik san’ati”ning
asosiy qonuniyatlari shakllangan. Ular... ?
a. Siyosatni davlat tribunasiga aylantirish, xalqni o’ziga og’dirish.
b. Tinglovchiga tushuntirish; ongini uyg’otish; huzur-halovat bag’ishlash.
s. Bolalarga ta’lim-tarbiya berish, kishilar ongiga ta’sir etish.
d. Fuqarolarni vatanparvarlik,mehnatsevarlik ruhida tarbiyalash.
4. “Pedagog darsda ma’lum bir o’ziga xos rolni o’ynamasligi mumkin emas. Sinf sahnasida rol o’ynashni bilmaydigan o’qituvchi kasbiy faoliyat olib borolmaydi.” Ushbu fikrlar muallifini belgilang?
a. Tolstoy L.N.
b. Komenskiy Ya.A.
s. Makarenko A.S.
d. Suxomlinskiy V.A.
5. Individual pedagogik texnikani shakllantirishda nimalar
e’tiborga olinadi?
a. O’qituvchining yoshi, jinsi, mijozi, fe’l-atvori, salomatligi, anatomik
va fiziologik xususiyatlari.
b. O’qituvchining o’z-o’zini boshqarishda erishadigan yutuqlari, pedagogik
mahorati.
c. Ustozlarning mehnat tajribasini o’zlashtirishi, ta’lim-tarbiyani to’g’ri
yo’naltira olish.
d. Pedagogik mahoratni mukammal egallash uchun mehnat ko’nikmasi va
malakalarini shakllantirish.
Download 18.29 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling