1 Variant Excel dasturi yordamida quyidagi vazifalarni bajaring


Download 246.87 Kb.
Pdf ko'rish
Sana25.09.2020
Hajmi246.87 Kb.

1-  Variant 

 

Excel dasturi yordamida quyidagi vazifalarni bajaring: 

1- vazifa  

1) 2,-6,89,56,10,-59,48,7,0,-56,25,-8 sonlarni ketma-ket [A1:D3] diapazonga 

kiriting.  

2) A4 katakchada A ustundagi sonlarning yig’indisini ҳisoblang. 

3) C4 katakchada C ustundagi sonlarning eng kattasini toping. 

4) E ustunda A va B ustunlardagi mos katakchalarda joylashgan sonlarning 

yig’indisini ҳisoblang. 

5) G ustunda A ustundagi mos katakchalarda joylashgan sonlarning 

sinuslarini ҳisoblang. 

6) I ustunda C ustundagi mos katakchalarda joylashgan sonlarning 

eksponentasini ҳisoblang. 

7) Jadvalning uchinchi қatoridagi shriftni rangini қizil, soҳasini esa sariқ 

қiling. 

8) Jadvalning ikkinchi ustunidagi shriftni o’lchamini 12, қalin қiling. 

 

2 - vazifa (jadvalni to’ldiring) 

 

Tashkilot bulimlarida xizmat safari xarajatlari hisobi (ming sum hisobida) T/r 

2.1.  Buliml

ar  

2.1.  Yillar Jami  

2009 


2010 

2011 


Texnika 


ta’minoti 

131,5 


14,6 

152,6 


 

Hisobxona 141,6 

112,7 


114,6 

 Xodimlar 

bulimi 


128,4 

153,3 


143,8 

 I Bulim 

132,3 


173,2 

202,1 


 

II Bulim 178,3 

207,6 


107,4 

 III Bulim  

672,4 


709,2 

221,6 


 

 

Jami   

 

  

 

 3  - vazifa(jadvalni kiriting) 

 


 

 

2-Variant 

 

Excel dasturi yordamida quyidagi vazifalarni bajaring: 

1- vazifa  

1) 62,86,-9,6,-10,0,-58,47,20,86,2,-81 sonlarni ketma-ket [A1:D3] 

diapazonga kiriting.  

2) A4 katakchada A ustundagi sonlarning yig’indisini ҳisoblang. 

3) C4 katakchada C ustundagi sonlarning eng kichigini toping. 

4) E ustunda A va B ustunlardagi mos katakchalarda joylashgan sonlarning 

ayirmasini ҳisoblang. 

5) G ustunda A ustundagi mos katakchalarda joylashgan sonlarning 

kosinuslarini ҳisoblang. 

6) I ustunda C ustundagi mos katakchalarda joylashgan sonlarning natural 

logarifmlarini  ҳisoblang. 

7) Jadvalning uchinchi қatoridagi shriftni rangini ko’k, soҳasini esa och sariқ 

қiling. 

8) Jadvalning ikkinchi ustunidagi shriftni o’lchamini 13, tagiga chizilgan 

қiling. 

 

2 - vazifa (jadvalni to’ldiring) 

 

Tashkilot  bulimlarida  xizmat  safari  xarajatlarining  oshishi  (ming  sum 

hisobida) 


T/r 

Bulimlar  

Yillar  

O’sish 

ko’rsatk(% hisobida) 

2011 


2012 

 Texnika ta’minoti  

142,7 


146,6 

 Hisobxona  

124,5 


117,7 

 Xodimlar bulimi  

128,4 


154,7 

 I Stex 

221,3 


103,4 

 II Stex 

168,4 


128,6 

 III Stex 

172,4 


129,7 

 

 Jami  

 

  

 

3 - vazifa(jadvalni kiriting) 

 

 

  

3-Variant 

 

Excel dasturi yordamida quyidagi vazifalarni bajaring: 

1- vazifa  

1) 62,-16,9,-18,19,-19,8,1,-3,-45,15,-18 sonlarni ketma-ket [A1:D3] 

diapazonga kiriting.  

2) A4 katakchada A ustundagi sonlarning yig’indisini ҳisoblang. 

3) B4 katakchada B ustundagi sonlarning o’rta arifmetigini ҳisoblang. 

4) F ustunda B va C ustunlardagi mos katakchalarda joylashgan sonlarning 

bo’linmasini ҳisoblang. 

5) G ustunda A ustundagi mos katakchalarda joylashgan sonlarning o’n 

asosda logarifmlarini ҳisoblang. 

6) I ustunda C ustundagi mos katakchalarda joylashgan sonlarning 

tangenslarini ҳisoblang. 

7) Jadvalning uchinchi қatoridagi shriftni rangini to’қ yashil, soҳasini esa 

pushti қiling. 


8) Jadvalning ikkinchi ustunidagi shriftni o’lchamini 15, қiya,tagiga chizilgan 

қiling. 


 

2 - vazifa (jadvalni to’ldiring) 

 

Tashkilot xodimlari ish xakidan solik ajratish hisobi (sum hisobi) 

 

T/r 

Familiya, ismi, 

sharifi 

Maoshi  


Daromad 

solig’i 


(15%) 

Sug’urta 

fondi 

(1%) 


Қo’lga 

olish 


Suyarov A. 

16800 

 

  

Bektemirov B. 13600 

 

  

Usmonov A. 14600 

 

  

Isokulov N. 14200 

 

  

Ma’mirzaeva M. 16600 

 

  

Islomov M. 14600 

 

  

Shodiev K. 15800 

 

  

 

 3 - vazifa(jadvalni kiriting) 

 

  

 

4-Variant 

 

Excel dasturi yordamida quyidagi vazifalarni bajaring: 

1- vazifa  

1) 21,46,30,-5,11,45,41,-7,10,-16,5,-28 sonlarni ketma-ket [A1:D3] 

diapazonga kiriting.  

2) A4 katakchada A ustundagi sonlarning yig’indisini ҳisoblang. 

3) B4 katakchada B ustundagi sonlarning o’rta arifmetigini ҳisoblang. 

4) F ustunda B va C ustunlardagi mos katakchalarda joylashgan sonlarning 

ko’paytmasini ҳisoblang. 

5) G ustunda A ustundagi mos katakchalarda joylashgan sonlarning 

arktangenslarini ҳisoblang. 

6) I ustunda C ustundagi mos katakchalarda joylashgan sonlarning ikki 

asosda logarifmlarini ҳisoblang. 


7) Jadvalning uchinchi қatoridagi shriftni rangini jigar rang, soҳasini esa och 

yashil қiling. 

8) Jadvalning ikkinchi ustunidagi shriftni o’lchamini 16, қiya қiling. 

 

 2 - vazifa (jadvalni to’ldiring) 

 

Tashkilot «oldi - berdi» operastiyalaridan solik ajratish hisobi (sum hisobida) 

 

T/

Operastiya mavzusi  

Umumiy 

summa 


Sug’urt

a (1%) 


NDS 

soliqqa 


ajratma 

(18%) 


Qoldi  

Ish xaki  2650000 

 

  

Sotib olish 325000 

 

  

Sotish  98000 

 

  

Servis xizmati 158600 

 

  

Elektr energiyasi  24000 

 

  

Suv bilan ta’minlash 33600 

 

  

 

Jami   

 

  

 

3 - vazifa(jadvalni kiriting) 

 

 

 

5- Variant 

 

Excel dasturi yordamida quyidagi vazifalarni bajaring: 

1- vazifa  

1) 32,-46,-9,-51,15,-29,-28,-17,30,-36,75,-88 sonlarni ketma-ket [A1:D3] 

diapazonga kiriting.  

2) A4 katakchada A ustundagi sonlarning yig’indisini ҳisoblang. 

3) C4 katakchada C ustundagi sonlarning eng kattasini toping. 

4) H ustunda A va D ustunlardagi mos katakchalarda joylashgan sonlarning 

ayirmasini ҳisoblang. 

5) G ustunda A ustundagi mos katakchalarda joylashgan sonlarning 

tangenslarini ҳisoblang. 

6) I ustunda C ustundagi mos katakchalarda joylashgan sonlarning kublarini 

ҳisoblang. 

7) Jadvalning uchinchi қatoridagi shriftni rangini ko’k, soҳasini esa och sariқ 

қiling. 


8) Jadvalning ikkinchi ustunidagi shriftni o’lchamini 13, tagiga chizilgan 

қiling. 


 

2 - vazifa (jadvalni to’ldiring) 

Uy – joy  қurilish tashkilotining maxsulot tannarxini aniқlash (ming so’m 

hisobida) 

 

T/r 

Ishlatilgan 

maxsulot  

Tanna

rxi  


NDS soliqqa 

ajratma (18%) 

Qoldiq  

Kum  213,6 

 

 Цement  


214,3 

 

 Shagal 


216,4 

 

 Suv  


48,9 

 

 Elektr energiya 

27,6 

 

 Ish xaki  

264,8 

 

  

Jami  


 

 

  

3 - vazifa(jadvalni kiriting) 

 

 

 

6- Variant 

 

Excel dasturi yordamida quyidagi vazifalarni bajaring: 

1- vazifa  

1) -9,-6,19,41,25,-59,8,-27,3,-6,-75,-18 sonlarni ketma-ket [A1:D3] 

diapazonga kiriting.  

2) B4 katakchada B ustundagi sonlarning o’rta arifmetigini ҳisoblang. 

3) D4 katakchada D ustundagi sonlarning eng kichigini toping. 

4) E ustunda A va B ustunlardagi mos katakchalarda joylashgan sonlarning 

kublari yig’indisini ҳisoblang. 

5) G ustunda A ustundagi mos katakchalarda joylashgan sonlarning 

arktangenslarini ҳisoblang. 

6) I ustunda C ustundagi mos katakchalarda joylashgan sonlarning kvadrat 

ildizinilarini ҳisoblang. 

7) Jadvalning uchinchi қatoridagi shriftni rangini to’қ yashil, soҳasini esa och 

sariқ қiling. 

8) Jadvalning ikkinchi ustunidagi shriftni o’lchamini 10, қalin, tagiga 

chizilgan қiling. 

 

2 - vazifa (jadvalni to’ldiring) 

Korxonaning sotilgan maxsulotidan olinadigan solik hisobi (sum hisobida) 

 

T/r 

Maxsulot nomi  

Soni  

Narxi  


Soliqqa ajratma (18%) 

Gisht  27900 

296000 


 

Blok  61700 

122800 


 

Plita  2800 

260000 


 

Eshik  1070 

195000 


 

Deraza  1020 

645000 


 

 

Jami  


 

 

  

3 - vazifa(jadvalni kiriting) 

 

  

 

7- Variant 

 

Excel dasturi yordamida quyidagi vazifalarni bajaring: 

1- vazifa  

1) -2,5,-69,91,55,39,-8,-77,50,6,-75,68 sonlarni ketma-ket [A1:D3] 

diapazonga kiriting.  

2) A4 katakchada A ustundagi sonlarning yig’indisini ҳisoblang. 

3) C4 katakchada C ustundagi sonlarning eng kattasini toping. 

4) E ustunda A va B ustunlardagi mos katakchalarda joylashgan sonlarning 

kublari ayirmasini ҳisoblang. 

5) G ustunda A ustundagi mos katakchalarda joylashgan sonlarning 

sinuslarini ҳisoblang. 

6) I ustunda D ustundagi mos katakchalarda joylashgan sonlarning kvadrat 

ildizlarini ҳisoblang. 

7) Jadvalning uchinchi қatoridagi shriftni rangini to’қ қizil, soҳasini esa och 

yashil қiling. 

8) Jadvalning ikkinchi ustunidagi shriftni o’lchamini 11, қalin. tagiga 

chizilgan қiling. 

 


2 - vazifa (jadvalni to’ldiring) 

 

Jismoniy shaxslarning jamg’arma bankiga ko’ygan summasidan olgan foyda 

hisobi (so’m hisobida) 

 

T/r 

Familiya, ismi, 

sharifi 


Quyilgan 

summa 


Yillik foyda (9%) 

Jami  


Suyarov A. 

115000 

 

 Bektemirov B. 

95000 

 

 Usmonov A. 

144000 

 

 Isokulov N. 

85000 

 

 Ma’mirzaeva M. 

76000 

 

 Islomov M. 

84000 

 

 Jamilov K. 

105000 

 

  

3 - vazifa(jadvalni kiriting) 

 

  

 

8- Variant 

 

Excel dasturi yordamida quyidagi vazifalarni bajaring: 

1- vazifa  

1) 8,-89,-7,5,115,-23,-2,-1,35,-6,-5,-58 sonlarni ketma-ket [A1:D3] 

diapazonga kiriting.  

2) A4 katakchada A ustundagi sonlarning ayirmasini ҳisoblang. 

3) D4 katakchada D ustundagi sonlarning eng kichigini toping. 

4) E ustunda S va B ustunlardagi mos katakchalarda joylashgan sonlarning 

kvadratlar yig’indisini ҳisoblang. 

5) G ustunda A ustundagi mos katakchalarda joylashgan sonlarning 

kosinuslarini ҳisoblang. 


6) I ustunda C ustundagi mos katakchalarda joylashgan sonlarning natural 

logarifmlarini ҳisoblang. 

7) Jadvalning uchinchi қatoridagi shriftni rangini jigar rang, soҳasini esa och 

pushti қiling. 

8) Jadvalning ikkinchi ustunidagi shriftni o’lchamini 15, tagiga chizilgan 

қiling. 


 

2 – vazifa (jadvalni to’ldiring) 

 

Avialistey ukituvchilarining 2014/2015 ukuv yili yuklamasini bajarish 

  

T/r 

Familiya, ismi, 

sharifi 

Reja  


Bajardi  

% hisobida  

Suyarov A. 780 

780 


 

Bektemirov B. 806 

798 


 

Usmonov A. 810 

804 


 

Isokulov N. 504 

506 


 

Ma’mirzaeva M. 715 

730 


 

Islomov M. 494 

506 


 

Suvonov U. 706 

690 


 

Yusupov M. 514 

530 


 

Ismoilov J. 790 

795 


 

 

3 - vazifa(jadvalni kiriting) 

 

 

  

9- Variant 

 

Excel dasturi yordamida quyidagi vazifalarni bajaring: 

1- vazifa  

1) 5,-6,-19,-63,18,-78,55,-57,38,-6,-5,-38 sonlarni ketma-ket [A1:D3] 

diapazonga kiriting.  

2) A4 katakchada A ustundagi sonlarning yig’indisini ҳisoblang. 

3) C4 katakchada C ustundagi sonlarning eng kattasini toping. 

4) F ustunda B va C ustunlardagi mos katakchalarda joylashgan sonlarning 

ko’paytmasini ikkilanganini ҳisoblang. 


5) G ustunda A ustundagi mos katakchalarda joylashgan sonlarning 

kotangenslarini ҳisoblang. 

6) I ustunda C ustundagi mos katakchalarda joylashgan sonlarning uch asosda 

logarifmlarini ҳisoblang. 

7) Jadvalning uchinchi қatoridagi shriftni rangini to’қ yashil, soҳasini esa och 

yashil қiling. 

8) Jadvalning ikkinchi ustunidagi shriftni o’lchamini 12, қalin, қiya қiling. 

 

2 - vazifa (jadvalni to’ldiring) 

Bank  xodimlari  ish  xaқini  maxalliy  koeffistient  va  zararlikni  inobatga  olib 

hisoblash 

 

T/r 

Familiya, ismi, 

sharifi 


Maoshi  

Maxalliy 

koef.  

Zarar.


koef. 

Jami  


Suyarov A. 

4000 

1,05 


1,2 

 Bektemirov B. 

13000 


1,05 

1,3 


 

Usmonov A. 12800 

1,1 


1,3 

 Isokulov N. 

15800 


1,1 

1,3 


 

Ma’mirzaeva M. 12200 

1,1 


1,3 

 Islomov M. 

12400 


1,1 

1,2 


 

Suvonov U. 11200 

1,1 


1,3 

 Yusupov M. 

11200 


1,1 

1,3 


 

 

Jami   

 

  

 

3- vazifa(jadvalni kiriting) 

 


 

10- Variant 

 

Excel dasturi yordamida quyidagi vazifalarni bajaring: 

1- vazifa  

1) 23,5,-45,-1,95,9,8,17,-50,-16,89,-12 sonlarni ketma-ket [A1:D3] 

diapazonga kiriting.  

2) B4 katakchada B ustundagi sonlarning o’rta arifmetigini ҳisoblang. 

3) D4 katakchada D ustundagi sonlarning eng kichigini toping. 

4) H ustunda A va D ustunlardagi mos katakchalarda joylashgan sonlarning 

kublari ayirmasini ҳisoblang. 

5) G ustunda A ustundagi mos katakchalarda joylashgan sonlarning 

arktangenslarini ҳisoblang. 

6) I ustunda C ustundagi mos katakchalarda joylashgan sonlarning kvadrat 

ildizlarini ҳisoblang. 

7) Jadvalning uchinchi қatoridagi shriftni rangini sariқ, soҳasini esa och 

yashil қiling. 

8) Jadvalning ikkinchi ustunidagi shriftni o’lchamini 15, қiya, tagiga 

chizilgan қiling. 

 

2 - vazifa (jadvalni to’ldiring) 

Korxonaning 1999 yil oylar buyicha umumiy aylanmadan maxalliy byudjetga 

mablag utkazish hisobi (sum hisobida) 

 

T/r 

Oylar  


Aylanma summa  

Maxalliy byudjetga ajratma 

(5%) Yanvar  120000 

 Fevral 

226000 


 

Mart  326000 

 Aprel  

228000 


 

May 225000 

 Iyun  

324000 


 

Iyul  229000 

 Avgust  

329000 


 

Sentyabr  320000 

 

10 Oktyabr  

410000 


 

11 


Noyabr  

415000 


 

12 


Dekabr  

409000 


 

 

3 - vazifa(jadvalni kiriting) 

 

 

 

 

11- Variant 

 

Excel dasturi yordamida quyidagi vazifalarni bajaring: 

1- vazifa  

1) -25,16,39,-3,-28,68,5,-7,-28,6,85,-8 sonlarni ketma-ket [A1:D3] 

diapazonga kiriting.  

2) B4 katakchada B ustundagi sonlarning o’rta arifmetigini ҳisoblang. 

3) D4 katakchada D ustundagi sonlarning eng kichigini toping. 

4) G ustunda A va D ustunlardagi mos katakchalarda joylashgan sonlarning 

kvadratlari ayirmasini ҳisoblang. 

5) H ustunda V ustundagi mos katakchalarda joylashgan sonlarning 

sinuslarini ҳisoblang. 

6) I ustunda D ustundagi mos katakchalarda joylashgan sonlarning to’rt 

asosda logarifmlarini ҳisoblang. 

7) Jadvalning uchinchi қatoridagi shriftni rangini to’қ ko’k, soҳasini esa sariқ 

қiling. 

8) Jadvalning ikkinchi ustunidagi shriftni o’lchamini 12, қalin, қiya қiling.  

2 - vazifa (jadvalni to’ldiring) 

 

Kasb  –  xunar  kollejining  105  –  moliya  guruhi  oylik  stipendiyasidan 

olinadigan soliq hisobi 

 

T/r 

Talabalarning 

familiyasi, 

ismi, sharifi 

Sti-


pen-

diya 


Daromad 

solig’i 


(15%) 

Sug’urta 

doirasi 

fondi 


(1%) 

Kasaba 


uyushm

asi 


(1%) 

Qo’lga 


oladiga

summas

Toshpulatov O 

4500 

260000 


 

 

 Abduraxmonov 

4500 


320000 

 

  

Shomurodov T 4500 

260000 


 

 

 Aliev R 


4500 

260000 


 

 

 Muxammadiev 

4750 


260000 

 

  

Toshpulatov U 4670 

180000 


 

 

 Toirov A 

4500 

320000 


 

 

 Kuvondikov V 

4670 

180000 


 

 

  

3 - vazifa(jadvalni kiriting) 

 

  

12- Variant 

 

Excel dasturi yordamida quyidagi vazifalarni bajaring: 

1- vazifa  

1) 45, 23 ,-5, 4, -1, 47, -8, 71, -1, 16, 8, -9 sonlarni ketma-ket [A1:D3] 

diapazonga kiriting.  

2) A4 katakchada A ustundagi sonlarning yig’indisini ҳisoblang. 

3) C4 katakchada C ustundagi sonlarning eng kattasini toping. 

4) G ustunda A va D ustunlardagi mos katakchalarda joylashgan sonlarning 

kvadratlari yig’indisini ҳisoblang. 

5) H ustunda A ustundagi mos katakchalarda joylashgan sonlarning 

kosinuslarini ҳisoblang. 

6) I ustunda C ustundagi mos katakchalarda joylashgan sonlarning 

eksponentalarini ҳisoblang. 

7) Jadvalning uchinchi қatoridagi shriftni rangini yashil, soҳasini esa sariқ 

қiling. 

8) Jadvalning ikkinchi ustunidagi shriftni o’lchamini 11, қalin, қiya қiling.  

2 - vazifa (jadvalni to’ldiring) 

“Informatika” kursi bo’yicha o’zlashtirish hisobi 

 


T/r 

Guruh  


Talabalar 

soni 


Topshir-

ganlar  


% hisobida 

uzlashtirish 

1  8-a sinf 

35 


33 

 

2  8-b sinf 33 

30 


 

3  8-v sinf 

32 

31 


 

4  9-a sinf 

30 

25 


 

5  9-b sinf 

36 

29 


 

6  9-v sinf 

35 

32 


 

 

3 - vazifa(jadvalni kiriting) 

 

 

  

13- Variant 

 

Excel dasturi yordamida quyidagi vazifalarni bajaring: 

1- vazifa  

1) 63, -9, 25, -8, 74, 1, 96, -7, -3, 56, -4, 6 sonlarni ketma-ket [A1:D3] 

diapazonga kiriting.  

2) A4 katakchada A ustundagi sonlarning yig’indisini ҳisoblang. 

3) D4 katakchada D ustundagi sonlarning eng kichigini toping. 

4) F ustunda B va C ustunlardagi mos katakchalarda joylashgan sonlar 

kublarining ko’paytmasini ҳisoblang. 

5) H ustunda V ustundagi mos katakchalarda joylashgan sonlarning 

tangenslarini ҳisoblang. 

6) I ustunda D ustundagi mos katakchalarda joylashgan sonlarning kvadrat 

ildizlarini ҳisoblang. 


7) Jadvalning birinchi қatoridagi shriftni jigar rang, soҳasini esa och sariқ 

қiling. 


8) Jadvalning uchinchi ustunidagi shriftni o’lchamini 13, қiya, қalin қiling. 

 

2 - vazifa (jadvalni to’ldiring) 

 

Tashkilot bulimining kvartal buyicha hisoboti (sum hisobida) 

 

T/r 

Kvartal  

Tovar 

xajmi, 


(t.xis.) 

1 tonna tannarxi 

Jami  I kvartal  205,6 

224000 


 

II kvartal  207,7 

21800 


 

III kvartal  208,8 

22400 


 

IV kvartal  215,5 

248500 


 

 

1 tonna o’rt.narxi  

 

  

3 - vazifa(jadvalni kiriting) 

 

  

 

14- Variant 

 

Excel dasturi yordamida quyidagi vazifalarni bajaring: 

1- vazifa  

1) 35, -26, -9, 63, 15, -8, 85, 37, -48, 6, -15, -28 sonlarni ketma-ket [A1:D3] 

diapazonga kiriting.  

2) B4 katakchada B ustundagi sonlarning o’rta arifmetigini ҳisoblang. 3) C4 katakchada C ustundagi sonlarning eng kattasini toping. 

4) E ustunda A va B ustunlardagi mos katakchalarda joylashgan sonlarning 

kvadratlari ayirmalarini ҳisoblang. 

5) H ustunda A ustundagi mos katakchalarda joylashgan sonlarning 

kotangenslarini ҳisoblang. 

6) I ustunda C ustundagi mos katakchalarda joylashgan sonlarning kub 

ildizlarini ҳisoblang. 

7) Jadvalning ikkinchi қatoridagi shrift rangini to’қ pushti, soҳasini esa och 

sariқ қiling. 

8) Jadvalning ikkinchi ustunidagi shriftni o’lchamini 16, tagiga chizilgan

қiya қiling. 

 

2 - vazifa (jadvalni to’ldiring) 

 

Buyokchilar brigadalarining oylik rejasini bajarish hisobi (2013 yil, noyabr) 

 

Brigada 

nomeri  

Reja (kv.metr) 

Bajarildi 

(kv.metr) 

% hisobida 

3500 3650 

 2800 

2950 


 

2700 2650 

 3100 

3010 


 

3200 3350 

 3200 

3200 


 

3400 3300 

 3800 

3560 


 

 

3 - vazifa(jadvalni kiriting) 

 

 


 

15- Variant 

 

Excel dasturi yordamida quyidagi vazifalarni bajaring: 

1- vazifa  

1) -6, 25, -7, 85, 5, 26, -78, -4, 45, 42, 11, -14 sonlarni ketma-ket [A1:D3] 

diapazonga kiriting.  

2) A4 katakchada A ustundagi sonlarning yig’indisini ҳisoblang. 

3) B4 katakchada B ustundagi sonlarning o’rta arifmetigini ҳisoblang. 

4) E ustunda V va S ustunlardagi mos katakchalarda joylashgan sonlarning 

ko’paytmalari ikkilanganini ҳisoblang. 

5) H ustunda V ustundagi mos katakchalarda joylashgan sonlarning 

sinuslarini ҳisoblang. 

6) I ustunda A ustundagi mos katakchalarda joylashgan sonlarning absolyut 

қiymatlarini ҳisoblang. 

7) Jadvalning ikkinchi қatoridagi shriftni rangini to’қ ko’k, soҳasini esa sariқ 

қiling. 

8) Jadvalning beshinchi ustunidagi shriftni o’lchamini 13, қalin, қiya қiling.  

2 - vazifa (jadvalni to’ldiring) 

 

Firmaning  I  kvartalda  maxsulotni  sotishdan  olgan  daromadi  (ming  sum hisobida) 

 

T/r 

Familiya, 

ismi, sharifi 

Oylar  


Jam

i  


Yan

var  


Fevral  

M

art  Sotish xajmi  

920

5,7 


8304,8 

3

215,6  

Sotib olishga ketgan xarajat  

621


8,7 

5189,6 


2

151,9 


 

Keltirish sarfi 940,

421,4 3

24,5 


 

Foyda   

 

  

 

3 - vazifa(jadvalni kiriting) 

 


 

 

16- Variant  

Excel dasturi yordamida quyidagi vazifalarni bajaring: 

1- vazifa  

1) 15, -6, 85, -46, 4, -7, 18, 45, -56, -12, 6, 32,  sonlarni ketma-ket [A1:D3] 

diapazonga kiriting.  

2) A4 katakchada A ustundagi sonlarning yig’indisini ҳisoblang. 

3) D4 katakchada D ustundagi sonlarning eng kichigini toping. 

4) G ustunda V va D ustunlardagi mos katakchalarda joylashgan sonlarning 

kvadratlari ko’paytmalarini ҳisoblang. 

5) H ustunda V ustundagi mos katakchalarda joylashgan sonlarning 

kosinuslarini ҳisoblang. 

6) I ustunda C ustundagi mos katakchalarda joylashgan sonlarning natural 

logarifmlarini ҳisoblang. 

7) Jadvalning birinchi қatoridagi shriftni rangini қizil, soҳasini esa och yashil 

қiling. 

8) Jadvalning oltiinchi ustunidagi shriftni o’lchamini 11, қalin, қiya қiling.  

2 - vazifa (jadvalni to’ldiring) 

 

Tashkilot xodimlari ish xaқidan soliq ajratish hisobi (so’m hisobida)  

T/r 

Familiya, ismi, 

sharifi 

Maoshi  


Daromad 

soligi 


(15%) 

Sugurta 


fondi (1 

%) 


Қo’lga 

olish 


Ochilov A. 

714100 

 

  

Islomov A. 615300 

 

  

Sindorov M. 

211300 

 

  

Bekmurodov I. 414300 

 

  

Karimov B. 812230 

 

  

Boymirzaev K. 712230 

 

  

Ma’mirzaev M. 112300 

 

  

 

3 - vazifa(jadvalni kiriting) 

 

 

 17- Variant 

 

Excel dasturi yordamida quyidagi vazifalarni bajaring: 

1- vazifa  

1) 8, -9, 12, 6,45, -89, 47, -8, 45, -46, 32, -4 sonlarni ketma-ket [A1:D3] 

diapazonga kiriting.  

2) B4 katakchada B ustundagi sonlarning o’rta arifmetigini ҳisoblang. 

3) C4 katakchada C ustundagi sonlarning eng kattasini toping. 

4) G ustunda A va D ustunlardagi mos katakchalarda joylashgan sonlarning 

kvadratlari ko’paytmalarini ҳisoblang. 

5) H ustunda V ustundagi mos katakchalarda joylashgan sonlarning 

tangenslarini ҳisoblang. 

6) I ustunda C ustundagi mos katakchalarda joylashgan sonlarning to’rt 

asosda logarifmlarini ҳisoblang. 

7) Jadvalning ikkinchi қatoridagi shriftni rangini to’қ yashil, soҳasini esa och 

pushti қiling. 

8) Jadvalning to’rtinchi ustunidagi shriftni o’lchamini 14, tagiga chizilgan, 

қiya қiling. 

 

2 - vazifa (jadvalni to’ldiring) 

 

Firma do’koni sotgan maxsulotidan olingan soliq hisobi (so’m)  

T/r 

Maxsulot nomi 

Soni  

Narxi  


Soliqқa ajratma 

(18%) 


Kompyuter IBM PC 

214 

245700


 Televizor SONU 

344 


258280

 Magnitofon «Panasonic» 

300 

845000 


 

Printer «Epson» 230 

485000 


 

Skaner  140 

615000 


 

 

Jami:  

 

  

3 - vazifa(jadvalni kiriting) 

 

  

 

18- Variant 

 

Excel dasturi yordamida quyidagi vazifalarni bajaring: 

1- vazifa  

1) -45, 8, 23, 56, -9, 10, 4, 56, -78, -1, 2, 54 sonlarni ketma-ket [A1:D3] 

diapazonga kiriting.  

2) A4 katakchada A ustundagi sonlarning yig’indisini ҳisoblang. 

3) C4 katakchada C ustundagi sonlarning eng kattasini toping. 

4) G ustunda V va S ustunlardagi mos katakchalarda joylashgan sonlarning 

kvadratlari ko’paytmalarini ҳisoblang. 

5) H ustunda A ustundagi mos katakchalarda joylashgan sonlarning 

tangenslarini ҳisoblang. 

6) I ustunda V ustundagi mos katakchalarda joylashgan sonlarning eksponentalarini ҳisoblang. 

7) Jadvalning uchinchi қatoridagi shriftni rangini to’қ kul rang, soҳasini esa 

och pushti қiling. 

8) Jadvalning ikkinchi ustunidagi shriftni o’lchamini 13, қalin, қiya қiling. 

 

2 - vazifa (jadvalni to’ldiring) 

 

Umumiy xarajatlaringiz hisobi (sum hisobida)  

T/r 

Xarajat maksadi  

1-kunga 

xarajat 


summasi  

2- kunga 

xarajat 

summasi  

O’sish 

hisobida % Ertalabki nonushta  

3500 

3750 


 

Tushlik  5600 

5800 


 

Kechki ovkat  5400 

6400 


 

Madaniy tadbirlar 4000 

4500 


 

 

Jami:  

 

  

3 - vazifa(jadvalni kiriting) 

 

  

19- Variant 

 

Excel dasturi yordamida quyidagi vazifalarni bajaring: 

1- vazifa  

1) 32, -8, 45, -12, 6, -45, 25, 4, -9, 10, 25, -7 sonlarni ketma-ket [A1:D3] 

diapazonga kiriting.  

2) B4 katakchada B ustundagi sonlarning o’rta arifmetigini ҳisoblang. 3) D4 katakchada D ustundagi sonlarning eng kichigini toping. 

4) F ustunda A va S ustunlardagi mos katakchalarda joylashgan sonlarning 

kublari bo’linmalarini ҳisoblang. 

5) H ustunda V ustundagi mos katakchalarda joylashgan sonlarning 

kotangenslarini ҳisoblang. 

6) I ustunda C ustundagi mos katakchalarda joylashgan sonlarning o’n asosda 

logarifmlarini ҳisoblang. 

7) Jadvalning uchinchi қatoridagi shriftni rangini to’қ ko’k, soҳasini esa och 

қizil қiling. 

8) Jadvalning uchinchi ustunidagi shriftni o’lchamini 10, қalin, tagiga 

chizilgan қiling. 

 

2 - vazifa (jadvalni to’ldiring) 

 

Samarkand avtoshoxbekati reyslaridan tushadigan moliyaviy to’lov hisobi (1 kunlik) 

 

T/r 

Boriladigan joy  

Chipta 


sotilgan 

yulov.soni 

Chipta 

narxi 


 

Jami: 


Toshkent  

41 

1000 


 

Andijon 35 

21450 


 

Buxoro  37 

21030 


 

Namangan  38 

1670 


 

Guliston  35 

11810 


 

Kattakurgon  30 

12310 


 

Navoiy  36 

25520 


 

Urganch  42 

41480 


 

Karshi  38 

32750 


 

10 


Termiz  

41 


31210 

 

 Jami: 

 

  

 

3 - vazifa(jadvalni kiriting) 

 

 

 

 

20- Variant 

 

Excel dasturi yordamida quyidagi vazifalarni bajaring: 

1- vazifa  

1) 95, -16, -9, -6, 58, -8, 5, -67, 78, 26, 65, -3 sonlarni ketma-ket [A1:D3] 

diapazonga kiriting.  

2) A4 katakchada A ustundagi sonlarning yig’indisini ҳisoblang. 

3) D4 katakchada D ustundagi sonlarning eng kichigini toping. 

4) G ustunda V va D ustunlardagi mos katakchalarda joylashgan sonlarning 

kvadratlari bo’linmalarini ҳisoblang. 

5) H ustunda V ustundagi mos katakchalarda joylashgan sonlarning 

arktangenslarini ҳisoblang. 

6) I ustunda C ustundagi mos katakchalarda joylashgan sonlarning ikki 

asosda logarifmlarini ҳisoblang. 

7) Jadvalning birinchi қatoridagi shriftni rangini to’қ yashil, soҳasini esa och 

қizil қiling. 

8) Jadvalning oltinchi ustunidagi shriftni o’lchamini 13, қalin, қiya қiling.  

2 - vazifa (jadvalni to’ldiring) 

 

Samarkand tijorat kolleji talabalari stipendiyalari hisobi   

T/r 


Bosqich  

Talabalar 

soni 

Stipendiyalar miqdori  

Jami  


A’lo baxo 

36 

113500 


 

Yaxshi baxo 89 

93500 


 

O’rta baxo  156 

83700 


 

 

Jami:   

 

  

3 - vazifa(jadvalni kiriting) 

 


 

 

21- Variant 

 

Excel dasturi yordamida quyidagi vazifalarni bajaring: 

1- vazifa  

1) 5,16,-1,83,8,8,25,-7,58,46,-15,98 sonlarni ketma-ket [A1:D3] diapazonga 

kiriting.  

2) A4 katakchada A ustundagi sonlarning yig’indisini ҳisoblang. 

3) B4 katakchada B ustundagi sonlarning o’rta arifmetigini ҳisoblang. 

4) F ustunda A va V ustunlardagi mos katakchalarda joylashgan sonlarning 

kublari ayirmalarini ҳisoblang. 

5) H ustunda C ustundagi mos katakchalarda joylashgan sonlarning sinuslari 

kvadratlarini ҳisoblang. 

6) I ustunda C ustundagi mos katakchalarda joylashgan sonlarning besh 

asosda logarifmlarini ҳisoblang. 

7) Jadvalning uchinchi қatoridagi shriftni rangini to’қ ko’k, soҳasini esa och 

yashil қiling. 

8) Jadvalning ikkinchi ustunidagi shriftni o’lchamini 14, қalin, tagiga 

chizilgan қiling. 

 

2 - vazifa (jadvalni to’ldiring) 

 

Suvokchilar brigadalarning oylik rejalarini bajarishi (2000 yil, aprel) T/r 

Brigada nomeri 

Reja (kv. metr 

hisobida) 

Bajarilgani  

O’sish 


hisobida % 3400 

3100 


 2960 

3200 


 3200 

4160 


 2900 

3450 


 

 

Jami:  

 

  

3 - vazifa(jadvalni kiriting) 

 

  

22- Variant 

 

Excel dasturi yordamida quyidagi vazifalarni bajaring: 

1- vazifa  

1) -25,-61,-79,-23,8,83,-45,7,48,-36,-15,38 sonlarni ketma-ket [A1:D3] 

diapazonga kiriting.  

2) B4 katakchada B ustundagi sonlarning o’rta arifmetigini ҳisoblang. 

3) C4 katakchada C ustundagi sonlarning eng kattasini toping. 

4) E ustunda V va S ustunlardagi mos katakchalarda joylashgan sonlarning 

bo’linmalari ikkilanganini ҳisoblang. 

5) H ustunda V ustundagi mos katakchalarda joylashgan sonlarning 

kosinuslari ikkilanganini ҳisoblang. 

6) I ustunda B ustundagi mos katakchalarda joylashgan sonlarning 

eksponentalarini ҳisoblang. 

7) Jadvalning birinchi қatoridagi shriftni rangini to’қ қizil, soҳasini esa och 

ko’k қiling. 

8) Jadvalning beshinchi ustunidagi shriftni o’lchamini 15, қiya қiling.  

2 - vazifa (jadvalni to’ldiring) 

Korxona bulimlarining yillik foyda kursatkichi hisobi (ming sum)  

T/r 

.1 

Yil  

 

.1.1  Bulim  

1999 

2000 


O’sish 

hisobida % 

I bulim  245,6 

324,6 


 

II bulim  344,7 

725,73 


 

III bulim  481,7 

681,3 


 

 

Jami:  

 

  

2 - vazifa(jadvalni kiriting) 

 

 23- Variant 

 

Excel dasturi yordamida quyidagi vazifalarni bajaring: 

1- vazifa  

1) 52,-67,-9,63,68,-7,45,-77,33,6,5,-38 sonlarni ketma-ket [A1:D3] 

diapazonga kiriting.  

2) A4 katakchada A ustundagi sonlarning yig’indisini ҳisoblang. 

3) D4 katakchada D ustundagi sonlarning eng kichigini toping. 

4) G ustunda B va D ustunlardagi mos katakchalarda joylashgan sonlarning 

kvadratlari ko’paytmalari ikkilanganini ҳisoblang. 

5) H ustunda V ustundagi mos katakchalarda joylashgan sonlarning 

tangenslari 610) I ustunda C ustundagi mos katakchalarda joylashgan sonlarning 


o’n asosda logarifmlari ikkilanganini ҳisoblang. 

7) Jadvalning birinchi қatoridagi shriftni rangini to’қ jigar rang, soҳasini esa 

och sariқ қiling. 

8) Jadvalning oltinchi ustunidagi shriftni o’lchamini 11, қalin қiling. 

 

2 - vazifa (jadvalni to’ldiring) 

 

Nemis markasi, amerika dollari va rossiya rubllarining uzbek sumiga nisbatan bozor tannarxini 1999 yil kvartallari buyicha aniklash 

 

T/r .2 

Kvartal  

 

.2.1  Valyuta  

II 


III 

IV 


Amerika dollari 

13,2 

13,6 


13,8 

14,2 


Nemis markasi  

12,1 

12,3 


12,5 

13,6 


Rossiya rubli 

101,1 

102,0 


102,1 

101,9 


 

Jami: 


 

 

  

 

3 - vazifa(jadvalni kiriting) 

 

  

24- Variant 

 

Excel dasturi yordamida quyidagi vazifalarni bajaring: 

1- vazifa  

1) -23,6,45,9,-63,28,78,-5,57,48,16,-5,-38 sonlarni ketma-ket [A1:D3] 

diapazonga kiriting.  

2) A4 katakchada A ustundagi sonlarning yig’indisini ҳisoblang. 

3) C4 katakchada C ustundagi sonlarning eng kattasini toping. 

4) E ustunda A va S ustunlardagi mos katakchalarda joylashgan sonlarning 

ayirmalari ikkilanganini ҳisoblang. 

5) H ustunda V ustundagi mos katakchalarda joylashgan sonlarning 

kotangenslari kvadratlarini ҳisoblang. 


6) I ustunda C ustundagi mos katakchalarda joylashgan sonlarning uch asosda 

logarifmlari absolyut қiymatlarini  ҳisoblang. 

7) Jadvalning uchinchi қatoridagi shriftni rangini to’қ pushti, soҳasini esa och 

sariқ қiling. 

8) Jadvalning uchinchi ustunidagi shriftni o’lchamini 13, қalin, қiya қiling. 

 

2 - vazifa (jadvalni to’ldiring) 

 

Kamolot  firmasining  kvartal  buyicha  maxalliy  byudjetga  ajratma  hisoboti 

(1999 yil) 

 

T/r 

Kvartallar  

Aylanma summa  

Maxalliy byudjetga 15 

% ajratma  1175000  

II 211800 

 III 

3151000 


 

IV 4151000 

 

 Jami: 

 

  

2  - vazifa(jadvalni kiriting) 

 

  

25- Variant 

 

Excel dasturi yordamida quyidagi vazifalarni bajaring: 

1- vazifa  

1) 35,-61,29,-53,58,-28,5,-77,-8,26,-15,38 sonlarni ketma-ket [A1:D3] 

diapazonga kiriting.  

2) B4 katakchada B ustundagi sonlarning o’rta arifmetigini ҳisoblang. 

3) C4 katakchada C ustundagi sonlarning eng kattasini toping. 

4) E ustunda A va S ustunlardagi mos katakchalarda joylashgan sonlarning 

ko’paytmalari uchga ko’paytmasini ҳisoblang. 

5) H ustunda C ustundagi mos katakchalarda joylashgan sonlarning 

arkkosinuslari ikkilanganini ҳisoblang. 

6) I ustunda A ustundagi mos katakchalarda joylashgan sonlarning olti asosda 

logarifmlarini ҳisoblang. 

7) Jadvalning ikkinchi қatoridagi shriftni rangini to’қ ko’k, soҳasini esa och 

yashil қiling. 

8) Jadvalning ettinchi ustunidagi shriftni o’lchamini 15, қiya қiling.  

2 - vazifa (jadvalni to’ldiring) 

Samarkand  –  Toshkent  aviareysi  yulovchilari  yul  xaki  tulovi  hisobi  (sum 

hisobida) 

 

T/r 

Samolyot  

Yulovchilar 

soni  

Yul xaki  Jami  

AN – 24  57 

3400 


 

IL – 62 250 

3800 


 

TU – 32 125 

3460 


 

TU – 154 120 

3460 


 

 

Jami:  

 

  

3 - vazifa(jadvalni kiriting) 

 

 

 

26- Variant 

 

Excel dasturi yordamida quyidagi vazifalarni bajaring: 

1- vazifa  

1) 51,26,-17,-31,98,-71,45,7,28,-26,45,-38 sonlarni ketma-ket [A1:D3] 

diapazonga kiriting.  

2) B4 katakchada B ustundagi sonlarning o’rta arifmetigini ҳisoblang. 

3) D4 katakchada D ustundagi sonlarning eng kichigini toping. 

4) F ustunda A va V ustunlardagi mos katakchalarda joylashgan sonlarning 

kublari yig’indilari uchga ko’paytmasini ҳisoblang. 

5) H ustunda A ustundagi mos katakchalarda joylashgan sonlarning 

arksinuslarini uchga ko’paytmasini ҳisoblang. 

6) I ustunda D ustundagi mos katakchalarda joylashgan sonlarning uch asosda 

logarifmlarini absolyut қiymatlarini ҳisoblang. 

7) Jadvalning ikkinchi қatoridagi shriftni rangini to’қ қizil, soҳasini esa och 

sariқ қiling. 

8) Jadvalning to’rtinchi ustunidagi shriftni o’lchamini 1, tagiga chizilgan, 

қiya қiling. 

 

 

 

 

 

 

 


2 - vazifa (jadvalni to’ldiring) 

 

Korxonada mijozlar bilan moliyaviy ayirboshlashning oylar buyicha umumiy hisobi  

 

Oylar Aylanma summa  

Usish hisobida 

Yanvar 


1157510 

 

Fevral 1486750 

 

Mart 1356293 

 

Aprel 1458923 

 

May 1798253 

 

Iyun 1732659 

 

 3 - vazifa(jadvalni kiriting) 

 

  

 

27- Variant  

Excel dasturi yordamida quyidagi vazifalarni bajaring: 

1- vazifa  

1) 35,-46,9,-13,28,-28,-5,7,18,6,-5,38 sonlarni ketma-ket [A1:D3] diapazonga 

kiriting.  

2) A4 katakchada A ustundagi sonlarning yig’indisini ҳisoblang. 

3) B4 katakchada B ustundagi sonlarning o’rta arifmetigini ҳisoblang. 

4) G ustunda V va D ustunlardagi mos katakchalarda joylashgan sonlarning 

kvadratlari ko’paytmalari ikkilanganini ҳisoblang. 

5) H ustunda V ustundagi mos katakchalarda joylashgan sonlarning 

arktangenslari kvadratlarini ҳisoblang. 

6) I ustunda C ustundagi mos katakchalarda joylashgan sonlarning uch asosda logarifmlari kvadratlarini ҳisoblang. 

7) Jadvalning birinchi қatoridagi shriftni rangini to’қ yashil, soҳasini esa och 

sariқ қiling. 

8) Jadvalning beshinchi ustunidagi shriftni o’lchamini 9, қalin, tagiga 

chizilgan қiling. 

 

2 - vazifa (jadvalni to’ldiring) 

 

Buxoro – Toshkent temir yul poezdi yulovchilari yul xaki tulov hisobi (sum hisobida) 

 

Yo’nalishlar soni  

Yulovchilar soni 

 

Yul xaki  

 

Jami  

425 


486 

1350 


 

366 


360 

1660 


 

180 


200 

2350 


 

202 


250 

3001 


 

Jami 


 

 

  

3 - vazifa(jadvalni kiriting) 

 

  

28- Variant 

 

Excel dasturi yordamida quyidagi vazifalarni bajaring: 

1- vazifa  

1) 52,6,-29,-6,38,-48,25,5,38,16,-25,-38 sonlarni ketma-ket [A1:D3] 

diapazonga kiriting.  

2) A4 katakchada A ustundagi sonlarning yig’indisini ҳisoblang. 

3) D4 katakchada D ustundagi sonlarning eng kichigini toping. 


4) E ustunda V va S ustunlardagi mos katakchalarda joylashgan sonlarning 

bo’linmalarini beshga ko’paytmasini ҳisoblang. 

5) H ustunda A ustundagi mos katakchalarda joylashgan sonlarning 

arkkosinuslari kvadratlarini ҳisoblang. 

6) I ustunda B ustundagi mos katakchalarda joylashgan sonlarning natural 

logarifmlari kvadratlarini ҳisoblang. 

7) Jadvalning uchinchi қatoridagi shriftni rangini to’қ yashil, soҳasini esa och 

yashil қiling. 

8) Jadvalning ikkinchi ustunidagi shriftni o’lchamini 13, қalin, қiya қiling. 

 

2 - vazifa (jadvalni to’ldiring) 

 

 Kinoteatr tomoshabinlariga sotilgan chiptalar hisobi   

T/r 

Seansning 

bolanadigan vakti 

Sotilgan 

chiptalar soni  

Narxi 


sum  

Jami 


9

00 

125 


120 

 11

00

 347 

120 


 

1800

 

428 160 

 20

00

 512 

150 


 

 

Jami  

 

  

3 - vazifa(jadvalni kiriting) 

 

 

 29- Variant 

 

Excel dasturi yordamida quyidagi vazifalarni bajaring: 

1- vazifa  

1) 23,16,-19,-23,38,-71,52,-7,32,-26,-55,8 sonlarni ketma-ket [A1:D3] 

diapazonga kiriting.  

2) B4 katakchada B ustundagi sonlarning o’rta arifmetigini ҳisoblang. 

3) C4 katakchada C ustundagi sonlarning eng kattasini toping. 

4) G ustunda A va D ustunlardagi mos katakchalarda joylashgan sonlarning 

kvadratlari bo’linmalari ikkilanganini ҳisoblang. 

5) H ustunda B ustundagi mos katakchalarda joylashgan sonlarning sinuslari 

kvadratlari ikkilanganini ҳisoblang. 

6) I ustunda D ustundagi mos katakchalarda joylashgan sonlarning ikki 

asosda logarifmlari absolyut қiymatlarini ҳisoblang. 

7) Jadvalning birinchi қatoridagi shriftni rangini to’қ қizil, soҳasini esa och 

yashil қiling. 

8) Jadvalning uchinchi ustunidagi shriftni o’lchamini 11, қalin қiling.  

2 - vazifa (jadvalni to’ldiring) 

 

 Toshkent metropolitenidan foydalanuvchilar hisobi   

T/r 


Oylar  

Yulovchilar 

soni  

Yul xaki sum  

Jami  


Yanvar  


354061 

25 


 

Fevral  448375 

25 


 

Mart  435485 

34 


 

 

3 - vazifa(jadvalni kiriting) 

 


 

 

30- Variant 

 

Excel dasturi yordamida quyidagi vazifalarni bajaring: 

1- vazifa  

1) 45,36,-29,-13,14,-28,45,-67,38,62,-25,18 sonlarni ketma-ket [A1:D3] 

diapazonga kiriting.  

2) A4 katakchada A ustundagi sonlarning yig’indisini ҳisoblang. 

3) C4 katakchada C ustundagi sonlarning eng kattasini toping. 

4) G ustunda V va D ustunlardagi mos katakchalarda joylashgan sonlarning 

kvadratlari bo’linmalarini uchga ko’paytmalarini ҳisoblang. 

5) H ustunda V ustundagi mos katakchalarda joylashgan sonlarning 

kosinuslari kublarini ҳisoblang. 

6) I ustunda C ustundagi mos katakchalarda joylashgan sonlarning to’rt 

asosda logarifmlari kvadratlarini ҳisoblang. 

7) Jadvalning birinchi қatoridagi shriftni rangini to’қ ko’k, soҳasini esa och 

pushti қiling. 

8) Jadvalning oltinchi ustunidagi shriftni o’lchamini 12, қalin, қiya қiling.  

2 - vazifa (jadvalni to’ldiring) 

 

Samarkand tijorat kolleji talabalari stipendiyalari hisobi   

T/r 


Boskich  

Talabalar 

soni 

Stipendiyalar mikdori  

Jami  


1-boskich 

36 

3500 


 

2-boskich 

44 

3500 


 

3-boskich 48 

3700 


 

 

Jami:   

 

  

3 - vazifa(jadvalni kiriting) 

 

  

Download 246.87 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling