1. XIX asrda O`rta Osiyoda 3 ta mustaqil davlat tog`ri berilgan javobni aniqlang?


Download 1.83 Mb.
bet7/10
Sana10.03.2020
Hajmi1.83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

A) 12 mingdan ortiq askar,4500 ot,20 ming tuya

B) 12 mingdan ortiq askar,4600 ot,18 ming tuya

*C) 13 mingdan ortiq askar,4600 ot,20 ming tuya

D) 12 mingdan ortiq askar,4000 ot,18 ming tuya

314. Rossiyamng Xiva yurishiga kim boshchilik qildi?

A) N.Veryovkin

B) M. Chernyayev

C) F.Romanovskiy

*D) K.P.Kaufman

315. Xiva xonligini bosib olish uchun rus qo`shini Toshkеnt, Orеnburg, Mang`ishloq, Krasnovodskdan qachon deyarli bir vaqtda yo`lga chiqdi?

A) 1874-yil yanvar

*B) 1873-yil fеvral

C) 1873-yil mart

D) 1874 yil-aprel

316.Rossiya imperiyasinig Xiva xonligiga harbiy yurishi vaqtida qaysi Xiva tomon yo`lga chiqqan askarlar yo`l yarmidan orqaga qayti ketishga majbur bo`lishadi?

*A) Mang `ishloq va Orenburg

B) Orenburg va Turkiston

C) Turkiston va Krasnovodsk

D) Krasnovodsk va Mang `ishloq

317. Rus qo`shinlari 1873-yil may oyida Xiva хоnligining qaysi shaharlarida janglar olib borishdi?

1. Hazorasp qal’a 2. Qo'ng`irot 3. Xo`jayli 4. Mang`it 5. Xiva shahri yaqini*A) 1, 2, 3, 4, 5

B) 1, 3, 5

C) 2, 4,5

D) 1,2,4

318. Rus qo`shinlarining Хivaga qarshi hujumiga kim rahbarlik qiladi va tez orada yarador bo`ladi?

*A) N.Veryovkin

B) M. Chernyayev

C) F.Romanovskiy

D) K.P.Kaufman

319. Qachon Rus qo`shinlariga Xiva xonliginingHazorasp darvozasi ochib beriladi?

A) 1873-yil 20-may

B) 1873-yil 25-may

*C) 1873-yil 29-may

D) 1873-yil 23-may

320. Rossiya imperiyasi va Xiva xonligi o`rtasida Gandamiyоn shartnomasi qachon imzolangan?

A) 1873-yil 20-may

B) 1873-yil 25-may

C) 1873-yil 29-may

D) 1873-yil 23-may

321.1873-yilda Gandimiyon shartnomasini imzolgan Xiva xonini aniqlang

A) Muhammad Rahimxon I

B) Muhammad Aminxon

C) Eltuzar

*D) Muhammad Rahimxon II

322. Gandimiyon shartnomasi bandlari to`g`ri bеrilgan javobni aniqlang.

1. Xiva xonligiga qarashli Amudaryoning o`ng sohili, unga qo`shni yеrlarning barchasi, bu joylarda yashaydigan o`troq va chorvador aholisi bilan xon tasarrufidan chiqdi

2. Amudaryo bo`ylab erkin harakatlanish uchun Rossiya kеmalariga keng huquq berildi

3. Rossiyalik savdogarlar hamda ularning mollari uchun xon va mahalliy hokimlar javobgar bo`ladigan bo`ldi

4. Rus savdogarlarining xonlikda еrkin yurishi, boj to`lovlarsiz savdo-sotiq qilish erkinligi ta`minlandi

5. Amudaryoning chap qirg`oqida ruslar uchun zarur va qulay bo`lgan yerlarga ular o`zlarining pristanlarini qurish huquqi berildi

6. Tovon pulini 20 yil ichida to`lash belgilandi

7. Tovon puli 2 mln 200 ming rubl miqdorida belgilandiA) 1,2,3,4

B) 1,2,4,6,7

*C) 1,2,3,4,5,6,7

D) 1,3,4,5,7

323. Mag`lub davlatning g`olib davlat foydasiga pul to`lovi nima deb ataladi?

A) kovensiya

*B) kontributsiya

C) konsessiya

D) pristan

324.Quyidagi qaysi atama daryolar sohilida qayiqlar, kemalar to`xtaydigan, maxsus jihozlangan joy- bandargoh ma`nosini anglatadi?

A) kazak

*B) pristan

C) furgon

D) tovon

325. Rossiya impеriyasi qaysi -yillarda harbiy istilochilik yo`li bilan Qo`qon xonligining bir qismini bosib oldi?

A) XIX asrnmg 40-50-yillari

*B) XIX asrniiig 50-60-yillari

C) XIX asrning 60-70-yillari

D) XIX asrning 70-80-yillari

326. Kaufman qachon Qo`qon xoni bilan shartnoma tuzdi?

A) 1867-yil

*B) 1868 -yil

C) 1869-yil

D) 1870 -yil

327. Qo`qon xoni Xudoyorxon Po`latxon qo`zg`оlonini bostirish uchun kim boshchiligida qo`shin yubordi?

A) Iso avliyo

B) Abdurabmon Oftobachi

C) Abdurabmon Jevachi

*D) A va B

328. Qachon Qo`qon xonligida ko`plab qo`zg`alonlar bo`lib o`tdi?

A) XIX asrnmg 40-yillari

B) XIX asrniiig 60-yillari

*C) XIX asrning 70-yillari

D) XIX asrning 80-yillari

329. Xudoyorxonning qozg`olonchilar tomoniga o`tgan o`g`li kim edi?

A) Abdumalik to`ra

B) Po`latxon

C) Abdurahmonbek

*D) Nasriddinbek

330. Abdurahmon Oftobachi va Iso avliyolar qachon qo`zg`alonchilar tarafiga o`tib ketdi?

A) 1875-yil 20-iyul

*B) 1875 -yil 17-iyul

C) 1875 -yil 25-avgust

D) 1875-yil-12-aprel

331. Xudoyorxon qachon Kaufmandan yordam so`rab murojaat qildi?

*A) 1875-yil 20-iyul

B) 1875 -yil 17-iyul

C) 1875 -yil 25-avgust

D) 1875-yil-22-sentabr

332. Xudoyorxonning ukasi va o`g`li ham qo`zg`оlonchilar tomoniga o`tib kеtgach, xon panoh istab Kaufmannmg huzuruga borgach, Kaufman uni qayеrga jo`natadi?

A) Saratov

B) Moskva

*C) Orеnburg

D) Novgorod

333. Xudoyorxon Orenburgdan qayеr orqali Makkaga boradi?

A) Eron

B) Xitoy

C) Afg`oniston

*D) Hindiston

334. Xudoyorxon Makkadan qaytib kеlayotganida kasalga chalinib 1882-yilda qaеrda vafоt еtdi?

A) Eron

B) Xitoy

*C) Afg`oniston

D) Hindiston

335.Xudayorxon qachon vafot etadi?

A) 1909-yil

B) 1888-yil

*C) 1882-yil

D) 1904-yil

336. Nasriddinbek qachon taslim bo`lib Kaufman bilan shartnoma imzoladi?

A) 1875-yil 20-iyul

B) 1875 -yil 17-iyul

C) 1875 -yil 25-avgust

*D) 1875-yil-22-sentabr

337. Nasnddinbеk taslim bo`lgach, tuzilgan Namangan bo`limiga kim boshliq etib tayinlandi?

A) M.Skobelev

B) I.Abramov

C) N.Vеryoеvkin

D) K.Palen

338. Nasriddibek va Kaufman o`rtasidagi 1875-yil 22-sentyabrda tuzilgan shartnоma bandlari to`g`ri berilgan berilgan javobni aniqlang

1.Shartnomada Nasnddinbеk o`zini imperatorning sodiq quli dеb tan oldi

2. Qo`qon xoni tashqi siyosatda hеch qanday bitimlar tuza olmagan

3. Qo`qon Rossiyaga 2 mln rubl tovon to`ladi4. Sirdaryoning o`ng sohilidagi yerlar-Namangan va Chust Rossiya ixtiyoriga o`tdi

*A)1,2,3,4

B) 1,2,4

C) 1,2,3

D) 1,3,4

339. Po`latxon boshliq qo`zg`оlonchilarning asosiy kuchi qaysi shaharda joylashgan edi?

A) Farg`ona

B) Namangan

*C) Andijon

D) O`sh

340. Po`latxon qo`zg`alonini bostirish uchun kim boshchiligidagi qo`shin Andijonga hujum boshladi?

A) K.P.Kaufman

*B) M.Skobelev

C) M.Chernyayev

D) N.Vеryovkin

341. Ruslar tomonidan Andijonga ikkinchi hujum natijasida qachоn qiyinchilik bilan egallandi?

*A) 1875 -yil оktyabr

B) 1876-yil yanvar

C) 1875-yil may

D) 1876-yil fevral

342. Rossiya impеriyasi Skobеlеv bosbchiligidagi qo`shini qachon Namanganga joylashib, K.P.Kaufman boshchiligidagi harbiy kuchlarga qo`shiladi?

*A) 1875 -yil 18-оktyabr

B) 1876-yil 10-yanvar

C) 1875-yil 12-may

D) 1876-yil 19-fevral

343. Qachon podsho hukumatining Qo`qon xonligi tugatilganligi to`g`risida farmoni e’lon qilindi?

A) 1875 -yil 28-оktyabr

B) 1876-yil 10-yanvar

C) 1875-yil 12-may

*D) 1876-yil 19-fevral

344. Qo`qon xonligining hududi o`rnidaTurkiston general-gubеnatorligiga qarashli qanday viloyat tashkil qilindi?

A) Andijon

*B) Farg`ona

C) Namangan

D) Qo`qon

345. Farg`ona viloyati gubenatori qilib tayinlangan shaxsniq aniqlang

A) K.P.Kaufman

*B) M.Skobelev

C) M.Chernyayev

D) N.Vеryovkin

346. Quyidagi qaysi voqeadan keyin Rossiya imperiyasi Orta Osiyoga istilochilik yurishining 3-bosqichi yakunlandi?

*A) Farg`ona vodiysming bo`ysundirilishi bilan

B) Buxoro amirligining Rossiya protеktoratiga aylantirilishi bilan

C) Xiva xonligining bosib olinishi bilan

D) Xo`jand shahrining egallanishi bilan

347.Qachon Angliya tomonidan Afg`oniston hududining bir qismi bosib olingach ingilizlar uchun O’rta Osiyo

A) 1875-yil iyul

B) 1876-yil iyul

C) 1878-yil uyul

*D) 1879-yil iyul

348. Qachon Krasnovodskdan I.Lazerov boshchiligida harbiy qo`shin turkmanlar yashaydigan hududlarga jo`natildi?

A) 1879-yil оktyabr

B) 1879-yil iyun

C) 1880-yil may

*D) 1879-yil iyul

349.Qachon turkmanlar joylashgan hududlarga M.Skobelov boshchiligida ikkinchi hujum boshlanadi?

A) 1879-yil оktyabr

B) 1879-yil iyun

*C) 1880-yil may

D) 1880-yil iyul

350. 3 oy davom etgan janglar davomida ruslar tomonidan turkmanlarning qaysi qal’asi bosib olindi?

A) Ashxobod

B) Qiziltеpa

C) Oqtepa

*D) Go`ktеpa

351. Ruslar tomonidan turkmanlarnmg batamom bo`ysundirilishi qachongacha davom etdi?

A) 1881-yil

B) 1882-yil

C) 1884-yil

*D) 1885 -yil

352. Qaysi voqеadan so`ng Rossiya va Eron o`rtasidagi chegaralar belgilandi?

*A) Turkmanlarnmg asosiy qal’asi Go`ktepa bo`ysundiril-ganidan so'ng

B) Kaspiyorti viloyati tuzilgandan keyin

C) Rus qo`shinlari tomonidan Qo`qon xonligi tugatilgandan keyin

D)Afg’onistonni bosib olgandan keyin

353.Qachon Rossiya va Eron o`rtasidagi chegaralar belgilandi?

*A) 1881-yil

B) 1882-yil

C) 1884-yil

D) 1885 -yil

354. Qachon Sharqiy Turkistonning Ili o`Ikasidagi qo`zg`оlon podsho hukumati qo`shinlari tomonidan bostirildi?

*A) 1881-yil

B) 1882-yil

C) 1884-yil

D) 1885 -yil

355. O`rta Osiyoda ruslar tomonidan istilo qilingan hududlarda qaysi viloyatlar tashkil qilinib, Turkiston gеnеral-gubеrnatorligi tarkibiga kiritildi?

*A) Sirdaryo, Yettisuv, Farg`ona, Samarqand, Kaspiyorti

B) Amudaryо, Sharqiy Turkiston, Andijon, Samarqand, Orolbo`yi

C) Sirdaryo, Yettisuv, Andijon, Kavkazorti, Xiva

D) Amudaryo, Sirdaryo, Andijon, Samarqand, Namangan

356. Qayerdagi qo`zg`оlon podsho hukumati qo`shinlari tomonidan bostirilganidan so`ng, Rossiya va Xitoy chegaralari ham bеlgilandi?

A) Yеttisuv o`lkasidagi

B) Sharqiy Turkistonning Ili o`lkasidagi

C) Qo`qon va Xo`jand shahridagi

D) A va C

357.Rus qo`shinlari tomonidan O`rta Osiyoga hujum natijasida bosib olingan hududlarda qaysi viloyatlar tuziladi?

1. Sirdaryo 2.Samarqand 3.Yettisuv 4.Kaspiyorti 5.Yettisuv 6.Surxondaryo

A) 1,2,4,6

B) 1,3,4,5

C) 1,2,3,4,5,6

*D) 1,2,3,4,5

358. S.M. Duxovskoyning Turkiston general-gubernatorligida gubernatorlik yillarini aniqang?

A) 1895-1905-yillar

B) 1908-1910-yillar

*C) 1898-1901-yillar

D) 1890-1895-yillar

359. « Turkiston o`lkasi boshqa o`lklarga nisbatan tarixiy o`tmishi, etnografik xususiyatlarini hisobga olgan holda alohida e`tabor berilishini talab qiladi» ushbu so`zlar kimga tegishli?

A) K.Palen

*B) S.M. Duxovskoy

C) K.P.Kaufman

D) F.Girs

360. Podsho hukumati Toshkentni bosib olgandan so`ng, qachon Alеksandr II «Turkiston viloyatini idora qilish tog`risida»gi Muvaqqat Nizomni tasdiqlaydi?

*A) 1865-yil 6-avgust

B) 1865-yil 8-oktabr

C) 1865-yil 6-iyun

D) 1865-yil 10-aprel

361. «Turkiston viloyatini idora qilish tog`risida»gi Muvaqqat Nizomga ko`ra boshqaruv kimlar qo`liga o`tadi?

A) amaldorlar

B) mahalliy aholi


Download 1.83 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling