1-variant Quyidagilardan qaysi biri Shimoliy Muz okeanidagi tog` tizmasi nomi?


Download 107.91 Kb.
Pdf ko'rish
Sana08.03.2020
Hajmi107.91 Kb.

BAXTIYOR.UZ - o'quvchi va o'qituvchilar uchun eng yaxshi portal!

6-sinf geografiya fanidan testlar

1-variant

1. Quyidagilardan qaysi biri Shimoliy Muz okeanidagi tog` tizmasi nomi?

A) Nansen       B) Amundsen       C) Mendeleyev     D) Makarov2. Toshkent shahrida yillik amplituda necha darajani tashkil etadi?

A) 22 daraja          B) 28 daraja          C) 32 daraja             D) 50 daraja3. Eramizdan avvalgi III asrda Eratosfen tuzgan dunyo xaritasida qaysi tog` 

ko`rsatilgan? 

 A) G`arbiy tog`lar             B) Turkon          C) Varang        D) Tavr tog`lari.

4. Puerto Riko cho`kmasi Zond cho`kmasidan necha metr chuqurroq? 

A) 1013             B) 1023                C) 1033                D) 10035. Qaysi javobda Amazonka daryosining kengligi to`g`ri berilgan? 

A) o`rta oqimida 15 km, quyi oqimida 85 km, quyilish joyida 340 km 

B) o`rta oqimida 10 km, quyi oqimida 70 km, quyilish joyida 300 km

C) o`rta oqimida 5 km, quyi oqimida 80 km, quyilish joyida 320 km 

D) o`rta oqimida 5 km, quyi oqimida 80 km, quyilish joyida 300 km

6. “Uzun cho`zilgan, ensiz yer”lar nima deyiladi?

A) Tabiat kompleksi    B) Landshaft        C) Tabiat zona      D) Fatsiya7. Soatiga 500 km tezlikda uchadigan samolyot nazariy jihatdan Yer bilan 

Quyosh orasidagi masofani necha yilda bosib o`tadi? 

A) 30 yil       B) 34 yil       C) 20 yil        D) 11 yil8. Janubiy Amerikadagi qimmatli yog`och beradigan daraxtni belgilang.

A) Geveya      B) Sedrella         C) Seyba       D) Kakao daraxti9. Nechanchi yilda Bartolomeu Diash Afrikaning janubidagi Yaxshi Umid 

burniga qadar Atlantika sohillarini o`rgangan? 

A) 1487-yil         B) 1498-yil          C) 1497-yil      D) 1499-yil10. Afrikaning shimolida kimlar yashaydi? 

A) Ruslar va pigmeylar      B) Bantu va pigmeylar 

C) Arablar va berberlar      D) Afariklar va inglizlar

11. Afrika  materigining  chekka  janubida qaysi  tabiat  zonasi  keng tarqalgan?

A) Savannalar va siyrak o`rmonlar              

B) Chala cho`l va cho`llar 

C) Qattiq bargli doimiy yashil o`rmonlar va butazorlar        

D) Fasliy sernam o`rmonlar

12. Havo harorati +10

o

 C bo‘lganda, nisbiy namlik 60 % ni tashkil etsa

havodagi namlik miqdori necha gramm bo`ladi? 

A) 6,3              B) 6            C) 5,4                D) 913. Yer shari maydoni qaysi qatorda to`g`ri berilgan?

A) 149 mln kv. km      B) 321 mln. kv.km     C) 586 mln. kv.km     D) 510 mln 

kv.km.


14. Nechanchi yildan boshlab okean suvlari chuqurlik bo`yicha o`rganila 

boshlandi? 

A) 1920-yil       B) 1930-yil        C) 1926-yil            D) 1932-yil15. Biosferaning qalinligi qancha? 

A) 20-30 km       B) 30-40 km           C) 25-35 km            D) 40-50 km16. Qaysi materik  olmos qazib chiqarish bo`yicha dunyoda birinchi o`rinda 

turadi? 

A) Avstraliya        B) Janibiy Amerika         C) Yevrosiyo           D) Afrika17. Shimoliy Amerikaning qaysi daryosi estuariy hosil qiladi?

A)  Missisipi      B) Rio-Grande       C) Avliyo Lavrentiy       D) Missuri  18. Ptolemey tuzgan dunyo xaritasida qaysi okean tasvirlangan?

A) G`arbiy okean           B) Shimoliy okean         C) Efiopiya           D) Hind okean19. Afrika materigi maydoni Janubiy Amerika materigi maydonidan qancha 

ortiq?

A) 12,5 mln       B) 6,1 mln         C) 11 mln         D) 9,1 mln20. XIX asrda kimlar Okeaniyaga 40 marotaba ekspeditsiya uyushtirishgan?

A) Vikinglar            B) Arablar            C) Ruslar               D) Inglizlar21. Oq Nil qaysi ko`ldan oqib chiqadi?

22. Afrikaning oqmas ko`llari nomini yozing.

23. 1960- yil “Triyest” batiskafida qaysi okean botig`i aniqlangan?

24. Birinchi mukammalroq geografik globusni 1492-yilda kim yasagan?

25. Nektonlar qanday organizmlar?

26. Shimoliy qutbni kim zabt etgan?

27. Velvichiya o`simligi Afrikaning qaysi cho`lida o`sadi?

28. Maktab o`quv globuslari ichida eng yirik masshtabli globus masshtabini 

yozing.

29. Yangi Gvineya tog`larida necha metrdan yuqorida doimiy qorlar va kichik

muzliklar bor?

30. Mitchel tog`i balandmi yoki Kossyushko tog`imi?

6-sinf geografiya fanidan testlar

 

2-variant

1. Necha balli yer qimirlashda devorlar yorilib, ba’zi uylar buzilishi mumkin?

A) 6-7 ball          B) 8 ball            C) 9 ball              D) 9-10 ball

2. Kordilyera tog`larini 40 daraja shimoliy kenglik bo`yicha sharqdan g`arbga kesib o`tilsa, 

dastlab qaysi tabiat zona boshlanadi?

A) Chala cho`l va cho`llar                             B) Dashtlar 

C) Savannalar va siyrak o`rmonlar                D) Kengbargli va ignabargli o`rmonlar

3. Dunyo okeanining ekvatorial zonasida suvlarning sho‘rligi necha promille?  

А) 34-35 promille          B) 31-32 promille          C) 35-37 promille          D) 42 promille

4. Trias, Yura, Bo`r davrlari qaysi eraga kiradi?

A) Paleozoy              B) Kaynozoy          C) Arxey            D) Mezozoy

5. Nechanchi yilda Bartolomeu Diash Afrikaning janubidagi Yaxshi Umid burniga qadar 

Atlantika sohillarini o`rgangan?

A) 1487-yil          B) 1498-yil                 C) 1497-yil            D) 1499-yil

6. Afrikaning shimolida kimlar yashaydi?

 A) Ruslar va pigmeylar                 B) Bantu va pigmeylar 

C) Arablar va berberlar                   D) Afariklar va inglizlar

7. Shimoliy Amerikaning qaysi daryosi estuariy hosil qiladi? 

A)  Missisipi              B) Rio-Grande             C) Avliyo Lavrentiy            D) Missuri  

8. “Materiklar yarimshari”da quruqlik necha foiz maydonni egallaydi?

A) 39 %                    B) 53 %                   C) 47 %                D) 61 %

9. Yerning qutbiy radiusi ekvatorial radiusidan necha km. qisqa?

А) 12 km.            B) 18 km           C) 20 km               D) 21 km

10. 60° parallelda 1° yoyning uzunligi qanchaga (km) teng? 

A) 85              B) 111                  C) 56                D) 97

11. Afrika materigi maydoni Janubiy Amerika materigi maydonidan qancha ortiq?

A) 12,5 mln               B) 6,1 mln               C) 11 mln                D) 9,1 mln

12. XIX asrda kimlar Okeaniyaga 40 marotaba ekspeditsiya uyushtirishgan?

A) Vikinglar            B) Arablar               C) Ruslar               D) Inglizlar

13. Ko`k kitlarni ovlash nechanchi yildan boshlab ta’qiqlangan? 

A)1961-yildan           B) 1951-yildan                 C) 1957-yildan             D) 1967-yildan

14. 


Qaysi sharsharaning kengligi 2700 metr?

A) Viktoriya             B) Niagara              C) Anxel               D) Iguasy

15. Yevrosiyoda aholi zichligi necha kishini tashkil etadi? 

A) 79 kishidan ortiq      B) 72 kishidan ortiq      C) 99 kishidan ortiq     D) 92 kishidan ortiq

16. Yangi Zelandiyaning tub aholisi qanday nomlanadi

A) Maorilar            B) Mulatlar              C) Aborigenlar            D) Pigmeylar

17. Tayfun so`zining ma`nosi nima? 

A) Qudratli shamol              B) Ofatli shamol            C) Katta shamol            D) Sokin 

shamol

18. Okean suvlaridan yiliga necha mln tonna seld baliqlari ovlanadi?A) 10,7 mln tonna           B) 22,3 mln tonna         C) 28,9 mln tonna       D) 16,7 mln tonna

19. 

Eramizdan avvalgi III asrda Eratosfen tuzgan dunyo xaritasida qaysi tog` 

ko`rsatilgan? 

 A) G`arbiy tog`lar             B) Turkon          C) Varang        D) Tavr tog`lari.

20. 


“Safarnoma” asarining muallifi kim?

A) Nosir Xisrov     B) Mahmud Qoshg`ariy     C) Al Xorazmiy      D) Al Farg`oniy

 

21. Merkator xaritasida noma’lum yer nomi bilan qaysi materik tasvirlangan?22. Savu dengizi qaysi okeanga qarashli?

23. Yer qimirlash o`chog`i  ustidagi joy nima deb ataladi?

24. Osmon yoritkichlari harakat yo`li shaklining aylana emasligi haqida 1-bo`lib qaysi olim 

fikr yuritgan?

25. 5 km. balandlikda turgan kuzatuvchi qancha masofani ko`ra oladi?

26. Abu Rayhon Beruniy qaysi daryo misolida ”daryolar keltirayotgan tog` jinslarining 

massasi suv oqimining tezligiga to`g`ri proporsional” ekanligini aniqlagan?

27. Amazonka daryosining o`ng irmoqlari qaysi oylarda to`lib oqadi?

28. 

Fernan Magellan 1519-1522 yillarda qaysi millat vakillaridan iborat ekspeditsiyaga boshchilik qildi?

29. 5 km balandlikda turgan kuzatuvchi qancha masofani ko`ra oladi?

30. 

Ukayali daryosi qaysi daryoning  boshlang’ich irmog’i hisoblanadi?6-sinf geografiya fanidan testlar

3-variant

1. Eng ko`p dengizlar qaysi okeanda joylashgan? 

A) Tinch               B) Hind                 С) Atlantika              D) Shimoliy Muz okeani

2. Dunyo okeani atamasini fan gaqachon qaysi olim kiritgan?

A) 1917-yil Y.M.Shokalskiy                   B) 1520-yil F.Magellan 

C) 1492-yil X.Kolumb                             D) 1960-yil J.Pikar

3. Tayfun shamolining tezligi soatiga necha km gacha boradi? 

A) 30-50 km/s               B) 45 km/s               С) 70 km/s             D) 120 km/s

4. Dunyo okeanida jami nechta dengiz ajratilgan?

A) 56 ta              B) 67 ta             С) 75 ta              D) 33 ta

5. Dunyo okeanining umumiy maydoni qancha?

A) 361mln.km.kv         B) 180 mln.km.kv         С) 149 mln.km.kv            D) 510 mln.km.kv

6. A.Vegener fikricha bundan 200 mln yil avval qanday materik va okean bo’lganini ayting?

A) Gondvana va Tetis                       B) Lavraziya va Tinch okeani 

C) Pangeya va Pantalassa                  D) Gondvana

7. Bering, Oxota, Yapon, Sariq, Sharqiy Xitoy dengizlari qaysi okenga tegishli?

A) Atlantika          B) Hind              С) Tinch          D) Shimoliy Muz okeani

8. Buyuk geografik kashfiyotlar qaysi okeandan boshlangan?

A) Atlantika            B) Hind              С) Tinch           D) Shimoliy Muz okeani

9. Kurosio oqimi qaysi okeanda vujudga keladi?

A) Hind okeani            B) Shimoliy muz okeani          С) Tinch okeani    D) Atlantika okeani

10. Yunoncha burulish ma’nosini beruvchi qatlamni belgilang.

A) Troposfera      B) Stratosfera           C) Mezozfera             D) Termosfera

11. Atlantika okeanining umumiy maydoni qanchaga teng?

A)  91 mln kv.km    B) 96 mln kv.km             C) 98 mln kv.km          D) 90 mln kv.km

12. Okean, dengiz, ko`llarning quruqlik ichkarisiga kirib brogan kichik va sayoz qismi nima

deyiladi?

A) Okean tubi        B) Ichki dengiz         C) Qo`ltiq         D) Shelf

13. Dunyo okeanidagi eng keng bo`g`iz qaysi?

A) Gibraltar        B) Dreyk              C) Malakka            D) Bering

14. Qizil dengizdagi tuz miqdori?

A) 30-40 gr           B) 42 gr                 C) 10-15 gr            D) 17-22 gr

15. Eng katta orol qaysi okeanda joylashgan?

A) Hind okeani (Madagaskar)                B) Tinch okeani (Yangi Gveniya)  

С) Atlantika okeani (Grenlandiya)           D) Shimoliy Muz okeani

16. Afrika materigida qanday iqlim mintaqalari  yo`q?

A) Mo`tadil, subarktika, tropik                B) Mo`tadil, subarktika, arktika

 C) Tropik, subtropika, arktika                 D) Ekvatorial, mo`tadil, arktika

17. Karib dengizi qaysi okeanda joylashgan? 

A) Tinch okeanida    B) Atlantika okeanida     C) Hind okeanida   D) Shimoliy Muz 

okeanida

18. Afrikaning eng baland tog` cho`qqisini aniqlang. 

A) Kilimanjaro          B) Keniya           C) Margerita            D) Ras-Dashen


19. 

Okeanda necha metr chuqurlikdan so`ng tim qorong`ilik qoplagan?

A) 200 m       B) 300 m        C) 500 m       D) 1000 m  

20. 


Atmosferadagi namning to`liq yangilanishi uchun qancha vaqt kerak bo`ladi?

A) 3000 yil          B) 10 yil            C) 3 kun            D) 10 kun

21. Atmosferaning havo tarkibi qanday?

22. Shimoliy Muz okeanining maydonini necha % i shelfdan iborat?

23. «Pampa» so`zining ma’nosi nima?

24. Okeanlarda mavjud bo`lmagan tabiat mintaqasini toping.

25. Alyaska nechanchi yili AQShga sotib yuborilgan?

26. Braziliya yassi tog`ligidagi daryolar nimadan to`yinadi?

27. Muzliklar quruqlikning  necha foizini egallaydi?

28. 


Qaysi erada yashil suvo`tlar, bakteriyalar rivojlangan?

29. Suvaysh kanali nechanchi yil ishga tushirilgan?30. Melaneziya so`zi qanday ma’noni bildiradi?


Download 107.91 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling