1. XIX asrda O`rta Osiyoda 3 ta mustaqil davlat tog`ri berilgan javobni aniqlang?


Download 1.83 Mb.
bet1/10
Sana10.03.2020
Hajmi1.83 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   101. XIX asrda O`rta Osiyoda 3 ta mustaqil davlat tog`ri berilgan javobni aniqlang?

A) Xiva xonligi, Buxoro amirligi, Samarqand xonligi

*B) Xiva xonligi, Buxoro amirligi, Qo`qon xonligi

C) Xiva xonligi, Buxoro xonligi, Qo`qon amirligi

D) Xorazm xonligi, Buxoro amirligi, Samarqand xonligi

2. O`rta Osiyoda qaysi davlatning poytaxti islom dini markazlaridan biri hisoblangan?

*A) Buxoro amirligi

B) Xiva xonligi

C) Qo`qon xonligi

D) Samarqand xonligi

3. O`rta Osiyoda quyidagi qaysi shahar islom dini markazlaridan biri hisoblangan?

A) Toshkent

B) Samarqand

C) Andijon

*D) Buxoro

4. Buxoro amirligi ma`muriy jihatdan beklik va tumanlarga bo`linib ularni kim boshqargan?

*A) beklar

B) noiblar

C) to`ralar

D) to’g’ri avob yo’q

5. Buxoro amirligining hududini janub tomondan qaysi hududlar bilan chegaralangan?

*A) Amudaryoning chap qirg`og`idan boshlanadi

B) Pomir tog`lari

C) Xiva xonligi

D) Kaspiy dengiz

6. Buxoro amirligining hududini g`arb tomondan qaysi hududlar bilan chegaralangan?

A) Amudaryoning qirg`og`idan boshlanib, Sirdaryogacha,

B) Pomir tog`lari

*C) Xiva xonligi

D) Kaspiy dengiz

7. Buxoro amirligining hududini sharq tomondan qaysi hududlar bilan chegaralangan?

A) mudaryoning qirg`og`idan boshlanib, Sirdaryogacha,

*B) Pomir tog`lari

C) Xiva xonligi

D) Kaspiy dengiz

8. XIX asrning o`rtalarida Buxoro amirligi hududi qaysi hududlar bilan chegaralangan edi?

1. Eron 2.Afg`oniston 3.Qo`qon xonligi 4.Xiva xonligi 5.qozoq juzlariA) 1,2,4

B) 1,2,4,5

C) 1,2,3

*D) 1,2,3,4,5

9. Buxoro amirligiga Tojikistonning qaysi daryolari vodiysidagi yerlar kirgan?

1. Vaxsh 2.Kofirnihon 3.Panj 4.Murg`obA) 1,2,4

*B) 1,2,3

C) 1,3,4

D) 2,3,4

10. Buxoro amirligiga Turkmanistonning qaysi daryo vodiysidagi yerlar kirgan?

A) Vaxsh

B) Kofirnihon

C) Panj

*D) Murg`ob

11. Buxoro amirligining markaziy qismini aniqlang?

*A) Zarafshon vodiysi

B) Sirdaryo vоdiysi

C) Jizzax vohasi

D) Qarshi vohasi

12. Buxoro amirligining markaziy qismi hisoblangan Zarafshon vоdiysida qanday shaharlar joylashgan?

*A) Buxoro, Samarqand

B) Samarqand, Qarshi

C) Kitob, G`uzor

D) Tеrmiz, Buxoro

13. Buxoro amirligi ma`muriy jihatdan nimalarga bo`linib boshqarilgan?

A) bekliklarga

B) tumanlarga

C) noibliklarga

* D) A va B

14. Buxoro amirligi nеcha bеklikka bo`lingan?

A) 27

B) 18

*C) 40

D) 20

15. Buxoro amirligi ma`muriy jihatdan beklik va tumanlarga bo`linib ularni kim boshqargan?

*A) beklar

B) devonegi

C) qo`shbegi

D) to`ralar

16. Buxoro amirligida beklar kim tomonidan lavozimga tayinlangan?

*A) amir tomonidan

B) devonbegi tomonidan

C) qo`shbegi tomonidan

D) naqib tomonidan

17. XIX asrning ikkinchi yarmida Xiva xonligi janubda qayer bilan chegaradosh edi?

A) Kaspiy dengizi

B) Qozoq juzlari

*C) Eron

D) Buxoro amirligi

18. XIX asrning ikkinchi yarmida Xiva xonligi sharqda qayеr bilan chegaradosh edi?

*A) Kaspiy dengizi

B) Qozoq juzlari

C) Eron

D) Buxoro amirligi

19. XIX asrning ikkinchi yarmida Xiva xonligi g`arbda qayеr bilan chegaradosh edi?

A) Kaspiy dengizi

B) Qozoq juzlari

C) Eron

*D) Buxoro amirligi

20. XIX asrning ikkinchi yarmida Xiva xonligi shimolda qayer bilan chegaradosh edi?

A) Kaspiy dengizi

*B) Qozoq juzlari

C) Eron

D) Buxoro amirligi

21. Xiva xonligining ma'muriy markazini aniqlang?

*A) Xiva

B) Qo`ng`irot

C) Urganch

D) Hazorasp

22. Xiva xonligi ma`muriy jihatdan nimalarga bo`linib boshqarilgan?

A) bekliklarga

B) tumanlarga

C) noibliklarga

*D) A va C

23. Xiva xonligi qancha beklikka bo`lingan?

A) 27

*B) 18

C) 40

D) 15

24. Xiva xonligida qancha noiblik bo`lgan?

A) 5

B) 3

*C) 2

D) 4

25. XVIII asrning boshlarida qaysi hududlar Buxoro amirligidan ajralib chiqib, mustaqil davlat - Qo`qon xonligi tashkil tоpdi?

A) Farg`ona, Zarafshon vodiylari va Amudaryoning quyi oqimigacha bo`lgan hududlar

B) Fargona vodiysi va Amudaryoning quyi oqimigacha bo`lgan hududlar

C) Farg`ona vodiysi va Zarafshon daryosining quyi oqimigacha bo`lgan hududlar

*D) Farg`ona vodiysi va Sirdaryоning quyi oqimigacha bo`lgan hududlar

26. Qo`qоn хоnligi sharqda qaysi hududlar bilan chеgaradоsh bo`lgan?

A) Хiva хоnligi

B) Buхоrо amirligi

*C) Sharqiy Turkistоn

D) A va B

27. Qo`qоn хоnligi g`arbda qaysi hududlar bilan chеgaradоsh bo`lgan?

A) Хiva хоnligi

B) Buхоrо amirligi

C) Sharqiy Turkistоn

*D) A va B

28. Qo`qоn хоnligi janubiy chegaralari qaysi tоg`li o`lkalarni o`z ichiga оlgan?

1. Qoratеgin 2.Ko`lob 3.Darboz 4.Sho`g`nоnA) 1,2,4

B) 1,2,3

C) 1,3,4

*D) 1,2,3,4

29. Quyidagi qaysi hududlar uchun Buxoro amirligi bilan tez-tez to`qnashuvlar bo`lib turgan?

1. Qoratеgin 2.Ko`lob 3.Darboz 4.Sho`g`nоnA) 1,2,4

B) 1,2,3

*C) 1,3,4

D) 1.3.5.4

30. O`rta Osiyoda quyidagi qaysi davlatning hududi boshqa davlatlarnikidan farqli o`laroq, sersuv daryolar, vodiylar, sеrhosil yеrlarga boy bo`lgan?

A) Buxoro amirligi

B) Xiva xonligi

*C) Qo`qon xonligi

D) Samarqand xonligi

31. Qo`qon xonligi ma`muriy jihatdan nimalarga bo`linib boshqarilgan?*

*A) bekliklarga

B) tumanlarga

C) noibliklarga

D) A va C

32. Qo`qon xonligi ma`muriy jihatdan beklikarga bo`linib ularni……..

A) beklar boshqargan

*B) xon tomonidan o`z qarindoshlari va yaqinlaridan tayinlangan kishilar boshqargan

C) bosh vazir tomonidan boshqarilgan

D) noiblar tomonidan boshqarilgan

33. XIX asming o`rtalarida Buxoro amirligining aholisi qancha kishi edi?

*A) 2 mln atrofida

B) 3 mlnga yaqin

C) 800 ming

D) 5 mln dan ortiq

34. Buxoro amirligining etnik tarkibi asosan kimlardan iborat edi? 1. o`zbek 2. tojik 3. turkman 4. qoraqalpоq 5. qоzoq

A) 1, 2, 3, 4, 5

B) 1, 3, 4, 5

C) 1, 2, 5

*D) 1, 2, 3, 4

35. XIX asming o`rtalarida Qo`qon xonligining aholisi qancha kishi edi?

A) 2 mln atrofida

*B) 3 mlnga yaqin

C) 800 ming

D) 5 mln dan ortiq

36. XIX asr o`rtalarida Xiva xonligida aholi sоni qancha edi?

A) 2 mln atrofida

B) 3 mlnga yaqin

*C) 800 ming

D) 5 mln dan ortiq

37. Xiva xonligining etnik tarkibi kimlardan iborat edi?

1. o`zbek 2. tojik 3. turkman 4. qoraqalpоq 5. qоzoqA) 1, 2, 3, 4, 5

*B) 1, 3, 4, 5

C) 1, 2, 5

D) 1, 2, 3, 4

38. O`rta Osiyodagi quyidagi qaysi davlat hududida hindlar, uyg`urlar va yahudiylar ham yashagan?

A) Buxoro amirligi

B) Xiva xonligi

*C) Qo`qon xonligi

D) Samarqand xonligi

39.Quyidagi javoblardan faqat to`g`rilarini belgilang

1. Buxoro amirligida оliy hukmdоr amir hisоblangan

2. Buxoro amirligida amir hоkimiyati avlоddan avlоdga mеrоs bo`lib o`tgan

3. Xiva xonligida oliy hukmdor xon hisoblangan4. Xivada mang`itlar sulolasi 1770-1920-yillarda hukmronlik qilgan

A) 1,2,4

*B) 1,2,3

C) 1,3,4

D) 1,2,3,4

40. Buxoroda amirligida mang`itlar sulolasi qaysi yillarda hukmronlik qilgan?

A) 1770-1920-yillarda

*B) 1756-1920-yillarda

C) 1710-1876-yillarda

D) 1710-1920-yillarda

41. Buxoro amirligida ijro hokimiyati kimning qo`lida bo`lgan?

*A) qo`shbegi

B) amir

C) devonbegi

D) ko`kaldosh

42. Buxoro amirligida viloyat va tuman hokimlari kimning tavsiyasi bilan tayinlangan?

*A) qo`shbegi

B) naqib

C) devonbegi

D) ko`kaldosh

43. Buxoro amirligida moliya va xazina ishlari, soliqlar to`planishi, tashqi aloqalarni yuritish kabi sohalarni kim boshqargan?

A) qo`shbegi

B) naqib

*C) devonbegi

D) ko`kaldosh

44. Buxoro amirligida amirlik hujjatlarni yuritishga mas'ul shaxsni aniqlang?

A) dodhoh

*B) mirzaboshi

C) devonbegi

D) parvonachi

45. Buxoro amirligida quyidagi qaysi lavozim egasiga tashqi aloqalarni yuritish yuklatilgan?

A) qo`shbegi

B) naqib

*C) devonbegi

D) ko`kaldosh

46. Buxoro amirligida mirzaboshi quyidagi qaysi amaldorga bo`ysungan?

A) qo`shbegi

B) naqib

*C) devonbegi

D) ko`kaldosh

47. Buxoro amirligida soliqlarni o`z vaqtida yig`ish va ularni hisobga olib borishga kim javobgar bo`lgan?

*A) mushrif

B) dodhoh

C) parvonachi

D) mirzaboshi

48. Buxoro amirligida taxt vorisi-valiahd tarbiyasi bilan kim shug`ullangan?

A) mushrif

*B) otaliq

C) parvonachi

D) naqib

49. Buxoro amirligida xalqdan tushgan shikoyatlar bilan kim shug`ullangan?

A) mushrif

*B) dodhoh

C) parvonachi

D) mirzaboshi

50. Buxoro amiirligida oliy hukmdor farmonlarini kim e'lon qilgan?

A) mushrif

B) dodhoh

*C) parvonachi

D) mirzaboshi

51. Buхоrо amirligida shariat qоidalari va qоnunlar ijrоsi, sud ishlarini nazоrat qilishni kim amalga оshirgan?

A) muhtasib

B) dodhoh

*C) shayxulislom

D) muftiy

52. Buхоrо amirligida diniy-huquqiy masalalar bilan kim shug`ullangan?

A) mirохo`r

B) mushrif

*C) muftiy

D)sadr

53. Buxoro amirligida shariat qoidalarining bajarilishi va amal qilish masalalari bilan kim shug`ullangan?

*A) muhtasib

B) mushrif

C) muftiy

D)sadr

Download 1.83 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling