1. Қуйидагилардан қайси ects кредит модул тизими тамойилларига кирмайди


Download 85 Kb.
Sana30.04.2023
Hajmi85 Kb.
#1414750
Bog'liq
1. уйидагилардан айси ects кредит модул тизими тамойилларига к


1. Қуйидагилардан қайси ECTS кредит - модул тизими тамойилларига кирмайди
танқидий ва таҳлилий ўрганиш ва тушунишга урғу бериш
2. Таълим қандай шакиллантирилади
ўрганиш, ўқитиш ва баҳолаш жараёнларининг шаффофлиги тамойили асосида шакллантирилади
3. Кредит-модуль тизимида академик гуруҳ талабалари сонининг минимал ва максимал қийматлари нима асосида белгиланади?
вақт меъёрлари асосида, 20-25 та оралиғида белгиланади хато
4. Quyidagilardan qaysi biri ta’limda shaffoflik tamoyilga oid emas
Talaba bahosini oldindan bilishi
5. Таълимда Техник жиҳозлар билан таъминланганлик деганда нима тушинилади
ахборот-коммуникация технологиялари асосидаги таълимнинг турли кўринишларини англатувчи кенг тушунчадир.
6. LAMS
электрон ўқув ресурсини визуал равишда ўқув контентларни ўзгартириш, бошқариш ва яратишдаги имкониятларининг мавжудлиги сабабли янги революсион илова ҳисобланади.
7.Европа кредит тизимини кўрсатинг
ECTS
8. Педагогнинг аудитория ўқув юкламаларини камайтиришга имкон берадиган тадбирни кўрсатинг
талабанинг мустақил иш ҳажмини ошириш
9. Tinch ocean
UCTS
10. Магистратура талабаларининг илмий-педагогик фаолияти ва амалиётига раҳбарлик қилиш бир ўқув йилига битта талаба учун неча соат ажратилган
50 соат
11. Ўқитувчи раҳбарлигидаги талабанинг мустақил иши (ЎРТМИ) га оид элементни кўрсатинг
малакавий битирув ишини тайёрлаш
12. O‘quv davridagi asosiy o‘quv faoliyatlari va ularning muddatlari ko‘rsatilgan hujjatni ko‘rsating
akademik taqvim
13. Akademik ta`til olish odatda kamida qancha muddatga beriladi
1 semestr
14. Кредит-модуль тизимида талабанинг мустақил иш соати қандай тақсимланиши керак?
Кредит модул тизимида мустақил иш соатини айнан қандай ўтказилиши қатъий белгиланмаган. Уни ҳар бир фаннинг моҳиятидан келиб чиқиб тақсимлаб қўйиш мумкин
16. Бакалавриат таълим йўналиши талабалари амалиётларига раҳбарлик қилиш, уларнинг ҳисоботларини текшириш ва баҳолаш. Малакавий амалиёт ўтаётган ҳар бир талаба учун бир иш кунига неча соат ажратилган
0.5 soat
17. Талабанинг мустақил таълимида дарсга тайёрланиш
маъруза матнлари, водкастлар, видео материаллар, амалий машғулотлар ва лаборатория ишлари баёнларини ўрганиш
18. Талабанинг мустақил таълимида Forum
фан мавзулари бўйича телеграм каналлари ёки масофавий таълим платформаларида фикр алмашиш
19. “Олий таълим муассасаларида ўқув жараёнига кредит-модуль тизимини жорий этиш тартиби тўғрисида”ги Низомга кўра, кредит-модул тизимида бакалавриат талабасининг ўқув юкламасининг қанча фоизи мустақил иш соатини ташкил этади
50-60%
20. Анъанавий шаклдаги ўқитувчи раҳбарлигидаги талабанинг мустақил ишлари (ЎРТМИ)да масала ечиш
амалий машғулот мавзуси бўйича берилган масалаларни ечиш ва уни ёзма тарзда тақдим қилиш; 21. Talabalarning barcha akademik masalalarini hal qilishga qaratilgan bo‘limni ko‘rsating.
registrator ofisi
22. Бакалавриат таълим йўналиши талабаларининг битирув малакавий ишига раҳбарлик қилиш, хулосалар ёзиш; бир ўқув йилига ҳар бир талаба учунтехник йўналишларда неча соат ажратилган
30 соат
23. Талабанинг мустақил иш соатини самарали ташкил этиш мақсадида ушбу соатлар тақсимланса, у қай тарзда талабага етказилиши мақсадга мувофиқ?
Ўқув дастури (силлабус) орқали
24. Талабанинг мустақил иш соатини ташкил этишда ўқитувчининг ўрни қандай
Ўқитувчи талабага мустақил иш соатини мазмунли ўтказиши учун керакли материаллар ва вазифаларни бериб бориши керак
25. “Олий таълим муассасаларида ўқув жараёнига кредит-модуль тизимини жорий этиш тартиби тўғрисида”ги Низомга кўра, кредит-модуль тизимида магистратура талабасининг ўқув юкламасининг қанча фоизи мустақил иш соатини ташкил этади
60-70%
26. Dars jadvallari nimalar asosida tuziladi?
akademik guruhlar, o‘quv rejalardagi fanlar va mashg‘ulotlar hajmi, o‘qituvchilar kontingenti, auditoriya fondi
27. Анъанавий шаклдаги ўқитувчи раҳбарлигидаги талабанинг мустақил ишлари (ЎРТМИ)да кейс-стади
ишлаб чиқаришдаги муаммоли вазиятлар бўйича белгиланган шаклдаги топшириқлар бўйича ечим излаш
28. Талабанинг мустақил иш соатини мазмунли ташкил этиш қуйидаги ўқув жараёнини ташкил этувчиларнинг қай бирига кўпроқ боғлиқ
Ўқитувчига
29. Aгарда сиз бакалавриат талабасига 1 соат аудитория дарс ўтсангиз у мана шу 1 соатлик дарсдан ташқари, тахминан қанча вақт тайёрланиши керак
1.5 соат
30. Талабанинг мустақил таълимида ахборот излаш
ўз қизиқишларидан келиб чиқиб тақдим қилинган дайжест орқали интернет материалларини ўрганиш;
31. Кредит-модуль тизимида қайси фаолият тури талабанинг фақат ўзи томонидан амалга оширилади?
талабанинг мустақил иши
32. Талабанинг мустақил иши (ТМИ) га оид элементини кўрсатинг
ўқитувчи тақдим қилган видео материалларни кўриш
33. Амалдаги таълим тизимига нисбатан оладиган бўлсак ўқитувчи раҳбарлигидаги мустақил иш турларини қандай турларга бўлинади
ўқитувчи раҳбарлигидаги мустақил иш турларини меъёрланган ва меъёрланмаган турларга ажратиш мумкин.
34. Aгарда сиз бакалавриат талабасига 1 соат аудитория дарс ўтсангиз у мана шу 1 соатлик дарсдан ташқари, тахминан қанча вақт тайёрланиши керак?
45 дақиқа xato
35. Кредит-модуль тизимида талабани курсдан курсга ўтказишда нимани ҳисобга олиш лозим
Талабанинг GPA кўрсаткичи
36. Тьюторларлар қандай сифатларга эга бўлишлари лозим
Ўқитувчилик, маслаҳатчилик, менежерлик
37. Кредит-модуль тизими қоидалари қандай асосий масалаларни камраб олиши мақсадга мувофиқ
38. Кредит-модуль тизимида ўқув йили бўйича барча фанларни ижобий баҳога топширган талаба
GPA балидан юқори балл олган бўлса кейинги курсга ўтказилади
39. Транскрипт бу
таълим дастурининг бир қисми бўлиб, таълим олиш натижаларига эришиш ва таълим дастурида кўрсатилган билимларни ўзлаштиришга кўмаклашувчи ўқитиш тури;
40. 5 кредитлик фан учун мустақил таълимга ажратилган соатлар миқдори қайси оралиқда тўғри кўрсатилган
(75-90) соат
41. Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирининг 19-2018-сонли буйруғига илова қилинган “Олий таълим муассасаларида талабалар билимини назорат қилиш баҳолаш тизими тўғрисидаги Низом” қачон қабул қилинган
2018 йил 9 августда
42. Кредит-модуль тизимида талабаларнинг мустақил ишини баҳолаш меъёрларини ишлаб чиқадиган комиссия турини кўрсатинг
ТМИ сифатини назорат қилиш бўйича комиссия
43. Олий таълимнинг муайян йўналиши ёки мутахассислиги бўйича ўқув фаолияти турлари, ўқув фанлари, курсларининг таркиби, уларни ўрганишнинг изчиллиги ва соатлардаги ҳажмини белгилайдиган норматив ҳужжат
Ўқув режа
44. Кредит-модуль тизимида талабанинг ахборот пакети таркибига нималар киради
маълумотнома-кўрсаткич, талабанинг ўқув-услубий мажмуаси
45. Oлий таълим муассасаси тавсифи, кредит-модуль тизимига кириш, мавжуд бакалавриат таълим йўналишлари ва магистратура мутахассисликлари, хизматлар ва ресурслар, ўқув фанлари дастурлари, аниқ таълим дастурлари элементлари тавсифи тўғрисидаги ахборот
таълим дастури каталоги
46. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Олий таълим муассасаларида таълим жараёнини ташкил этиш билан боғлиқ тизимни такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори қачон қабул қилинган
2020 йил 31 декабрда
47. Имтиёзли академик даража бериш учун битирувчи неча GPA балини олган бўлиши керак
3,75 дан кам бўлмаган
48. Кредит-модуль тизимида талабанинг ўзлаштира олмаган фанини қайта ўқишга имкон бериладиган даврни кўрсатинг
ёзги семестр
49. ТМИ сифатини назорат қилиш бўйича комиссиянинг мақсади нималардан иборат
ТМИ ларини ташкил қилиш ва режалаштириш, уларни тарқатиш, топшириш муддатларини ва сифатини назорат қилиш ва услубий таъминотини яхшилаш
50. Мустақил таълим мавзулари қайси хужжатда кўрсатиб ўтилади
Силлабусда
51. Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимида ECTS тизимида фаолият юритадиган ОТМларда кредитларни дастурлар бўйича тақсимоти қандай
бакалавриат учун 240, магистратура учун 120 кредит, докторантура дастурлари хусусиятларидан келиб чиқиб турлича белгиланиши мумкин
52. Таълим тизимида мутахассис тайёрлаш моделини ўзида акс эттирувчи расмий ҳужжаt
мутахассисликнинг ўқув-услубий мажмуаси (МЎУМ)
53. Кредит-модул тизимида хорижда кенг тарқалган қандай фаолият турларини биласиз
супервайзерлик, модераторлик, фасилитаторлик
54. Тьютор ЎРТМИ учун ҳар бир амалий машғулотга нисбатан қанча вақт ажратиши тавсия этилади
0,5-1 соат
55. ECTS кредит-модуль тизимида 1 кредит ўртача неча академик соатлик ўқиш юкламасига эга?
25-30 соат
56. Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг “Олий таълимнинг Давлат таълим стандартларини тасдиқлаш тўғрисида”ги №311-сонли буйруғи қачон қабул қилинган
2021 йил 16 июлда
57. ECTS тизимида таълим олувчининг дастур бўйича ўзлаштирган баҳолари ўртача қиймати нима дейилади
GPA
57. Ўқув дастури давлат таълим стандартларига ўзгартиришлар киритилган тақдирда ёки ўзга холларда неча йилда бир марта қайта ишлаб чиқилиши ва ушбу тартибга асосан қайта экспертиза ва тасдиқдан ўтиши зарур
5 йилда
58. Супервайзер қуйидаги вазифаларни бажаради
ўқитувчи сифатида ўргатади, фасилитаторлик, маслаҳатчи, эксперт вазифасини бажаради
59. Фаннинг ўқув-услубий мажмуаси учун асос бўладиган меъёрий ҳужжатларни кўрсатинг
ДТС, МТ, ўқув режа, фан дастури
60. Фанлар каталоги _ бу
бу муайян ўқув дастури доирасида талаба ўзининг хоҳиши, қизиқишлари, келажак режалари асосида танлаш ва ўрганиш имкониятига эга бўлган фанлардир – xato
61. Таълим олувчини курсдан курсга ўтказиш унинг GPA қийматини ҳисобга олган ҳолда амалга оширилади. ОТМ талабаларни курсдан курсга ўтказишда GPA кўрсаткичини мустақил белгилаш ҳуқуқига эга. Бунда GPA кўрсаткичи ................ оралиғида бўлиши талаб этилади.
2.4 - 3.0
62. олий маълумотли кадрлар тайёрлашда идоравий бўйсинишидан ва мулкчилик шаклларидан қатъи назар Ўзбекистон Республикаси ҳудудида жойлашган барча таълим муассасалари учун мажбурийдир
Давлат таълим стандарти
63. Талабанинг ЎУМси таркибига нималар киради?
талабанинг шахсий ўқув режаси (ШЎР); танлов фанлари каталоги (ТФК); ишчи ўқув дастурлари (Syllabus);ТМИ, жумладан ЎРТМИ бўйича услубий кўрсатмалар; барча турдаги назоратлар учун тест топшириқлари; амалиёт учун материаллар.
64. академик маслаҳатчининг вазифалари нималардан ибора
Barcha javoblar to`g`ri
65. Модуляр тақсимотда белгиланган кредитларни ўқиш юкламаси ва семестр ўқув дастуридаги фанлар сонига қараб асосан қандай тақсимлаш мумкин?
5, 6 ёки 7.5 кредитларда тақсимлаш мумкин.
66. Мустақил таълим деганда нима тушунилади?
Талабалар ўқитувчининг бевосита иштирокисиз у берган вазифа, дарслик асосида индивидуал бажарадиган иши.
67. Кредит-модуль тизимида фаннинг ўқув-услубий мажмуаси таркибига кирувчи элементни кўрсатинг
ўқитувчи раҳбарлигидаги талабанинг мустақил ишлари
68. Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимида ECTS тизимида фаолият юритадиган ОТТларда бакалавриат учун ажратилган кредит миқдори қанчага тенг
240
69. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев 2021 йил 16 июнь куни олий таълим тизимидаги устувор вазифаларга бағишланган видеоселектор йиғилишида соҳага оид нечта асосий вазифани кўрсатиб ўтган
4 та
70. Талаба бакалавриатда ўқиш муддати камида 3 йил бўлганда ....... кредит, ўқиш муддати камида 4 йил бўлганда ........ кредит тўплаши зарур.
180 / 240
71. Академик маслаҳатчининг вазифалари нималардан иборат?
Tалабаларнинг ўз шахсий, молиявий ва тиббий ҳолатларини бошқариш бўйича маслаҳатлар бериш,
72. Академик алмашувчанлик нима
олий таълим муассасалари талабалари ва ўқитувчиларининг ўқиш ёки ўқитиш мақсадида маълум муддатга ўз мамлакати ичидаги ёки ундан ташқаридаги бошқа таълим ёки илмий муассасага кўчиб ўтишидир
73. Талабаларнинг барча академик масалаларини ҳал қилишга қаратилган бўлимни кўрсатинг.
регистратор офиси
Ўқув давридаги асосий ўқув фаолиятлари ва уларнинг муддатлари кўрсатилган ҳужжатни кўрсатинг.
академик тақвим
Бир ўқув йили учун кундузги таълимда амалга ошириладиган таълим дастурининг ҳажми неча кредитга тенг?
60
Кредит-модуль тизимида талабанинг фан ўқитувчисини танлаши қандай амалга оширилади
семестрнинг дастлабки ҳафтасидаги ўқитувчиларнинг очиқ дарсларига ташриф буюриш орқали
Масофавий ўқиш –бу
бу янги ахборот технологиялари, телекоммуникация технологиялари ва техник воситаларига асосланган таълим тизимидир
Кредит-модуль тизимида талабанинг ахборот пакети таркибига нималар киради?
маълумотнома-кўрсаткич, талабанинг ўқув-услубий мажмуа
Кредит-модуль тизимида якуний назорат қандай шаклларда ўтказилади?
силлабусларда белгилаб берилган шаклда
Dokeos
масофадан туриб ўқув ахборотларини алмашувчи воситаларга асосланган, ўқитувчи махсус ахборот муҳит ёрдамида, аҳолининг барча қатламлари ва чет эллик таълим олувчиларга таълим хизматларини кўрсатувчи таълим мажмуасидир
Кредит-модуль тизимида ишчи ўқув режалар қандай ишлаб чиқилади?
энг кўп талабалар контингентининг шахсий ўқув режалари асосида
Кредитларнинг тўплаш ва ўтказишнинг Британия тизимини кўрсатинг
САТS
Кредит-модуль тизимида талабанинг ўзлаштира олмаган фанини қайта ўқишга имкон бериладиган даврни кўрсатинг
ёзги семестр
Олий таълим муассасалари битирувчиларига QR-код (штрих-кодлар) ёрдамида онлайн аутентификация қилиш имкониятига эга бўлган диплом ва сертификатлар бериш ахборот тизимлари жорий этилди.\nУшбу ахборот тизимлари қачондан жорий этилган?
Ушбу ахборот тизимлари орқали, олий таълим муассасалари битирувчиларига 2022 йилидан xato
олий таълим муассасалари битирувчиларига (бакалавр, магистратура) 2020/2021 ўқув йилидан xato
Кредит-модуль тизимида дарс жадваллари ким томонидан тузилади?
регистратор офиси
1 USTS га тенг бирликни кўрсатинг.
2 ECTS
Кредит-модуль тизимида ҳар бир талаба нима билан таъминланиши керак?
маълумотнома-кўрсаткич
Масофавий ўқитиш тизими –бу
бу янги ахборот технологиялари, телекоммуникация технологиялари ва техник воситаларига асосланган таълим тизимидир
Қуйидагилардан қайси ECTS кредит - модул тизими тамойилларига кирмайди
Талабага йўналтирган таълимни ташкил этиш (student-centered learning); xato
Таълимда мослашувчанликни кучайтирилиши (improving flexiblity); xato
Болонья декларациясини киритишни икки босқичли олий таълимни жорий қилишни кўзда тутади,булар қандай босқичлар
биринчи босқич – талабаларнинг ишлаб чиқариш эҳтиёжларига мос ижрочилик малакаларини ўзлаштиришига, иккинчиси эса – ижодий қобилиятларни ривожлантиришга йўналтирилган
Кредит-модуль тизимида академик гуруҳлар қандай белгиланиши лозим
фанларга ва ўқитувчиларга ёзилган талабалар контингентидан келиб чиқиб, рухсат этилган чегарада
Таълим олиш вақти тушунчаси нима
талабанинг дарсда ўтирган вақти билан эмас балки унинг фан бўйича ўқиш ва ўрганишга сарфлаган умумий вақтидан келиб чиқиб белгиланади
Masofaviy ta’lim –бу
энг яхши анъанавий ва инновасион методлар, ўқитиш воситалари ва формаларини ўз ичига олган сиртқи ва кундузги таълим сингари ахборот ва телекоммуникация технологияларига асосланган таълим шаклидир xato
бу янги ахборот технологиялари, телекоммуникация технологиялари ва техник воситаларига асосланган таълим тизимидир xato
Кредит-модуль тизимида педагогик юклама турлари ва вақт меъёрлари нимага қаратилган бўлиши зарур
таълим сифатини ва ОТМ рейтингини оширишга+++++++++++++++++++
Мустақил таълим нима
бу талабанинг маълум бир мавзу бўйича мустақил ишлаши ва маълум миқдордаги кредитлар бўйича курс ишини бажариши билан боғлиқ ўқув курси
Эрасмус (ERASMUS) дастури қачон ташкил этилган
1987 йилда
Кредит-модуль тизимида ТАТУ тажрибасида битта фан боўйича талаба қанча дарс қолдирса четлатилади
Битта фан боўйича 5 ёки ундан ортиқ дарсни ўтказиб юборган талаба ушбу фандан четлаштирилади (мавзуни ўзлаштирмаган деб ҳисобланади).
AQSH ta’limdagi kredit tizmiga qachon oʻta boshlagan?
19 asrning ikkinchi yarmida
Кредит-модуль тизимида талаба қандай академик гуруҳда ўқийди
ўз танлови асосида ҳар бир семестрда бошқа академик гуруҳда xato
бутун ўқиш даври давомида битта академик гуруҳда xato
1-2 курсларда бошқа, 3-4 курсларда бошқа академик гуруҳда xato
талаба хоҳлаган пайтда гуруҳини ўзгартириши мумкин xato
Онлайн қабул тизимларида бакалавриат таълим йўналишларига ўқишни кўчириш ва қайта тиклаш учун жорий этилган платформа қайси бири
transfer.edu.uz
Талабаларнинг фанларни танлаши қандай амалга оширилади
талабанинг касбий шаклланишидан келиб чиқиб декан ва эдвайзерлар маслаҳатчилигида
Профессионал таълим муассасалари битирувчиларига QR-код
олий таълим муассасалари битирувчиларига (бакалавр, магистратура) 2020/2021 ўқув йилидан xato
Олий таълим муассасасида ўртача ўқув юкламаси қандай аниқланади?
ОТМ бўйича жами ўқув юкламасини педагоглар штати сонига бўлиш орқали аниқланади
АҚШ олий таълим муассасаларида янада кенгроқ тарқалишининг кейинги босқичи нечанчи йилга тўғри келоди
1900 йиллар
1869 yilda kredit tizimi bilan bogʻliq qanday voqea sodir bo’ldi
AQSH aholini boy qatlamini qoʻllab quvvatlovchi dastur ishga tushdi. Xato
ECTS кредит - модул тизими қурилган тамойиллар нечта
6
Муайян соҳа учун бакалавр тайёрлашда таълим сифатини сақлаб қолган ҳолда муддатини 2 йилга қисқартиришга имкон берувчи тадбирни кўрсатинг
2 йиллик бакалавриат таянч таълими асосида кейинги 2 йилда ихтисослик фанларини ўқитишни ташкил қилиш
Болонья жараёни иштирокчи давлатлари ОТМ лари билан академик алмашишга имкон берувчи бандни кўрсатинг
ўқув режаларининг хорижий ўқув режаларига мослиги
Дастурий таъминотдеганда нима тушинилади
мавжуд қурилмаларни ишлатадиган дастурий таъминотлардан тортиб шу соҳа учун мўлжалланган дастурлар тўплами киради.
Дарс жадваллари нималар асосида тузилади
академик гуруҳлар, ўқув режалардаги фанлар ва машғулотлар ҳажми, ўқитувчилар контингенти, аудитория сиғими
Masofaviy ta’lim
бу янги ахборот технологиялари, телекоммуникация технологиялари ва техник воситаларига асосланган таълим тизимидир
масофавий ўқитиш шартлари асосида ташкил этиладиган ўқитиш тизими. Барча таълим тизимлари сингари масофавий ўқитиш тизими ўзининг таркибий мақсади, мазмуни, усуллари, воситалари ва ташкилий шаклларига эга.
энг яхши анъанавий ва инновасион методлар, ўқитиш воситалари ва формаларини ўз ичига олган сиртқи ва кундузги таълим сингари ахборот ва телекоммуникация технологияларига асосланган таълим шаклидир
масофадан туриб ўқув ахборотларини алмашувчи воситаларга асосланган, ўқитувчи махсус ахборот муҳит ёрдамида, аҳолининг барча қатламлари ва чет эллик таълим олувчиларга таълим хизматларини кўрсатувчи таълим мажмуасидир
Quyidagilardan qaysi biri kredit modul tizimi tamoyili hisoblanmaydi.
Egiluvchanlik
Таълим тизимиларини нечта тоифага бўлиш мумкин ва улар қандай тоифалар
2 та тоифага бўлинади,ўқитувчига йўналтирилган ва талабага йўналтирилган таълим.
Ёзги семестр нима мақсадда ташкил этилади
қўшимча билим олиш, академик қарзларни йўқотиш
Quyidagilardan qaysi biri “Talabaga yoʻnaltirilgan ta’lim” tizimiga oid.
Oʻqituvchi bu ta’lim tizimida muvofiqlashtiruvchi vazifasini bajaradi.
Америка Қўшма Штатлари кредит тизимини кўрсатинг
USCS
Dokeos дастурий мажмуаси ўқув модулини ёзиш вақтидаги охирги барқарор версиясини кқрсатинг
Dokeos 1.2 RC2.
Claroline
Эркин ва очиқ кодли масофавий ўқув курсларни ташкиллаштириш имкониятини берувчи Wебга йўналтирилган дастурий мажмуа ҳисобланади
Електрон ўқув ресурсини визуал равишда ўқув контентларни ўзгартириш, бошқариш ва яратишдаги имкониятларининг мавжудлиги сабабли янги революсион илова ҳисобланади
масофадан туриб ўқув ахборотларини алмашувчи воситаларга асосланган, ўқитувчи махсус ахборот муҳит ёрдамида, аҳолининг барча қатламлари ва чет эллик таълим олувчиларга таълим хизматларини кўрсатувчи таълим мажмуасидир
бу янги ахборот технологиялари, телекоммуникация технологиялари ва техник воситаларига асосланган таълим тизимидир
5 кредитлик фанни 70% га ўзлаштирган талаба неча кредитни қўлга киритади
5
Кредит-модуль тизимида ўқув йили бўйича барча фанларни ўзлаштирган талаба
камида 1 та фандан \"аъло\" ва 2 та фандан \"яхши\" баҳо олган бўлса кейинги курсга ўтказилади
Download 85 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling