10-sinf tarix fanidan imtihon javoblari


Download 100.06 Kb.
Pdf ko'rish
Sana10.01.2019
Hajmi100.06 Kb.

www.hasanboy.uz

  

10-SINF TARIX FANIDAN IMTIHON JAVOBLARI  

  

1-BILET  

1.

 Parij  tinchlik  konferensiyasi.    Parij  yaqinidagi    Versal    saroyida    1919-yil  18-

yanvardan 1920-yil 21yanvarga-cha  27  davlat  vakil lari  ishtirokida tinchlik  konferen 

siya si  bo‘lib  o‘tdi. Konferen siyada  hal  qiluvchi  rolni  «Katta  uchlik»   –  Buyuk  

Britaniya  va Fran siya  bosh  vazir lari  Devid  Lloyd Jorj,  Jorj  Kleman so  va  AQSH  

prezi-denti  Vudro  Vilson  o‘ynadi.  Kon-ferensiya  jarayo nidagi  uzoq  tor ti-shuv dan  

so‘ng  Germaniya  bilan  sulh shartlari  kelishildi. 1919-yil 28-iyunda Germa niya  Versal 

tinch lik shartnomasini  imzoladi.  Shartno maga  ko‘ra,  Germaniya  Bi rinchi  jahon  

urushining  bosh lanishi  uchun  yagona  javobgar  deb  e’lon  qilindi. U  g‘olib  dav latlar  

foydasiga  juda  katta  –  132 mlrd. marka reparatsiya  (tovon) to‘lashi  lozim  edi.  Keyin  

Germaniya ning  itti foq  chilari bo‘lgan  boshqa  mag‘lub  davlatlar  –  Avstriya,  Bol 

gariya,  Vengriya  va Turkiya  bilan  ham  shunday  shartnomalar  im zolandi.  

2.

 Fevral  inqilobi  va  uning  Turkiston  o‘lkasiga  ta’siri.  Insoniyat  tarixi-da  shunday 

voqealar  bo‘ladiki,  ular  butun-butun  davlatlar  va  mamlakatlarda    yashovchi  yuzlab 

xalqlarning  keyingi  taqdirini  butunlay  o‘zgartirib  yuboradi.  Ana  shunday  voqealardan 

biri  1917-yil  27-fevralda  (yangi  hisob  bilan  12-martda)  bo‘lgan  Rossiyadagi  Fevral 

inqilobidir. Petrogradda Davlat dumasining Muvaqqat komiteti tuzildi. Ishchi va sol-dat 

deputatlari Soveti saylandi. 1-mart kuni Moskvada, mart oyida butun mam-lakatda yangi 

hokimiyat o‘rnatildi. Rossiyadagi Muvaqqat hukumatga Georgiy Lvov (1917-yil mart – 

iyul) va Aleksandr Kerenskiy (1917-yil iyul – oktyabr) boshchilik qilishdi.  

3.

 

Fashizm  (birlashma)  –  Italiyada paydo bo‘lgan siyosiy oqim. Hokimiyat tepasiga kelgach, fashistlar zo‘ravon  likning ashaddiy shakllarini qo‘llovchi  va  jamiyat ustidan 

yalpi nazorat o‘rnatuvchi terroristik diktaturani barpo etdilar.  2-BILET  

1. G‘arb davlatlari tomonidan qo‘llab-quvatl angan Gretsiya armiyasi Turkiya hududiga 

kir itildi. Shu tariqa Turkiya-Gretsiya urus hi boshlandi.  Uzoq davom etgan janglardan 

so‘ng 1922-yil oktabrga kelib M.  Kamol qo‘shinlari butun Turkiya hududini ozod 

qildi.1922-yil 1-noyabr kuni Turkiya  Buyuk  Millat majlisi sulton   hokimiyatini bekor 

qilish to‘g‘risida  qaror qabul qildi. Sulton  Mexmed  VI taxtdan ag‘darildi va 

mamlakatni tark etdi. 1923-yili  Lozannada  Buyuk  Britaniya,  Fransiya va boshqa bir 

qator davlatlar bilan M.  Kamol hukumati imzolagan yakuniy shartn omaga ko‘ra, 

Turkiya o‘z suvereniteti va hududiy yaxlitligini saqlab qoldi.1923-yil 29-oktabrd a  Tur 

kiya  res publika  deb e’lon qilindi, M. Kamol respublika prez id enti etib say landi.  

Mamlakatda uzoqni ko‘zl ab amalga oshirilgan islohotlar boshlandi. 2. 28-noyabrda 

tarkib topayotgan mazkur hukumatning nomi aniqlanib, Turkiston Muxtoriyati deb 

ataladigan bo‘ldi. Qurultoy o‘sha kungi yig‘ilishda Bu-tunrossiya Ta’sis Majlisi 

chaqirilgunga qadar hokimiyat Turkiston Muvaq-qat Kengashi va Turkiston Xalq 

(Millat) Majlisi qo‘lida bo‘lishi kerak,  deb qaror qabul qildiQurultoyda Turkiston 

Muvaqqat Kengashi a’zolar idan 8 nafar kishidan iborat tarkibda Turkiston Muxtoriyati 

hukumati tuzildi. Hukumatning Bosh vaziri hamda ichki ishlar vaziri etib  

Muhammadjon Tinishboyev saylandi. Islom Sulton Shoahmedov – Bosh vazir 

o‘rinbosari, Mustafo Cho‘qay – tashqi ishlar vaziri, Ubaydulla Xo‘jayev – harbiy vazir, 


www.hasanboy.uz

  

Hidoyatbek Yurg‘uli Agayev – yer va suv boyliklari vaziri, Obidjon Mahmudov – oziq-

ovqat vaziri, Abdurahmon O‘rozayev – ichki ishlar vazirining o‘rinbosari, Solomon 

Gers- feld – moliya vaziri lavozimlarini egallashdi. Hukumat tarkibida keyinchalik 

ayrim o‘zgarishlar yuz berdi. Mustafo Cho‘qay Bosh vazir lavozimini bajarishga 

kirishdi.  

  

3. Shovinizm  –  bir  irqning  boshqalardan  ustunligini da’vo qiluvchi, millatlar o‘rtasida nizo urug‘ini sochuvchi o‘ta o‘ng, ashaddiy millatchilik.  

 

 

  

 Ushbu imtihon biletining javoblarini to’liq holda olish uchun biz bilan telegram orqali 

bog’laning. 

Telegram nomer: +998993942820 

Telegram address: @imtixonga   

Imtihon javoblari 6 MING so'm 

Klikdan yoki paymedan kartaga o'tkazish orqali to'langanda bitta fanning bir sinfi 5 MING so'm  

Klikdan to’lash uchun ushbu kodni terib chaqiruv tugmasini bosing *880*3*8600050475600518*summa# 

Payme uchun karta raqam: 8600050475600518 

Kara egasi: Xasanboy Rasulov  

Paynet orqali to'langanda 6 ming so'm 

Paynet uchun tel raqam: bizga murojaat qilsangiz aytamiz 

 

ILTIMOS To'lov qilganingizdan so'ng ANIQ QILIB to'lov qilgan vaqtingizni qancha 

tushirganizni va nima fan kerakligini yozib yuboring Masalan: Bugun 14:43 da 0518 karta raqamiga 5 ming so'm to'ladim 8-sinf ingliz tili 

kerak 

Iltimos faqat telegram orqali murojaat qiling!  

 


Download 100.06 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling