1. XIX asrda O`rta Osiyoda 3 ta mustaqil davlat tog`ri berilgan javobni aniqlang?


Download 1.83 Mb.
bet2/10
Sana10.03.2020
Hajmi1.83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

54. Buxoro amirligida sud ishlari boshlig`i berilgan javobni aniqlang

*A) qozikalon, raiskalon

B) raiskalon, mutavalli

C) shayxulislom, raiskalon

D) t,j,y

55.Buxoro amirligida vaqf ishlari va mulklari bilan kim shug`ullangan?

A) mutavvali

B) mushrif

C) muftiy

*D) sadr

56. Buxoro amirligida amir qo`shinlarining bosh qomondoni berilgan javobni aniqlang

*A) to`pchiboshi

B) mirshabboshi

C) yasovulboshi

D) ko`kaldosh

57. Buxoro amirligida amir soqchilar boshlig`i ………. edi

A) to`pchiboshi

*B) mirshabboshi

C) yasovulboshi

D) ko`kaldosh

58. Buxoro amirligida shaharlarda tartibni saqlashga kim mas'ul hisoblangan?

A) to`pchiboshi

*B) mirshabboshi

C) yasovulboshi

D) ko`kaldosh

59. Buxoro amirligida mamlakat хavfsizligi, amirning yaqinlari, do`stlari va dushmanlari to`g`risida ma’lumоtlar to`plash bilan kim shug`ullangan?

A) to`pchiboshi

B) naqib

C) yasovulboshi

*D) ko`kaldosh

60. Xiva xonligida qo`ng`irotlar sulolasi qaysi yillarda hukmronlik qilgan?

*A) 1770-1920-yillarda

B) 1756-1920-yillarda

C) 1710-1876-yillarda

D) 1710-1920-yillarda

61. Xiva xonligida quyidagi qaysi shaharlar ma`muriy, savdo-sotiq va madaniy markazlar hisoblangan? 1. Xiva 2.Urganch 3.Qiyot 4.Hazorasp 5.Qo`ng`irot 6. Xonqa

A) 1,2,4,6

B) 1,2,4,5

C) 1,2,3,6

*D) 1,2,3,4,5

62. Xiva xonligida oliy amaldor kim hisoblangan?

*A) devonbegi

B) qo'shbеgi

C) mеhtar

D) otaliq

63. Xiva xonligida dеvonbegining ixtiyoridagi kengashga kirgan mansablar to`g`ri berilgan javobni aniqlang. 1. mirshabbоshi 2.qo'shbеgi 3.mеhtar 4.otaliq

A) 1,2,4

B) 1,2,3

C) 1,3,4

*D) 2,3,4

64. Xiva xonligida aholining tinchligi va osoyishtaligi bilan kim shug`ullangan?

A) yasovulboshi

B) shayxulislom

*C) mirshabboshi

D) lashkarboshi

65.Xiva xonligida xonlikdagi tartib intizom ishlarga kim mas`ul hisoblangan?

*A) yasovulboshi

B) shayxulislom

C) mirshabboshi

D) lashkarboshi

66.Xiva xonligida diniy ishlar va shariat qoidalariga rioya etilishi va amal qilinishi masalalariga kim bosh bo`lgan?

A) yasovulboshi

*B) shayxulislom

C) mirshabboshi

D) lashkarboshi

67. Xiva xonligida sug`orish inshootlari va suv ta'minoti hamda taqsimotiga qaysi lavozim egasi rahbarlik qilgan?

A) mehtar

B) mutavalli

*C) miroboshi

D) muhtasib

68. Xiva xonligida xon qo`shining bosh qomondoni berilgan javobni aniqlang

A) to`pchiboshi

B) mirshabboshi

*C) yasovulboshi

D) lashkarboshi

69. Xiva xonligida harbiy bo`linmalarga kim qo`mondonlik qilgan?

A) to`pchiboshi

B) mirshabboshi

C) yasovulboshi

*D) lashkarboshi

70. Xiva xonligida askarlik xizmatida bo`lganlarga qanday imtiyoz mavjud edi?

*A) soliqlardan ozod qilingan

B) katta yer berilgan

C) bepul uy-joy bilan ta`minlangan

D) A va C

71. Qo`qon xonligida minglar sulolasi qaysi yillarda hukmronlik qilgan?

A) 1770-1920-yillarda

B) 1756-1920-yillarda

*C) 1710-1876-yillarda

D) 1710-1920-yillarda

72. Qo`qon xonligida eng yuqori davlat lavozimi berilgan javobni aniqlang

A) mingboshi

B) to`pchiboshi

*C) amirlashkar

D) yasovulboshi

73. Qo`qon xonligida quyidagi qaysi lavozim harbiy vazir hisoblangan?

A) mingboshi

B) to`pchiboshi

*C) amirlashkar

D) yasovulboshi

74. Qo`qon xonligida alohida harbiy bo`linmalarga kim(lar) rahbarlik qilgan?

*A) mingboshi

B) to`pchiboshi

C) amirlashkar

D) yasovulboshi

75. Qo`qon xonligida quyidagi qaysi lavozim keyinchalik bosh vazir vazifasini bajargan?

*A) mingboshi

B) to`pchiboshi

C) amirlashkar

D) yasovulboshi

76. Qo`qon xonligida xazina xarajatlarini kim nazorat qilgan?

A) mingbоshi

*B) mеhtar

C) mutavalli

D) muhtasib-raislar

77. Qo`qon xonligida islom dini qoidalari asosida sud ishlarini kimlar оlib borganlar?

A) shayxulislom

B) mеhtar

*C) qоzikalоn-qоzilar

D) muhtasib-raislar

78. Qo`qon хоnligida kimlar diniy ishlar, shariat qoidalariga rioya qilinishi, savdo-sotiqning to`g`ri yuritilishini nazorat qilganlar?

A) shayxulislom

B) mеhtar

C) qоzikalоn-qоzilar

*D) muhtasib-raislar

79. Qo`qоn xonligidagi tartib-intizom masalalari bilan kimlar shug`ullangan?

A) mingbоshi

*B) mirshablar

C) yasavulboshi

D) to`pchiboshi

80. Xiva xonligida ijaraga yer olgan dеhqonlar qanday nom bilan atalgan?

*A) yarimchi

B) chorikor

C) muzoriy

D) barzikor

81. XIX asr o`rtalarida uchala xonliklardagi davlat yerlarini aniqlang?

*A) amlok

B) mulk

C) vaqf

D) xolisa

82. XIX asr o`rtalarida uchala xоnliklardagi xususiy yеrlarni aniqlang?

A) amlok

*B) mulk

C) vaqf

D) xolisa

83. XIX asr o`rtalarida uchala xonliklardagi masjid va madrasalarga, diniy muassasalarga tegishli yerlarni aniqlang?

A) amlok

B)mulk

*C) vaqf

D) xolisa

84. Xonliklarda vaqf yerlaridan olinadigan foyda hisob-kitobi va taqsimoti bilan kim shug`ullangan?

A) sadr

*B) mutavalli

C) mushrif

D) mirob

85. XIX asr o`rtalarida aholi soliqlarni qanday ko`rinishda to`lashgan?

*A) mahsulot, pul

B) pul,

C) ishlab berishgan

D) A va B

86. XIX asr o`rtalarida aholidan yig`ilgan soliqlar turlari tog`ri berilgan javobni toping

1.xiroj 2.zakot 3.suv 4.tegirmon 5.tuz 6.mulk 7.tomorqa 8.bog`A) 1,2,3,5,7,8

B) 1,2,4,5,8

*C) 1,2,3,4,5,6,7,8

D)1,4,5,6,8

87. Xiva xonligida asosiy soliq qanday nom bilan atalgan?

*A) salg`ut

B) alg`ut

C) kafsan

D) zakot

88. XIX asr o`rtalarida xonliklarda chorvadorlardan olinadigan soliq turini aniqlang.

A) salg`ut

B) alg`ut

C) kafsan

*D) zakot

89. XIX asr o`rtalarida shahar aholisi hunarmand va savdоgarlardan yig`iladigan soliqlar turlari tog`ri berilgan javobni toping

1. savdо puli 2. do`kоn puli 3. mahsulot pul 4.tarоzi puli*A) 1,2,4

B) 1,3,4

C) 1,2,3

D) 1,2,3,4

90. XIX asr o`rtalarida xonliklarda sug`orish ishlarni yuritish va nazorat qilish bilan shug`ullanadigan mutaxassislarni aniqlang

*A) miroblar

B) sadrlar

C) mushriflar

D) mutavallilar

91. O`rta Osiyoning qaysi hududida sug`оrish ishlariga katta e'tibor qaratilgan?

*A) Farg`ona vodiysi

B) Qarshi vohasi

C) Xorazm

D) Zarafshon vodiysi

92. Farg`ona vodiysi yirik sug`orish inshооtlari tog`ri berilgan javobni aniqlang

1. Shaxrixonsoy 2.Andijonsoy 3.Marg`ilonsoy 4.Yangiariq 5.Ulug`nor 6.Qoradaryo 7. OqdaryoA) 1,2,3,4,5

B) 1,3,4,5,7

C) 1,2,3,4,5,6,7

*D) 1,2,3,4,5,6

93. Suv chiqishi qiyin bolgan joylarga suv chiqaradigan maxsus inshооtni aniqlang

*A) chig`ir

B) charxfalak

C) suv tеgirmoni

D) to`g`on

94. XIX asr o`rtalarida Marg`ilonda hunarmandchilikning qaysi sohasi rivojlangan?

*A) atlas to`qish, do`ppichilik

B) kulolchilik

C) zargarlik

D) do`ppichilik, pichoqchilik

95. XIX asr o`rtalarida Chustda hunarmandchilikning qaysi sohasi rivojlangan?

A) atlas to`qish, do`ppichilik

B) kulolchilik

C) zargarlik

*D) do`ppichilik, pichoqchilik

96. XIX asr o`rtalarida Samarqandda hunarmandchilikning qaysi sohasi rivojlangan?

A) atlas to`qish, do`ppichilik

B) kulolchilik

*C) zargarlik

D) do`ppichilik, pichoqchilik

97. XIX asr o`rtalarida Xivada hunarmandchilikning qaysi sohasi rivojlangan?

A) atlas to`qish, do`ppichilik

B) kulolchilik

*C) me`morchilik, ganchkorlik

D) do`ppichilik, pichoqchilik

98. XIX asr o`rtalarida Rishtоnda hunarmandchilikning qaysi sohasi rivojlangan?

A) atlas to`qish, do`ppichilik

*B) kulolchilik

C) zargarlik

D) do`ppichilik, pichoqchilik

99.XIX asr o`rtalarida Buxoroda hunarmandchilikning qaysi sohasi rivojlangan?

A) atlas to`qish, do`ppichilik

B) kulolchilik

*C) zargarlik

D) do`ppichilik, pichoqchilik

100.XIX asr o`rtalarida Shahriхоnda hunarmandchilikning qaysi sohasi rivojlangan?

1.pichoqchilik 2.do`ppichilik 3.duradgorlik 4.kulolchilikA) 1,2,4

B) 1,3,4

*C) 1,2,3

D) 1,2,3,4

101.XIX asr o`rtalarida Qo`qonda hunarmandchilikning qaysi sohasi rivojlangan?

1.temirchilik 2kuulolchik. 3.duradgorlik 4.zargarlikA) 1,2,4

*B) 1,3,4

C) 1,2,3

D) 1,2,3,4

102.XIX asr o`rtalarida quyidagi qaysi shaharlarda zargarlik rivojlangan?

1. Qo`qon 2.Rishton 3. Samarqand 4.BuxoroA) 1,2,4

*B) 1,3,4

C) 1,2,3

D) 1,2,3,4

103.XIX asr o`rtalarida quyidagi qaysi shaharlarda do`ppichilik rivojlangan?

1. Marg`ilon 2.Shahrixon 3. Chust 4.BuxoroA) 1,2,4

B) 1,3,4

*C) 1,2,3

D) 1,2,3,4

104.XIX asr o`rtalarida quyidagi qaysi shaharlarda pichoqchilik rivojlangan?

A) Marg`ilon va Rishtonda

*B) Shahrixon va Chustda

C) Qo`qon va Buxoroda

D) Qo`qon va Shahrixonda

105. XIX asr o`rtalarida quyidagi qaysi shaharlarda duradgorlik rivojlangan?

A) Marg`ilon va Samarqandda

*B) Shahrixon va Qo`qonda

C) Qo`qon va Buxoroda

D) Qo`qon va Shahrixonda

106. XIX asr O`rtalarida O`rta Osiyo savdogarlari qaysi davlatlar bilan savdo qilganlar?

1. Eron 2. Xitoy 3. Hindiston 4. Afg'oniston 5. Rossiya 6. Qozoq juzlari*A) 1,2,3,4,5,6

B) 1,3,5,6

C ) 1,4,5,6


Download 1.83 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling