1. XIX asrda O`rta Osiyoda 3 ta mustaqil davlat tog`ri berilgan javobni aniqlang?


Download 1.83 Mb.
bet9/10
Sana10.03.2020
Hajmi1.83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
D) shayxulislom r va 8 nafar muftiy

413. Qozi sudlarinmg vakolatiga … kirgan?

*A) Da’vo hajmi 100 rubldan oshmaydigan jinoyat va fuqarolik ishlarmi ko`rib chiqish

B) Da’vo hajmi 1000 rubldan oshmaydigan jinoyat va fuqarolik ishlarmi ko`rib chiqish

C) Da’vo hajmi 500 rubldan oshmaydigan jinoyat va fuqarolik ishlarmi ko`rib chiqish

D) Da’vo hajmi 10000 rubldan oshmaydigan jinoyat va fuqarolik ishlarmi ko`rib chiqish

414. Turkistonda rus bosqinidan kеyin yirik da’volar qayеrda ko`rib chiqilgan?

*A) qozilar va biylar qurultоyida

B) mulla va biylar qurultоyida

C) muhtasib va muftiylar quriltoyida

D) xon oldida

415.Хalq sudyalari qurultоyi da`vo hajmi……………

A) 100 rubldan oshmaydigan jinoyat va fuqarolik ishlarmi ko`rib chiqish

*B) 1000 rubldan oshmaydigan jinoyat va fuqarolik ishlarmi ko`rib chiqish

C) 500 rubldan oshmaydigan jinoyat va fuqarolik ishlarmi ko`rib chiqish

D) 10000 rubldan oshmaydigan jinoyat va fuqarolik ishlarmi ko`rib chiqish

416. Toshkentda nеcha qozi bo`lgan?

A) 2 ta

B) 3 ta

*C) 4 ta

D) 5 ta

417. Samarqand shahrida nеcha qozi bo`lgan?

*A) 2 ta

B) 3 ta

C) 4 ta

D) 5 ta

417.Volostlarda nechta qozi bo’lgan?

*A)1

B)2

C)3

D)4

418. Turkiston o`lkasida yashaydigan rossiyalik aholi uchun qanday sudlar faoliyat olib borgan?

A) qozilik sudlari

B) biylik sudlari

*C) imperiya qonunlari asosidagi sudlar

D) uyezd sudlari

419. Turkiston gеneral-gubernatori o`lkada qanday vazifalarni ham bajargan?

A) bosh prokuror

B) oliy sudya

C) harbiy vazir

*D) A va B

420. Turkistonda viloyat va o`lka sudlari vazifalari qaysi organlar zimmasiga yuklatilgan?

*A) General-gubеrnator Devoni

B) Genеral-gubernator Boshqarmasi

C) General-gubernator Kengashi

D) General-gubernator Dumasi

421.1886-yilgi «Nizom»ga ko`ra Turkiston o`lkasida………

1.qozilar sudi saqlanib qoldi 2.uyezd sudlari bekor qilindi

3.uchastka mirovoy sudyalari(sudlari) tuzildi

4.viloyat boshqaruvining sud bo`limlari viloyat sudlari bilan almashtirildi5.sud tergovchilari,viloyat prokurori va ularning yordamchisi lavozimi joriy etildi

A) 1,2,3,5

B) 1,2,4,5

*C) 1,2,3,4,5

D) 1,3,4,5

422.Qachon Turkiston o`lkasida sud nizomlarini qo`llash qoidalariga muvofiq viloyat sudlar tugatildi, ularning o`rniga okrug sudlari va Toshkent sud palatasi tuzildi?

A) 1886-yil

B) 1895-yil

*C) 1898-yil

D) 1900-yil

423.Qanday sudlar Turkiston o`lkasining barcha viloyatlarida tashkil etildi?

*A) okrug sudlari

B) viloyat sudlari

C) biy sudlari

D) qozilik sudlari

424.Qachon «Davlat tartiboti va jamoat osoyishtaligini qo`riqlashga qaratilgan choratadbirlar to`g`risida Nizom» e`lon qilindi?

A) 1880-yil

*B) 1881-yil

C) 1882-yil

D) 1883-yil

425.Qaysi yillar Turkiston «qo`riqlov» va «favqulotda qo`riqlov» holatida bo`ldi?

*A) 1892-yildan 1916-yilga qadar

B) 1890-yildan 1915-yilga qadar

C) 1899-yildan 1916-yilga qadar

D) 1892-yildan 1910-yilga qadar

426.Kimlarga qo`shimcha tarrzda ispravniklar huquqi berildi?

A) viloyat boshliqlariga

*B) uyezd boshliqlriga

C) volost boshliqlariga

D) guberniya boshliqlariga

427. Ispravnik huquqi bu…………

A) istalgan odamni 7 kun qamoqqa olish huquqi

B) istalgan odamni jarimaga tortish huquqi

C) istalgan odamga majburiy harbiy safarbarlik e`lon qilish huquqi

*D) A va B

428.1882-1884-yillarda Turkiston o`lkasini tekshirgan imperatorning maxfiy maslahatchisini aniqlang

A) K.Palen

B) S.M. Duxovskoy

C) K.P.Kaufman

*D) F.Girs

429.Quyidagi qaysi shaxs Turkiston o`lkasiagi erkak aholiga harbiy majburiyatini yuklash masalasiga to`xtalib, bu qaltis siyosiy tadbir ekanligiga ishora qilib, Turkiston aholisini

armiyaga chaqirmaslik siyosatini yoqlab chiqqan?

A) K.Palen

B) S.M. Duxovskoy

C) K.P.Kaufman

*D) F.Girs

430. Lotincha-shikoyat, nоrozilik bildirish – sud hukmidan norozi bo`lgan, uning ustidan shikoyat arizasi berilishining bir shakli bu …….

*A) appеllatsiya

B) senzura

C) politsiya

D) veto

431.Politsiya bu……

*A) jamoat xavfsizligini saqlovchi tashkilot

B) vakolatlari cheklab qo`yilgan mahalliy idora

C) sud hukmidan norozi bo`lgan, uning ustidan shikoyat arizasi berilishining bir shakli

D) harbiy qism qo`mondoni

432.Zmestvo bu………………

A) jamoat xavfsizligini saqlovchi tashkilot

*B) vakolatlari cheklab qo`yilgan mahalliy idora

C) sud hukmidan norozi bo`lgan, uning ustidan shikoyat arizasi berilishining bir shakli

D) harbiy qism qo`mondoni

433. Samarqandga dastlabki poyеzd qachon keldi?

*A) 1888-yil

B) 1889-yil

C) 1890-yil

D) 1905-yil

434. Qachon Toshkent orqali Andijongacha tеmiryo`l qurib bitkazildi?

A) 1888-yil

*B) 1899-yil

C) 1890-yil

D) 1905-yil

435. Rossiya qurolli kuchlarining asosiy harbiy bazalari qayerda joylashgan edi?

*A) Kavkaz

B) Qrim

C) Turkiston

D) Qozog`iston

436.Qachon Orenburgdan Toshkentga qadar temiryo`l qurildi?

A) 1888-yil

B) 1889-yil

C) 1890-yil

*D) 1905-yil

437.1867-1900-yillarda Turkiston general-gubernatorligida qancha sanoat korxonalari ishga tushirildi?

A) 180

*B) 175

C) 190

D) 165

438. Turkistonda Rossiya imperiyasi uchun paxta yеtishtiriladigan eng muhim markazlarni aniqlang?

*A) Farg`ona, Sirdaryo, Samarqand

B) Farg`ona, Toshkent, Jizzax

C) Zarafshon, Toshkent, Samarqand

D) Samarqand, Buxoro, Jizzax

439.Qachondan Turkistonda yangi paxta naviAmerika navi yetishtirilda boshlandi?

A) 1888-yil

*B) 1884-yil

C) 1885-yil

D) 1883-yil

440. Sirdaryo magistral kanali qaysi -yillar bunyod etilgan?

A) 1914-1916-yillar

B) 1912-1914-yillar

C) 1913-1915-yillar

*D) 1911-1913-yillar

441.Krasnovodskdan Andijongacha masofa?

A)1000 km

B)2000 km

*C)3000km

D)4000km

442.Turkistonda paxta ekini keng tarqalishi va Rossiya kapitali joriy etilishi bilan…. temiryo’llarning nafaqat harbiy balki iqtisodiy ahamiyati ham ko’tarildi?

A)XIXasr

B)XXasr

C)XIXasr boshida

D)XXasr boshi

443.1867-1900 yillarda korxonalarda ish vaqti qancha bo’lgan?

A)14 soat

B)15 soat

C)16 soat

D)17 soat

441. Yеtimxon qo`zg`оloni bo`lib o`tgan sanani aniqlang

*A) 1878-yil

B) 1879-yil

C) 1880-yil

D) 1885-yil

442. Yеtimxon qo`zg`оloni bo`lib o`tgan hududni aniqlang

*A) Mingtepa

B) Tojikqishloq

C) Xo`jand

D) Namangan

443.Hozirgi Marhamat tumani avval qanday nom bilan atalgan?

*A) Mingtepa

B) Mingo`rik

C) O`sh

D) Tojikqishloq

444. Qachon mahalliy aholi Farg`ona viloyati boshqarmasi binоsi oldiga ochiqchasiga norozilik bildirib yig`ildi?

A) 1878-yil bahori

*B) 1879-yil kuzi

C) 1880-yil qishi

D) 1885-yil yozi

445. 1879-yilning kuzida nima uchun mahalliy aholi Farg`ona viloyati boshqarmasi binоsi oldiga ochiqchasiga norozilik bildirib yig`ildi?

A) Marg`ilon uyezdida soliq to`plash noqonuniy tusga kirganligiga aholi qarshi chiqdi

B) Namangan uyеzdida qo`shimcha soliqning ko`payishi

*C) Marg`ilon uyеzdida aholi soliqlarning kamaytirilishini qat’iy talab qildilar

D) Poraxo’rlik ko’payganidan

446. 1880-yil noyabrda qayerda qo`zg`оlon ko`tarildi?

A) Mingtepada

*B) Xo’jand uyеzdida

C) Andijonda

D) Namangan uyezdida

447. 1880-yilning noyabrida hamma soliqlarni to`laganligiga qaramay, Xo`jand uyеzdi boshlig`i qaysi tumanlandagi aholidan qo`shimcha yer solig`i olinadi deb e’lon qiladi.

A) Xo`jand va O`sh

*B) Xo`jand va O`ratepa

C) O`ratepa va Mingtepa

D) Mingtepa va Xo`jand

448.1880 -yilning noyabrida hamma soliqlarni to`laganligiga qaramay, Xo`jand uyеzdi boshlig`i aholidan qo`shimcha yer solig`i olinadi deb e’lon qiladi. Buning oqibatida sabr-kosasi to`lgan aholi kilar boshchiligida uyezd boshlig`ining mahkamasiga borib, adolatsiz soliqlarni bekor qilishni talab qilishadi?

A) Qurbonjon dodhoh va Darvishxon

B) Yetimxon va Mirkarimboy

*C) Rahmonqulixoji va Mirkarimboy

D) Po`latxon va Mirkarimboy

449.Talonchilik, jabr-zulm avjiga chiqqanligi sababli qachon Namangan aholisi ma`murlarga qarshi bosh ko`tarib chiqdi?

A) 1880-yil boshlarida

B) 1821-yil o`rtlarida

*C) 1882-yil boshlarida

D) 1885-yil oxirlarida

450. Qahon Farg`ona vodiysida xalq qo`zg`alonlari qaytadan avj olib, Andijona Darvishxon boshchiligida qo`zg`alon ko`tarildi?

A) 1884-yil bahori

B) 1879-yil kuzi

C) 1883-yil qishi

*D) 1885-yil yozi

451.Namangan uyezdining Oqsuv-Shahrixon volostidagi qaysi qishloqlarda aholining mingboshilar saylovlaridagi norozligi oshkora qo`zg`olonga aylanib ketdi?

1.Naymanchi 2.Langarbob 3.Ko`hna mozor 4.TojikqishloqA) 1,2,3,4

*B) 1,2,3

C) 1,2,4

D) 1,3,4

452. Qachon Namangan uyezdining OqsuvShahrixon volostidagi qishloqlarda aholining mingboshilar saylovlaridagi noroziligi oshkora qo`zg`оlonga aylanib kеtdi?

A) 1895-yil

*B) 1896-yil

C) 1897-yil

D) 1898-yil

453. Mustamlakachilar oddiy fuqarolarni qachondan ma’murlarga qarshilik ko`rsatgan taqdirda bеvosita harbiy dala sudiga bera bоshladilar?

A) 1891-yil

*B) 1892-yil

C) 1893-yil

D) 1894-yil

454. Qachon Afg`onistonda vabo kasalligi tarqaldi?

A) 1892 yil yanvarda

B) 1892 yil fevrlda

*C) 1892 yil martda

D) 1892 yil aprelda

455. 1892-yil bahor faslining oxirlarida qayеrda vabo kasalligi qayd qilingan?

A) Afg`oniston

*B) Jizzax uyеzdida

C) Toshkеntda

D) Namangan uyezdida

456. 1892 yilnmg 7 iyunida qayerda vabo kasalligi tarqaldi?

A) Farg`ona

B) Samarqand

*C) Toshkеntda

D) Sirdaryo

457. Toshkent shahar ma’muriyati vabo kasalligiga qarshi tadbirlar qatorida shahardagi nеcha qabristonni yopib qo`ydi

A) 10 ta

B) 11 ta

*C) 12 ta

D) 13 ta

458. Turkiston o`lkasida qachondan «Harbiy holatda deb e`lon qilingan joylar haqida Qoida» joriy etildi?

A) 1892-yil 26-aprelda

B) 1892-yil 28-iyunda

*C) 1892-yil 18-iyunda

D) 1895-yil 16-avgustda


Download 1.83 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling