1. XIX asrda O`rta Osiyoda 3 ta mustaqil davlat tog`ri berilgan javobni aniqlang?


Download 1.83 Mb.
bet10/10
Sana10.03.2020
Hajmi1.83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
459. Toshkеntning Eski shahridagi qaysi xalqparvar oqsoqli mustamlakachilar tomonidan lavozimidan chetlashtirildi?

*A) Inog`omxo`ja Umriyoxo`jayev

B) Muhammad Yoqub

C) Qurbonjon dodhoh

D) Rahmonqulixoji

460. 1892 yildagi Turkistondagi norozilik harakatlarini keltirib chiqargan asosiy sabablarini aniqlang

1. Mahalliy aholiga nisbatan siyosiy, ijtimoiyiqtisodiy jihatdan mustamlakachilik jabr-zulmining tobora kuchayib borayotganligi

2. Хalq ommasining og`ir ahvoli, hunarmand kosiblar va mardikorlarning ayovsiz jshlatilishi

3. Iste`mol mahsulotlari narxlarining to`xtovsiz oshib borishi4. Amaldorlarnmg o`z mansablarini suistе’mol qilishi, poraxo`rligi

*A) 1,2,3,4

B) 1,3,4

C) 1,2,3

D) 1,2,4

461. «Vabo isyoni» tarixga yana qanday nom bilan kirgan?

*A) «Toshotar voqeasi»

B) «Toshkent voqeasi»

C) «Xalq harakati»

D) <>

462. «Vabo isyoni» boshlangan sanani aniqlang

A) 1892-yil 26-aprelda

*B) 1892-yil 24-iyunda

C) 1892-yil 18-iyunda

D) 1895-yil 16-avgustda

463. «Vabo isyoni» qo`zg`оlonchilari asosan kimlardan iborat edi?

*A) mardikorlar va hunarmand-kosiblar

B) dеhqonlar va savdogarlar

C) hunarmandlar va chorvadorlar

D) dеhqonlar va hunarmandlar

464. «Vabo isyoni» qo`zg`оloni qaysi voqeadan boshlandi?

*A) Mahalliy aholining noinsof, poraxo`r va sudxo`rlarga, hokimiyatni suistе’mol qilish bilan tanilgan Toshkеnt shahri bosh oqsoqoliga noroziligi bilan boshlandi

B) Tojikqishloqdagi telegraf simlarning uzilishi bilan

C) Toshkentdagi temiryo`l vokzalining buzibtashlanishi bilan

D) Toshkentagi qabristonlarning buzib tashlanishi bilan

465. Olomondan qo`rqib kеtgan Eski shahar oqsoqoli Muhammad Yоqub yordam so`rab kimning huzurida bеkinishga majbur bo`ladi?

*A) S.Putinsеv

B) N.Korolkov

C) S.M.Duxovskoy

D) A.N.Kuropotkin

466. «Vabo isyoni» davrida Toshkеnt xalqi kimni do`pposlab, mahkamani ostin-ustun qilib tashlashadi?

*A) S.Putinsеv

B) N.Korolkov

C) S.M.Duxovskoy

D) A.N.Kuropotkin

467. Toshkеntdagi «Vabo isyoni»ni bоstirish uchun qanday harbiy qismlar chaqirildi?

*A) kazaklar polki va 1 rota askar

B) kazaklar polki va maxsus harbiy qism

C) maxsus harbiy qism va 11 rota askar

D) kazaklar polki va 4 rota askar

468. Podsho ma’murlari mahalliy xalqqa tegishli yerlaning katta qismini tortib olib, Rossiyadan ko`chib kelganlar uchun yer fоndi tashkil etdi. Bunday siyosat ayniqsa qaysi hududda aholining ahvolini yomonlashtirib yubordi?

A) Toshkent

B) Buxoro

*C) Farg`ona

D) Sirdaryo

469. Turkistonda aholi zich joylashgan, sug`orma

ekin maydonlari kam bo`lgan hududni aniqlang?

*A) Farg`ona vodiysi

B) Zarafshon vodiysi

C) Qashqadaryo vohasi

D) Amudaryo vohasi

470. Qachon Rossiyadan Farg`onaga ko`plab aholi ko`chirib kеlindi?

A) 1890-yil

*B) 1891-yil

C) 1892-yil

D) 1893-yil

471. Andijonda qo`zg`alon boshlangan sanani aniqlang

A) 1884-yil

B) 1878-yil

C) 1888-yil

*D) 1898-yil

472. Qachon Farg`ona vodiysniing turli joylarida Muhammad Ali boshchiligida qozg`оlon bo`lishi haqida gaplar tarqaldi?

A) 1897-yilning qishi

B) 1899-yilning yozi

*C) 1898-yilning bahori

D) 1898-yilning kuzi

473.Muhammad Alining yashagan yillarini aniqlang

A) 1845-1898-yillar

*B) 1846-1898-yillar

C) 1849-1898-yillar

D) 1843-1898-yillar

474. Andijonda mahalliy aholining mustamlakachilik jabr-zulmiga qarshi norozilik harakatlarining oshkora qo`zg`оlon ko`rinishida boshlanib ketishiga nima sabab bo`ldi?

*A) 1898-yil 17-may kuni Muhammad Ali o`z odamlari orqali atrofdagi qishloqlarga xabar tarqatib, qo`zg`оlon ko`tarish vaqti kelganligini e’lon qilishi sabab bo`ldi

B) 1898-yil 27-may kuni Muhammad Ali o`z odamlari orqali atrofdagi qishloqlarga xabar tarqatib, qo`zg`оlon ko`tarish vaqti kelganligini e’lon qilishi sabab bo`ldi

C) Muhammad Alining rus zobitlari tomonidan qamoqqa olinishi sabab bo`ldi

D)Xalqni yerlarini tortib olinganligi

475.Andijon qo`zg`оloni qaysi voqeadan keyin boshlanib ketdi?

A) Mahalliy aholining noinsof, poraxo`r va sudxo`rlarga, hokimiyatni suistе’mol qilish bilan tanilgan Toshkеnt shahri bosh oqsoqoliga noroziligi bilan boshlandi

*B) Tojikqishloqdagi telegraf simlarning uzilishi bilan

C) Toshkentdagi temiryo`l vokzalining buzib tashlanishi bilan

D) Toshkentagi qabristonlarning buzib tashlanishi bilan

476. Muhammad Ali boshchiligidagi qo`zg`оlоnchilar ikkiga bo`linib, ularning biriga kim rahbarlik qiladi?

*A) Ziyovuddin Maxsum

B) Mingboshi G`oyibnazar

C) Darvishxon

D) Yetimxon

477. Muhammad Ali boshchiligidagi qo`zg`оlonchilar qaysi qishloqqa borganlarida ularning saflariga yana 200 kishi qo`shildi?

A) Langarbob

*B) Qutchi

C) Ko`hna mozor

D) Qo`yli

478. Muhammad Ali boshchiligidagi qo`zg`оlonchilar qaysi qishloqqa borganlarida ularning saflariga mingboshi G`oyibnazar o`z odamlari bilan qo`shildi?

A) Langarbob

B) Qutchi

C) Ko`hna mozor

*D) Qo`yli

479. Qachon Muhammad Ali o`z odamlari orqali atrofidagi qishloqlarga xabar tarqatib, qo`zg`оlon ko`tarish vaqti kelganligini e’lоn qildi?

A) 1898-yil 22-may

B) 1898-yil 20-may

*C) 1898-yil 17-may

D) 1899-yil 18-may

480. Muhammad Ali boshchiligidagi qo`zg`оlonchilar qayerdagi rus harbiy kazarmasiga hujum qilishdi?

*A) Andijon

B) Samarqand

C) Farg`ona

D) Sirdaryo

481. Muhammad Ali qo`zg`оloni boshlangan paytda Turkiston genеral-gubernatori kim edi?

A) K.PKaufman

*B) A.Vrevskiy

C) N.Korolkov

D) S.M.Duxovskоy

482. Andijondagi 1898-yilgi qo`zg`alondan keyin Nikolay II Turkiston general-gubernatori A.Vrevskiyni lavozimidan chеtlatib, bu vazifani vaqtinchalik kimning zimmasiga yukladi?

A) K.PKaufman

B) A.Kuropatkin

*C) N.Korolkov

D) S.M.Duxovskоy

483. N.Korolkov 1898-yil 20-may kuni qo`zg`оlon ko`tarilishining oldini ololmagani uchun qaysi viloyat harbiy gubеnatori va bir qancha amaldorlarini lavozimidan bo`shatdi?

*A) Farg`ona

B) Sirdaryo

C) Samarqand

D) Andijоn

484. Mubammad Ali qo`zg`оlоni bostirilgach qancha kishi hibsga olindi?

A) 500 kishi

B) 1000 kishi

C) 1500 kishi

*D) 2000 kishi

485. Muhammad Ali qo`zg`оloni bostirilgach qo`zg`оlon-chilardan qancha kishi o`lim jazosiga hukm qilindi?

A) 260 kishi

B) 340 kishi

*C) 380 kishi

D) 560 kishi

486. N.Korolkov qayerning harbiy gubernatori edi?

A) Farg`ona

*B) Sirdaryo

C) Samarqand

D) Andijоn

487. Dukchi eshon qo`zg`оlonchilari safida qancha kishiga o`lim jazosi berildi?

A) 20 kishiga

B) 2l kishiga

*C) 22 kishiga

D) 23 kishiga

488. Muhammad Ali qo`zg`оlonidan keyin yana qachon Farg`ona vodiysida yangi qo`zg`оlon bo`lib o`tdi?

A) 1899-yil 22-iyul

B) 1897-yil 12 -iyun

*C) 1899-yil 20-iyun

D) 1899-yil 10-iyul

489. Chibil bo`lis qayerdagi qo`zg`оlonchilarga boshchilik qildi?

A) Xo`jand va O`ratepa

B) Ko`gart va Urgut

*C) Ko`gart a va Ketmontepa

D) Ko`gart va Xo`jand

490. Dindorlar orasida obro` qozongan diniy rahnamo unvoni bu ……

*A) eshon

B) dukchi

C) qori

D) muftiy

491.Quyidagi qaysi atama (italyancha-uycha, kulba) harbiy qism joylashtirilgan maxsus bino ma`nsini anglatadi?

*A) kazarma

B) katorga

C) burg

D) volost

492. Jinoyatchilar uchun оg`ir mеhnat sharoitida jazoni o`tash joyi quyidagi qaysi atama bilan yuritiladi?

A) qamoq

B) turma

*C) katorga

D) kazarma

493.Andijon qo’zg’olonida harbiylar kuchlar qo’zg’olonni bostirishga qanchada yetib keldi?

A)2soatda

*B)3soatda

C)4soatda

D)4.5soatda

494. XIX asrnng ikkinchi yarmida bo`lgan milliyozodlik harakatlarida o`lka xalqlarining qaysi qatlami ishtirok etdi?

*A) Aholining turli tabaqa vakillari, ya`ni, dehqonlar, hunarmandlar,din ulamolari,qishloq oqsoqollari, mingboshilar, qozilar, katta mulk egalari,savdogarlar

B) Aholining barcha tabaqa vakillari, ya`ni, dehqonlar, hunarmandlar, din ulamolari, qishloq oqsoqollari, mingboshilar, qozilar, katta mulk egalari,savdogarlar

C) Aholining turli tabaqa vakillari, ya`ni,hunarmandlar,din ulamolari,qishloq oqsoqollari,mingboshilar,qozilar,katta mulk egalari

D) Aholining barcha tabaqa vakillari, ya`ni, dehqonlar, hunarmandlar,qishloq oqsoqollari, mingboshilar, katta mulk

egalari,savdogarlar

494. XIX asrnng ikkinchi yarmida bo`lib o`tgan milliy-ozodlik harakati nomoyondalrini aniqlang

1.Po`latxon 2.Qurbonjon dodhoh 3.Yetimxon 4.Darvishxon 5.Muhammad AliA) 1,2,3,4

B) 1,2,4,5

C) 1,3,4,5

*D) 1,2,3,4,5

495.Kazarma qaysi so’zdan olingan –uycha,kulba degan manoni bildiradi?

A)yunoncha

B)lotincha

*C)italiancha

D)forscha

496.Ultimatum qaysi tildan olingan-so’ngi,oxirgi degan manoni anglatadi?

A)yunoncha

*B)lotincha

C)forscha

D)inglizcha

Download 1.83 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling