1. XIX asrda O`rta Osiyoda 3 ta mustaqil davlat tog`ri berilgan javobni aniqlang?


Download 1.83 Mb.
bet5/10
Sana10.03.2020
Hajmi1.83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

A) 1864-yil

B) 1865-yil

C) 1866-yil

*D) 1867-yil

213. Turkiston harbiy okrugi ham tuzilgach, uning tarkibiga qachondan boshlab harbiy istilochilik yurishlarida ishtirok etgan barcha harbiy qismlar kiritildi?

A) 1844-yil

B) 1845-yil

C) 1846-yil

*D) 1847-yil

214. Turkiston harbiy okrugi tuzilganda undagi harbiylar soni qancha edi?

A) 20 ming

B) 30 ming

*C) 40 ming

D) 50 ming

215. Turkiston general-gubеnatorligining markazi qilib qaysi shahar belgilandi?

A) Buxoro

B) Andijon

*C) Toshkеnt

D) Samarqand

216. Turkiston general-gubеrnatоri vakolatlari to`g`ri berilgan javobni aniqlang

1. o`lkada joylashgan harbiy qismlar qo`mоndoni, 2. yеttisuv kayaklari qismi qo`mondoni,3.bosh sudya, 4.Turkiston harbiy okrugi qo`mondonining o`rinbosari

A) 1,2,3,4

B) 1,3,4

C) 1,2,4

*D) 1,2,3

217. Turkiston general-gubernatorligida birinchi gubernator etib kim tayinlandi?

A) M.Chernyayev

*B) K.P.Kaufman

C) N.Vеryovkin

D) F.Romanovskiy

218. Turkiston general-gubernatorligida K.P.Kaufmanning gubernatorlik yillarini aniqlang?

*A) 1867-1881-yillar

B) 1855-1881-yillar

C) 1867-1882-yillar

D) 1869-1890-yillar

219. Turkiston general-gubеrnatorligi qaysi hududlarni o'z ichiga olgan?'

*A) Turkiston viloyati va Semipalatinsk viloyatining janubi

B) Turkiston viloyati va Semipalatinsk viloyatining shimoli

C) Turkiston viloyati va Sеmipalatinsk viloyatining g`arbi

D) Turkistоn viloyati va Verniyning viloyatining shimoli

220. Dastlab Turkiston gcneral-gubеmatorligi ma'muriy jihatdan qaysi viloyatlarga bo`lingan?

*A) Sirdaryo, Yettisuv

B) Turkiston, Sirdaryo

C) Amudaryo, Qarshi

D) Orolbo`yi. Turkiston

221. Turkiston gеneral-gubеrnatorligi tarkibiga kirgan Sirdaryo viloyatining markazi qaysi shahar edi?

*A) Toshkent

B) Verniy

C) Avliyoota

D) Oqmachit

222. Turkiston gеneral-gubеrnatorligi tarkibiga kirgan Yettisuv viloyatining markazi qaysi shahar edi?

A) Toshkent

*B) Verniy

C) Avliyoota

D) Oqmachit

223. Sirdaryo viloyatining hududi asosan ....dan iborat bo`lgan?

A) 1865-yilda tashkil qilingan Turkiston viloyatiga tegishli bo`lgan yerlar va Buxoro amirligining bosib olingan shimoliy hududlari

*B) 1865-yilda tashkil qilingan Turkiston viloyatiga tegishli bo`lgan yerlar va Qo`qon xonligining bosib olingan shimoy hidudlari

C) 1865-yilda tashkil qilingan Turkiston viloyatiga tegishli bo`lgan yerlar va Xiva xonligining bosib olingan janubiy hududlari

D) 1865-yilda tashkil qilingan Turkistоn viloyati va Qo`qоn xonligining janubiy hududlari

224. Yettisuv viloyatiga Semipalatinsk viloyatininig qaysi okruglari kirgan?

1. Sergiopol 2.Kopal 3.Olatоvsk 4. Vеrniy 5)sobiq Turkiston viloyatlarining bir qismiA) 1,2,3,4,5

*B)1,2,3,5

C) 1,3,4

D) 1,2,4

225. Zarafshon okrugi qachon tashkil qilingan?

*A) 1868-yil

B) 1873-yil

C) 1876-yil

D) 1881-yil

226. Amudaryo bo`limi qachon tuzilgan?

A) 1868-yil

*B) 1873-yil

C) 1876-yil

D) 1881-yil

227. Farg`ona viloyati qachon tuzilgan?

A) 1868-yil

B) 1873-yil

*C) 1876-yil

D) 1881-yil

288. Kaspiyorti viloyati qachon tuzilgan?

A) 1868-yil

B) 1873-yil

C) 1876-yil

*D) 1881-yil

229. Zarafshon okruginmg markazi qaysi shahar?

A) Samarqand

B) Petro-Aleksandrovsk

C) Yangi Marg`ilon

D) Ashxоbоd

230. Amudaryo bo`limining markazi qaysi shahar edi?

A) Samarqand

*B) Petro-Aleksandrovsk

C) Yangi Marg`ilon

D) Ashxоbоd

231. Farg`ona viloyatining markazi qaysi shahar edi?

A) Samarqand

B) Petro-Aleksandrovsk

*C) Yangi Marg`ilon

D) Ashxоbоd

232. Kaspiyorti viloyatming markay qaysi shahar edi?

A) Samarqand

B) Petro-Aleksandrovsk

C) Yangi Marg`ilon

*D) Ashxоbоd

233. Xiva xonligiga qarashli hududlarda tashkil qilingan Amudaryo bo`limining markazi PеtroAlеksandrovsk hozirgi qaysi shahar?

*A) To`rtko`l

B) Beruniy

C) Ellik qal`a

D) Hazorasp

235. Farg`ona viloyatining Yangi Marg`ilondan keyingi poytaxti qayer?

A) Samarqand

B) Petro-Aleksandrovsk

*C) Skobelev

D) Andijon

236. 1 verst qancha maydonga tеng?

*A) 1,066 kv.km

B) 1,66 kv.km

C) l,022 kv.km

D) 1,033 kv.km

237. Rossiyaning O`rta Osiyoda tashkil qilgan viloyatlarining hududiy jihatdan еng kichigi qaysi?

*A) Samarqand

B) Turkistоn

C) Sirdaryo

D) Farg`ona

238. Sirdaryo viloyatining hududi Rossiyadagi qaysi gubеniyadan katta bo`lgan?

A) Saratov

*B) Moskva

C) Nоvgorod

D) Vladimir

239. Samarqand viloyatining hududi Rossiyadagi qaysi gubеrniyadan katta bo`lgan?

*A) Saratov

B) Moskva

C) Nоvgorod

D) Vladimir

240. Samarqand viloytining hududi qancha bo`lgan?

*A) 2000 kv. vеrst

B) 2500 kv.vеrst

C) 3000 kv. verst

D) 4000 kv. vеrst

241. Kim xalq orasida «yarim podsho» nomini olgan?

A) M.Chernyayev

*B) K.P.Kaufman

C) N.Vеryovkin

D) F.Romanovskiy

242. Podshо hukumati O`rta Osiyodan M.Chеrnyaеvni Sankt-Peterburga chaqirib kimni Turkiston vilоyatining gubеrnatоri etib tayinlaydi?

A) N.Krijanovskiy

B) K.P.Kaufman

C) N.Vеryovkin

*D) F.Romanovskiy

243. Rossiya imperiyasi va Buxoro amirligi o`rtasida Erjar qishlog`i yaqinida qachon jang bo`lib o`tdi?

A) 1865-yil 12-may

*B) 1866-yil 8-may

C) 1868-yil 8-may

D) 1869-yil 12-may

244. Romanovskiy Buxoro amirligiga qarshi qachon yurish boshladi?

A) 1865-yil

*B) 1866-yil

C) 1867-yil

D) 1868-yil

245. F.Romanovskiy qanday bahona ostida Buxoro amirligiga qarshi yurish qilishga imperatordan ruxsat so`raydi?

*A) Buxoro amirligi Rossiyaga qarshi urushga tayyorlanayotgani

B) Buxоro Rossiya chegaralari yaqinida harbiy istehkom qurayotganligi

C) Buxoro amirligi Rossiya zobitlarini qatl qilganligi

D) Buxoro amirligi Angliya bilan yaqinlashayotgani

246.Xo`jand shahrni Qo`qon xonligi va Buxoro amirligining qaysi shaharlarini bog`lab turgan?

1.Toshkent 2.Qo`qon 3.Balx 4.Buxoro*A) 1,2,3,4

B) 1,2,4

C) 1,3,4

D) 1,2,3

247. Rus qo`shini Xo`jandni nеcha to`pdan o`qqa tutdi?

A) 15

*B) 20

C) 25

D) 30

248. Rossiya tomonidan Xo`jandni qamal qilish va o`qqa tutish necha kun davom etdi?

*A) 2 kun

B) 3 kun

C) 4 kun

D) 5 kun

249. Rus askarlari tomonidan Xo`jand mudofaasi qachon yorib o`tildi?

A) 1866-yil 8-may

B) 1866-yil 18-may

*C) 1866-yil 24-may

D) 1866-yil 30-may

250.Quyidagi shaxslardan Orenburg generalgubernatorini aniqlang

*A) N.Krijanovskiy

B) K.P.Kaufman

C) N.Vеryovkin

D) F.Romanovskiy

251. Rossiya tomonidan qayerda Qo`qonga qarshi hamma narsa tayyor holatga keltirilgan edi?

A) Toshkent

*B) Xo`jand

C) Samarqand

D) Jizzax

252. N.Krijanovskiy Buxoro amirligi vakiliga qanday talablarni qo`ydi?

*A) 10 kun ichida 100 ming rubl tovon tolashni

B) 10 kun ichida 10 ming nafar askar berishni

C) 10 kun ichida 1 mln rubl tovon to`lashni

D) 10 kun ichida 2 tonna oltin miqdorida tovon to`lashni

253. Rossiya qo`shinlari qachon O`ratepaga qarab harakat boshladi?

A) 1866-yil bahor

B) 1867 yil yoz

*C) 1866-yil kuz

D) 1867-yil qish

254. Rossiyaning O`ratеpaga qarshi yurish qilgan qo`shini tarkibi qancha edi?

A) 800 kazak, 28 to`p, 600 arava, 500 tuya

B) 500 kazak, 28 to`p, 800 arava, 600 tuya

*C) 500 kazak, 28 to`p, 600 arava, 800 tuya

D) 800 kazak, 30 to`p, 600 arava, 800 tuya

255. Ruslar O`ratеpani nеcha kun to`pdan o`qqa tutdilar?

A) 3 kun

B) 2 kun

C) 4 kun

D) 5 kun

256. Rossiya O`ratepani egallashda qancha rus askarlari halok bo`ldi?

*A) 2 ming

B) 3 ming

C) 4 ming

D) 5 ming

257. Rossiya impеriyasi harbiy qo`shinlari O`ratеpani egallagandan so`ng qayerga yurish boshladi?

A) Sirdaryo

B) Xo`jand

C) Samarqand

*D) Jizzax

258. Jizzaх qachon rus podsho hukumati qo’liga o`tdi?

*A) 1866-yil 12-oktabr

B) 1866-yil 18-oktabr

C) 1866-yil 24-may

D) 1866-yil 30-may

259. Rossiya imperiyasining Jizzaxga yurishi natjasida qayеr ikkala tomondan qanchadan ortiq kishi halok bo`ldi?

*A) 6 ming ko’proq

B) 2 ming ko’roq

C) 3 ming ko’proq

D) 5 ming ko’proq

260. Rus podsho hukumati Jizzaxni bosib olib u yerda qancha harbiy kuch qoldirgan?

A) 3 ming askar ,300 kazak,12 to`p

B) 4 ming askar ,300 kazak,20 to`p

*C) 3 ming askar ,500 kazak,12 to`p

D) 2 ming askar ,500 kazak,12 to`p

261. Rossiya tomonidan 1864-1866-yillarda bosib olingan hududlarda qanday viloyat tashkil qilindi?

A) Turkiston

*B) Sirdaryo

C) Farg`ona

D) Amudaryo

262. Qaysi rus gеnerali Amir Muzaffarga chеgaraning Rossiya mulki foydasiga o`zgartirilgan yangi loyihasinini tasdiqlashni taklif etdi?

A) M.Chernyayev

B) Veryovkin

*C) K.P.Kaufman

D) Lessar

263. Qachon K.P.Kaufman 4 mingdan ziyod qo`shin bilan Samarqandni bosib olish uchun kirishdi?

A) 1866-yil aprel

B) 1868-yil avgust

*C) 1868-yil aprel

D) 1869-yil iyun

264. Kaufman qachоn Cho`pоnоta tеpaligiga hujum bоshladi?

A) 1868-yil 12-aprеl

*B) 1868-yil 1-may

C) 1868 yil 8-may

D) 1868-yil 28-iyun

265. Buxoro amiri qo`shini va Kaufman o`rtasidagi 2-jang qayerda bo`lib o`tgan?

A) Hatirchi

*B) Zirabuloq

C) Shahrisabz

D) Denov


Download 1.83 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling