11 sinf biologiya 4-nazorat ishi


Download 30.58 Kb.
Sana13.02.2020
Hajmi30.58 Kb.

11 SINF BIOLOGIYA 4-NAZORAT ISHI
1. ...................... yorug‘lik va kimyoviy energiyadan foydalanib, anorganik moddalardan organik birikmalarini sintezlaydilar. Mazkur funksional guruhga yashil o‘simliklar, fotosintezlovchi va xemosintezlovchi bakteriyalar kiritiladi.

A. Redutsentlar B. Hammaxo‘rlar C. Produtsentlar D. Konsumentlar2. .................. tirik organizm tarkibidagi organik modda hisobiga oziqlanadi va undagi energiyani oziq zanjiri orqali uzatadi?

A. Redutsentlar B. Hammaxo‘rlar C. Produtsentlar D. Konsumentlar3. …………….. (destruktorlar) – hayot faoliyati davomida organik qoldiq- larni anorganik moddalarga aylantiradigan, natijada ulardagi element larni moddalarning davriy aylanishiga qaytaradigan organizmlar (tuproq bakteriyalari va zamburug‘lar). ?

A. Redutsentlar B. Hammaxo‘rlar C. Produtsentlar D. Konsumentlar4. ................– bu bir bo‘g‘in (manba)dan ikkinchi bo‘g‘in (iste’molchi)ga moddalar va energiya o‘tadigan organizmlarning tizimli ketma-ketligi sanaladi?

A. Oziq zanjiri B. Ekologik nisha C. Gomeostaz D. Ijobiy munosabatlar5. «Oziq zanjiri» atamasini kim va qachon taklif etgan ?

A. R.Guk tomonidan 1865-yilda B. Treverianus tomonidan 1999-yilda

C. Ch. Elton tomonidan 1934-yilda D.Ch.Darvin tomonidan 1880-yilda

6.Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, oziq zanjirining har bir trofik darajasida energiyaning ________ i yo‘qoladi, faqat ______ i keyingi darajaga o‘tadi. ?

A. 80%, 20% B. 35%, 65% C. 50%, 50% D. 90% ,10%7. Ekologik piramida nima ?

A. Geterotrof organizmlar oziqning bir qismi dan hayot faoliyatini ta’minlashga, qolgan qismidan o‘z tanasini qurishda foydalanishi

B. Ekosistemadagi produtsentlar va har xil darajadagi konsumentlar (o‘txo‘rlar, yirtqichlar)ning o‘zaro nisbatini aks ettiruvchi grafik tasvirdir.

C. Oziq to‘rida bir oziq zanjirining bo‘g‘inlari boshqa zanjirning tarkibiy qismi bo‘lishi

D. Ekosistema bargarorligining eng muhim sharti moddalar va energiya aylanishini ta’minlashdir.

8. Insonning qishloq xo‘jaligi sohasidagi faoliyati natijasida yuzaga keladigan sun’iy ekosistemalar qanday ataladi?

A. Urbanoekosistemalar B. tabiiy ekosistemalar

C. Agroekosistemalar D. Kosmik ekosistemalar

9. O‘zbekiston hududining dengiz sathidan 500–1200 m gacha bo‘lgan joylar qanday ataladi?

A. Tog` B. Adir C. Yaylov D. Cho`l10. Dengiz sathidan 1200 –1600 metrdan 2700 –2800 metrgacha balandlikda …………………. joylashgan?

A. Adir o`simliklari B. Yaylov o`simliklari C. Cho`l o`rmonlari D. Tog‘ o‘rmonlari11. Respublikamiz hudud idagi dengiz sathidan 2700 –2800 m va undan baland bo‘lgan barcha yerlar.................. hisoblanadi?

A. Tog` B. Adir C. Yaylov D. Cho`l12. To‘qaylarga qanday yerlar kiradi?

A. Daryo bo‘ylaridagi sernam yerlarda joylashgan daraxt, buta va o‘tlardan tashkil topgan chakalakzorlardan iborat yerlar

B. O‘zbekiston hududining dengiz sathidan 500–1200 m gacha bo‘lgan joylardir

C. Dengiz sathidan 1200 –1600 metrdan 2700 –2800 metrgacha balandlikda joylashgan yerlar

D. Respublikamiz hududidagi dengiz sathidan 2700 –2800 m va undan baland bo‘lgan barcha yerlar

13. Cho‘l mintaqasi ?

A. Butun respublikamiz hududining 60% dan ko‘pini tashkil qilib, dengiz sathidan

400–500 m gacha bo‘lgan balandlikda joylashgan yerlar

B. Dengiz sathidan 1200 –1600 metrdan 2700 –2800 metrgacha balandlikda joylashgan yerlar

C. Respublikamiz hududidagi dengiz sathidan 2700 –2800 m va undan baland bo‘lgan barcha yerlar

D. O‘zbekiston hududining dengiz sathidan 500–1200 m gacha bo‘lgan joylardir14. Ochiq dengizlar (okean), kontinental shelflar, ko‘rfazlar, bo‘g‘ozlar, daryolarning quyilish joylari (limanlar) qanday ekosistemaga kiradi?

A. Chuchuk suv ekosistemalari B. Dengiz ekosistemalariga

C. Quruqlik ekosistemalari D. Tabiiy ekosistemalar

15. Kelib chiqishiga ko‘ra ekosistemalarning necha xillari farqlanadi.

A. 4 B. 6 C. 3 D.2
11 SINF BIOLOGIYA 4-NAZORAT ISHI
1. ...................... yorug‘lik va kimyoviy energiyadan foydalanib, anorganik moddalardan organik birikmalarini sintezlaydilar. Mazkur funksional guruhga yashil o‘simliklar, fotosintezlovchi va xemosintezlovchi bakteriyalar kiritiladi.

A. Redutsentlar B. Hammaxo‘rlar C. Produtsentlar D. Konsumentlar2. .................. tirik organizm tarkibidagi organik modda hisobiga oziqlanadi va undagi energiyani oziq zanjiri orqali uzatadi?

A. Redutsentlar B. Hammaxo‘rlar C. Produtsentlar D. Konsumentlar3. …………….. (destruktorlar) – hayot faoliyati davomida organik qoldiq- larni anorganik moddalarga aylantiradigan, natijada ulardagi element larni moddalarning davriy aylanishiga qaytaradigan organizmlar (tuproq bakteriyalari va zamburug‘lar). ?

A. Redutsentlar B. Hammaxo‘rlar C. Produtsentlar D. Konsumentlar4. ................– bu bir bo‘g‘in (manba)dan ikkinchi bo‘g‘in (iste’molchi)ga moddalar va energiya o‘tadigan organizmlarning tizimli ketma-ketligi sanaladi?

A. Oziq zanjiri B. Ekologik nisha C. Gomeostaz D. Ijobiy munosabatlar5. «Oziq zanjiri» atamasini kim va qachon taklif etgan ?

A. R.Guk tomonidan 1865-yilda B. Treverianus tomonidan 1999-yilda

C. Ch. Elton tomonidan 1934-yilda D.Ch.Darvin tomonidan 1880-yilda

6.Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, oziq zanjirining har bir trofik darajasida energiyaning ________ i yo‘qoladi, faqat ______ i keyingi darajaga o‘tadi. ?

A. 80%, 20% B. 35%, 65% C. 50%, 50% D. 90% ,10%7. Ekologik piramida nima ?

A. Geterotrof organizmlar oziqning bir qismi dan hayot faoliyatini ta’minlashga, qolgan qismidan o‘z tanasini qurishda foydalanishi

B. Ekosistemadagi produtsentlar va har xil darajadagi konsumentlar (o‘txo‘rlar, yirtqichlar)ning o‘zaro nisbatini aks ettiruvchi grafik tasvirdir.

C. Oziq to‘rida bir oziq zanjirining bo‘g‘inlari boshqa zanjirning tarkibiy qismi bo‘lishi

D. Ekosistema bargarorligining eng muhim sharti moddalar va energiya aylanishini ta’minlashdir.

8. Insonning qishloq xo‘jaligi sohasidagi faoliyati natijasida yuzaga keladigan sun’iy ekosistemalar qanday ataladi?

A. Urbanoekosistemalar B. tabiiy ekosistemalar

C. Agroekosistemalar D. Kosmik ekosistemalar

9. O‘zbekiston hududining dengiz sathidan 500–1200 m gacha bo‘lgan joylar qanday ataladi?

A. Tog` B. Adir C. Yaylov D. Cho`l10. Dengiz sathidan 1200 –1600 metrdan 2700 –2800 metrgacha balandlikda …………………. joylashgan?

A. Adir o`simliklari B. Yaylov o`simliklari C. Cho`l o`rmonlari D. Tog‘ o‘rmonlari11. Respublikamiz hudud idagi dengiz sathidan 2700 –2800 m va undan baland bo‘lgan barcha yerlar.................. hisoblanadi?

A. Tog` B. Adir C. Yaylov D. Cho`l12. To‘qaylarga qanday yerlar kiradi?

A. Daryo bo‘ylaridagi sernam yerlarda joylashgan daraxt, buta va o‘tlardan tashkil topgan chakalakzorlardan iborat yerlar

B. O‘zbekiston hududining dengiz sathidan 500–1200 m gacha bo‘lgan joylardir

C. Dengiz sathidan 1200 –1600 metrdan 2700 –2800 metrgacha balandlikda joylashgan yerlar

D. Respublikamiz hududidagi dengiz sathidan 2700 –2800 m va undan baland bo‘lgan barcha yerlar

13. Cho‘l mintaqasi ?

A. Butun respublikamiz hududining 60% dan ko‘pini tashkil qilib, dengiz sathidan

400–500 m gacha bo‘lgan balandlikda joylashgan yerlar

B. Dengiz sathidan 1200 –1600 metrdan 2700 –2800 metrgacha balandlikda joylashgan yerlar

C. Respublikamiz hududidagi dengiz sathidan 2700 –2800 m va undan baland bo‘lgan barcha yerlar

D. O‘zbekiston hududining dengiz sathidan 500–1200 m gacha bo‘lgan joylardir14. Ochiq dengizlar (okean), kontinental shelflar, ko‘rfazlar, bo‘g‘ozlar, daryolarning quyilish joylari (limanlar) qanday ekosistemaga kiradi?

A. Chuchuk suv ekosistemalari B. Dengiz ekosistemalariga

C. Quruqlik ekosistemalari D. Tabiiy ekosistemalar

15. Kelib chiqishiga ko‘ra ekosistemalarning necha xillari farqlanadi.

A. 4 B. 6 C. 3 D.2


11 SINF BIOLOGIYA 4-NAZORAT ISHI


1. ...................... yorug‘lik va kimyoviy energiyadan foydalanib, anorganik moddalardan organik birikmalarini sintezlaydilar. Mazkur funksional guruhga yashil o‘simliklar, fotosintezlovchi va xemosintezlovchi bakteriyalar kiritiladi.

A. Redutsentlar B. Hammaxo‘rlar *C. Produtsentlar D. Konsumentlar2. .................. tirik organizm tarkibidagi organik modda hisobiga oziqlanadi va undagi energiyani oziq zanjiri orqali uzatadi?

A. Redutsentlar B. Hammaxo‘rlar C. Produtsentlar *D. Konsumentlar3. …………….. (destruktorlar) – hayot faoliyati davomida organik qoldiq- larni anorganik moddalarga aylantiradigan, natijada ulardagi element larni moddalarning davriy aylanishiga qaytaradigan organizmlar (tuproq bakteriyalari va zamburug‘lar). ?

*A. Redutsentlar B. Hammaxo‘rlar C. Produtsentlar D. Konsumentlar4. ................– bu bir bo‘g‘in (manba)dan ikkinchi bo‘g‘in (iste’molchi)ga moddalar va energiya o‘tadigan organizmlarning tizimli ketma-ketligi sanaladi?

*A. Oziq zanjiri B. Ekologik nisha C. Gomeostaz D. Ijobiy munosabatlar5. «Oziq zanjiri» atamasini kim va qachon taklif etgan ?

A. R.Guk tomonidan 1865-yilda B. Treverianus tomonidan 1999-yilda

*C. Ch. Elton tomonidan 1934-yilda D.Ch.Darvin tomonidan 1880-yilda

6.Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, oziq zanjirining har bir trofik darajasida energiyaning ________ i yo‘qoladi, faqat ______ i keyingi darajaga o‘tadi. ?

A. 80%, 20% B. 35%, 65% C. 50%, 50% *D. 90% ,10%7. Ekologik piramida nima ?

A. Geterotrof organizmlar oziqning bir qismi dan hayot faoliyatini ta’minlashga, qolgan qismidan o‘z tanasini qurishda foydalanishi

*B. Ekosistemadagi produtsentlar va har xil darajadagi konsumentlar (o‘txo‘rlar, yirtqichlar)ning o‘zaro nisbatini aks ettiruvchi grafik tasvirdir.

C. Oziq to‘rida bir oziq zanjirining bo‘g‘inlari boshqa zanjirning tarkibiy qismi bo‘lishi

D. Ekosistema bargarorligining eng muhim sharti moddalar va energiya aylanishini ta’minlashdir.

8. Insonning qishloq xo‘jaligi sohasidagi faoliyati natijasida yuzaga keladigan sun’iy ekosistemalar qanday ataladi?

A. Urbanoekosistemalar B. tabiiy ekosistemalar

*C. Agroekosistemalar D. Kosmik ekosistemalar

9. O‘zbekiston hududining dengiz sathidan 500–1200 m gacha bo‘lgan joylar qanday ataladi?

A. Tog` *B. Adir C. Yaylov D. Cho`l10. Dengiz sathidan 1200 –1600 metrdan 2700 –2800 metrgacha balandlikda …………………. joylashgan?

A. Adir o`simliklari B. Yaylov o`simliklari C. Cho`l o`rmonlari *D. Tog‘ o‘rmonlari11. Respublikamiz hudud idagi dengiz sathidan 2700 –2800 m va undan baland bo‘lgan barcha yerlar.................. hisoblanadi?

A. Tog` B. Adir *C. Yaylov D. Cho`l12. To‘qaylarga qanday yerlar kiradi?

*A. Daryo bo‘ylaridagi sernam yerlarda joylashgan daraxt, buta va o‘tlardan tashkil topgan chakalakzorlardan iborat yerlar

B. O‘zbekiston hududining dengiz sathidan 500–1200 m gacha bo‘lgan joylardir

C. Dengiz sathidan 1200 –1600 metrdan 2700 –2800 metrgacha balandlikda joylashgan yerlar

D. Respublikamiz hududidagi dengiz sathidan 2700 –2800 m va undan baland bo‘lgan barcha yerlar

13. Cho‘l mintaqasi ?

*A. Butun respublikamiz hududining 60% dan ko‘pini tashkil qilib, dengiz sathidan

400–500 m gacha bo‘lgan balandlikda joylashgan yerlar

B. Dengiz sathidan 1200 –1600 metrdan 2700 –2800 metrgacha balandlikda joylashgan yerlar

C. Respublikamiz hududidagi dengiz sathidan 2700 –2800 m va undan baland bo‘lgan barcha yerlar

D. O‘zbekiston hududining dengiz sathidan 500–1200 m gacha bo‘lgan joylardir14. Ochiq dengizlar (okean), kontinental shelflar, ko‘rfazlar, bo‘g‘ozlar, daryolarning quyilish joylari (limanlar) qanday ekosistemaga kiradi?

A. Chuchuk suv ekosistemalari *B. Dengiz ekosistemalariga

C. Quruqlik ekosistemalari D. Tabiiy ekosistemalar

15. Kelib chiqishiga ko‘ra ekosistemalarning necha xillari farqlanadi.

A. 4 B. 6 C. 3 *D.2
Download 30.58 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling