1. Ular organizmning immunitetini taminlashda katta ahamiyatga ega?


Download 131.02 Kb.
Sana10.01.2022
Hajmi131.02 Kb.
#279067
Bog'liq
NAZORAT TESTI № 2
tarix, Variant 2020 [ENGLISHDTM] , Variant 2020 [ENGLISHDTM] , OSCE PA Research Assistant Application Form, см2, см2, NAZORAT TESTI № 2, NAZORAT TESTI № 2, relative-clauses, заявка темир йўл, 5847409, 5847409, 5847409, dasturlashga doir masalalar

1. Ular organizmning immunitetini taminlashda katta ahamiyatga ega?

A) Nafas olish sistemasi B) Nerv sistemasi C) Hazm qilish sistemasi D) Limfa sistemasi

2. Manzrali archalarni aniqlang?

A) Virgin,porfira,tuya B) Sharq sauri,virgin,shampinion C) virgin,tuya,sharq sauri D) Sharq sauri,fikus,kaktus

3. Bu sistema ochiq bo`lib,to`qima va orgonlardan boshlanadi?

A) Nafas olish sistemasi B) Nerv sistemasi C) Hazm qilish sistemasi D) Limfa sistemasi

4. Ulotrikslarning hayot sikli haqidagi noto`g`ri fikrlarni aniqlang? 1) 8 ta zosporadan 8 ta yangi o`simlik rivojlanadi, 2) 5 ta zigotaning hosil bo`lishida 10 ta zospora qatnashadi, 3) 24 ta izogametadan hosil bo`lgan zigotalardan 48 ta yangi o`simlik rivojlanadi, 4) 8 ta izgameta va 4 ta zoosporadan 20 ta yangi o`simlik rivojlanadi, 5) 32 ta yangi o`simlik hosil bo`lishida 8 ta izogameta qatnashadi, 6) 10 ta izogameta ishtirokida 20 ta yangi avlod rivojlanadi, 7) 8 ta zoospore va 8 ta izogametadan 40 ta yangi avlod rivojlanadi

A) 4, 6 B) 6, 7 C) 2, 5 D) 1 3

5. Himoya refleksi ishga tushishi uchun qaysi endokirin sistema gormoniga bog`liq?

A) Buyrakusti B) Gipofiz C) Qalqonsimon D) Adrenalin

6. Smolaga berilgan to`g`ri tariflarni toping? 1) yopiq urug`li o`simliklar poyasi shikastlansa, o`zini himoyalash uchun smola ajratadi, 2) smola ichiga tushib qolgan hashorot o`zgarmasdan saqalanadi, 3) bakteriyalarni o`ldiruvchi modda, 4) Smola yillar davomida qotib qahrabo toshiga aylanadi, 5) zargarlikda keng qo`llaniladi.

A) 1, 2, 5 B) 2, 3 C) 4, 3 D) 2, 4

7. Himoya refleksi ishga tushishi uchun qaysi gormoniga bog`liq?

A) Buyrakusti B) Gipofiz C) Qalqonsimon D) Adrenalin

8. Ildizi bo`lmaydigan yuksak o`simliklarni ko`rsating?

A) Porfira,yo`sin B) Suv qaroqchisi, yo`sin C) ulotriks,laminariya D) Qirqbo`g`im,qirqquloq

9. Ulotriksning ko`payishida 64 ta ikki xivchinli va 16 ta 4 xivchinli hujayralar hosil bo`ldi.Shulardan nechta yangi organizm rivojlanishini aniqlang?

A) 144 B) 272 C) 80 D) 9610. Quydagi rasmda o`simlikga xos bo`lgan ma`lumotlarni aniqlang?

1) Ikki xil poya hosil qiladi 2) erta bahorda yo`l zax bosgan devorlarda yashil chim hosil qiladi,3) yozda yashil,nozik va mevasiz poya rivojlanadi, 4) sporalari qo`ng`ir rangli ko`sakchalarda yetiladi 5) yoz oylarida barg ostida qo`ng`ir rangli bo`rtma-sorus hosil qiladi, 6) yashil poya va barglaridan tayyorlangan damlama siydik haydovchi vosita sifatida qo`llaniladi,7) xona o`simligi va manzarali o`simlik sifatida ekiladi

A) 1, 3, 6 B) 5, 7 C) 2, 4 D) 2, 5

11. Urug`li o`simliklar qanaqa bo`limlarni o`z ichiga oladi?

A) Qirqquloqlar va qirqbo`g`imlar B) Yo`sinlar va ochiq urug`lilar C) Ochiq urug`lilar va yopiq urg`lilar D) Yopiq urug`lilar va suvo`tlar12. Rasmda ko`rsatilgan hayvonlarga xos bo`lgan xususiyatlarni aniqlang?

A) Qon aylanish sistemasi yopiq bitta doiradan iborat,yuragi 2 kamerali B) Teri va o`pkasi yordamida nafas oladi C.)O`pkasi katakchalarga bo`lingan D) Havo xaltachalari o`pkaga ulangan bo`lib,bir marta olgan havosidan ikki marta nafas oladi

13. Ochiq urug`lilar bo`limiga qaysi o`simliklar kiradi? 1-archa, 2-terak, 3-qarag`ay,4-sarv, 5-o`rrik, 6-qoraqarag`ay

A) 1, 3, 4 B) 1, 2, 3, 6 C) 2, 4, 5 D) 1, 2, 3, 4

14. Keramzit nima?

A) Po`kak bo`laklari B) maxsus g`ovak toshchalar C) tuproq aralashmasi D) bio`g`it

15. Quydagi berilganlardan faqat terakga (a) faqat o`rikga (b) xos bo`lgan hamda ular uchun umumiy bo`lgan c) ma`lumotlarni yozing. 1-yog`ochbob o`simlik, 2-B gurux vitaminlarga boy, 3-Gulli o`simlik, 4-mevalari allergiya chaqirish xususiyatiga ega,5-bargi oddiy tuxumsimon,6- dastlab gul kurtaklri,keyin barg kurtaklari yozadi.

A) a-4; b-2; c-3, 5, 6 B) a-1, 3; b-2, 6; c-3 C) a-1, 5; b-2, 3; c-6 D) a-1; b-2, 5; c-3, 616. Rasmda 4-raqam bilan ko`rsatilgan hujayraga xos bo`lgan ma`lumotlarni aniqlang?

A) Uzun va kalta o`simtalari mavjud B) Loviyasimon tuzilishga ega C) Organizmni mikroblardan himoya qiladi, D) Kislorod tashiydi

17. Qaysi o`simlikla dunyosi eng yosh va keng tarqalgan organizmlar hisoblanadi?

A) Ochiq urug`lilar B) Gulli o`simliklar C) Suvo`tlar D) Yo`sinlar

18. Ulotrikslarning hayot siklining jinsiy ko`payish davri bosqichlari ketma-ketligi to`g`ri berilgan javobni belgilang?

A) Ulotriks hujayrasi > zoospore > yangi tallom B) Gameta > zigota > tinim davri > 4 ta hujayra > yangi ulotriks ipi C) Arxeogoniy > tuxum hujayra > zigota > spora; D) Ulotriks > gameta > 4 ta hujayra > tinim davri > zigota

19. Tog`ni yemirishdan asraydigan o`simlik?

A) Qarag`ay B) Archa C) Terak D) Muxommor

20. Jinsiy ko`payishda 64 ta yangi ipi hosil bo`lgan bo`lsa ,ularni hosil qilishda nechta gameta ishtirok etgan?

A) 128 B) 64 C) 16 D) 32

21. Toshko`mir qatlamlarini hosil ilgan o`simlik bu?

A) daraxtsimon qirqbo`g`imlar B) Daraxtsimon qirqquloqlar C) Yo`sinlar D) Sharq sauri

22. Tuxum> lichinka > voyaga yetgan hashorot; shu ketma-ketlikda rivojlanuvchi hashorotlarni toping? 1)asalari 2) pashsha 3) suvarak 4) ninachi 5) chigirtka 6) termmit 7) qo`ng`iz 8) qandala 9) kapalak

A) 1, 2, 7, 9 B) 3, 4, 6, 8 C) 2, 3, 7, 8 D) 1, 4, 6, 7 ,8

23. Quydagilarni juftlang? 1) 20-25 metr 2) 30-45 metr 3) 20 metr 4) 30-40 metr ; a-terak, b-archa,c-qarag`ay,d-daraxtsimon qirqbo`g`im e- Daraxtsimon qirqquloqlar

A) 1-a,2-b,3-c,4-e B) 1-d, 2-c,3-a, 4-b C) 1-c,2-a,3-b,4-d D) 1-e,2-a,3-b,4-c

24. To`g`ri bo`lgan fikrlar soni nechta? 1-Yovvoyi tok-yerlarning o`zlashtirilishi,qurulish va o`tin uchun ishlatilganligi sabali kamayib ketgan; 2-Zomin davlat geologiya qo`riqxonasi; 3-Yovvoyi tok-chorva mollari bo`ilishi va o`tin sifatida ishlatilishi sababli kamayib ketgan;4-Xongul-to`qaylarning qisqarishi va brokanyerlar tufayli kamayib ketgan; 5- Xolmon-to`pguli soyobon; 6-Xolmon-faqat piyozi iste`mol qilinganligi sabali soni kamayib ketgan

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

25. Chang donachasi shamol yordamida tarqalgani uchun urug`lanish jarayonida suv ishtirok etishi shart emas.Ushbu tarifga mos o`simlik qaysi qatorda berilgan?

A) Yo`sin B) Qirqquloq C) Limon D) Virgin

26. Baqa haqidagi nato`g`ri fikrlar sonini aniqlang? 1-Tuxumlari qora rangda bo`lib,quyosh nurini yaxshi yutmaydi,2-Embrion tuxumdagi sariqlik bilan,tuxumdan chiqqan itbaliq suvdagi mayda suvo`t va bir hujayrali jonzotlar bilan,voyaga yettgani pashsha,chivin,qo`ng`izva o`rgimchaklar bilan oziqlanadi.3-Itbaliq dastlab oldingi so`ng orqa oyoqlari hosil bo`ladi 4-erta bahorda baqaning erkagi va urg`ochisi qurullagan ovoz chiqaradi,5-baqa 3 yilda voyaga yetadi

A) 4, B) 3 C) 2 D) 1

27. Qarag`ayga xos bo`lgan xususiyatlarni aniqlang? 1-BArglari ninasimon, 2-sekin o`sadi, 3-tez o`sadi,4-barglari tangachaga aylangan,5-barglari tashqi tomondan mum bilan qoplangan, 6-qog`oz tayyorashda keng foydalaniladi,7-chang va shovqinni yaxshi yutadi

A) 1, 2, 5 B) 2, 4, 5 C) 2, 5, 7 D) 1, 3 6

28. Ushbu o`simliklarda nechtasi eng yosh va keng tarqalgan hisoblanadi? Archa,o`rik, qirqbo`g`im,anor,sarv,limon,terak,sharq sauri qoqi,qarag`ay,bug`doy,qoraqarag`ay ,qirqquloq,funariya yo`sini,tuya,virgin.

A) 6 B) 7 C) 3 D) 13

29. Ishchi arilar dastlab lichinkani a) bilan boqadi,keyinchlik b) bilan oziqlantiradi?

A) a-asalari suti; b-asal,gul change B) a-gul change, b-asalari suti C) a-asal, b-gul change,asalari suti D) a,b gul changi

30. Tuxum> lichinka >g`umbak> voyaga yetgan hashorot; shu ketma-ketlikda rivojlanuvchi hashorotlarni toping? 1)asalari 2) pashsha 3) suvarak 4) ninachi 5) chigirtka 6) termmit 7) qo`ng`iz 8) qandala 9) kapalak

A) 1, 2, 7, 9 B ) 3, 4, 6, 8 C) 2, 3, 7, 8 D) 1, 4, 6, 7 ,8Download 131.02 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling