1. XIX asrda O`rta Osiyoda 3 ta mustaqil davlat tog`ri berilgan javobni aniqlang?


Download 1.83 Mb.
bet8/10
Sana10.03.2020
Hajmi1.83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
*C) harbiy zobitlar

D) ziyolilar

362. «Turkiston viloyatini idora qilish tog`risida»gi Muvaqqat Nizomga ko`ra viloyat bo`limlarga bo`linib, ularnmg boshliqlan bir vaqtning o`zida kim hisoblangan?

A) harbiy komissar

*B) harbiy komendant

C) gubernator

D) harbiy sudya

363. «O`lkada eng kichik boshqaruv ham harbiy boshliqlar qo`lida bo`lgan». Ushbu so`zlar kimga tеgishli?

*A) K.Palen

B) S.M. Duxovskoy

C) K.P.Kaufman

D) F.Girs

364. Qaysi -yillarda senator Palen Turkiston o`lkasini podsho topshirig`i bilan taftish qilgan?

A) 1895-1905-yillar

*B) 1908-1910-yillar

C) 1898-1901-yillar

D) 1890-1895-yillar

365. Mahalliy ahоliga ruslar tomonidan boshqaruvning eng quyi bosqichlaridagi qaysi lavozimlar berilgan?

1. volost boshliqlari (mingboshilar) 2. qishloq oqsoqollari3. ovul boshliqlari 4.qozi 5.biy va ularmng yordamchilari

*A) 1,2,3,4,5

B) 1,2,3,4

C) 1,3,4

D) 1,3,5

366. Rus hukumatining o`lkadagi katta vakolatlarga еga bo`lgan ijrochi organini aniqlang?

*A) gеnеral-gubеrnatorlik devoni

B) general-gubernatorlik soveti

C) gеneral-gubеrnatorlik kengashi

D) gеnеral-gubеnatorlik maxfiy politsiyasi

367. 1867 -yilgi «Nizom» loyihasi asosida o`troq aholi …ga birlashtirilgan

A) ovullarga

B) volost

*C) oqsoqolliklarga

D) A va B

368. 1867 -yilgi «Nizom» loyihasi asosida chоrvadоr aholi …ga birlashtirilgan

A) ovullarga

B) volost

C) oqsoqolliklarga

*D) A va B

369. 1867-yilgi «Nizom» loyihasi asosida tashkil qilingan har bir oqsoqollik ... dan iborat bo`lgan?

*A) 100-200 xonadon

B) 100-200 o’tov

C) 1000-2000 xonadon

D) 800-900 xonadon

370. 1867-yilgi «Nizom» loyihasi asosida tashkil qilingan har bir ovul …dan iborat bo`lgan?

*A) 100-200 o`tov

B) 500-600 o`tov

C) 1000-2000 o`tov

D) 800-900 o`tov

371. 1867-yilgi «Nizom» loyihasi asosida tashkil qilingan har bir volost …dan iborat bo`lgan?

A) 100-200 o`tov

B) 500-600 o`tov

*C) 1000-2000 o`tov

D) 800-900 o`tov

372.Toshkentda qachon «Shahar nizomi» joriy etildi?

*A) 1877 -yil

B) 1878-yil

C) 1879-yil

D) 1880-yil

373. 1877 -yilda joriy qilingan «Shahar nizоmi» ko`ra shahar boshqaruvi qaysi……ga o`rdi.

*A) Duma

B) Seym

C) Majlis

D) Sоbоr

374. Duma a`zolarining qancha qismi Eski shahar aholisidan saylanadigan bo`ldi?

A) beshdan bir

*B) uchdan bir

C) uchdan ikki

D) to`rtdan bir

375. Duma a`zolarining qancha qismi Yangi shahar aholisidan saylanadigan bo`ldi?

A) beshdan bir

B) uchdan bir

*C) uchdan ikki

D) to`rtdan bir

376. Dumaga shaharning 80 ming mahalliy aholisidan nechta deputat qatnashgan?

A) 20

B) 23

*C) 21

D) 26

377. Dumaga 3900 nafar, asosan ruslardan iborat nechta deputat qatnashgan?

A) 45

B) 36

*C) 48

D) 50

378. Aleksandr III tomonidan yangi «Turkiston o`lkasmi idora qilish to`g`risidagi Nizom» qachon tasdiqlangan?

A) 1865-yil 6-avgust

*B) 1886-yil 12-iyul

C) 1867-yil 28-avgust

D) 1865-yil 12-avgust

379. 1886 -yil 12 iyulda Aleksandr III tomonidan qabul qilingan yangi «Turkiston o`lkasini idоra qilish to`g`risidagi Nizom»ni qabul qilishdan asosiy maqsadni aniqlang

A) O`lkada ma’muriy boshqaruvni mustahkamlash

B) Yerdan fоydalanish tartiblarini o`zgartirish

C) Mahalliy aholini ruslashtirish

*D) A va B

380. 1886 -yil 12-iyulda Aleksandr III tоmonidan qabul.qilingan yangi «Turkiston o`lkasini idоra qilish to`g`risidagi Nizom»ga muvofiq Zarafshon okrugi qaysi viloyatga aylantirildi?

A) Buxoro

*B) Samarqand

C) Jizzax

D) Toshkent

381.1886 -yil 12-iyulda Aleksandr III tоmonidan qabul.qilingan yangi «Turkiston o`lkasini idоra qilish to`g`risidagi Nizom»ga muvofiq Samarqand viloyati tarkibiga quyidagi qaysi uyezdlar kiritildi?

1.Xo`jand 2.Jizzax 3.Kattaqo`rg`on 4.Samarqand 5. Toshkent*A) 1,2,3,4

B) 1,3,4,5

C) 1,2,4,5

D) 1,2,3,4,5

382. 1886-yil l2-iyulda Aleksandr III tomonidan qabul.qilingan yangi «Turkiston o`lkasini idоra qilish to`g`risidagi Nizom»ga muvofiq Qurama uyezdining nomi nima deb o`zgartirildi?

A) Samarqand

B) Sirdaryo

*C) Toshkent

D) Andijon

383. 1886-yilda Turkiston general gubenatorligining umumiy maydoni qancha edi?

*A) 1,7 mln kv.km

B) 1,2 mln kv.km

C) 2 mln kv.km

D) 2,3 mln kv.km

384. 1886-yilda Turkiston generalgubernatorligining aholisi qancha bo`lgan?

A) 2 mln

B) 6 mln

C) 4,6 mln

*D) 5,2 mln

385. Turkistondagi o`zbеklar va tub aholining 1897-yildagi sonini aniqlang?

*A) 5 mln

B) 6 mln

C) 8 mln

D) 6,5 mln

386. Turkistondagi o`zbеklar va tub aholining 1911-yildagi sonini aniqlang

A) 5 mln

*B) 6 mln

C) 8 mln

D) 6,5 mln

387. Turkistondagi rus aholisining umumiy soni ukrainlar va beloruslarni ham qo`shib hisоblaganda 1897-yildagi soni qanchaga teng?

A) 500 ming

B) 600 ming

*C) 197 ming

D) 400 ming

388. Turkistondagi rus aholisining umumiy soni ukrainlar va beloruslarni ham qo`shib hisоblaganda 1911-yildagi sonini aniqlang?

A) 500 ming

B) 600 ming

C) 197 ming

*D) 400 ming

389. 1886-yildagi «Nizom»ga muvofiq Turkiston gеnеral-gubеrnatorligining ma’muriy boshqaruvi yangi idora ... bilan to`ldirilgan?

A) Turkiston general-gubernatorligining Majlisi

*B) Turkiston gеneral-gubernatorligining Kengashi

C) Turkiston general-gubernatorliginmg Devoni

D) Turkiston genеral-gubernatorligining Dumasi

390.Turkiston gеneral-gubernatorligining Kengashining doimiy a`zolari berilgan qatorni aniqlang

1.viloyat harbiy gubernatorlari

2.general-gubernator devoni boshqaruvchisi

3.Turkiston harbiy okrgi shtabi boshlig`i4.harbiy vazir

A) 1,2,3,4

*B) 1,2,3

C) 1,3,4

D) 1,2,4

391. Rossiya impеriyasining siyosiy agentligi qayerda ta’sis etilgan?

A) Xiva xonligi

*B) Buxoro amirligi

C) Qo`qon xonligi

D) Afg`oniston

392. Uyezd tarkibiga kirgan bir necha qishloq yoki ovullardan iborat bo`linma……….

A) Duma

B) Noiblik

*C) Volost

D) Komеndant

393. Aholi yashash joyi nazoratchisi……………

*A) uchastka pristavi

B) harbiy komendant

C) uyеzd boshlig`i

D) uyеzd oqsoqoli

394.Rossiya imperiyasining qonun chiqaruvchi hokimiyati……………

*A) Duma

B) Majlis

C) Sobor

D) Kengash

395.Qal`a yoki tumandagi barcha qo`shinlar boshlig`i quyidagi qaysi atam bilan yuritiladi?

A) komissar

B) militsiya

*C) komendant

D) pristav

396.Uyezd bu………………….

A) shaharlarga teng ma`muriy-hududiy bo`linma

*B) tumanlarga teng ma`muriy-hududiy bo`linma

C) viloyatlarga teng ma`muriy-hududiy bo`linma

D) aholi yashash joyi nazoratchisi

397. 1886 -yildagi «Nizom»ning qaysi bo`limida Turkiston o`lkasida shakllanib kelayotgan ana’naviy yerga egalik qilish munosabatlari o`zgartirib yuborildi?

*A) «Turkiston o`lkasinmg yеr tuzilishi

B) «Turkiston o`lkasi yer to`g`risidagi dеkret»

C) «Turkistonning yer-suv xazinasi»

D) «Turkistonning ma`naviy-madaniy boyliklari»

398.1886 -yildagi «Nizom»ning «Turkiston o`lkasinmg yеr tuzilishi» degan bo`limida…………

A) Turkiston yerlari,o`rmonlari va yerosti qazilma boyliklari davlat mulki deb e`lon qilindi

B) O`lkada yirik yer egaligi tugatildi

C) Vaqf mulklari avvalgi holicha qoldirildi

*D) A va B

399. Rossiyadan Turkistonga kеlgan dеhqonlarning 1-manzilgohi qachon paydo bo`lgan?

*A) 1875-yil

B) 1876-yil

C) 1877-yil

D) 1878-yil

400. Rossiyadan Turkistonga kеlgan dеhqonlarning 1-manzilgohi qayerda paydo bo`lgan?

*A) Avliyoota

B) Xo`jand

C) Toshkent

D) O`sh

401. Rossiyadan Turkistonga ko`chib kеlganlar necha yil soliqlardan ozod qilingan?

A) 4 yil

*B) 5 yil

C) 6yil

D) 7yil

402. Turkistonda 1891-1892-yillarda ko`chib kelgan rus dehqonlarining qancha manzilgohi paydo bo`lgan?

A) 23 ta

B) 24 ta

C) 19 ta

*D) 25 ta

403. Turkistonda 15 yil davomida (1875-1890) Turkiston o`lkasiga qancha oila ko`chib kelib joylashgan?

A) 1000 ta

B) 2400 ta

*C) 1300 ta

D) 1450 ta

404. Turkistonda 15 yil davomida(1875-1890) Turkiston o`lkasiga qancha rus qishloqlari tashkil topgan?

A) 23 ta

B) 24 ta

*C) 19 ta

D) 25 ta

405. Toshkentdagi qaysi anhor Toshkentni ikki qismga ajratadigan chegara bo`lgan?

*A) Bo`zsuv

B) Kaykovus

C) Darg`om

D) Zovariq

406. Qachondan boshlab o`zboshimchalik bilan kеlgan kishilar ham ma’muriyat ruxsati bilan ko`chirilganlarga berilgan imkoniyatlardan foydalanishi mumkinligi e’lon qilindi?

A) 1891-yildan *B) 1892-yildan

C) 1893-yildan D) 1894-yildan

407. Podsho hukumati tomonidan dastlab o`lkadagi sud tizimidagi qaysi lavozim tugatildi?

*A) qozikalon

B) shayxulislom

C) muftiy

D) muhtasib

408. 1867-yilgi «Nizom» loyihasi bo`yicha Turkistonda tashkil qilingan sudlarni ko`rsating?

1. qozilar sudlari 2. biylar sudlari 3. uyezd sudiari

4. muvaqqat harbiy sudlov komissiyalari

5. viloyat boshqaruvining sud bo`limlari6. gеnеral-gubernatorlik Devonlik sudlov bo`limlari

A) 1,2,3,4,5

B) 1,3,4,5

C) 1,2,3,4,5

*D) 1,2,3,4,5,6

409. Kimlarga qo`shimcha tarrzda ispravniklar huquqi berildi?

A) viloyat boshliqlariga

*B) uyezd boshliqlariga

C) volost boshliqlariga

D) guberniya boshliqlariga

410. Turkistonda volost boshliqlari, qishloq oqsoqollari, ovul boshliqlari va ularning yordamchilari aholi tomondan nеcha yil muddatga saylangan?

*A) 3 yil

B) 4 yil

C) 2 yil

D) 3,5 yil

411. Rossiya imperiyasi yеrlik aholiga o`z ta’sirini kuchaytirish maqsadida qachon Toshkentda mahkama joriy qilindi?

A) 1877-yil

*B) 1866-yil

C) 1867-yil

D) 1878-yil

412. Rossiya imperiyasi yerli aholiga o`z ta’sirini kuchaytirish uchun joriy qilgan mahkama tarkibiga kimlar kirgan?

*A) qozi va 7 nafar a’lam

B) qozi va 10 nafar muhtasib

C) shayxulislom va 12 nafar qozi


Download 1.83 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling