102б фармация. Таййорлади: Ахмедов Фарход 11 амалий. Ок кон патологияси. Реактив лейкоцитозлар


Download 469.5 Kb.
Sana13.09.2020
Hajmi469.5 Kb.

102б фармация.Таййорлади:Ахмедов Фарход

11 амалий. Ок кон патологияси. Реактив лейкоцитозлар.

Amaliy mashg'ulot.

1-vazifa.Quyidagilarga tushuncha bering.

1.L eykotsitlar sonining qon hajm i birligida oshishi leykotsitoz,Leykotsitoz fiziologik va patologik bo'lishi mumkin. Fiziologik leykotsitoz ovqat iste’mol qilish (ovqat hazm qilish), jismoniy zo'riqish (miogen), asab zo'riqishi (emotsional) bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

2.Leykopeniya {leyko... va yun. penia — yetishmaslik) — periferik qonda leykotsitlar sonining kamayishi (1 mm3 qonda 4000 dan kam boʻlishi). Leykotsitlar soni yoki ular shakllarining bir-biriga boʻlgan nisbati oʻzgarishi organizmning umumiy holatiga bogʻliq.

3.Leykozlar (gemoblastozlar). «Leykoz» atamasi 1921-yilda Ellerman tomonidan taklif qilingan. Leykozlar qon yaratuvchi to‘qimaning o‘sma tabiatli tizimli kasalligi bo‘lib, unga leykotsitlaming nazoratdan chiqqan xavfli proliferatsiyasi xos.

4.Gematosarkomlar - bu ma'lum bir lokalizatsiyaga ega bo'lgan qon hosil qiluvchi organlarning malign zararlanishi. Gematosarkomlar kattalarda ko'proq uchraydi. Ammo bolalarda kasalliklar mavjud.

2 vazifa

Leykosit


Granulotsitlar

Bazofil Eozinofil Neytrofillar

Yosh Tyadroli S.yadroli


Agranulotsitlar

Limfosit Monosit%xisobida

0-1 % 0.5-5% 10-11 1-6% 45-70

19-37% 3-11%

Donadorligi mavjudligi

0-0.065 0.02-0.3 10 0.04- 2.0-5.5

0.03
1.2-3.0 0.09-0.6

Rasm
Bazofil Eozinofil Tayoqch y. Segment y. Limfositlar Monosit

Kasalliklar

Leykositoz

Eozinofiliya

Neytrofiliya

Bazofiliya

Limfositoz

Yallig’lanish

+

+

+
+

Bronxial astma

+

+


+

Appenditsit


+
+Allergiya

++
Gijja kasalligi

+

+
+
Sil kasalligi

+
+
+

Intoksikasiyalar

+
+


4- Вазифа: Вазиятли масалаларни ечинг.


1-масала. Беморда некротик ангина, тана харорати кутарилган. Анамнезига кура, утган хафтада боши огригани туфайли, унинг учун аллерген булган амидопирин истеъмол килган. Лейкоформула: эозинофиллар — 1%, нейтрофилли метамиелоцитлар — 0%, таёкча ядролилар — 2%, сегмент ядролилар — 38%, лимфоцитлар — 50%, моноцитлар — 9%. Лейкоцитларнинг умумий сони — 2,5 • 109/л.


1. Гранулоцитлар сонининг камайишини тушунтиринг
2. Бу холат кдндай номланади?

2-масала. Анамнез маълумотларига кура бемор аскаридоз билан огриган. Конда лейкоцитоз аникланган.


1. Лейкоцитлар сони коннинг кайси шаклли элементлари хисобига купайган?
2. Тахминий лейкоформулани ёзинг.
Javob:

1. Гранулоцитларнингуларга аллерген — антитана комплексини ад-

сорбцияланиши натижасида агтлютинацияланиши ва парчаланиши.
2. Агранулоцитоз.
2-масала.

1 .Эозинофиллар.


2.Таёкча ядролилар -1% , сегментядролилар - 70%, эозинофил-
лар - 15%, лимф оцитлар- 38%, моноцитлар - 9%, лейкоцитлар —
12,0 • 109/л.
Download 469.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling