11-Mavzu: Mustaqillik yillarida pedagogik fikrlarning rivojlanishi. Reja


Download 24.71 Kb.
bet1/3
Sana16.11.2023
Hajmi24.71 Kb.
#1781059
  1   2   3
Bog'liq
11-mavzu MI


11-Mavzu: Mustaqillik yillarida pedagogik fikrlarning rivojlanishi.
Reja:
1.Xalq pedagogikasi mazmuni va tarbiya metodlari.
2. Ma’naviyat va ma’rifatni yuksaltirish haqida.
.
Hozirgi yangilanayotgan jamiyatning rivojlanish jarayonidainson ijodkor shaxs sifatida baholanmoqda. Bu o ‘z navbatida, insonni jamiyatning mavhum bir zarrasi sifatida emas, balki unga
dunyoni o ‘zgartiruvchi qudratli kuch, erkin ijodkor shaxs sifatida munosabatda bo‘lishni talab etmoqda. Shuning uchun ham birinchi Prezidentimiz I. A. Karimov asoslagan «Kadrlar tayyorlash Milliy
dasturi»da kadrlar tayyorlash sohasidagi davlat siyosati insonni intellektual va m a’naviy-axlokiy jihatdan tarbiyalash bilan uzviy bog'liq bo'lgan uzluksiz ta’lim tizimi orqali har tomonlama barkamol fuqaroni shakllantirishni nazarda tutadi. Milliy istiqlol g‘oyasi shakllanayotgan, jamiyatimizda ma’naviyaxloqiy muhit sog‘lomlashayotgan, milliy qadriyatlar, inson huquqlari erkin tiklanayotgan, ijodiy kuch-qudrati namoyon boiayotgan sharoitda barkamol shaxsga — bu o ‘zida m a’naviyaxloqiy xislatlar majmuini mujassamlashtirgan, jamiyatda o‘zligini va o ‘z qobiliyatini har tom onlam a namoyon eta oladigan,
m a’rifatli, dunyoviy bilimlarni mukammal egallagan, aqlan yetuk, yuksak iste’dod va saloxiyatga ega bo‘lgan ijodkor deb ta’rif berish mumkin. Darhaqiqat, milliy mustaqillikka erishgan 0 ‘zbekiston davlati
va uning Prezidenti LA.Karimov o‘z xalqini qator asarlari va yutuklari bilan haqiqiy mustaqillikka chorlab turdi. Prezidentning« 0 ‘zbekistonning siyosiy-ijtimoiy va iktisodiy istiqbollarining asosiy
tamoyillari», «Yuksak malakali mutaxassislar — taraqqiyot omili», «Bunyodkorlik — farovon hayot asosi», « 0 ‘zbekiston iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish yo‘lida», « 0 ‘zbekiston XXI asr
bo‘sag‘asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari», «Barkamol avlod — 0‘zbekiston taraqqiyotining poydevori», « 0 ‘zbekiston XXI asrga intilmoqda», «Yuksak
ma’naviyat - yengilmas kuch» singari keyingi asarlari hamda bir qator interv’yii va maqolalari ta’lim tizimining islohotlari va aholi ma’naviyatini yuksaltirishga bag‘ishlangan.
Milliy va umuminsoniy qadriyatlar — 0 ‘zbekiston milliy
mafkurasi shakllanishi va rivojlanishidagi bir-biridan aslo kam
bo‘lmagan ikki muhim manba, ikki tayanch nuqta, ikki o‘q ildizdir. Islom Karimov ikkinchi chaqiriq 0‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining birinchi sessiyasida ham ma’naviyat
sohasida amalga oshirish lozim bo‘lgan ishlar haqida shunday deydi:
«Bu sohadagi eng asosiy vazifamiz — milliy qadriyatlarimizni,
muqaddas dinimizning ma’naviy hayotimizdagi o‘rnini va hurmatini tiklash kabi mustaqillik yillarida boshlangan ezgu ishlarimizni
izchillik bilan davom ettirish, ularni yangi bosqichga ko‘tarish va
ta’sirchanligini kuchaytirishdir»1.
Kishi ma’naviyatining asosini bilim tashkil qiladi.

Download 24.71 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling