Biznes tizimlar javob

Sana01.01.1970
Hajmi
#178094
Bog'liq
Biznes tizimlar javob


Текст вопроса
1. Қисм тизимлари (тизим ости) нима деб аталади
Выберите один ответ:
a. Алоҳида қисм ва деталлардан тузилган техник қурилма, ишлаб чиқаришдаги махсулотлар, бизнес ва тадбиркорликдаги режалар
b. Тизимнинг ўзаро боғланган бир қатор элементларидан тузилган қисмига
c. Хужайралар мажмуасидан ташкил топган реакцияларга киришувчан моддалар мажмуи
d. Тизим бу бирор мақсадга йўналтирилиб, амалга оширилган ишлар мажмуи
Отзыв
Правильный ответ: Тизимнинг ўзаро боғланган бир қатор элементларидан тузилган қисмига
2. Тизимли таҳлил бу биринчи навбатда атрофдаги дунёни ва унинг муаммоларини бир сонияли манфаатлар ва интилишларнинг танлаб олинадиган фильтри орқали эмас, ...............................?
Выберите один ответ:
a. уларга алоқаси бўлган барча одамлар учун ечимларнинг оқибатларидан иборат бўлган ва муаммони тўлиқлигича ва бутун мураккаблигича кўришга имкон берадиган призма орқали тўғри қабул қилиш қобилиятидан ташкил топган фикрлашни тўғри ташкил этишдир
b. уларга алоқаси бўлмаган барча одамлар учун ечимларнинг оқибатларидан иборат бўлган ва муаммони бутун мураккаблигича кўришга имкон беришидир
c. уларга алоқаси бўлган барча одамлар учун ечимларнинг оқибатларидан иборат бўлган ва муаммони тўлиқлигича ва бутун мураккаблигича кўришга параллел равишда имкон беришидир
d. уларга алоқаси бўлган барча одамлар учун ечимларнинг оқибатларидан иборат бўлган бутун мураккаблигича кўришга имкон берадиган текширувлар орқали тўғри қабул қилиш қобилиятидан ташкил топган фикрлашни тўғри ташкил этишдир
Отзыв
Правильный ответ: уларга алоқаси бўлган барча одамлар учун ечимларнинг оқибатларидан иборат бўлган ва муаммони тўлиқлигича ва бутун мураккаблигича кўришга имкон берадиган призма орқали тўғри қабул қилиш қобилиятидан ташкил топган фикрлашни тўғри ташкил этишдир
3. Тизимли таҳлилнинг объекти нима?
Выберите один ответ:
a. Жараён
b. Пайдо бўлиш
c. Муаммо ёки ҳодиса
d. Воқеа
Отзыв
Правильный ответ: Муаммо ёки ҳодиса
4. Тузилма деганда нимани тушунасиз?
Выберите один ответ:
a. Ҳодисанинг умумий тадқиқот объекти кўриниши
b. Бу бутун объект элементларининг ўзаро муносабатларининг барқарор кўриниши
c. Ҳодисанинг айрим тадқиқот объектининг кўриниши
d. Ҳодисанинг айрим ташқи ва ички тадқиқот объектининг кўриниши
Отзыв
Правильный ответ: Бу бутун объект элементларининг ўзаро муносабатларининг барқарор кўриниши
Вопрос 5
Неверно
Баллов: 0,00 из 1,00
Не отмеченоОтметить вопрос
Текст вопроса
5. Ахборот хавфсизлиги соҳасида тизимли ёндошув ёрдамида ўрганиладиган муаммолар нималардан иборат?
Выберите один ответ:
a. Бошқарув тизимининг комплексли чораларини тузиш
b. Максимал даражада миллий ҳавфсизлик тузилмасининг таҳлили, ҳавф-хатар таҳлили ва уларни бартараф этиш чораларини ишлаб чиқиш
c. Бюджет тайёрлаш, унинг бажарилиши ва сарфланишини назорат қилиш
d. Ишлаб чиқаришни, товар ишлаб чиқариш, бозордаги ҳолатни узоқ муддатли режалаштириш
Отзыв
Правильный ответ: Максимал даражада миллий ҳавфсизлик тузилмасининг таҳлили, ҳавф-хатар таҳлили ва уларни бартараф этиш чораларини ишлаб чиқиш
Вопрос 6
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00
Не отмеченоОтметить вопрос
Текст вопроса
6. Тизим тушунчаси...
Выберите один ответ:
a. Тизим бу бирор мақсадга йўналтирилиб, амалга оширилган ишлар мажмуи
b. Тизимни ўзаро боғланган ва бир-бири билан таъсирлашувчи элементлар мажмуи
c. Хужайралар мажмуасидан ташкил топган реакцияларга киришувчан моддалар мажмуи
d. Алоҳида қисм ва деталлардан тузилган техник қурилмаларнинг амалий натижаси
Отзыв
Правильный ответ: Тизимни ўзаро боғланган ва бир-бири билан таъсирлашувчи элементлар мажмуи
Вопрос 7
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00
Не отмеченоОтметить вопрос
Текст вопроса
7. Детерминистик тизимга мисоллар...
Выберите один ответ:
a. регуляторли музлатгич; тизим цехда дастгоҳларнинг жойлаштирилиш тизими, автобус маршрутлари тизими; факультет дарслари жадвали, компьютер, телевизор; йиғув автоконвейери
b. тизим цехда дастгоҳларнинг жойлаштирилиш тизими, ишлаш припцип тизими
c. авария, йўналиш вақти, йўловчилар сиғими тизими
d. ЭҲМ, телевизор йиғув автоконвейери ва техник хизмат кўрасатувчи тизими
Отзыв
Правильный ответ: регуляторли музлатгич; тизим цехда дастгоҳларнинг жойлаштирилиш тизими, автобус маршрутлари тизими; факультет дарслари жадвали, компьютер, телевизор; йиғув автоконвейери
Вопрос 8
Неверно
Баллов: 0,00 из 1,00
Не отмеченоОтметить вопрос
Текст вопроса
8. Тизим моделининг асосий хусусиятлари нималардан иборат?
Выберите один ответ:
a. Мақсадга йўналтириганлик, якунийлиги, мураккаблаштирилганлик, тахминийлиги, адекватлиги, кўргазмалилиги, рухсат берилганлилиги ва технологияга дахилсизлиги каби хусусиятлар
b. Мақсадга йўналтириганлик, мураккаблаштирилганлик, тахминийлиги, адекватлиги, кўргазмалилиги, рухсат берилганлилиги ва технологияга оидлиги каби хусусиятлар
c. Мақсадга йўналтириганлик, якунийлиги, соддалаштирилганлик, тахминийлиги, адекватлиги, кўргазмалилиги, рухсат берилмаганлилиги ва технологияга дахилсизлиги каби хусусиятлар
d. Мақсадга йўналтириганлик, якунийлиги, соддалаштирилганлик, тахминийлиги, адекватлиги, кўргазмалилиги, рухсат берилганлилиги ва технологияга оидлиги каби хусусиятлар
Отзыв
Правильный ответ: Мақсадга йўналтириганлик, якунийлиги, соддалаштирилганлик, тахминийлиги, адекватлиги, кўргазмалилиги, рухсат берилганлилиги ва технологияга оидлиги каби хусусиятлар
Вопрос 9
Неверно
Баллов: 0,00 из 1,00
Не отмеченоОтметить вопрос
Текст вопроса
9. Тизимли тахлилнинг биринчи босқичи нима?
Выберите один ответ:
a. Дастлабки мухокама(келишув)
b. Қабул қилинган мухокамани амалга ошириш
c. Муаммо тадқиқоти
d. Масалани қўйилиши
Отзыв
Правильный ответ: Масалани қўйилиши
Вопрос 10
Неверно
Баллов: 0,00 из 1,00
Не отмеченоОтметить вопрос
Текст вопроса
10. Ҳар бир тизим бошқа мукаммалроқ тизим элементини ўз ичига олади, шу вақтни ўзида паст даражадаги тизим ости элементларини ўзида акс эттирвчи ёндошув қандай номланади?
Выберите один ответ:
a. Тизимли - тузилмавий ёндошув
b. Тизимли - бошарув ёндошуви
c. Тизимли - коммунитатив ёндошув
d. Тизимли - ахборот ёндошуви
Отзыв
Правильный ответ: Тизимли - коммунитатив ёндошув
Вопрос 11
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00
Не отмеченоОтметить вопрос
Текст вопроса
11. Тизимнинг тахлили - бу ?
Выберите один ответ:
a. мураккаб объектларни ўрганишнинг самарали тадқиқот йўналишидир
b. мураккаб объектларни тадқиқ қилиш услубияти бўлиб, у ушбу объектларни мақсадга йўналтирилган тизимлар сифатида қараб ва бу тизимлар хоссаларини ҳамда уларнинг мақсади ва шу мақсадни амалга ошириш воситалари орасидаги ўзаро муносабатларни ўрганишдир
c. тизимлар сифатида қараб ва бу тизимлар хоссаларини ҳамда уларнинг мақсадини аниклашдир
d. тизим элементлари ва унинг ташкилий тузилиши маълум бўлган ҳолда тизим амалга ошираётган функцияларни аниқлашдир
Отзыв
Правильный ответ: тизим элементлари ва унинг ташкилий тузилиши маълум бўлган ҳолда тизим амалга ошираётган функцияларни аниқлашдир
Вопрос 12
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00
Не отмеченоОтметить вопрос
Текст вопроса
12. Неча хил синфдаги структуралар фаркланади?
Выберите один ответ:
a. Аниқ, ноаниқ ва аралаш
b. Потенциал, кинетик ва аралаш
c. Моддий, номоддий ва аралаш
d. Иерархик, ноерархик ва аралаш иерархия
Отзыв
Правильный ответ: Иерархик, ноерархик ва аралаш иерархия
Вопрос 13
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00
Не отмеченоОтметить вопрос
Текст вопроса
13. Тадқиқот тизимининг таҳлилий предмети нима?
Выберите один ответ:
a. Муаммо
b. Тизимнинг ўзи
c. Далил
d. Ҳодиса
Отзыв
Правильный ответ: Тизимнинг ўзи
Вопрос 14
Неверно
Баллов: 0,00 из 1,00
Не отмеченоОтметить вопрос
Текст вопроса
14. Тизимли тахлил интеграцион турдаги янги илмий йўналиш бўлиб, канака методологияни ишлаб чиқади ?
Выберите один ответ:
a. Ўзатиш
b. Текшириш
c. Қарор қабул қилиш
d. Назорат килиш
Отзыв
Правильный ответ: Қарор қабул қилиш
Вопрос 15
Неверно
Баллов: 0,00 из 1,00
Не отмеченоОтметить вопрос
Текст вопроса
15. Дельфи усули бу канака баҳолари усули хисобланади?
Выберите один ответ:
a. Морфологик баҳолари
b. Делфи баҳолари
c. Сегмантик баҳолари
d. Эксперт баҳолари
Отзыв
Правильный ответ: Эксперт баҳолари
Biznes tizimlar tahlili va loyihalash
Личный кабинет
Мои курсы
BTT va L
Nazorat ishlari
2-Oraliq nazorat ishi
Тест начат Суббота, 12 декабря 2020, 19:40
Состояние Завершенные
Завершен Суббота, 12 декабря 2020, 19:50
Прошло времени 10 мин. 30 сек.
Оценка 5,00 из 15,00 (33%)
Вопрос 1
Нет ответа
Балл: 1,00
Не отмеченоОтметить вопрос
Текст вопроса
16. Тизимли таҳлил тушунчаларидан норматив ёндошув моҳияти қайси жавобда тўғри келтирилган?
Выберите один ответ:
a. Таҳлилни амалга оширишда кенглик диапазони бошқарув эффективлигига таъсир қилувчи вазият туртки вазифасини бажаришидадир
b. Функционал нормативларга режаларни қайта ишлашнинг тезкорлиги ва сифати, қуйи бўлимларнинг аниқ ташкил қилингани, оператив ҳисоб китоб ва назорат, ҳар бир тузилма қуйи бўлимида функсионал мажбуриятларининг қатъий тақсимланиши киради
c. Ташқи муҳит томонидан юз берадиган ўзгаришларга тезкор жавоб қайтариш имкониятига асосланади
d. Тадқиқот ҳам вертикал (тизим бошқарувининг алоҳида элементлари ўртасида), ҳам горизонтал (маҳсулотнинг ҳар бир ҳаётий циклида) амалга оширилади
Отзыв
Правильный ответ: Функционал нормативларга режаларни қайта ишлашнинг тезкорлиги ва сифати, қуйи бўлимларнинг аниқ ташкил қилингани, оператив ҳисоб китоб ва назорат, ҳар бир тузилма қуйи бўлимида функсионал мажбуриятларининг қатъий тақсимланиши киради
Вопрос 2
Нет ответа
Балл: 1,00
Не отмеченоОтметить вопрос
Текст вопроса
17. Давлат бошқаруви соҳасида тизимли ёндошув ёрдамида ўрганиладиган муаммолар нималардан иборат?
Выберите один ответ:
a. Бошқарув тизимининг комплексли чораларини тузиш
b. Ишлаб чиқаришни, товар ишлаб чиқариш, бозордаги ҳолатни узоқ муддатли режалаштириш
c. Бюджет тайёрлаш, унинг бажарилиши ва сарфланишини назорат қилиш
d. Максимал даражада миллий ҳавфсизлик тузилмасининг таҳлили, ҳавф-хатар таҳлили ва уларни бартараф этиш чораларини ишлаб чиқиш
Отзыв
Правильный ответ: Бюджет тайёрлаш, унинг бажарилиши ва сарфланишини назорат қилиш
Вопрос 3
Неверно
Баллов: 0,00 из 1,00
Не отмеченоОтметить вопрос
Текст вопроса
18. Тизимли ёндошув турлари тўғри келтирилган жавобни аниқланг
Выберите один ответ:
a. Тизимли - коммуникатив, тизимли - бошқарув, тизимли - тузилмавий
b. Тизимли - функционал, тизимли - интеграллашган
c. Тизимли - генетик, тизимли - ахборот; тизимли - коммуникатив, тизимли - бошқарув, тизимли - тузилмавий
d. Тизимли - коммуникатив, тизимли - бошқарув, тизимли - тузилмавий, тизимли - интеграллашган
Отзыв
Правильный ответ: Тизимли - генетик, тизимли - ахборот; тизимли - коммуникатив, тизимли - бошқарув, тизимли - тузилмавий
Вопрос 4
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00
Не отмеченоОтметить вопрос
Текст вопроса
19. "танлов", "аниқлаш" ва "текшириш ва мосликни тасдиқлаш" бу 3 та функция кайси бахоланишга тегишли?
Выберите один ответ:
a. Мосликни баҳоланиши
b. Морфологик баҳоланиши
c. Эксперимент баҳоланиши
d. Оптимал баҳоланиш
Отзыв
Правильный ответ: Мосликни баҳоланиши
Вопрос 5
Нет ответа
Балл: 1,00
Не отмеченоОтметить вопрос
Текст вопроса
20. Ушбу ёндашув ўзига хос таҳлил усули бўлиб, у нафақат жараён негизини, балки уни бошқарувчи тизим ҳисобланади
Выберите один ответ:
a. Фикрлашнинг асосий типи
b. Фикрлашнинг умумий типи
c. Фикрлашнинг ташкилий типи
d. Фикралшнинг маънавий типи
Отзыв
Правильный ответ: Фикрлашнинг асосий типи
Вопрос 6
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00
Не отмеченоОтметить вопрос
Текст вопроса
21. Тизимли ёндошув нимага асосланади?
Выберите один ответ:
a. Лойиха назариясига
b. Тизим назариясига
c. Молия назариясига
d. Абстракт назариясига
Отзыв
Правильный ответ: Тизим назариясига
Вопрос 7
Неверно
Баллов: 0,00 из 1,00
Не отмеченоОтметить вопрос
Текст вопроса
22 Функционал ва таркибий таҳлил нимани англатади ?
Выберите один ответ:
a. Элементларнинг алгоритмларни тузилиши ва яратилган тизим учун талаблар шакллантириш имконини беради
b. Тизимнинг умумий алгоритмини тузиб, талаблари ўрганилиш имконини беради
c. Тарихни таҳлил қилиш, вазият сабабларини, ҳозирги тендентсияларни, башорат қилишни имконини беради
d. Элементларнинг алгоритмларни тузилиши ва яратилган тизим учун талаблар ва таклифлар , мулохазалар шакллантириш имконини беради
Отзыв
Правильный ответ: Элементларнинг алгоритмларни тузилиши ва яратилган тизим учун талаблар шакллантириш имконини беради
Вопрос 8
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00
Не отмеченоОтметить вопрос
Текст вопроса
23 Қайси турдаги ёндошувда, таҳлилни амалга оширишда кенглик диапазони, бошқарув эффективлигига таъсир қилувчи вазият туртки вазифасини бажаради?
Выберите один ответ:
a. Инновацион ёндошув
b. Вазиятга асосан ёндошув
c. Инеграцион ёндошув
d. Комплексли ёндошув
Отзыв
Правильный ответ: Вазиятга асосан ёндошув
Вопрос 9
Неверно
Баллов: 0,00 из 1,00
Не отмеченоОтметить вопрос
Текст вопроса
24.Маълумотларни йиғиш, қайта ишлаш ва тўплаш, бошқарув тизимининг комплексли чораларини тузиш, бюджет тайёрлаш, унинг бажарилиши ва сарфланишини назорат қилиш. Берилган кетма - кетликдаги ўрганилувчи муаммолар қайси соҳага тегишли?
Выберите один ответ:
a. Давлат бошқаруви соҳаси
b. Тиббиёт соҳаси
c. Ахборот хавфсизлиги соҳаси
d. Иқтисодиёт соҳаси
Отзыв
Правильный ответ: Давлат бошқаруви соҳаси
Вопрос 10
Неверно
Баллов: 0,00 из 1,00
Не отмеченоОтметить вопрос
Текст вопроса
Ходим ўз иш фаолиятини ошириши , корхона бошқарувидаги рўлини англаши учун шароит яратиб бериш, қайси ёндошув мазмунига мос келади?
Выберите один ответ:
a. Хулққа оид ёндашув
b. Вазиятга асосан ёндошув
c. Инеграцион ёндошув
d. Комплексли ёндошув
Отзыв
Правильный ответ: Хулққа оид ёндашув
Вопрос 11
Неверно
Баллов: 0,00 из 1,00
Не отмеченоОтметить вопрос
Текст вопроса
Интерпретация изланиш тилининг канака тахлилига асосланади ?
Выберите один ответ:
a. Семиотик
b. Эксперимент
c. Ақлий ҳужум
d. Морфологик
Отзыв
Правильный ответ: Семиотик
Вопрос 12
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00
Не отмеченоОтметить вопрос
Текст вопроса
Декомпозиция бу...
Выберите один ответ:
a. Тизимнинг бир бутун бўлиши
b. Тизимнинг пасдан тепага бўлган йўналиши бўйича таҳлил қилади, осондан қийнга, бўлакдан бутунга
c. Тизимнинг алоҳида бўлакларга тарқалиши
d. Тизимнинг алоҳида бўлаклардан яратилиши
Отзыв
Правильный ответ: Тизимнинг алоҳида бўлакларга тарқалиши
Вопрос 13
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00
Не отмеченоОтметить вопрос
Текст вопроса
Шарҳлаш - бу?
Выберите один ответ:
a. Морфологик
b. Семиотик
c. Интеграцион
d. Интерпретация
Отзыв
Правильный ответ: Интерпретация
Вопрос 14
Неверно
Баллов: 0,00 из 1,00
Не отмеченоОтметить вопрос
Текст вопроса
Қуйидаги таърифлардан қайси бири тизимли - ахорот ёндошувига тегишли?
Выберите один ответ:
a. Ҳар бир тизим бошқа мукаммалроқ тизим элементини ўз ичига олади, шу вақтни ўзида паст даражадаги тизим ости элементларини ўзида акс эттиради
b. Ахборот - тизим элементларининг ўзаро алоқасини таъминлайди, ҳар бир элемент ахборот билан тўлиқ бўлади, тизим эса ташқи муҳит билан яхлит бўлади
c. Тизим доимий равишда ўзига нисбатан ҳаракатга келтириш ҳаракатларини ҳис этади
d. Тизимнинг тўлиқлигини таъминлаш учун унинг таркибий тузилмаси элементлари, қисмлари ажралмас қисми ҳисобланади
Отзыв
Правильный ответ: Ахборот - тизим элементларининг ўзаро алоқасини таъминлайди, ҳар бир элемент ахборот билан тўлиқ бўлади, тизим эса ташқи муҳит билан яхлит бўлади
Вопрос 15
Неверно
Баллов: 0,00 из 1,00
Не отмеченоОтметить вопрос
Текст вопроса
Тизимларга мисоллар қайси жавобда тўғри кўрсатилган
Выберите один ответ:
a. Ишлаб чикариш корхонаси, давлат ва шунга ўхшаш мини клублар, ресторан,барлар
b. Хужайралар мажмуасидан ташкил топган тирик организм, суний деталлар, химиявий моддалар, дори дармонлар
c. Алоҳида қисм ва деталлардан тузилган техник қурилма, хужайралар мажмуасидан ташкил топган тирик организм, одамлар жамоаси, ишлаб чикариш корхонаси, давлат ва шу кабилар
d. Алоҳида қисм ва деталлардан тузилган техник қурилма, ишлаб чиқаришдаги махсулотлар, бизнес ва тадбиркорликдаги режалар
Отзыв
Правильный ответ: Алоҳида қисм ва деталлардан тузилган техник қурилма, хужайралар мажмуасидан ташкил топган тирик организм, одамлар жамоаси, ишлаб чикариш корхонаси, давлат ва шу кабилар
Декомпозицияга мисол ...
Выберите один ответ:
a. Тизимнинг алоҳида бўлаклардан яратилиши
b. Тизимнинг тепадан пастга йўналиши бўйича таҳлил қилади, қийндан осонга, бутундан бўлакга
c. Тизимнинг пасдан тепага бўлган йўналиши бўйича таҳлил қилади, осондан қийнга, бўлакдан бутунга
d. Тизимнинг бир бутун бўлиши
Отзыв
Правильный ответ: Тизимнинг тепадан пастга йўналиши бўйича таҳлил қилади, қийндан осонга, бутундан бўлакга
Вопрос 2
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00
Не отмеченоОтметить вопрос
Текст вопроса
Таҳлил вақтида ташкилотнин ҳам ички, ҳам ташқи муҳити ҳисобга олган ҳолда фойдаланиладиган ёндошув қандай номланади?
Выберите один ответ:
a. Инеграцион ёндошув
b. Вазиятга асосан ёндошув
c. Комплексли ёндошув
d. Инновацион ёндошув
Отзыв
Правильный ответ: Комплексли ёндошув
Вопрос 3
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00
Не отмеченоОтметить вопрос
Текст вопроса
Агрегирлаш бу...
Выберите один ответ:
a. Тизимнинг алоҳида бўлакларга тарқалиши
b. Тизимнинг алоҳида бўлаклардан яратилиши
c. Тизимнинг бир бутун бўлиши
d. Тизимнинг тепадан пастга йўналиши бўйича таҳлил қилади, қийндан осонга, бутундан бўлакга
Отзыв
Правильный ответ: Тизимнинг алоҳида бўлаклардан яратилиши
Вопрос 4
Неверно
Баллов: 0,00 из 1,00
Не отмеченоОтметить вопрос
Текст вопроса
Ташқи муҳит томонида юз берадиган ўзгаришларга тезкор жавоб қайтариш имкониятига асосланувчи ёндошув қандай номланади?
Выберите один ответ:
a. Комплексли ёндошув
b. Инеграцион ёндошув
c. Инновацион ёндошув
d. Вазиятга асосан ёндошув
Отзыв
Правильный ответ: Инновацион ёндошув
Вопрос 5
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00
Не отмеченоОтметить вопрос
Текст вопроса
Тизимларни қандай тизимларга ажратиш мумкин?
Выберите один ответ:
a. Стохастик ва эҳтимолий тизимларга
b. Детерминистик ва эҳтимолий тизимларга
c. Аниқлик ва эҳтимолий тизимларга
d. Аниқлик ва детерминистик тизимларга
Отзыв
Правильный ответ: Детерминистик ва эҳтимолий тизимларга
Вопрос 6
Неверно
Баллов: 0,00 из 1,00
Не отмеченоОтметить вопрос
Текст вопроса
Мосликни баҳолашга (conformity assessment) тугри таьриф берилган каторни топинг ?
Выберите один ответ:
a. Талабни бажарилишини бевосита ва билвосита аниқлаш
b. Талаб ва таклифни бажарилишини бевосита аниқлаш
c. Максадни куйилиши ва бажарилишини билвосита аниқлаш
d. Талабни бажарилишини билвосита аниқлаш
Отзыв
Правильный ответ: Талабни бажарилишини бевосита ва билвосита аниқлаш
Вопрос 7
Неверно
Баллов: 0,00 из 1,00
Не отмеченоОтметить вопрос
Текст вопроса
Тизимли - бошқарув ёндошуви дейилганда нима тушунилади?
Выберите один ответ:
a. Тизимнинг тўлиқлигини таъминлаш учун унинг таркибий тузилмаси элементлари, қисмлари ажралмас қисми ҳисобланади
b. Ҳеч қайси тизим бўлак эмас, кўп томонламан турли тизимлар ва тизим ҳисобланмаган таълимлар билан боғлиқ
c. Тизимнинг яшаши ахборотни қабул қилиш, қайта ишлаш, узатиш ва ахборотларни сақлашсиз тасаввур қилиб бўлмайди
d. Тизим доимий равишда ўзига нисбатан ҳаракатга келтириш ҳаракатларини ҳис этади
Отзыв
Правильный ответ: Тизим доимий равишда ўзига нисбатан ҳаракатга келтириш ҳаракатларини ҳис этади
Вопрос 8
Неверно
Баллов: 0,00 из 1,00
Не отмеченоОтметить вопрос
Текст вопроса
Тизим билан боғлиқ муаммоларни ечиш қайси ёндошувга асосланади?
Выберите один ответ:
a. Иерархик ва муқобиллик
b. Тизимни такомиллаштириш ва лойиҳалаштириш
c. Классик ва амалий
d. Функционал ва тузилмавий
Отзыв
Правильный ответ: Функционал ва тузилмавий
Вопрос 9
Неверно
Баллов: 0,00 из 1,00
Не отмеченоОтметить вопрос
Текст вопроса
Генетик таҳлилда нима ўрганилади?
Выберите один ответ:
a. Тизимнинг умумий алгоритмини тузиб, талаблари ўрганилиш имконини беради
b. Элементларнинг алгоритмларни тузилиши ва яратилган тизим учун талаблар шакллантириш имконини беради
c. Тарихни таҳлил қилиш, вазият сабабларини, ҳозирги тендентсияларни, башорат қилишни имконини беради
d. Элементларнинг алгоритмларни тузилиши ва яратилган тизим учун талаблар ва таклифлар , мулохазалар шакллантириш имконини беради
Отзыв
Правильный ответ: Тарихни таҳлил қилиш, вазият сабабларини, ҳозирги тендентсияларни, башорат қилишни имконини беради
Вопрос 10
Неверно
Баллов: 0,00 из 1,00
Не отмеченоОтметить вопрос
Текст вопроса
Мавжуд элементлар орасидаги алоқалар тизим учун характерли (турли ҳар хил элементларни тўплаш тизим ҳисобланмайди) деб нимани аниқлаш мумкин?
Выберите один ответ:
a. Мавжудлилик белгиси
b. Бўлмаслиги белгиси
c. Яхлитлиликнинг функсионал белгиси
d. Иерархиклик белгиси
Отзыв
Правильный ответ: Мавжудлилик белгиси
Вопрос 11
Неверно
Баллов: 0,00 из 1,00
Не отмеченоОтметить вопрос
Текст вопроса
Тизимнинг ахборот таъминоти бошқарувининг функсионал алоқаларини текширишда қайси ёндошувдан фойдаланилади?
Выберите один ответ:
a. Комплексли ёндошув
b. Инновацион ёндошув
c. Интеграцион ёндошув
d. Вазиятга асосан ёндошув
Отзыв
Правильный ответ: Интеграцион ёндошув
Вопрос 12
Неверно
Баллов: 0,00 из 1,00
Не отмеченоОтметить вопрос
Текст вопроса
Тизим элементларига мисоллар келтиринг?
Выберите один ответ:
a. Тизимни ўзаро боғланган ва бир-бири билан таъсирлашувчи компьютер дастурлари орқали хосил бўлган воситалар
b. Тизимни ўзаро боғланган ва бир-бири билан таъсирлашувчи элементлар мажмуи
c. Тизимнинг ўзаро боғланган бир қатор элементларидан тузилган қисмига
d. Элементларининг табиати билан боғлиқ равишда физик, механиқ, химик, биологик, иқтисодий, кибернетик ва бошқалар
Отзыв
Правильный ответ: Элементларининг табиати билан боғлиқ равишда физик, механиқ, химик, биологик, иқтисодий, кибернетик ва бошқалар
Вопрос 13
Неверно
Баллов: 0,00 из 1,00
Не отмеченоОтметить вопрос
Текст вопроса
Тизимли таҳлил тушунчаларидан интегратсион ёндошувга тўғри таъриф берилган жавобни кўрсатинг?
Выберите один ответ:
a. Тадқиқот ҳам вертикал (тизим бошқарувининг алоҳида элементлари ўртасида), ҳам горизонтал (маҳсулотнинг ҳар бир ҳаётий циклида) амалга оширилади
b. Ташқи муҳит томонидан юз берадиган ўзгаришларга тезкор жавоб қайтариш имкониятига асосланади
c. Таҳлилни амалга оширишда кенглик диапазони бошқарув эффективлигига таъсир қилувчи вазият туртки вазифасини бажаришидадир
d. Ходим ўз иш фаолиятини ошириши , корхона бошқарувидаги ролини англаши учун шароит яратиб беришдан иборат
Отзыв
Правильный ответ: Тадқиқот ҳам вертикал (тизим бошқарувининг алоҳида элементлари ўртасида), ҳам горизонтал (маҳсулотнинг ҳар бир ҳаётий циклида) амалга оширилади
Вопрос 14
Неверно
Баллов: 0,00 из 1,00
Не отмеченоОтметить вопрос
Текст вопроса
Оптимал натижага эришиш учун нима килиш зарур?
Выберите один ответ:
a. Текшириш
b. Обьектни аниклаш
c. Талабни тугри куйиш
d. Альтернативаларни бахолаш
Отзыв
Правильный ответ: Альтернативаларни бахолаш
Вопрос 15
Неверно
Баллов: 0,00 из 1,00
Не отмеченоОтметить вопрос
Текст вопроса
Детерминистик тизимлар...?
Выберите один ответ:
a. Тасодифий ва аниқ характерли кўрсаткичларга эга бўлади
b. Эҳтимолий характерли кўрсаткичларга эга бўлади
c. Аниқ топиладиган кўрсаткичларга эга бўлади
d. Тасодифий характерли кўрсаткичларга эга бўлади
Отзыв
Правильный ответ: Аниқ топиладиган кўрсаткичларга эга бўлади
Тизимнинг тахлили - бу ?
Birini tanlang:
a. мураккаб объектларни тадқиқ қилиш услубияти бўлиб, у ушбу объектларни мақсадга йўналтирилган тизимлар сифатида қараб ва бу тизимлар хоссаларини ҳамда уларнинг мақсади ва шу мақсадни амалга ошириш воситалари орасидаги ўзаро муносабатларни ўрганишдир
b. мураккаб объектларни ўрганишнинг самарали тадқиқот йўналишидир
c. тизимлар сифатида қараб ва бу тизимлар хоссаларини ҳамда уларнинг мақсадини аниклашдир
d. тизим элементлари ва унинг ташкилий тузилиши маълум бўлган ҳолда тизим амалга ошираётган функцияларни аниқлашдир
Мосликни баҳоланиши уч функция кетма-кетлиги сифатида келади. Функциялар берилган каторни топинг?
Birini tanlang:
a. "максад", "аниқлаш" ва "бажарилиш ва мосликни тасдиқлаш"
b. "максад", "талаб ва мосликни тасдиқлаш"
c. "талаб", "аниқлаш" ва "текшириш ва мосликни тасдиқлаш"
d. "танлов", "аниқлаш" ва "текшириш ва мосликни тасдиқлаш"
Тизим бу элементлар йиғиндиси, уларни алоҳида ўзлари ҳам тизим сифатида қаралиши мумкин, бошланғич тизимлар умумий тизимнинг бир қисмидир, яъни тизим, тизим иерархияси қисми сифатида нима кўрилади?
Birini tanlang:
a. Яхлитлиликнинг функсионал белгиси
b. Бўлмаслиги белгиси
c. Иерархиклик белгиси
d. Мавжудлилик белгиси
Ишлаб чиқаришни, товар ишлаб чиқариш, бозордаги ҳолатни узоқ муддатли режалаштириш, инвестицион лойиҳалаш, макроекономик бошқарув каби ўрганилувчи муаммолар қайси соҳага тегишли?
Birini tanlang:
a. Давлат бошқаруви соҳаси
b. Иқтисодиёт соҳаси
c. Ахборот хавфсизлиги соҳаси
d. Тиббиёт соҳаси
Агрегирлашга мисол...
Birini tanlang:
a. Тизимнинг бир текист бўлиши
b. Тизимнинг тепадан пастга йўналиши бўйича таҳлил қилади, қийндан осонга, бутундан бўлакга
c. Тизимнинг алоҳида бўлакларга тарқалиши
d. Тизимнинг пасдан тепага бўлган йўналиши бўйича таҳлил қилади, осондан қийнга, бўлакдан бутунга
Шарҳлаш - бу?
Birini tanlang:
a. Семиотик
b. Морфологик
c. Интеграцион
d. Интерпретация
Тизимли таҳлилнинг объекти нима?
Birini tanlang:
a. Пайдо бўлиш
b. Воқеа
c. Жараён
d. Муаммо ёки ҳодиса
"танлов", "аниқлаш" ва "текшириш ва мосликни тасдиқлаш" бу 3 та функция кайси бахоланишга тегишли?
Birini tanlang:
a. Эксперимент баҳоланиши
b. Морфологик баҳоланиши
c. Мосликни баҳоланиши
d. Оптимал баҳоланиш
Тизимнинг ахборот таъминоти бошқарувининг функсионал алоқаларини текширишда қайси ёндошувдан фойдаланилади?
Birini tanlang:
a. Вазиятга асосан ёндошув
b. Комплексли ёндошув
c. Интеграцион ёндошув
d. Инновацион ёндошув
У ўзининг бошланиши, ўзининг яшаш ва вақти, тараққиёти ва юксалиши, қулаш ва якунига эгадир. Берилган таъриф қайси ёндошувга тегишли?
Birini tanlang:
a. Тизимли - бошарув ёндошуви
b. Тизимли - тузилмавий ёндошув
c. Тизимли - ахборот ёндошуви
d. Тизимли - генетик ёндошув
Тизимларга мисоллар қайси жавобда тўғри кўрсатилган
Birini tanlang:
a. Алоҳида қисм ва деталлардан тузилган техник қурилма, ишлаб чиқаришдаги махсулотлар, бизнес ва тадбиркорликдаги режалар
b. Хужайралар мажмуасидан ташкил топган тирик организм, суний деталлар, химиявий моддалар, дори дармонлар
c. Алоҳида қисм ва деталлардан тузилган техник қурилма, хужайралар мажмуасидан ташкил топган тирик организм, одамлар жамоаси, ишлаб чикариш корхонаси, давлат ва шу кабилар
d. Ишлаб чикариш корхонаси, давлат ва шунга ўхшаш мини клублар, ресторан,барлар
Тизимли таҳлил мураккаб муаммоларнинг тизимли методологиясини нималарга асосланиб ишлаб чикади?
Birini tanlang:
a. Тизимли таҳлил мураккаб муаммоларнинг тизимли методологиясини максадли ёндашув ва маьлум бир айниятларга таянган ҳолда ишлаб чиқади
b. Тизимли таҳлил мураккаб муаммоларнинг тизимли методологиясини талабнинг куйилиши ва умумий айниятларга таянган ҳолда ишлаб чиқади
c. Тизимли таҳлил мураккаб муаммоларнинг тизимли методологиясини максаднинг аниклигига таянган ҳолда ишлаб чиқади
d. Тизимли таҳлил мураккаб муаммоларнинг тизимли методологиясини тизимли ёндашув ва умумий айниятларга таянган ҳолда ишлаб чиқади
Тузилма деганда нимани тушунасиз?
Birini tanlang:
a. Ҳодисанинг айрим тадқиқот объектининг кўриниши
b. Ҳодисанинг айрим ташқи ва ички тадқиқот объектининг кўриниши
c. Ҳодисанинг умумий тадқиқот объекти кўриниши
d. Бу бутун объект элементларининг ўзаро муносабатларининг барқарор кўриниши
Тизимли таҳлил тушунчаларидан интегратсион ёндошувга тўғри таъриф берилган жавобни кўрсатинг?
Birini tanlang:
a. Тадқиқот ҳам вертикал (тизим бошқарувининг алоҳида элементлари ўртасида), ҳам горизонтал (маҳсулотнинг ҳар бир ҳаётий циклида) амалга оширилади
b. Ходим ўз иш фаолиятини ошириши , корхона бошқарувидаги ролини англаши учун шароит яратиб беришдан иборат
c. Таҳлилни амалга оширишда кенглик диапазони бошқарув эффективлигига таъсир қилувчи вазият туртки вазифасини бажаришидадир
d. Ташқи муҳит томонидан юз берадиган ўзгаришларга тезкор жавоб қайтариш имкониятига асосланади
Тадқиқот тизимининг таҳлилий предмети нима?
Birini tanlang:
a. Тизимнинг ўзи
b. Далил
c. Муаммо
d. Ҳодиса
Ходим ўз иш фаолиятини ошириши , корхона бошқарувидаги рўлини англаши учун шароит яратиб бериш, қайси ёндошув мазмунига мос келади?
Birini tanlang:
a. Хулққа оид ёндашув
b. Комплексли ёндошув
c. Вазиятга асосан ёндошув
d. Инеграцион ёндошув
Неча хил синфдаги структуралар фаркланади?
Birini tanlang:
a. Иерархик, ноерархик ва аралаш иерархия
b. Аниқ, ноаниқ ва аралаш
c. Моддий, номоддий ва аралаш
d. Потенциал, кинетик ва аралаш
Аралаш структуралар бу...
Birini tanlang:
a. Моддий, номоддий ва аралаш
b. Потенциал, кинетик ва аралаш
c. Иерархик, ноерархик ва аралаш иерархия
d. Иерархик ва мониерархик структураларни турли комбинацияларидир
Қайси турдаги ёндошувда, таҳлилни амалга оширишда кенглик диапазони, бошқарув эффективлигига таъсир қилувчи вазият туртки вазифасини бажаради?
Birini tanlang:
a. Инеграцион ёндошув
b. Инновацион ёндошув
c. Комплексли ёндошув
d. Вазиятга асосан ёндошув
Детерминистик тизимга мисоллар...
Birini tanlang:
a. ЭҲМ, телевизор йиғув автоконвейери ва техник хизмат кўрасатувчи тизими
b. регуляторли музлатгич; тизим цехда дастгоҳларнинг жойлаштирилиш тизими, автобус маршрутлари тизими; факультет дарслари жадвали, компьютер, телевизор; йиғув автоконвейери
c. тизим цехда дастгоҳларнинг жойлаштирилиш тизими, ишлаш припцип тизими
d. авария, йўналиш вақти, йўловчилар сиғими тизими
Эҳтимолий тизимлар...
Birini tanlang:
a. Тасодифий характерли кўрсаткичларга эга бўлади
b. Эҳтимолий характерли кўрсаткичларга эга бўлади
c. регуляторли музлатгич, система цехда дастгоҳларнинг жойлаштирилиш тизими, автобус маршрутлари тизими,факультет дарслари жадвали, ЭҲМ, телевизор, йиғув автоконвейери
d. Корхона маҳсулотини статистик назорат этиш, материал-техник таъминоти тизими, аэропорт атрофида самолётлар ҳаракатини бошқарувчи тизим, энергетик тизим бошқаруви
Вопрос 1
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00
Не отмеченоОтметить вопрос
Текст вопроса
Давлат бошқаруви соҳасида тизимли ёндошув ёрдамида ўрганиладиган муаммолар нималардан иборат?
Выберите один ответ:
a. Максимал даражада миллий ҳавфсизлик тузилмасининг таҳлили, ҳавф-хатар таҳлили ва уларни бартараф этиш чораларини ишлаб чиқиш
b. Бюджет тайёрлаш, унинг бажарилиши ва сарфланишини назорат қилиш
c. Ишлаб чиқаришни, товар ишлаб чиқариш, бозордаги ҳолатни узоқ муддатли режалаштириш
d. Бошқарув тизимининг комплексли чораларини тузиш
Вопрос 2
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00
Не отмеченоОтметить вопрос
Текст вопроса
Детерминистик тизимлар...?
Выберите один ответ:
a. Эҳтимолий характерли кўрсаткичларга эга бўлади
b. Тасодифий характерли кўрсаткичларга эга бўлади
c. Тасодифий ва аниқ характерли кўрсаткичларга эга бўлади
d. Аниқ топиладиган кўрсаткичларга эга бўлади
Вопрос 3
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00
Не отмеченоОтметить вопрос
Текст вопроса
Интерпретация изланиш тилининг канака тахлилига асосланади ?
Выберите один ответ:
a. Морфологик
b. Семиотик
c. Эксперимент
d. Ақлий ҳужум
Вопрос 4
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00
Не отмеченоОтметить вопрос
Текст вопроса
Детерминистик тизимга мисоллар...
Выберите один ответ:
a. тизим цехда дастгоҳларнинг жойлаштирилиш тизими, ишлаш припцип тизими
b. ЭҲМ, телевизор йиғув автоконвейери ва техник хизмат кўрасатувчи тизими
c. авария, йўналиш вақти, йўловчилар сиғими тизими
d. регуляторли музлатгич; тизим цехда дастгоҳларнинг жойлаштирилиш тизими, автобус маршрутлари тизими; факультет дарслари жадвали, компьютер, телевизор; йиғув автоконвейери
Вопрос 5
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00
Не отмеченоОтметить вопрос
Текст вопроса
Иқтисодиёт соҳасида тизимли ёндошув ёрдамида ўрганиладиган муаммолар нималардан иборат?
Выберите один ответ:
a. Бошқарув тизимининг комплексли чораларини тузиш
b. Максимал даражада миллий ҳавфсизлик тузилмасининг таҳлили, ҳавф-хатар таҳлили ва уларни бартараф этиш чораларини ишлаб чиқиш
c. Ишлаб чиқаришни, товар ишлаб чиқариш, бозордаги ҳолатни узоқ муддатли режалаштириш
d. Бюджет тайёрлаш, унинг бажарилиши ва сарфланишини назорат қилиш
Вопрос 6
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00
Не отмеченоОтметить вопрос
Текст вопроса
Тизимли тахлилнинг усуллари тугри келтирилган жавобни топинг?
Выберите один ответ:
a. Мақсадлар дарахти, Вальд усули , эксперимент усули
b. Ақлий ҳужум, технологиялари усули, Морфологик усул, эксперимент усули
c. Баҳолари усули, Морфологик усул, Лаплас усули
d. Мақсадлар дарахти, Ақлий ҳужум, Дельфи усули (Эксперт баҳолари усули), Морфологик усул, эксперимент усули
Вопрос 7
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00
Не отмеченоОтметить вопрос
Текст вопроса
Интегратив хусусиятларнинг мавжудлиги тизим учун характерлидир, тизимда мавжуд бўлган, аммо унинг алоҳида элементларидан ҳеч бирига хос бўлмаган ёки уларнинг йигиндиси нима?
Выберите один ответ:
a. Яхлитлиликнинг функсионал белгиси
b. Бўлмаслиги белгиси
c. Иерархиклик белгиси
d. Мавжудлилик белгиси
Вопрос 8
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00
Не отмеченоОтметить вопрос
Текст вопроса
Қуйидаги таърифлардан қайси бири тизимли - ахорот ёндошувига тегишли?
Выберите один ответ:
a. Ахборот - тизим элементларининг ўзаро алоқасини таъминлайди, ҳар бир элемент ахборот билан тўлиқ бўлади, тизим эса ташқи муҳит билан яхлит бўлади
b. Ҳар бир тизим бошқа мукаммалроқ тизим элементини ўз ичига олади, шу вақтни ўзида паст даражадаги тизим ости элементларини ўзида акс эттиради
c. Тизим доимий равишда ўзига нисбатан ҳаракатга келтириш ҳаракатларини ҳис этади
d. Тизимнинг тўлиқлигини таъминлаш учун унинг таркибий тузилмаси элементлари, қисмлари ажралмас қисми ҳисобланади
Вопрос 9
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00
Не отмеченоОтметить вопрос
Текст вопроса
Ахборот хавфсизлиги соҳасида тизимли ёндошув ёрдамида ўрганиладиган муаммолар нималардан иборат?
Выберите один ответ:
a. Максимал даражада миллий ҳавфсизлик тузилмасининг таҳлили, ҳавф-хатар таҳлили ва уларни бартараф этиш чораларини ишлаб чиқиш
b. Ишлаб чиқаришни, товар ишлаб чиқариш, бозордаги ҳолатни узоқ муддатли режалаштириш
c. Бошқарув тизимининг комплексли чораларини тузиш
d. Бюджет тайёрлаш, унинг бажарилиши ва сарфланишини назорат қилиш
Вопрос 10
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00
Не отмеченоОтметить вопрос
Текст вопроса
Тизимли - интеграллашган ёндошувнинг вазифаси нималардан иборат?
Выберите один ответ:
a. Ахборотни қабул қилиш, қайта ишлаш, узатиш ва ахборотларни сақлашдан иборат
b. Унинг вазифаси тизим остинигина эмас, бутун бир тизимни яхшилашдан иборат
c. У маълум мақсадларга эришиш йўлида бўлади
d. Ахборотларни сақлашдан иборат
Вопрос 11
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00
Не отмеченоОтметить вопрос
Текст вопроса
Тизимли таҳлил тушунчаларидан норматив ёндошув моҳияти қайси жавобда тўғри келтирилган?
Выберите один ответ:
a. Тадқиқот ҳам вертикал (тизим бошқарувининг алоҳида элементлари ўртасида), ҳам горизонтал (маҳсулотнинг ҳар бир ҳаётий циклида) амалга оширилади
b. Ташқи муҳит томонидан юз берадиган ўзгаришларга тезкор жавоб қайтариш имкониятига асосланади
c. Таҳлилни амалга оширишда кенглик диапазони бошқарув эффективлигига таъсир қилувчи вазият туртки вазифасини бажаришидадир
d. Функционал нормативларга режаларни қайта ишлашнинг тезкорлиги ва сифати, қуйи бўлимларнинг аниқ ташкил қилингани, оператив ҳисоб китоб ва назорат, ҳар бир тузилма қуйи бўлимида функсионал мажбуриятларининг қатъий тақсимланиши киради
Вопрос 12
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00
Не отмеченоОтметить вопрос
Текст вопроса
Шарҳлаш - бу?
Выберите один ответ:
a. Семиотик
b. Интеграцион
c. Морфологик
d. Интерпретация
Вопрос 13
Неверно
Баллов: 0,00 из 1,00
Не отмеченоОтметить вопрос
Текст вопроса
Тизимли тахлилнинг биринчи босқичи нима?
Выберите один ответ:
a. Қабул қилинган мухокамани амалга ошириш
b. Дастлабки мухокама(келишув)
c. Муаммо тадқиқоти
d. Масалани қўйилиши
Вопрос 14
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00
Не отмеченоОтметить вопрос
Текст вопроса
Тизимнинг ахборот таъминоти бошқарувининг функсионал алоқаларини текширишда қайси ёндошувдан фойдаланилади?
Выберите один ответ:
a. Инновацион ёндошув
b. Интеграцион ёндошув
c. Вазиятга асосан ёндошув
d. Комплексли ёндошув
Вопрос 15
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00
Не отмеченоОтметить вопрос
Текст вопроса
Тизим моделининг асосий хусусиятлари нималардан иборат?
Выберите один ответ:
a. Мақсадга йўналтириганлик, якунийлиги, мураккаблаштирилганлик, тахминийлиги, адекватлиги, кўргазмалилиги, рухсат берилганлилиги ва технологияга дахилсизлиги каби хусусиятлар
b. Мақсадга йўналтириганлик, мураккаблаштирилганлик, тахминийлиги, адекватлиги, кўргазмалилиги, рухсат берилганлилиги ва технологияга оидлиги каби хусусиятлар
c. Мақсадга йўналтириганлик, якунийлиги, соддалаштирилганлик, тахминийлиги, адекватлиги, кўргазмалилиги, рухсат берилмаганлилиги ва технологияга дахилсизлиги каби хусусиятлар
d. Мақсадга йўналтириганлик, якунийлиги, соддалаштирилганлик, тахминийлиги, адекватлиги, кўргазмалилиги, рухсат берилганлилиги ва технологияга оидлиги каби хусусиятлар
Ҳар бир тизим бошқа мукаммалроқ тизим элементини ўз ичига олади, шу вақтни ўзида паст даражадаги тизим ости элементларини ўзида акс эттирвчи ёндошув қандай номланади?
Выберите один ответ:
a. Тизимли - тузилмавий ёндошув
b. Тизимли - коммунитатив ёндошув
c. Тизимли - ахборот ёндошуви
d. Тизимли - бошарув ёндошуви
Вопрос 2
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00
Не отмеченоОтметить вопрос
Текст вопроса
Агрегирлаш бу...
Выберите один ответ:
a. Тизимнинг алоҳида бўлаклардан яратилиши
b. Тизимнинг алоҳида бўлакларга тарқалиши
c. Тизимнинг бир бутун бўлиши
d. Тизимнинг тепадан пастга йўналиши бўйича таҳлил қилади, қийндан осонга, бутундан бўлакга
Вопрос 3
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00
Не отмеченоОтметить вопрос
Текст вопроса
Шарҳлаш - бу?
Выберите один ответ:
a. Семиотик
b. Интерпретация
c. Интеграцион
d. Морфологик
Изображение пользователя Akbarjon Rustamov
Akbarjon Rustamov
Личный кабинет
О пользователе
Оценки
Сообщения
Настройки
Выход
Biznes tizimlar tahlili va loyihalash
Личный кабинет
Мои курсы
BTT va L
Nazorat ishlari
2-Oraliq nazorat ishi
Тест начат Понедельник, 14 декабря 2020, 20:43
Состояние Завершенные
Завершен Понедельник, 14 декабря 2020, 21:09
Прошло времени 25 мин. 39 сек.
Оценка 12,00 из 15,00 (80%)
Вопрос 1
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00
Не отмеченоОтметить вопрос
Текст вопроса
Ҳар бир тизим бошқа мукаммалроқ тизим элементини ўз ичига олади, шу вақтни ўзида паст даражадаги тизим ости элементларини ўзида акс эттирвчи ёндошув қандай номланади?
Выберите один ответ:
a. Тизимли - тузилмавий ёндошув
b. Тизимли - коммунитатив ёндошув
c. Тизимли - ахборот ёндошуви
d. Тизимли - бошарув ёндошуви
Вопрос 2
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00
Не отмеченоОтметить вопрос
Текст вопроса
Агрегирлаш бу...
Выберите один ответ:
a. Тизимнинг алоҳида бўлаклардан яратилиши
b. Тизимнинг алоҳида бўлакларга тарқалиши
c. Тизимнинг бир бутун бўлиши
d. Тизимнинг тепадан пастга йўналиши бўйича таҳлил қилади, қийндан осонга, бутундан бўлакга
Вопрос 3
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00
Не отмеченоОтметить вопрос
Текст вопроса
Шарҳлаш - бу?
Выберите один ответ:
a. Семиотик
b. Интерпретация
c. Интеграцион
d. Морфологик
Вопрос 4
Неверно
Баллов: 0,00 из 1,00
Не отмеченоОтметить вопрос
Текст вопроса
Тизим тушунчаси...
Выберите один ответ:
a. Тизимни ўзаро боғланган ва бир-бири билан таъсирлашувчи элементлар мажмуи
b. Алоҳида қисм ва деталлардан тузилган техник қурилмаларнинг амалий натижаси
c. Тизим бу бирор мақсадга йўналтирилиб, амалга оширилган ишлар мажмуи
d. Хужайралар мажмуасидан ташкил топган реакцияларга киришувчан моддалар мажмуи
Вопрос 5
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00
Не отмеченоОтметить вопрос
Текст вопроса
Агрегирлашга мисол...
Выберите один ответ:
a. Тизимнинг бир текист бўлиши
b. Тизимнинг тепадан пастга йўналиши бўйича таҳлил қилади, қийндан осонга, бутундан бўлакга
c. Тизимнинг алоҳида бўлакларга тарқалиши
d. Тизимнинг пасдан тепага бўлган йўналиши бўйича таҳлил қилади, осондан қийнга, бўлакдан бутунга
Вопрос 6
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00
Не отмеченоОтметить вопрос
Текст вопроса
Тизимли таҳлил мураккаб муаммоларнинг тизимли методологиясини нималарга асосланиб ишлаб чикади?
Выберите один ответ:
a. Тизимли таҳлил мураккаб муаммоларнинг тизимли методологиясини максаднинг аниклигига таянган ҳолда ишлаб чиқади
b. Тизимли таҳлил мураккаб муаммоларнинг тизимли методологиясини талабнинг куйилиши ва умумий айниятларга таянган ҳолда ишлаб чиқади
c. Тизимли таҳлил мураккаб муаммоларнинг тизимли методологиясини тизимли ёндашув ва умумий айниятларга таянган ҳолда ишлаб чиқади
d. Тизимли таҳлил мураккаб муаммоларнинг тизимли методологиясини максадли ёндашув ва маьлум бир айниятларга таянган ҳолда ишлаб чиқади
Вопрос 7
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00
Не отмеченоОтметить вопрос
Текст вопроса
Тизимли ёндошув турлари тўғри келтирилган жавобни аниқланг
Выберите один ответ:
a. Тизимли - функционал, тизимли - интеграллашган
b. Тизимли - генетик, тизимли - ахборот; тизимли - коммуникатив, тизимли - бошқарув, тизимли - тузилмавий
c. Тизимли - коммуникатив, тизимли - бошқарув, тизимли - тузилмавий
d. Тизимли - коммуникатив, тизимли - бошқарув, тизимли - тузилмавий, тизимли - интеграллашган
Структуравий ривожланмаган муаммоларини ечиш учун кайси баҳолаш усулларидан фойдаланиш иақсадга мувоффиқ?
Выберите один ответ:
a. Оптимал баҳолаш
b. Эксперт баҳолаш
c. Семантик баҳолаш
d. Дельфи баҳолаш
Вопрос 10
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00
Не отмеченоОтметить вопрос
Текст вопроса
Тизим моделининг асосий хусусиятлари нималардан иборат?
Выберите один ответ:
a. Мақсадга йўналтириганлик, якунийлиги, соддалаштирилганлик, тахминийлиги, адекватлиги, кўргазмалилиги, рухсат берилганлилиги ва технологияга оидлиги каби хусусиятлар
b. Мақсадга йўналтириганлик, якунийлиги, мураккаблаштирилганлик, тахминийлиги, адекватлиги, кўргазмалилиги, рухсат берилганлилиги ва технологияга дахилсизлиги каби хусусиятлар
c. Мақсадга йўналтириганлик, якунийлиги, соддалаштирилганлик, тахминийлиги, адекватлиги, кўргазмалилиги, рухсат берилмаганлилиги ва технологияга дахилсизлиги каби хусусиятлар
d. Мақсадга йўналтириганлик, мураккаблаштирилганлик, тахминийлиги, адекватлиги, кўргазмалилиги, рухсат берилганлилиги ва технологияга оидлиги каби хусусиятлар
Вопрос 11
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00
Не отмеченоОтметить вопрос
Текст вопроса
Тизимни структураси бу...
Выберите один ответ:
a. тизимни алохида элементлардан тузилган, шу элемент орасида функцияларни таксимланиши билан ифодаланиладиган улар орасида узаро богликлиги бутунлигини таркибий кисмлардан ташкил топиш усуллари хакидаги конундир
b. интегратив хусусиятларни ва қонуниятларни тадқиқ қилишга йўналтирилган кўриниши
c. тизимни тизимчалардан тузилган элементорасидаги ўзаро бўлинишлар усули хакидаги конундир
d. бу бутун объект элементларининг ўзаро муносабатларининг барқарор кўриниши
Вопрос 12
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00
Не отмеченоОтметить вопрос
Текст вопроса
Тизим ва ҳодисаларнинг предмет соҳасини илмий нуқтаи назардан ўрганувчи илмий бўлим нима?
Выберите один ответ:
a. Амалиёт
b. Тадқиқот
c. Назария
d. Предмет соҳа
Тизимли таҳлилнинг объекти нима?
Выберите один ответ:
a. Пайдо бўлиш
b. Жараён
c. Воқеа
d. Муаммо ёки ҳодиса
Вопрос 14
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00
Не отмеченоОтметить вопрос
Текст вопроса
У ўзининг бошланиши, ўзининг яшаш ва вақти, тараққиёти ва юксалиши, қулаш ва якунига эгадир. Берилган таъриф қайси ёндошувга тегишли?
Выберите один ответ:
a. Тизимли - генетик ёндошув
b. Тизимли - ахборот ёндошуви
c. Тизимли - тузилмавий ёндошув
d. Тизимли - бошарув ёндошуви
Вопрос 15
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00
Не отмеченоОтметить вопрос
Текст вопроса
Бир вақтнинг ўзида ҳам ягона яхлит деб қараладиган ҳар қандай объект, ҳам қўйилган мақсадларга эришиш манфаатларида бирлаштирилган турли элементлар мажмуи нима?
Выберите один ответ:
a. Ўқув қўлланма
b. Тизим
c. Дастурий таминот
d. Дастур
Download

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling