10-jahon umumiy 3 Quyidagilardan qay biri Aleksandr Fleming Nobel muko


Download 106.61 Kb.
Pdf ko'rish
Sana27.08.2020
Hajmi106.61 Kb.
#127861
Bog'liq
10-JAHON UMUMIY 3 14270
1-Ma'ruza. KIRISH. PERSPEKTIVA FANI VA UNING QISQACHA TARIXI. PERSPEKTIVA TURLARI., 11-sinf-Informatika-namuna(1), 11-sinf-Informatika-namuna(1), 11-sinf-Informatika-namuna(1), 11-sinf-Informatika-namuna(1), Ўқитиш-муддатлари, Ўқитиш-муддатлари, Ўқитиш-муддатлари, Мутахассисликлар-бўйича-бакалариат-йўналишларининг-мослиги, 18.Iqtisodiy tahlil va audit NFD 2019, 1, 2 5456254671049984221, Таблица Времени , 3 variant

10-JAHON UMUMIY 3 

 

1.Quyidagilardan qay biri Aleksandr Fleming Nobel muko fotiga sazovor bo‘lgan yilda sodir bo’lmagan? 

A) Germaniyaning Nyurnberg  shahrida fashist rahbarlari   

ustidan sud jarayoni boshlandi 

B) Berlin operatsiyasi amalga oshirildi 

C) Sovet Ittifoqi o‘z hududini to‘liq ozod qildi, so vet  

qo‘shin lari Sharqiy Yev ropaga kirib keldi 

D) Birinchi atom bombasi  AQSHning Nyu-Meksiko  

shtatidagi portlatildi 

2.Quyidagilardan qaysilar Nobel mukofotini olmagan edi? 

1. Frederik Banting  2. Ch. Tauns  3. A.M. Proxorov 

4. Martin Lyuter King  5.Charlz Daues  6. D. Kilbi 

7. R. Noys 8. Enriko Fermi  

A)2.3.5 B)1.4.7.8C)3.4.6.8   D)6.7.8 

3. …. eskirib qolgan tushunchalarni  

tanqidiy qayta ko‘rib chiqishga keskin qarshi chiquvchi, 

an’anaviy qadriyatlarni tiklash uchun kurashuvchi o‘ta 

konservativ diniy oqim 

A)Konservatizm  B)Radikalizm 

C)Fundamentalizm   D)Ekstremizm 

4. Sovet rejali iqtisodiyotining birinchi besh yillik rejasi 

amalga oshirilishi mo’ljallangan asosiy vazifasi . . . 

 A) SSRni agrar mamlakatdan sanoati rivojlangan va kuchli 

harbiy davlatga aylantirish 

B) bozor iqtisodiyotini qisman tiklash, uni iqtisodiy 

manfaatdorlik va xo’jalik hisobi asosida rivojlantirish 

C) davlatning iqtisodiyotga va ijtimoiy munosabatlarga 

aralashuvi 

D) bir partiyaviy tizimning hukmronligi, ma’muriy-

buyruqbozlik boshqaruv usulining joriy qilinishi va 

hurfikrlilikning qattiq ta’qib qilinishi  

5. Yaponiya va Germaniya antikomintern pakti deb 

ataluvchi hujjatni imzolngan(a) va unga Italiya qo’shilgan(b) 

yillar to’g’ri berilgan javobni belgilang. 

A) a- 1935; b- 1936    B) a- 1936; b- 1937 

C) a- 1937; b- 1938    D) a- 1934; b- 1936  

6. Birinchi jahon urushidan so’ng, Afrika siyosiy sohasida . . 

A) aholining katta qismi avvalgiday an’anaviy usulda kun kechirish bilan band edi, qishloq xo’jaligi ibtidoiy 

usulda olib borilard i, bir qism aholi hunarmandchilik, 

ovchilik bilan band bo’lib, muntazam mehnat qilish 

malakasiga ega emasdi. 

B) eski tuzum (katta oila, urug’, jamoa, qabila), qabila 

va jamoa boshliqlarining avvalgi Iyerarxiyasi, urug’lar 

va qabilalar o’rtasidagi munosabatlarning murakkab 

tizimi, qulchilik saqlanib qoldi. Jamiyatda mahalliy 

tabib va kohinlarning obro’si hali ham juda yuqori edi. 

C) hatto, yangi siyosiy institutlar paydo bo’lgan 

joylarda ham ular eski siyosiy tizim asosiga qurildi, 

ularda qabila boshliqlari, kohinlar va shu kabilar asosiy 

rol o’ynadi. 

D) muvaffaqiyatlar ko’pincha faqat tashqi ko’rinish edi, 

xolos: xristianlik rasmiyat uchun qabul qilindi, 

mahalliy aholining ongi va xulqida avvalgiday 

an’anaviy madaniyat va ibtidoiy tasavvurlar hukmron 

bo’lib qolaverdi.  

7.Ushbu xarita bo’yicha Chakkala va Istanbul shahri qaysi 

davlat  tasir doirasiga berildi? 

 

A)Fransiya   B)Armaniston C)Gretsiya   D)Britaniya 

8. 1980-yillarda g‘alla bilan o‘zini o‘zi ta’minlay boshlagann 

davlatda konstitutsiya qabul qilingan yilda? 

A) ingliz va sovet qo‘shinlari Eron dan olib chiqib Ketildi 

B) ikkita mustaqil davlat– Hin diston va Pokiston tashkil 

topganligi e’lon Qilindi 

C) Italiyaning yangi konstitutsiyasi kuchga kirdi. 

D) SSSR va Sharqiy Yevropaning ko‘pchilik davlatlari 

iqtisodiy ittifoq – O‘zaro Iqtisodiy Yordam Kengashi 

(O‘IYK)  tuzil gan ligini e’lon qildilar. 

9. Rossiya inqilobi ta’sirida Ispaniyada yuz bergan ish 

tashlash natijasida hukumat amalga oshirgan isohotlarni 

belgilang. 

1) 8 soatlik ish kuni; 2) Ijtimoiy sug’urta. 

3) Ish haqi va pensiyalarning oshirilishi to’g’risida 

qonun; 4) Ish haqi va pensiyalarni kamaytirish. 5) Kon 

ishchilari ish vaqtini bir soatga kamaytirish. 

A) 1, 2, 5    B) 1, 2, 3    C) 3, 4    D) 2, 5  

10. «Shaxsga sig’inish va uning oqibatlari to’g’risida» nutq 

bayon etilgan syez qachon bo’lib o’tgan?   

A) 1953-yil 5-martda      B) 1956-yil fevralda  

C) 1958-yil martda       D) 1964-yili oktabrda  

11. «Cho’qqida qolgan ovchining ohi-zori» asari 

mualliflarini aniqlang.  

A) Chingiz Aytmatov va Muxtor  Shoxonov  

B) Maqsud Shayxzoda va Hamid Olimjon  

C) Usmon Nosir va Mirtemir  

D) Abdulla Qodiriy va Cho’lpon  

12. Direktiva …  

A) loyihalash, chizish, o’ylab topish. Dizayn – bu 

loyihalash tafakkuri va ijodning uyg’unligiga 

asoslangan faoliyat turi.  

B) biron turdagi ishlab chiqarishni tashkil qilish uchun 

zarur bo’lgan texnik, tijorat va boshqa bilimlar 

majmuyi. Bu atama hujjatlar almashinuvi, ishchilarni 

o’qitish, mutaxassislar ishtiroki ko’zda tutilgan xalqaro 

kelishuv va shartnomalarda qo’llaniladi.  

C) jamiyatda harbiylar qatlami va harbiy ruhning 

ustuvorligiga, harbiy kuchga tayanuvchi siyosiy tizim. 

Bu tizimda davlat xarajatlarining katta qismi harbiy 

maqsadlarga yo’naltiriladi.  

D) yuqori tashkilotning unga bo’ysunuvchi 

tashkilotlarga beradigan ko’rsatmasi, bajarilishi lozim 

bo’lgan hujjat.  

13. Qachon Italiyaning yangi konstitutsiyasi kuchga kirdi?  

A) 1948-yil 1-yanvardan   B) 1949-yil 10-fevraldan  

C) 1950-yil 18-noybardan D) 1947-yil 3-dekabrdan  

14.UShbu shaxs bn bog’liq ma’lumiotni aniqlang?    

A)Yosh ofitserlar guruhini  qo’llab quvvatlagan 

B)Manjou Go qo’g’irchoq hukumati boshlig’I edi 

C)1920-yilda bir necha terrorlarni uyushtirgan shaxs 

hisoblanadi 

D)Uning davrida Rossiya bn  aloqalar yaxshilandi 

15.B/Britaniya “Ozozd irlandiya” davlatini ta olgandan 

so’ng necha yil o’tib uning shimoliga qo’shin kiritdi? 

A)39 yil   B)46 yil D)52 yil  C)48 yil  

16.Birinchi jahon urushidan so’ng Afrikada   

vujudga kelgan infratuzilmaning to’g’ri  

obyektlarini aniqlang?  

A) Temiryo’llar, bandargohlar, aloqa tizimi  

B) Temiryo’llar, ombor xo’jaligi, aloqa tizimi  

C) Bandargohlar, savdo uylari, aloqa tizimi  

D) Ombor xo’jaligi, savdo uylari, Transport 

17. Qachon Yaponiyada kadrlar  

tayyorlashning amerikacha standartlari  

joriy etilgan?  

A) 1940-yillar    B) 1950-yillar  

C) 1960-yillar    C) 1970-yillar 

18. Janubiy Koreada elektro-texnika  

sanoati jadal taraqqiy etib, dastlab qaysi  

sanoat tarmoqlarida boshlangan?  

1. Professional kompyuter; 2. Lampa  

radiopriyomniklar; 3. Mikroprotsessorlar;  

4. Oq-qora televizorlar; 5. Radiotexnika;  

A) 1,4   B) 2,4   C) 2,5   D) 1,3 

19. 1970-yillardan Janubiy Koreyada og’ir  

sanoatda avvalo, qaysi sanoat tarmoqlari rivojlangan?  

1. Metallurgiya; 2. Neft sanoati; 3. Mashinasozlik; 4. Dengiz 

kemalarini yasash; 5. Kimyo 6. Samalyotsozlik;  

A) 1,4,6   B) 1,2,3   C) 2,4,6   D) 1,3,5 

20. Turkiyada 1983-yilda bosh vazir  

lavozimini egallagan Turg’ut O’zal davrida  

mamlakatda amalga oshirilga islohatlarni  

to’g’ri aniqlang?  

1. iqtisodiyotda davlatning roli pasaydi;  2. Davlat sektorini 

keng xususiylashtirish boshlandi;  3. Davlatning biznesga  

aralashuvi kamaytirildi;   4. Harbiy harajatlar kamaytirildi;  

5. Mamlakatda ishsizlar soni ko’paydi;  6. Ekspostni  

rag’batlantirish to’g’risida qonun qabul qilindi; 7. Importga 

bo’lgan ehtiyojlarni kamayirish to’g’risida qonun qabul 

qilindi;  8. Erkin qitisodiy zonalarni tuzish  

to’g’risida  qonun qabul qilindi;  

A)  1,3,5,8  B) 2,4,6,8  C) 2,3,5,7 D) 1,2,6,8 

21. 1941-yilda quydagi qaysi davlatlar  

o’rtasida do’stlik shartnomasi imzolangan?  

A) Afg’oniston-Buyuk Britaniya B) Turkiya-Germaniya   

C) Eron-Germaniya D) Eron-Sovet Ittifoq 

22. Eron tarixida bir yilda qabul qilingan qonunlarni qabul 

qilingan qonunlarni aniqlang?  

1. “Xotin-qizlar huquqlari to’g’risi”da; 2. “Bepul majburiy 

boshlang’ich ta’lim to’g’risi”da;  3. “Ish haqi va pensiyalarni  

oshirish to’g’risi”da;  4. “Chodra o’rab yurishni bekor qilish 

to’g’risi”da; 5. “Pullik o’rta va oliy ta’lim to’g’risi”da;  

A) 1,3   B) 1,4   C) 2,4     D) 2,5 

23. Qachon Manchester shahrida V Panafrika kongresi 

bo’lib o’tgan?  

A) 1946-yil   B) 1945-yil   

C) 1948-yil   D) 1944-yil 

24Ushbu shaxs qaysi davlatda inqilob uyushtirgan? 

 

A)Meksika  B)Eron C)Chili  D) Kuba 

25.Qaysi voqea “Afrika yilida “ sodir bo’lmagan? 

A)Lazer Ixtiro qilindi 

B)Fransiya Afrikadagi deyarli  

barcha mustam lakalariga musta qillik berdi. 

C) 17 ta yangi Afrika davlatlari paydo bo‘ldi 

D) AQSH prezidenti Jon Kennedi  o’ldirildi 

26. Tarixda qaysi hujjat xalqaro munosabatlarda yangi 

taraqqiyparvar normalarni o’rnatgan?  

A) Vestminster statuti;   

B) Myunxen kelishuvi;  

C) Yevropada Xavfsizlik va hamkorlik  

kengashining Yakunlovchi akti;  

D) Vashington konferensiyasi; 

27. Quydagi davlatlarning tarixida konstitutsiyasi qabul 

qilingan yillariga moslab ketma-ketlikda joylashtiring?  

1. Fransiya;  2. Misr;  3. Italiya;  4.  

Hindiston;  5. Afg’oniston  6.Turkiya  7.SSSR  

A) 7.2.3.1.4.5.6   B) 2.7.1.3.4.5.6    

C) 2.7.1.3.6.5.4   D) 2.7.1.4.3.5.6 

28. Eronda islohotlar o’tkazilib bepul majburiy boshlang’ich 

ta’lim hamda pullik o’rta va oliy ta’lim to’g’risida qonun 

qabul qilingan yillar oralig’ida yuz bergan  voqealarni 

aniqlang.  

1. Afrika Milliy kongresi tashkil topdi;  2.  

Ispan falangasi tuzildi;  3. Turkiya Millat  

Ligasiga a’zo bo’ldi;  4. Uran yadrolari  

ajratib chiqishining zanjir reaksiyasi kashf  

etildi;  5. Yaponiya Millat Itttifoqidan  

chiqdi;  6. “Qullik haqida” konvensiya  

qabul qilindi;  

A) 2,3,5  B) 1,3,5  C) 2,4,6  D) 3,5,6     

29.Ushbu shaxs Nobel olgan yilda? 

 

A)Ruzvelt songgi marta prezidentlikka saylandi B)Marshall Rejasi E’lon qilindi 

C) ingliz va sovet qo‘shinlari Eron dan olib chiqib  

ketildi.       D)TJY 

30. Afg’onistonda quydagi qaysi prezident boshqaruvi 

davrida mamlakatda savodsizlikni tugatish bo’yicha davlat  

boshqarmasi tuzilgan?  

A) Muhammad Dovud  B) Muhammad Zohirshoh  

C) Abdul Qodir D) Hafizullo Amin  

Download 106.61 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling