1 variant. Faqat xususiy mulkga kiradigan, ob’ektlarni aniqlang


Download 115.95 Kb.
Pdf ko'rish
Sana15.12.2019
Hajmi115.95 Kb.

BAXTIYOR.UZ - o'quvchi va o'qituvchilar uchun eng yaxshi portal!

Iqtisodiy bilim asoslari  8 sinf.

1 variant.

1. Faqat xususiy mulkga kiradigan, ob’ektlarni aniqlang

A. yer, kiyim, mebel, gilam                            B. uy, yer, xonadon, garaj

C. yer, ish haqi, bankdagi omonat                  D. uy, moshina, aksiya, muzlatkich

2. Engel izlanishlar natijasida oila xarajatlarida nimalarni salmog’i oshadi?

A. oziq-ovqatga sarflanadigan xarajatlarning salmog’i

B. kiyim- kechak, uy –joy  xarajatlarning salmog’i  

C. madaniy va nomoddiy  xarajatlarning salmog’i

D. energiya manbalariga sarflanadigan va madaniy xarajatlarning salmog’i

3. Bozor vazifalarini amalga o’shirishda  yordam beruvchi korxonaga

A. konditer mahsulot ishlab chiqaradigan shirkat kiradi

B. tovarlarvi nazorat qiladigan bojxona idorasi  kiradi

C. o’ziga tegishli mulkni sotadigan oila – uy xo’jaligi kiradi

D. tovar va xizmatlarni sotib oladigan  davlat korxonasi kiradi

4. Narxlarning taqsimlash vazifasi

A.   piyoz     o’simligining   narxi   o’shishi   fermerlarni   ko’proq   piyoz   o’simligini

ekishga da’vat etadi

B.  narx  haqida  ma’lumotga  ega  bo’lmay,  xonadonni  ta’mirlash  uchun   o’zingiz

bajarishga qaror qilasiz

C. bino egasi uni ofis binosi uchun ijaraga berganda katta  mablag’  oladi

D. siz hisobchi kasbini tanladingiz, chunki uning maoshi katta

5. Tovarning narxini, belgilovchi eng xolis hakam bu -

A. iste’molchi      B. ishlab chiqaruvchi        C. davlat         D. bozor 6. Qaysi holatda  avtomobil yuvish xizmat taklif  chizig’I,  o’nga surilmaydi?

A. korxona, xizmat ko’rsatish uchun samaradorli yuvish vositalardan va quritish

apparatlaridan foydalanganda

B. suvning narxi oshganda 

C. bir soatni ichida ishchilar yuvadigan mashinalarning soni ko’paysa

D. yuvish korxonalarning  soni ko’payganda  7. Bankka qo`yilgan pul qanday nomlanadi?

A) Jamg`rma    B) Lizing;   C) Banknot;  D) Depozit;8. Aholi daromadlarining oshishi bilan unga bo’lgan talab oshadigan tovarlar

jufti qanday nomladi?

A)Bir-birni to’ldiruvchi tovarlar  B)O’zaro bog’liq tovarlar

 C)Normal tovarlar  D)Past tabaqali tovarlar

9.   Bozorlar   monopollashish   darajasiga   ko`ra   4   turga   bo`linadi.Bozorlarni

monopollashish   darajasiga   ko`ra   to`g`ri   berilgan   qatorni   belgilang.

1.Sofraqobatbozori.     2.Monopoliya.     3.Monopolistikraqobatbozori..   4.

Oligopolistikraqobatbozori

A) 1,3,2,4.  B) 1,2,3,4  C) 1,3,4,2  D)4,1,2,310. Tovar shtrix kodini aniqlashda ikkinchi amalda nima aniqlanadi?

A) Hisoblangan natijani oxirgi raqami 10 dan ayiriladi. 

B) Chapdan o`ngga tomon hamma juft o`rinda turgan sonlar qo`shib chiqiladi 

C) Hisoblangan natija  3 ga ko`paytiriladi D) Chapdan o`ngga qarab toq o`rindagi raqamlar qo`shib chiqiladi.

11. 30-37 gacha bo`lgan tovar shtrix kodi qaysi mamlakatga tegishli?

A) Fransiya;  B) Italiya;  C) Avstriya;  D) Chexiya12.   Tovarga   bo`lgan   talab   va   taklif     funksiyasiQ

d

=13000-2p,   Q

s

=3p+2000.

Ko`rinishida   berilgan.   Agar   davlat   Tovar   narxini   qat’iy   2000   so`m   qilib

belgilasa bozorda qanchatovar taqchilligi yuzaga keladi.

A) 1000kg; B) 6000kg; C) 3000kg; D) 4000 kg.13. Real daromad deb nimaga aytiladi?

A) Ma’lum bir davrdagi daromad;B) Narx o`zgarish  darajasi 

C) Nominal daromadni narx o`zgarish darajasiga nisbati D) Bozor narxlari

14. Moddiy ehtiyojlarni aniqlang

A. non, daftar, kinofilm, televizor, xat yozish B. muzqaymoq, qaychi, sport, sog’liq

C. non, muzqaymoq, uy, kiyim   D. musiqa, teatr, san’at, kinofilm  

15. Konditer maqsulot talabiga nima  ta’sir qilishi mumkin?

A. zamanoviy texnikani o’rnatish

B. konditer maqsuloti  narxining o’zgarishi 

C. iste’molchilar sonining oshishi

D. iste’molchilar daromadlarining kamayishi

16. Normal tovarlar  bu -…

A. Iste’molchilar   daromadlarining   oshishi  bilan talab oshadigan tovarlar

 B. Iste’molchilar   daromadlarining   oshishi  bilan talab kamayadigan  tovarlar

 C. Talabga  ega bo’lgan  tovarlar

 D. ishlab chiqaruvchilar  ishlab chiqarishni qaror qilgan tovarlar

17. Sog’liqni  tiklash  va  yetkazilgan moddiy zararni qoplash uchun kerakli

mablag’ni siz qayerda joylashtirishingiz  mumkin?

A.  jamgarma   bankda   B.fond   birjasida   C.nafaqalar   fondida   D.sug’urta

kompaniyasida

18. O’zekiston Respulikasining “Iste’molchilarning huquqlarini himoya qilish

to’g’risida”gi  qonuni  qachon qabul qilingan?

A. 1994-yil 1-iyulda  B. 1991-yil 1-sentabrda 

C. 1996-yil 26-aprelda D. 2002-yil 1-iyulda

19. Banklar, sug’urta kompaniyalar, moliya va boshqa xizmatlar 

A. iste’mol tovarlarga kiradi     B. bozor  infratuzilmalarga kiradi

C. fond birjasida  kiradi            D. davlat  korxonasiga  kiradi

20. Omonatning eng katta dushmani  bu  - …

A. ishsizlik   B. katta foizlar C. inflatsiya      D. jamg’arma21. Agar nominal daromadni tegishli iste’mol narxlariga bo’lsa

A. nominal daromad topiladi   

B. iste’mol narxlar indeksi topiladi

C. real daromad topiladi             

D. yalpi daromad  topiladi

22.   Maktabga   tegishli   barcha     mol-mulk   davlat   mulki   bolib,   undan

foydalanish  huquqi maktab jamoasiga ega. Kim unga egalik qilish huquqiga

ega? 

A. davlat   B. tuman hokimligi     C. mulk qo’mitasi    D. maktab rahbari23. Ishchining ishlagan vaqti miqdoriga qarab to’lanadigan pul miqdori bu -...

A. oylik moash      B. ishbay ish haqi     C. vaqtbay ish haqi    D. aralash ish haqi24.Qanday mahsulotlarni va qaysi bozorda shirkat sotib oladi?

A. tayyor tovar va xizmatlarni,  tayyor tovar va xizmatlar bozorida

B. resurslarni, ishlab chiqarish vositalari bozorida

C. resurslarni, tayyor tovar va xizmatlar bozorida

D. tayyor tovar va xizmatlarni, ishlab chiqarish vositalari bozorida

25.  Tovar X bo’lgan talab chizig’ini o’ngga surilishini  tushuntiring

A.  Tovar X bo’lgan taklif kamaygan sababidan

B.  Tovar X narxi oshdi, bu holatda xaridorlar kam miqdorda tovarni sotib olishadi

C. iste’molchilarning didiga X tovar   mos keladi, shuning uchun ular xohlagan

narxda tovar sotib  olishni istashadi.

D.  Tovar  X   narxi   kamaydi,   bu  holatda   xaridorlar  ko’p  miqdorda  tovarni  sotib

olishadi 

26. Mahsulotga inson aralashuvisiz to`g`ri narxni bozor belgilaydi, deb kim 

aytgan?   

27. Pul va qimmatli qog`ozlar oldi-sotdi jarayonlari qanday bozorda amalga 

oshiriladi?

28. Davlat tomonidan beriladigan yordam pullari nima deb ataladi?

29. Korxonalar va ish qidirib yurgan kishilar o`rtasida vositachilik faoliyatini 

olib boruvchi muassasa qanday ataladi?

30. Savdo-sotiq ,hunarmandchilik va dehqonchilik sohalariga katta ahamiyat 

berib,ularni mamlakat iqtisodiy rivojining asosi deb  ta`riflagan davlat arbobi

kim?

31. Adam Smit fikri bo’yicha, millat boyligi nimaning hajmiga bog’liq?

32. Bozorda davlat tomonidan qat’iy qilib o’rnatilgan bozor narxidan farqli 

bo’lgan narx nima deyiladi?

33. Odamlarning  iqtisodiy qarorlar qabul qilishi bilan bog`liq tovarlar va 

xizmatlar ishlab chiqarish layoqati nima deb ataladi?

34. “Iqtisod deb pul va mol kabi nematlarning qadrini bilmoqqa aytilur.Mol 

qadrini biluvchi kishilar o`rinsiz yerga tiyin ham sarf qilmas o`rni kelganda…

jumlani davom ettiring  

35. Moliya bozorida nimalar sotiladi?

36. “Odobli, bilimdon, aqlli, mehnatsevar va iymon-e’tiqodli farzand nafaqat 

ota-onaning ,balki butun jamiyatning eng katta boyligidir.” Bu so’zlar 

kimning qaysi asarida keltirilgan?

37. Bankka qo`yilgan omonatlar sir tutiladi va meros huquqi qonun bilan 

kafolatlanadi.Ushbu so`zlar qayerdan olingan?

38. Resurs birligidan foydalanib, ishlab chiqarilgan mahsulot  miqdori nima  

deb ataladi.

39. Millat boyligi ishlab chiqarish hajmiga bog`liqdir degan fikrni kim 

bildirgan?

40. Tovar haqiqiymi?  Yoki qalbaki? aniqlang :  9789943053596


Iqtisodiy bilim asoslari  8 sinf. 

2 variant.

1. Reklama so`zining ma’nosi to`g`ri berilgan qatorni toping

A) Yunoncha  e’lon qilmoq, chaqiriq;  B) Yunoncha e’lon qilmoq, baqiriq; 

C) Lotincha e’lon qilmoq, chaqiriq;       D) Lotincha e’lon qilmoq, baqiriq.

2. Birining  narxi  o’zgarishi  ikkinchisiga  bo’lgan  talabning  o’zgarishiga  

olib keladigan  tovarlar  jufti  qanday  nomlanadi?

A) Bir-birini to’ldiruvchi tovarlar  B) O’zaro bog’liq tovarlar 

C) Bir-birini o’rnini bosuvchi tovarlar D) Past tabaqali tovarlar

3. Qaysi javobda keltirilgan xususiyatlar bozor iqtisodiyotiga xos emas?

A) Erkin iqtisodiy faoliyat, xususiy mulkchilik; 

B) Davlat tomonidan belgilab berilgan reja asosida ishlab chiqarishni 

tashkillashtirish; 

C) Erkin narxlar, iqtisodiy manfaatdorlik va foyda olishga bo`lgan intilish;

D) Raqobat, monopoliyanirad  etish4. Qaysi   javobda  soliq  munosabatlarining  subyektlari  keltirilgan?

A).Soliq  to’lovchilar   va  vakolatli   organlar B) Сhet  el  fuqoralari

C) Mamlakat  korxonalari  va  fuqoralari  D)Nafaqaxo’r  va  ishchilar  

5. Mahsulotni to`g`ridan to`g`ri boshqa mahsulotga almashtirish nima 

deyiladi?

A) Erkin savdo  B) Naqd pulsiz hisob-kitob  C) Barter  D) Bozor noqobilligi6. Quyidagilardan qaysi birini pul o`rnida ishlatish mumkin? 

A) Yo`l kartochkasi  B) To`lov kartochkasi 

C) Xalqoro so`zlashuvlar kartochkasi D) “Bank ipak yo`li” plastik kartochkasi

7. Quyidagilarning qaysi biri oila real daromadini aniqlash formulasi? 

А) Rn=Pr*l   B) R=P/TR*100%   C) Rr=Rn/l   D) R=p/TC*100%8.Quyida berilganlardan qaysi biri sof raqobatli bozorga misol bo`la oladi 

A) Sartaroshlik xizmati; B) Po`lat ishlab chiqarish; 

C) Avtomobilsozlik bozori; D) Aksiya va obligatsiyalar bozori.

9. Monopolistik raqobat bozoriga xos xususiyatlar quyidagilarning qaysi 

birida berilgan. 

A) Firmalarni bozorga moslashuviga raqobatchilar ta’sir ko`rsatadi

B) Difirensiallashgan  tovarlar sotiladi. 

C) Bir turdagi tovarlar ishlab chiqariladi. 

D) Bozorda bir necha yirik firmalar hukmronlik qiladi.

10. Qaysi holatda  avtomobil yuvish xizmat taklif  chizig’I,  o’nga surilmaydi?

A. korxona, xizmat ko’rsatish uchun samaradorli yuvish vositalardan va quritish

apparatlaridan foydalanganda

B. suvning narxi oshganda 

C. bir soatni ichida ishchilar yuvadigan mashinalarning soni ko’paysa

D. yuvish korxonalarning  soni ko’payganda  11. Aylanma harakati modeli nimani ko’rsatmaydi

A. firmalar oila yu-xojaliklariga  resurslarni sotadi 

B.   oila   yu-xojaliklari   va   shirkatlar     ishlab   chiqarish   vositalari   bozorida

ayirboshlashadi

C. odamlar turli xil korxonalarda mehnat qilib, evaziga ish haqi oladilar

D. iste’molchilar tovar va xizmatlarni ishlab chiqarishda yordam berib, daromad

olishadi

12.  Agar siz 2 soat davomida  televizor ko’rsangiz, siz pul sarflamaysiz. Bu

hech qanday muqobil qiymatning yo’qligini  bildiradimi? 

A. Ha, sarflagan soatni muqobil qiymati  yo’q

B. Yo’q,  sarflagan soatni hamma narsaga o’xshab muqobil qiymati  bor

C. muqobil qiymati  faqat pul sifatida hisoblanadi

D. muqobil qiymati  faqat makraiqtisodda  ko’ riladi

13.   Uchta   omil     tushuntirish   mumkin,   nimaga   narx     o’zgarishi   odamlar

iste’mol qigan tovar miqdoriga ta’sir qiladi

A. daromad omili, almashtirish omili, pasayib ketgan foydasi

B. daromadni  o’zgarishi, faslning  o’zgarishi, o’zaro bog’liq tovarlar

C.  daromad omili, almashtirish omili, o’zaro bog’liq tovarlar

D. faslning  o’zgarishi, pasayib ketgan foydasi, daromad omili

14. Umumdorlik  bu  -

A. har bir ishchining  harakat natijasi

B. Tovar va xizmatlarni ishlab chiqarishda resurslarni samaradorli iste’mol usuli

C. bir yil davomida davlat  ishlab chiqarilgan tovar  va xizmatlarning narxi

D.cheklanmagan   resurslardan   ishlab   chiqarilgan   cheklanmagan   tovar   va  

xizmatlarning miqdori15.  Iqtisodiy  jarayonlarning  birinchi  bosqichi  quyidagilarning  qaysi  birida

berilgan?

A) Tovar va xizmatlarni taqsimlash  B) Tovar va xizmatlarni iste’mol qilish 

C) Tovar va xizmatlarni ayirboshlash  D) Tovar v axizmatlarni yaratish

16. Madaniyat, sog`liqni saqlash, mudofaa, maishiy va kommunal xizmatlar 

ishlab chiqarishning qaysi sohasiga kiradi? 

A) Moddiy ishlab chiqarish  B) Ishlab chiqarish omillari;

C) Nomoddiy ishlab chiqarish sohasi   D) Ishlab chiqarish vositalari

17. Ish qidirib yurgan shaxslar va korxonalar o`rtasida vositachilik qiluvchi 

tashkilot qanday nomlanadi? 

A) Mehnat bozori  B) Moliya bozori C) Mehnat birjasi D) Fond birjasi18. Bozor vazifalarini amalga oshirishda bevosita qatnashmasdan, unga 

yordam beruvchi, xizmat korsatuvchi korxona, tashkilot va muassasalar 

qanday nomlanadi?

A)Banklar, firmalar, fond birjalari 

B)Sug’irta kompaniyalari, savdo uylari, bojxonalar

C)Transport-aloqa xizmatlari, moliyaviy va huquqiy maslahatxonalar

D)Bozor infratuzilmalari

19. Qaysi javobda faqat davlat mulki keltirilgan? 


A) Supermarket, dorixona, kasalxona, maktab 

B) Ko’p tarmoqli poliklinika, tabiiy boyliklar, umumta’lim maktabi va kasb-hunar 

kolleji C) Tabiiy resurslar, savdo do’koni, tikuv sexi 

D) Sug’urta kompaniyasi, maktab, g’isht zavodi20. 00-09 strix kodi qaysi davlatga tegishli?

A) AQSh, Kanada     B) Italiya  C) Buyuk Britaniya, Anglya   D) Fransiya21.Qanday mahsulotlarni va qaysi bozorda shirkat sotib oladi?

A. tayyor tovar va xizmatlarni,  tayyor tovar va xizmatlar bozorida

B. resurslarni, ishlab chiqarish vositalari bozorida

C. resurslarni, tayyor tovar va xizmatlar bozorida

D. tayyor tovar va xizmatlarni, ishlab chiqarish vositalari bozorida

22.  Tovar X bo’lgan talab chizig’ini o’ngga surilishini  tushuntiring

A.  Tovar X bo’lgan taklif kamaygan sababidan

B.  Tovar X narxi oshdi, bu holatda xaridorlar kam miqdorda tovarni sotib olishadi

C. iste’molchilarning didiga X tovar   mos keladi, shuning uchun ular xohlagan

narxda tovar sotib  olishni istashadi.

D.  Tovar  X   narxi   kamaydi,   bu  holatda   xaridorlar  ko’p  miqdorda  tovarni  sotib

olishadi 

23. Qaysi davlatda choy pulni rolini bajargan

A. Xitoyda  B. Yunonistonda      C. Rimda     D. Mo’g’ulistonda  24.Biror resursdan tejamli foydalanishga nima deb ataladi?

A.Ratsionallik  B.Maksimallik    C.Foydalilik   D.Samaralilik25. Kafolat muddati yoki   ishga yaroqlilik muddati belgilanmagan tovarlar

uchun iste’molchi tovar sotib olingan kundan boshlab, qancha muddat ichida

o’z huquqlarini himoya qila oladi?

A.Kamchiligi aniqlangan vaqtning o’zida     B.2 yil davomida

C.2 oy ichida     D.6 oy ichida

26. Auksionga qo`yilgan tovar nima?

27. Aralash iqtisodiyot iqtisodiy tizimlarning barcha ijobiy tomonlarini o`zida

mujassamlashtirgan   xo`jalik   yuritish   tizimi   bo`lib,uni   boshqacha   qanday

ataladi?

28. Davlat byutjetiga tushadigan soliqlarni aniqlang?

29.  Ko`zda tutilmagan sharoitlarda moliyaviy muammolardan himoyalanish

nima deb ataladi?

30. Taqsimlash , ayirboshlash, iste`molni o`z ichiga olgan jarayon nima?

31.Iste`mol

 

xarajatlari

 

ikki

 

turga

 

bo`linadi,ular……

32. Monopoliya sharoitida narx va ishlab chiqarish qanday bo`ladi?

33. Pulning vazifalari 

34. Otangiz bankdan 1 yilga 1 mln so`m yilligi 16 % bilan kredit oldi.Bu pulni

1 yildan so`ng  bankka  necha so`m  qaytaradi? 

35.Xususiy mulkni davlat mulkiga aylantirish  jarayoni – bu…

36.Tovar shtrix kodi nechta raqamdan iborat bo`ladi?  

37.Bozor iqtisodiyotining asosiy xususiyatlarini sanang 

38. Korxonalar va ish qidirib yurgan kishilar o`rtasida vositachilik faoliyatini

olib boruvchi tashkilot. 


39. Iqtisodiyotda o`rtacha narx-navoning muttasil pasayib borish jarayoniga

nima deyiladi

40.   Davlat   mulkini   tasarruf   etish   bilan   alohida   tashkilot   shug`ullanadi.Bu

tashkilot nima deyiladi?

Iqtisodiy  bilim  asoslari   8 sinf . 

3 variant.

1. «O’zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoniga binoan fuqarolarning

banklar depozitlaridagi omonatlari, ularning miqdoridan qat’iy nazar, davlat

tomonidan to’la kafolatlanadi». Bu iqtibos  I.A. Karimovning  qaysi kitobidan

olingan?

a) Yuksak ma’naviat –yengilmas kuch 

b)O’zbekiston mustaqillikka erishish  ostonasida

c) Jahon moliyaviy- iqtisodiy inqirozi,O’zbekiston sharoitida uni bartaraf etishning

yo’llari va choralari

d) Kuchli davlatdan- kuchli fuqorolik jamiyatga2. Tovarning shtrix kodi  bu  -  …

a)Tovar haqida ma’lumot berish bilan ularning tovarga bo’lgan talabini oshirishga

qaratilgan tashviqot tadbiri. 

b) Nima ishlab chiqarish va qanday ishlab chiqarish haqidagi ma’lumot.

c)O’ziga   xos   ma’lumot   manbayi   bo’lib,   undan   tovarning   qaysi   davlatda

tayyorlanganligini, qaysi korxona ishlab chiqarganligini va tovar haqidagi boshqa

ma’lumotlarni aniqlab olish mumkin. 

d)Nima   ishlab   chiqarish   haqidagi   ma’lumot   va   tovar   haqidagi   boshqa

ma’lumotlarni aniqlab olish.

3.   Tovarning   muvozanat   narxi   1000   so’m,   muvozanat   miqdori   60   dona.

Muvozanat   narxi   400   so’mgacha   o’zgarishida   muvozanat   miqdori   1000

donaga o’zgaradi. O’zgarish qaysi omil ta’sirida yuz

bergan   bo’lishi   mumkin.   Bu   bozorda   dastlab   necha

so’mlik  tovar sotilgan? Keyingi holdachi?

a) bozordagi sotuvchilar sonining oshishi, 60000 so’m va

400000so’m

b) iste’molchilar daromadlarining oshishi, 60000 so’m va

400000 so’m

c) aholi sonining oshishi, 60000 so’m va 400000 so’m

d) tovar o’rnini bosuvchi tovar narxining oshishi, 60000 so’m va 400000so’m  

4.Bozorda   qat’iy   narx   2400   so’m   qilib   belgilangan   bo’lsin.   Unda   bozorda

guruchga bo’lgan talab  miqdori  6 tonna, taklif  esa 2 tonnani  tashkil  qiladi.

Bozorda qanday holat yuzaga keladi?

a) muvozanatlashgan bozor, talab va taklif  miqdoriga teng boladi

b)to’yingan   bozor,tovar   taklifi   miqdori   unga   bo’lgan   talab   miqdoridan     yuqori

bo’ladi 


c)taqchil bozor,tovar taklif miqdorining unga bo’lgan talab miqdoridan past bo’ladi

d) bozorda mahsulotlarni  ishlab chiqarishini oshirish va ishlab chiqara olmaslik

5. Tovar ishlab chiqaruvchilarga nisbatan soliqning oshishi natijidasida

a) talab oshadi va talab chizig’i chap tomonga suriladi

b) taklif kamayadi va taklif chizig’i chap tomonga suriladi

c) talab miqdori kamayadi va chizig’i o’zgarmaydi

d) taklif miqdori kamayadi va chizig’i o’ng tomonga suriladi

6. Iqtisodiy   jarayon   bosqichlari  to`g`ri berilgan qatorni toping. 

A)Alohida olingan oila, korxona va tarmoqlar 

B)Tabiat, odamlar va odamlar tomonidan yaratilgan barcha narsalar

C)Ishlab chiqarish, taqsimot, ayirboshlash va iste’mol

D)Mikroiqtisodiyot va makroiqtisodiyot

7. Bozor qatnashchilari  qaysi javobda to’g’r iko’rsatilgan? 

A)Sotuvchilar, xaridorlar, iste’molchilar

B)Ishlab chiqaruvchilar, oila-uy xo’jaliklari,

C)Korxonalar, iste’molchilar , sotuvchilar 

D) Davlat, ishlab chiqaruvchilar, oila-uy xo’jaliklari,

8. 2013 yilda Akbarovlar oilasining daromadi 10 mln so`mni tashkil qildi.2014

yilda esa  oila daromadi 12 mln so`mni tashkil qildi. 2014 yilda 2013 yilga 

nisbatan narxlar 1.5 barobar oshdi. Oilaning 2014 yildagi real daromadini 

aniqlang.   А)6.mlnso`m     В)14.mln.so`m. С)8 mln.so`m  D)8 mln.600 mingso`m

9. Quyidagi omillarning qaysi biri talabga ta`sir etmaydi? 

A)Iste`molchilar sonining o`zgarishi; 

B)Iste`molchilar daromadining o`zgarishi; 

C)Bozorga ko`p miqdorda tovarlarni keltirilishi; 

D)Tovar narxi oshishining kutilishi

10. Muayyan narxda tovar taklif miqdorining unga bo’lgan talab miqdoridan 

past bo’lgan bozor qanday nomlanadi? 

A) Muvozanatlashgan bozor                  B) Taqchil bozor  

C) To’yingan bozor                                D) Monopollashgan bozor

11. Daromadlarni oshishi bilan unga bo`lgan talab pasayadigan tovarlar 

qanday nomlanadi? 

A) O`rnini bosuvchi tovarlar;   B) Arzon tovarlar;

C) Past tabaqali tovarlar;  D) Bir-birinitoldiruvchitovarlar

12. Aylanma harakati modeli nimani ko’rsatmaydi

A. firmalar oila yu-xojaliklariga  resurslarni sotadi 

B.oila   yu-xojaliklari   va   shirkatlar     ishlab   chiqarish   vositalari   bozorida

ayirboshlashadi

C. odamlar turli xil korxonalarda mehnat qilib, evaziga ish haqi oladilar

D. iste’molchilar tovar va xizmatlarni ishlab chiqarishda yordam berib, daromad

olishadi

13. Agar siz 2 soat davomida   televizor ko’rsangiz, siz pul sarflamaysiz. Bu

hech qanday muqobil qiymatning yo’qligini  bildiradimi? 

A. Ha, sarflagan soatni muqobil qiymati  yo’q

B. Yo’q,  sarflagan soatni hamma narsaga o’xshab muqobil qiymati  bor

C. muqobil qiymati  faqat pul sifatida hisoblanadi

D. muqobil qiymati  faqat makraiqtisodda  ko’ riladi


14.Uchta omil tushuntirish mumkin, nimaga narx o’zgarishi odamlar iste’mol

qigan tovar miqdoriga ta’sir qiladi

A. daromad omili, almashtirish omili, pasayib ketgan foydasi

B. daromadni  o’zgarishi, faslning  o’zgarishi, o’zaro bog’liq tovarlar

C.  daromad omili, almashtirish omili, o’zaro bog’liq tovarlar

D. faslning  o’zgarishi, pasayib ketgan foydasi, daromad omili

15. Umumdorlik  bu  -

A. har bir ishchining  harakat natijasi

B. Tovar va xizmatlarni ishlab chiqarishda resurslarni samaradorli iste’mol usuli

C. bir yil davomida davlat  ishlab chiqarilgan tovar  va xizmatlarning narxi

D.cheklanmagan   resurslardan   ishlab   chiqarilgan   cheklanmagan   tovar   va  

xizmatlarning miqdori16. Moddiy ehtiyojlarni aniqlang

A. non, daftar, kinofilm, televizor, xat yozish      

B. muzqaymoq, qaychi, sport, sog’liq

C. non, muzqaymoq, uy, kiyim                       

D. musiqa, teatr, san’at, kinofilm  

17. Konditer maqsulot talabiga nima  ta’sir qilishi mumkin?

A. zamanoviy texnikani o’rnatish

B. konditer maqsuloti  narxining o’zgarishi 

C. iste’molchilar sonining oshishi

D. iste’molchilar daromadlarining kamayishi

18.  Sharoit   va   tovar   narxining     o`zgarishi   bilan,   ularga   bo`lgan   talab

o`zgarmaydigan tovarlar qanday ataladi?

A) O`zgaruvchan tovarlar    B) O`zgarmas tovarlar

C) Giffen tovarlari       D) Narxga bog`liq bo`lmagan tovarlar  

19. “Iqtisod deb, pul va mol kabi nematlarning qadrini bilmoqqa aytilur” bu

so‘zlar muallifini toping

A) Abdulla Avloniy   B)Alisher Navoiy   C)Abu Ali ibn Sino     D)Abdulla Qahhor20. Bozor  qatnashchilari    qaysi    javobda   to’g’ri    ko’rsatilgan?

A)Sotuvchilar, xaridorlar, iste’molchilar 

B)Ishlab chiqaruvchilar, oila-uy xo’jaliklari, davlat 

C)Korxonalar, iste’molchilar , sotuvchilar 

D)Korxonalar, iste’molchilar, sotuvchilar xaridorlar

21. Iqtisodiy tizimning qaysi nusxasi (modeli)da xususiy mulkning ustunligi va

boshqarishning bozor mexanizimi ta’minlanadi?

A)Bozor  iqtisodiyoti       B)Markazlashgan rejali iqtisodiyot  

C)Aralash iqtisodiyot       D)An’anaviy iqtisodiyot

22. Milliy pulimiz so‘m qachon joriy qilindi va muomalaga kiritildi?

A)1993 yil 1-noyabrdan  B)1994 yil 1-iyuldan 

C)1994 yil 1-avgustdan    D)1994 yil 1-oktyabrdan

23. Soliq to`lovchilarning huquqlari kim tomonidan kafolatlanadi?

A) Soliqqa tortishning direktori       B) Soliq subyekti

C) Davlat                                             D) Soliq inspektori

24. Faqat xususiy mulkga kiradigan, ob’ektlarni aniqlang

A. yer, kiyim, mebel, gilam                            B. uy, yer, xonadon, garaj

C. yer, ish haqi, bankdagi omonat                  D. yer, moshina, aksiya, muzlatkich


25. Engel izlanishlar natijasida oila xarajatlarida nimalarni salmog’i oshadi?

A. oziq-ovqatga sarflanadigan xarajatlarning salmog’i

B. kiyim- kechak, uy –joy  xarajatlarning salmog’i  

C. madaniy va nomoddiy  xarajatlarning salmog’iD. energiya manbalariga sarflanadigan va madaniy xarajatlarning salmog’i

26. Yil davomida qarzdan foydalanganlik uchun to`lanadigan qoshimcha 

haqning asosiy qarz miqdoriga nisbatan foiz miqdori nima deyiladi?

27. Mahsulot   va xizmatlar uchun asqotadigan barcha narsalar  nima  

deyiladi

29. Jismoniy shaxslarning soliqqa oid huquqbuzarlariklar sodir etganligi 

uchun javobgarligi 16 yoshdan boshlab vujudga keladi.Bu O`zbekiston 

Respublikasining soliq kodeksi nechanchi moddasida o`z ifodasini topgan?

30. Qaysi bozor holatida monopolchi-sotuvchi narx ustidan to`liq nazorat 

o`rnatadi?

31. Auksionga qo`yilgan tovar nima?

32. Aralash iqtisodiyot iqtisodiy tizimlarning barcha ijobiy tomonlarini o`zida

mujassamlashtirgan   xo`jalik   yuritish   tizimi   bo`lib,uni   boshqacha   qanday

ataladi?

33. Davlat byutjetiga tushadigan soliqlarni aniqlang?

34. Monopoliya sharoitida narx va ishlab chiqarish qanday bo`ladi? 

35. Korxonalar va ish qidirib yurgan kishilar o`rtasida vositachilik faoliyatini

olib boruvchi tashkilot. 

36.   Korxonada   5   ta   stanok   bo`lib,   ular   yo’rdamida bir   kunda   1920   ta

mahsulot ishlab chiqariladi. Agar har bir stanok bir kunda 8 soat ishlasa, har

bir stanokning mehnat unumdorligini toping?

37. O`rtacha umumiy  xarajatlar 

38. Odamlarning iqtisodiy qarorlar qabul qilish bilan bog`liq  tovarlar va 

xizmatlar ishlab chiqarish layoqati nima deb ataladi?

39. Markazlashgan rejali iqtisodiy tizimda asosiy qarorlarni kim qabul 

qiladi?

40. Sug`urta qilishdan ko`zlangan asosiy maqsad nima?


Download 115.95 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling