malaka ishi


Download 46 Kb.
Sana06.07.2020
Hajmi46 Kb.
#123147
Bog'liq
malaka ishi
Хисобот 2018, Хисобот 2018, 6, Kmlmllmllml3234564, 2-mashgulot, muloqot - axborot ayirboshlash ozaro tasir va kishlarning bir-birini tushunish vositasi sifatida, yakuniy pedogogika, efir moyli ekinlarning ahamiyati, interfaol qollanma, ntcns, 2-Amaliy topshiriq Covid-19 (4), energiya bilan massa orasidagi bogla, metall kristallardagi nuqsohlarni mexanik xossalariga tasirini organish, metall kristallardagi nuqsohlarni mexanik xossalariga tasirini organish

оказать полностью

Просмотр содержимого документа 


«Matematika dars jarayonida AKT dan foydalanish»

Mavzu:


“ Matematika dars jarayonida AKT dan foydalanish ”.

MALAKA ISHI

Qabul qildi: Masharipov M.P

Bajardi: Mirabbosova D

Reja

Kirish

1.Matematika darslarida kompyuter dasturlaridan foydalanishning afzalliklari va kamchiliklari.

Asosiy qism

2.2Matematika darslarida multimediya ishlanmalridan foydalanish;

2.3Matematika darslarida “Maple”dasturi imkoniyatlari;

2.4Matematikka darslarida matematik paket dasturlaridan foydalanish.

«Qadrlar tayyorlash milliy dasturi» va О‘zbekiston Respublikasi Prezidentini «2001-2005 yillarda kompyuter va axborot texnologiyalarini rivojlantirish, «INTERNET»ning xalqaro axborot tizimlariga keng kirib borishini ta’minlash dasturini ishlab chiqishni tashkil etish chora tadbirlari tо‘g‘risida»gi qarori, «Kompyuterlashtirishni yanada rivojlantirish va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish tо‘g‘risida»gi farmoni ta’lim jarayonini sifat va samaradorligini oshirishga qaratilgan. UO’Tmuassasalarining ta’lim jarayonida innovatsion texnologiyalarni qо‘llash, ya’ni о‘qitishning noananaviy turida darslarni о‘tkazish hozirgi kun talabidir.

Ахборот технологияларининг математик пакетларидан фойдалнишнинг афзаллик ва камчиликлари

АфзалликлариТалабаларнинг машғулотлардаги фаоллашуви ва бундан келиб чиқиб билим олиш самарасининг ошиши;Талабалар ўқитувчи билан бевосита мулоқотга кириши, ҳамкорлик юзага келиши;Ўқитувчининг назорати барча талабалар учун мотивация иштиёқини вужудга келтириши;Геометрик жисмларни компьютер ёрдамида тасвирни аниқ координаталар ўқида кўриш мумкинлиги;Ўқитувчи ва талаба вақтдан тўғри ва унумли фойдаланиши;Барча олий ўқув юртлар адабиётлар билан таъминланади ва улар асосида билим олиш имконияти яратилади;Компьютер ёрдамида дарс жараёни давомида назарияни амалиётга боғлаб олиб боришига шароит яратилиши;Янги мавзунинг кенг хажмда ўрганилиши ва ўзлаштириш самарадорлигининг ошиши;Ахборотнинг тез-тез янгиланиб туриши;Талабаларнинг билим даражаларини ҳар томонлама ва мажмуали текшириб кўриши имкони мавжудлиги;Талабаларнинг фаоллиги ошиб, геометрия курсига, илмга бўлган эътибори ва қизиқишининг кучайиши;Амалий иш топшириқлариини илмий-амалий текшириб кўриши ва вазифани бажаришга ижодий ёндашиши.Талабанинг ўзини қизиқтирган саволларга жавоб топишга ҳаракат қилиши, илмий изланиши ва ижодий ёндашиши.Гуруҳларда жамоа бўлиб ишлаш кўникмасининг шаклланиши;Билими паст талабаларнинг билимдон талабаларга эргашиши;Ўқитувчининг ўзининг ҳам фикрлаш қобилиятига ва муаммоларни ечиш кўникмаларига, вазиятни тезда баҳолай олиш, ҳозиржавоб бўлиш кўникмаларига эга бўлишни талаб этиши;Мустақил фикрлай оладиган талабаларнинг шаклланишига ёрдам бериши;KamchiliklariAuditoriyalar kompyuter bilan jihozlanmagan bo’lsa ;O’qituvchi kompyuter va EXM bilan ishlashni bilmasa;Talaba kompyuter va EXM bilan ishlashni bilmasa ;Elektr tarmog’I ishlamay qolsa ;Kompyuterga virus tushsa :O’qituvchi matematik paketlardan foydalanishni bilmasa ;

Matematika darslarida elektron darsliklardan foydalanish

Elektron ma’lumotlar, ensiklopediyalar, ta’lim beruvchi dasturlar, ta’lim oluvchilar bilimlarini avtomatik nazorat qilish vositalari, elektron darsliklar, trenajyorlar vavirtual stendlar kabi elektron vositalarni yaratishga zarurat tug‘dirdi. Respublikamiz ta’lim muassasalarida о‘quv jarayonini axborotlashtirishga intilish jarayoni ta’lim tizimi uchun elektron darsliklar yaratishga keng yо‘l ochi berdi.Elektron darsliklar tо‘g‘risida fikr yuritishdan oldin ularning bosma darsliklardan farqli xususiyatlari tо‘g‘risida tо‘xtalamiz. Darslik bu о‘quvchilar uchun о‘quv kitobi bо‘lib, unda о‘quv materiali fan, texnika va texnologiya hamda madaniyatning zamonaviy yutuqlari asosida tizimli bayon qilinadi.Shu bilan bir qatorda, elektron va bosma darsliklar ham quyidagi umumiy belgilarga ega:о‘quv materiali bilimlarning ma’lum sohasi bо‘yicha bayon qilinadi;о‘quv materiali fan, texnika, taxnologiya va madaniyatning zamonaviy yutuqlari asosida yoritiladi;о‘quv materiali darsliklarda tizimli darsliklarda tizimli bayon qilinadi, ya’ni darslikning butunligini ta’minlaydigan, elementlardan tashkil topgan butun tugallangan asarni о‘zida tasvirlaydi.Elektron darslikda kо‘rgazmalilik bosma darslikdagidan kо‘ra yuqori bо‘ladi. Elektron darsliklarda kо‘rgazmalilik, animatsiyalar, tovushlar, giperjо‘natishlar, videolavhalar va boshqalar kabi multimediali texnologiyaladan foydalanish orqali ta’minlanadi. Elektron darslik sinov topshiriqlari va testlarining kо‘p variantliligi, kо‘p darajaliligi hamda hilma-hilligini ta’minlaydi.Noaniq javob paytida tushuntirishlar va izohlar orqali aniq javob berishga erishish mumkin.

Yaratiladigan elektron darslik quyidagi hossalarga ega bо‘lishi kerak:

о‘quv mashg‘ulotlarini sifatli darajada о‘tkazilishini ta’minlash;bilimlarni hosil qilish va о‘zini baholash imkoniyatlarini yaratish;ma’ruza va amaliy mashg‘ulotlarni о‘zaro yaqinlashtirish;axborotli ta’lim resurslari rivojlanishining garmonik tasnifiga ega bо‘lish;matnli va boshqa axborotli materiallar yangilangan (gipermatnlar) va illyustratsiyalangan (multimedia vositalari, rasmlar, jadvallar, daigrammalar va boshqalar) bо‘lishi kerak.

«Matematika dars jarayonida AKT dan foydalanish»

Mavzu:


“ Matematika dars jarayonida AKT dan foydalanish ”.

MALAKA ISHI

Qabul qildi: Masharipov M.P

Bajardi: Mirabbosova D

Reja

Kirish

1.Matematika darslarida kompyuter dasturlaridan foydalanishning afzalliklari va kamchiliklari.

Asosiy qism

2.2Matematika darslarida multimediya ishlanmalridan foydalanish;

2.3Matematika darslarida “Maple”dasturi imkoniyatlari;

2.4Matematikka darslarida matematik paket dasturlaridan foydalanish.

«Qadrlar tayyorlash milliy dasturi» va О‘zbekiston Respublikasi Prezidentini «2001-2005 yillarda kompyuter va axborot texnologiyalarini rivojlantirish, «INTERNET»ning xalqaro axborot tizimlariga keng kirib borishini ta’minlash dasturini ishlab chiqishni tashkil etish chora tadbirlari tо‘g‘risida»gi qarori, «Kompyuterlashtirishni yanada rivojlantirish va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish tо‘g‘risida»gi farmoni ta’lim jarayonini sifat va samaradorligini oshirishga qaratilgan. UO’Tmuassasalarining ta’lim jarayonida innovatsion texnologiyalarni qо‘llash, ya’ni о‘qitishning noananaviy turida darslarni о‘tkazish hozirgi kun talabidir.

Ахборот технологияларининг математик пакетларидан фойдалнишнинг афзаллик ва камчиликлари

АфзалликлариТалабаларнинг машғулотлардаги фаоллашуви ва бундан келиб чиқиб билим олиш самарасининг ошиши;Талабалар ўқитувчи билан бевосита мулоқотга кириши, ҳамкорлик юзага келиши;Ўқитувчининг назорати барча талабалар учун мотивация иштиёқини вужудга келтириши;Геометрик жисмларни компьютер ёрдамида тасвирни аниқ координаталар ўқида кўриш мумкинлиги;Ўқитувчи ва талаба вақтдан тўғри ва унумли фойдаланиши;Барча олий ўқув юртлар адабиётлар билан таъминланади ва улар асосида билим олиш имконияти яратилади;Компьютер ёрдамида дарс жараёни давомида назарияни амалиётга боғлаб олиб боришига шароит яратилиши;Янги мавзунинг кенг хажмда ўрганилиши ва ўзлаштириш самарадорлигининг ошиши;Ахборотнинг тез-тез янгиланиб туриши;Талабаларнинг билим даражаларини ҳар томонлама ва мажмуали текшириб кўриши имкони мавжудлиги;Талабаларнинг фаоллиги ошиб, геометрия курсига, илмга бўлган эътибори ва қизиқишининг кучайиши;Амалий иш топшириқлариини илмий-амалий текшириб кўриши ва вазифани бажаришга ижодий ёндашиши.Талабанинг ўзини қизиқтирган саволларга жавоб топишга ҳаракат қилиши, илмий изланиши ва ижодий ёндашиши.Гуруҳларда жамоа бўлиб ишлаш кўникмасининг шаклланиши;Билими паст талабаларнинг билимдон талабаларга эргашиши;Ўқитувчининг ўзининг ҳам фикрлаш қобилиятига ва муаммоларни ечиш кўникмаларига, вазиятни тезда баҳолай олиш, ҳозиржавоб бўлиш кўникмаларига эга бўлишни талаб этиши;Мустақил фикрлай оладиган талабаларнинг шаклланишига ёрдам бериши;KamchiliklariAuditoriyalar kompyuter bilan jihozlanmagan bo’lsa ;O’qituvchi kompyuter va EXM bilan ishlashni bilmasa;Talaba kompyuter va EXM bilan ishlashni bilmasa ;Elektr tarmog’I ishlamay qolsa ;Kompyuterga virus tushsa :O’qituvchi matematik paketlardan foydalanishni bilmasa ;

Matematika darslarida elektron darsliklardan foydalanish

Elektron ma’lumotlar, ensiklopediyalar, ta’lim beruvchi dasturlar, ta’lim oluvchilar bilimlarini avtomatik nazorat qilish vositalari, elektron darsliklar, trenajyorlar vavirtual stendlar kabi elektron vositalarni yaratishga zarurat tug‘dirdi. Respublikamiz ta’lim muassasalarida о‘quv jarayonini axborotlashtirishga intilish jarayoni ta’lim tizimi uchun elektron darsliklar yaratishga keng yо‘l ochi berdi.Elektron darsliklar tо‘g‘risida fikr yuritishdan oldin ularning bosma darsliklardan farqli xususiyatlari tо‘g‘risida tо‘xtalamiz. Darslik bu о‘quvchilar uchun о‘quv kitobi bо‘lib, unda о‘quv materiali fan, texnika va texnologiya hamda madaniyatning zamonaviy yutuqlari asosida tizimli bayon qilinadi.Shu bilan bir qatorda, elektron va bosma darsliklar ham quyidagi umumiy belgilarga ega:о‘quv materiali bilimlarning ma’lum sohasi bо‘yicha bayon qilinadi;о‘quv materiali fan, texnika, taxnologiya va madaniyatning zamonaviy yutuqlari asosida yoritiladi;о‘quv materiali darsliklarda tizimli darsliklarda tizimli bayon qilinadi, ya’ni darslikning butunligini ta’minlaydigan, elementlardan tashkil topgan butun tugallangan asarni о‘zida tasvirlaydi.Elektron darslikda kо‘rgazmalilik bosma darslikdagidan kо‘ra yuqori bо‘ladi. Elektron darsliklarda kо‘rgazmalilik, animatsiyalar, tovushlar, giperjо‘natishlar, videolavhalar va boshqalar kabi multimediali texnologiyaladan foydalanish orqali ta’minlanadi. Elektron darslik sinov topshiriqlari va testlarining kо‘p variantliligi, kо‘p darajaliligi hamda hilma-hilligini ta’minlaydi.Noaniq javob paytida tushuntirishlar va izohlar orqali aniq javob berishga erishish mumkin.

Yaratiladigan elektron darslik quyidagi hossalarga ega bо‘lishi kerak:

о‘quv mashg‘ulotlarini sifatli darajada о‘tkazilishini ta’minlash;bilimlarni hosil qilish va о‘zini baholash imkoniyatlarini yaratish;ma’ruza va amaliy mashg‘ulotlarni о‘zaro yaqinlashtirish;axborotli ta’lim resurslari rivojlanishining garmonik tasnifiga ega bо‘lish;matnli va boshqa axborotli materiallar yangilangan (gipermatnlar) va illyustratsiyalangan (multimedia vositalari, rasmlar, jadvallar, daigrammalar va boshqalar) bо‘lishi kerak.Elektron darslikning bosma darslilardan afzalligi mustaqil ta’lim olishni, ijodiy fikrlashni, zamonaviy axborot texnologiyalari asosida malaka va kо‘nikmalarni shakllantirish orqali о‘quv materiallari va ilmiy ma’lumotlarni har tomonlama chuqur о‘zlashtirilishiga mо‘ljallangandir. Shu bilan bir qatorda elektron darslilar ilmiy ma’lumotlarning jamlanganligi, kо‘rgazmalarga boyligi, ya’ni turli xil animatsiyalardan foydalanganligi, ta’lim oluvchilarning yoshi va fiziologik xususiyatlarini hisobga olganligi jihatidan an’anaviy о‘quv adabiyotlaridan afzalroqdir.Elektron darslik о‘quv jarayoni sifatini oshirish, о‘qituvchi mehnatini yengillashtirish, о‘quvchilarning bilim darajasini oshirish, о‘quv jarayonida kompyuter texnikasidan foydalanish uchun keng ochib berdi.

Elektron darslik yaratuvchi mualliflar e’tiborini qaratadigan jihatlar quyidagilardan iborat:

Elektron darslik yaratishda mazkur fanning о‘quv dasturini asos qilib olish;О‘qituvchilarning amaliy tajribalari va fan mazmunini inobatga olgan holda elektron darslikka kiritiladigan materiallarni tajribali о‘qituvchilar bilan muhokama qilish;Bilim va kо‘nikmalarni shakllantirishga kо‘mak beruvchi tushunchalardan о‘z о‘rnida foydalanish;Elektron darslikka fan mavzusiga aloqador yangi bilimlarni tushunishda yordam berdigan qiziqarli sxemalar, diagrammalar, turli chizmalar va jadvallarni kiritish;Elektron darslikka erishilgan bilim va kо‘nikmalarni mustahkamlashga yо‘naltirilgan amaliy mashqlar va nazorat savollarini kiritish;Elektron darslikning tili, mazmuni о‘quvchilarning tahsil olish sharoitlari va qobiliyatlari, yoshiga mos kelishini inobatga olish;Elektron darslikdan samarali foydalanish uchun uslubiy qо‘llanmalar yaratish va h.k.

Elektron darslik samarador bо‘lishi uchun quyidagi sifatlarga ega bо‘lishi lozim:

Mavzu matnini tushunarli va mantiqiy usulda tuzish, о‘rganish jarayonini osonlashtirish uchun illyustratsiya va chizmalardan foydalanish. О‘quvchilarga tushunarli, ravon va qiziqarli elektron darslik yaratish uchun ularning yoshi, fiziologik xususiyatlarini hisobga olgan holda misollar tuzish va fikrlar qо‘llash. Elektron darslik strukturasini, modullar va ularga tegishli bilimlarni qisqa hamda xulosa qismi bilan о‘zaro teran bо‘g‘lash. Elektron darslikni predmet dasturiga tо‘la mos keladigan va uni tо‘laligicha qoplaydigan shaklda yaratish. Elektron darslikka kiritiladigan materiallarni о‘ziga xos va betakrorligini, о‘quv predmetiga va о‘quvchilarning bilimga bо‘lgan ehtiyojlarini hisobga olish. Mazmunning aniqligi, interfeys va dizaynning qulayligi, ranglarning mosligi, matnning bexatoligini ta’minlash. Elektron darslikka о‘quvchilarni berilgan material ustida ishlashga va amalda qо‘llashga undovchi topshiriqlar kiritish.Mavzu matnini tushunarli va mantiqiy usulda tuzish, о‘rganish jarayonini osonlashtirish uchun illyustratsiya va chizmalardan foydalanish.О‘quvchilarga tushunarli, ravon va qiziqarli elektron darslik yaratish uchun ularning yoshi, fiziologik xususiyatlarini hisobga olgan holda misollar tuzish va fikrlar qо‘llash.Elektron darslik strukturasini, modullar va ularga tegishli bilimlarni qisqa hamda xulosa qismi bilan о‘zaro teran bо‘g‘lash.Elektron darslikni predmet dasturiga tо‘la mos keladigan va uni tо‘laligicha qoplaydigan shaklda yaratish.Elektron darslikka kiritiladigan materiallarni о‘ziga xos va betakrorligini, о‘quv predmetiga va о‘quvchilarning bilimga bо‘lgan ehtiyojlarini hisobga olish.Mazmunning aniqligi, interfeys va dizaynning qulayligi, ranglarning mosligi, matnning bexatoligini ta’minlash.Elektron darslikka о‘quvchilarni berilgan material ustida ishlashga va amalda qо‘llashga undovchi topshiriqlar kiritish.

Elektron darsliklarni 2 ta, yani ommaviy va yakka foydalanish turlariga ajratish mumkin:

Ommaviy foydalanish uchun mо‘ljallangan elektro darsliklar kompyuterning katta tizimli resurslarini talab qilmaydi, chunki ular odatda serverlarda о‘rnatiladi va ularga kompyuter tarmog‘i orqali bog‘lanish imkoni beriladi;Yakka foydalanishga mо‘ljallangan elektron darsliklar о‘quv materialini mustaqil о‘rganish uchun mо‘ljallangan bо‘ladi.

Elektron darsliklar quyidagi talablar majmuasiga asoslangan bо‘lishi lozim ;

psixologik talablar;texnik talablar. pedagogik (ya’ni didaktik va uslubiy) talablar;Umum ta’lim fanlari bо‘yicha yaratilgan elektron darsliklardan foydalanish jarayonida о‘qitish jarayoni sezilarli ravishda individuallashadi. О‘quvchilarning mustaqil ishlari, eksperimental izlanishlarining chegaralari kengayadi.Foydalanuvchi uchun qulay bо‘lgan yakka tartibda fanning nazariy qismini о‘rganish, tajriba va eksperimental izlanishlarni о‘tkazish, mashq qilish harakatlari bilan amaliy kо‘nikma va mahoratga ega bо‘lish, о‘z-о‘zini nazorat qilish imkoniyati tug‘iladi. Bitta elektron darslikning о‘zi ma’ruza, tajriba, amaliy mashg‘ulotlarda, kurs loyixasi va bitiruv ishlarini bajrishda, mustaqil ta’lim olish, joriy va yakuniy nazoratni о‘tkazish paytida qо‘llanishi mumkin.Ta’lim oluvchilar bilim darajasining nazoratini amalga oshirish va testlashtirishga mо‘ljallangan о‘quv dasturli vositalarning qо‘llanilishi о‘qituvchilarning kо‘p variantli amaliy topshiriqlarni shakllantirish va ularning bajarilishini nazorat qilish bо‘yicha qо‘l mehnatini sezilarli ravishda kamaytiradi. Bunda о‘zlashtirilgan bilimlarni tez-tez nazorat qilish imkoniyati ta’lim olishga bо‘lgan qiziqishni oshiradi.Xulosa:

Matematika darslarida matematik paketlardan foydalanilgan holda mashg’ulotlarni o’tkazish o’quvchilarda quyidagi ko’nikmalarni hosil qiladi:Kompyuter savodxonligini rivojlanadi, darsda bilim olshga bo’lgan qiziqishini oshiradi, axborot madaniyatini shakllanishi, o’quvchilarni bilim saviyasini oshishi, darsni ikki tomonlama olib borilishi buning natijasida narotini oshishi,bilimi past o’quvchilarni darsga qiziqishini oshishi,o’quvchilarni baholash osonlashishi hamda bularning natijasida o’quvchilarni kelgusi kasbiy faoliyatiga etuk mutaxassis bo’lib etishishlariga olib keladi.
Download 46 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling