Мустакил иш мавзулари руйхати


Download 269.76 Kb.
Pdf ko'rish
Sana29.09.2020
Hajmi269.76 Kb.
#131919
Bog'liq
Мустакил иш мавзулари руйхати
N1, Huqna - Vikipediya, KompArx Amaliy ish-1, KompArx Amaliy ish-1, -2, chizma geometriya fani va uning vazifalari, chizma geometriya fani va uning vazifalari, kurs ishi, 3229 13.04.2020, Qollanma, iqtisodiy xavfsizlik (1), iqtisodiy xavfsizlik (1), namuna, DMT 57. Yuldashev Orifjon


Даволаш, тиббий педагогика факультетлари учун 
3- жадвал 
№ 
Мустақил иш мавзулари 
Соатлар 
ҳажми 
1. Ўзбекистонни янада ривожлантириш бўйича “Ҳаракатлар 
стратегияси”нинг асосий йўналишлари 

2. Давлат ва жамият қурилиши тизимини такомиллаштириш 
йўналишида амалга оширилаётган ислоҳотларнинг моҳиятини 
тушунтириш 
1
3. Ҳокимиятларнинг бўлиниш тамойили ва концептуал асослари 
4. Қонун устуворлигини таъминлаш ва суд-ҳуқуқ тизимини янада 
ислоҳ қилишнинг устувор йуналишлари 
1
5. Ҳуқуқий давлат ва фуқаролик жамиятининг асосий белгилари. 
6. Иқтисодиётни ривожлантириш ва либераллаштиришнинг ўзига 
хос хусусиятлари ва устувор йуналишлари 
1
7. Ижтимоий соҳадаги ислоҳотларни чуқурлаштириш 
1
8. Шахсий, иқтисодий, ижтимоий, сиёсий ҳуқуқ ва эркинликлар 
тушунчаси 
9. Фуқаролик жамиятининг асосий белгилари ва тамойиллари 
1
10. Ўзбекистон миллий тараққиётининг янги босқичи 
11. Фукаролик жамияти инсоният тараккиётининг - юкори боскичи 

12. Фукаролик жамияти гоялар эволюцияси 
13. Фукаролик жамияти тугрисидаги замонавий концепциялар 

14. Фукаролик жамияти тушунчасининг келиб чикиши ва унинг 
шаклланишининг асослари 
15. Фукаролик жамияти фанининг максади, укув, илмий, амалий ва 
тарбиявий вазифалари, функциялари 

16. Фукаролик жамияти фанининг бошка ижтимоий фанлар билан 
узаро богликлиги ва узига хос хусусиятлари 
17. Фукароларнинг уз хукуклари, эркинликлари ва манфаатларини 
химоя килиувчи фукаролик жамияти институтларининг 
шаклланиши 

18. Фукаролик жамияти институтларининг давлат хокимияти 
органлари устидан жамоатчилик назорати 
19. Фукаролик 
жамияти шаклланишининг халкаро хукукий 
тамойиллари ва манбалари. 

20. Фуқаровийлик ватанпарварликнинг намоён бўлиши 
21. Ўзбекистон Республикаси “Коррупцияга қарши курашиш 
тўғрисида”ги қонуни (2017 йил) 
22. Узбекистонда фукаролик жамиятини ривожлантиришда халкаро 
хукук нормаларини имплементация килиш масалалари 


23. Инсон хукуклари умумжахон Деклорациясида белгиланган 
асосий хукуки ҳақида 

24. Фукаролиги булмаган шахслар ва чет эл фукароларининг хукукий 
холати. 
25. Фукаролик жамияти куришда конун устуворлиги тамойилининг 
мустахкамланиши 

26. Конун устуворлигини таъминлаш механизмларининг ишлаб 
чикилиши 
27. Фукароларнинг сиёсий-ижтимоий жихатдан етуклиги унинг 
ижтимой хаётида фаол иштирок этиши билан белгиланиши 

28. Эркин 
сайловларни 
утказишда 
оммавий 
ахборот 
воситаталарининг роли 

29. Фукаронинг уз хак-хукукларини тушунииш ва уни амалиётда 
куллаш куникмаси ва бошка фукароларнинг хак-хукукларини 
хурмат килиши 

30. Демократик институтлар тушунчаси ва уларнинг узига хос 
хусусиятлари 
31. Куппартиявийлик - фукаролик жамият барпо этишнинг мухим 
шарти 

32. Фукаролик жамиятини барпо этиш жараёнида ахборот сохасини 
ислох килиш, суз ва ахборот эркинлиги 
33. Фукароларнинг электрон мурожаатлари ва “Халк кабулхоналар” 

34. Давлат бошқаруви ва фуқаролик жамияти институтлари ўзаро 
муносабатлари 
1
35. Жамоатчилик назорати тизими ва жамоатчилик назоратининг 
субъектлари. 
36. Ҳамкорлик ва ижтимоий шериклик 
37. Ёшлар 
муаммоларини ҳал этишда фуқаролик жамияти 
институтларининг роли 
1
38. Виртуал қабулхоналар жамиятни демократлаштириш меъзони 
1
39. Халқ қабулхоналари ижтимоий институт сифатида 
1
40. Маҳалла фуқаролик жамияти института сифатида (ўзингиз 
яшаётган маҳалла фаолияти мисолида таҳлилни амалга оширинг) 
1
41. Фуқаролик жамияти институтлари олдида турган муаммоларни 
таҳлил қилинг (Бирор-бир институт фаолияти мисолида) 
1

Download 269.76 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling