1865-Toshkent-1922


Download 246.73 Kb.
Pdf ko'rish
bet1/3
Sana14.11.2020
Hajmi246.73 Kb.
#145604
  1   2   3
Bog'liq
jadid adabiyoti 2-topshiriq
hvbdbvdvbdjkh, 1-vazifa, ozbekistonda demokratik jamiyat qurish nazariyasi va amaliyoti, КУЛЬТУРА УМСТВЕННОГО ТРУДА УЧИТЕЛЯ, 1, 1, 1, 4 amaliy mashg'ulot, Bug'doy,arpa, Маг турдош 2021 (06.07.2021), БЕЗИМЕНИ-o-zbekiston-respublikasi-konstitutsiyasi-demokratik-davlat-boshqaruvining-asosi, Kurswahlliste Bekzodbek, diffuziya, Barcha yo‘nalishlardagi bakalavriat talablari uchun O‘quv qo‘lla

1.Kar

i

mbekKami

y(

Kar

i

mbekShar

i

f

bekoʻl

iKami

y,(

1865—Toshkent—1922)

)—

Mi

l

l

i

yuygʻ

oni

shdavr

ioʻ

zbekadabi

yot

ibi

r

i

nchidavr

i

gamansubshoi

r

l

ar

danbi

r

i

.Kami

y

1865-

yi

l

daToshkent

ni

ngSevzordahasi

dat

ugʻ

i

l

di

.Dast

l

abkitl

i

mniMozor

xon

mahal

l

al

i

kMansur

xondoml

adanol

adi

.Keyi

n„

Bekl

arbegi

“madr

asasi

daoʻ

qi

di

.Oi

l

a

qur

magan.1922-

yi

l

daoʻ

zit

ugʻ

i

l

ganhovl

i

davaf

otet

gan.

Kami

ydanbi

zgaol

t

imi

ngmi

sr

agayaqi

nsheʼ

r

i

yhamdanasr

i

yasar

l

arvaoʻ

zit

uzgan

bi

rnechaqoʻ

l

yozmabayozl

arsaql

ani

bqol

gan.Sheʼ

r

l

ar

i

ni

ngaksar

i

yatqi

smianʼ

anavi

y

i

shqi

ymavzuda.Shungaqar

amasdan,maʼ

r

i

f

at

par

var

l

i

kvai

j

t

i

moi

ysheʼ

r

l

ar

iham bor

ki

,

bul

arshoi

ri

j

odi

ni

ngboshyoʻ

nal

i

shl

ar

i

nit

ashki

let

adi

.

Kami

yi

j

odi

nii

l

mi

yj

i

hat

danoʻ

r

gani

shGʻ

.Kar

i

mov,A.Jamol

ov,M.Hami

dovavaO.

Toʻ

l

aboevl

art

omoni

danamal

gaoshi

r

i

l

gan

2.Fazl

ul

l

ohucht

i

l

dabar

avari

j

odet

aol

ganshoi

redi

.Zamondoshl

ar

i

ni

ng

xot

i

r

l

ashi

cha,ushe’

r

l

ar

i

nit

o‘

pl

ab,devont

uzgan.Bi

r

oqbudevonni

ngt

aqdi

r

i

bugungachanoma’

l

um.

Shoi

r

ni

ngbi

rqat

orshe’

r

l

ar

it

ur

l

ibayozl

ar

,zamondoshl

ar

i

ni

ngul

ar

gabog‘

l

agan

muxammasl

ar

ior

qal

iyet

i

bkel

gan.Masal

an,«Hayot

»r

adi

f

l

ishe’

r

io‘

zdavr

i

dakat

t

a

shuhr

atqozongan.Shoi

rMuqi

mi

yni

ngungabog‘

l

aganmuxammasibor

.She’

r

ga

«hayot

»so‘

zir

adi

fqi

l

i

bol

i

ngan.She’

r

:

Ey,xayol

ij

oni

m i

chr

at

andaj

onyangl

i

g‘hayot

,

Kel

ki

,sansi

zt

al

xbo‘

l

dij

oni

mat

ot

l

i

g‘hayot

,deganbaytbi

l

anboshl

anadi

.Shoi

r«hayot

»gamur

oj

aatqi

l

adi

.Uni

ngxayol

i

nit

an

i

chi

dagij

ondebbi

l

adi

.Usi

zshi

r

i

n(

t

ot

l

i

g‘

)umr

ni

ngachchi

q(

t

al

x)bo‘

l

ganl

i

gi

ga

di

qqat

niqar

at

adi

.Hayot

ni

ngazi

zl

i

gi

nit

a’

ki

dl

aydi

.«Joni

chr

aj

on»(

mukar

r

ar

)

,t

al

x-

t

ot

l

i

g‘(

t

azod)or

qal

ichi

r

oyl

imanzar

al

aryar

at

adi

,t

a’

si

r

chanl

i

kkaer

i

shi

shgahar

akat

qi

l

adi

.

Muqi

mi

yAl

mai

yni

ngushbushe’

r

i

gamuxammasbog‘

l

arekan,shoi

rbayt

i

dagig‘

oyani

shundaydavom et

t

i

r

ganedi

:

Ayr

usandi

nsuvdi

nayr

i

l

gankabibol

i

g‘hayot

,

Bo‘

l

didar

di

di

nj

udol

i

g‘chehr

asisor

i

g‘hayot

.

Bo‘

l

madig‘

amdi

nyo‘

l

i

ngdabi

rnafasf

or

i

g‘hayot

,

Ey,xayol

ij

oni

m i

chr

a,t

andaj

onyangl

i

g‘hayot

,

Kel

ki

,sensi

z,t

al

xbo‘

l

dij

oni

mat

ot

l

i

g‘hayot

.

Hayot

gamehrg‘

oyasibayt

ma-

bayt

,sat

r

ma-

sat

rkuchayi

bbor

adi

.Chunonchi

,i

kki

nchi

bayt

da,t

omi

r(

«r

ag»)

l

ar

i

mdaoqayot

gan«qon»emas,seni

ngxayol

i

ng(

«fi

kr

at

i

ng»)

di

r

,

vuj

udi

mdagi«ot

ash»seni

ng«i

shqi

ng»dandi

r

,deydishoi

r

.Fi

krkuchayi

b,gapumr

ni

ng

mazmuni

gako‘

chadi

:

Umrgarxusho‘

t

sa,umr

iNo‘

hham kamdurval

e,Ko‘

puzundurko‘

zyumubochquncha

kul

f

at

l

i

g‘hayot

.

Nuh,r

i

voyat

gako‘

r

a1600yi

lumrko‘

r

ganpayg‘

ambar

di

r

.Umrxush(

yaxshi

)o‘

t

sa,

manashuuzunumrham kamdi

r

.Agarkul

f

at

l

i

kbo‘

l

sachi

?Ko‘

zyumi

bochguncha

f

ur

sat

l

i

gihamko‘

puzundi

r

.Shoi

rt

al

meh(

o‘

t

mi

shdagibi

r

orvoqeayokishaxsga

i

shor

a)

,t

azoddanunuml

ifoydal

anmoqda.

So‘

nggibayt—maqt

a’

dagapshoi

r

ni

ngo‘

zt

aqdi

r

i

gako‘

chadi

.Mual

l

i

fdam-

badam

qonyut

t

i

r

ayot

ganbaxt

dan,o‘

l

i

mzahr

i

nisha-

kar

gaqo‘

shi

bt

ut

ayot

ganhayot

dan

zor

l

anadi

.

She’

rkat

t

af

al

safi

ymazmungaega.Harbi

rki

shit

aqdi

r

i

dat

ur

faxi

lkechadi

gani

nson

umr

ihaqi

dagio‘

yl

ar

di

r

.Umr

ni

ngnaqadarmur

akkabbo‘

l

masi

n,azi

zl

i

gi

,g‘

ani

mat

l

i

gi

,

t

akr

or

l

an-

masl

i

gihaqi

dagio‘

yl

ar

di

r

.

Shoi

r

ni

ngayr

i

mshe’

r

l

ar

i

dai

l

ohi

yi

shqmavzusiko‘

zgat

ashl

anadi

.Masal

an,«Et

t

i

»

r

adi

f

l

ishe’

r

i

dai

shqt

aqdi

rsi

f

at

i

dat

al

qi

nqi

l

i

nadi

.

Azaldehqoniqaddi

ngnaxl

i

nit

osar

bal

andet

t

i

,

Muhabbatr

i

sht

asi

nko‘

ngl

um qushibo‘

yni

gabandet

t

i

,-

degansat

r

l

arbi

l

anboshl

anadishe’

r

.Ya’

ni

,yar

at

uvchi(

«azaldehqoni

»)seni

ng

qaddi

ngni

hol

i(

«nahl

i

»)

nio‘

t

qazgankuni

yoqmuhabbati

pi(

«r

i

sht

asi

»)

niko‘

ngl

um

qushibo‘

yni

gabog‘

l

agan(

«bandet

gan»)edi

.Bi

r

oqushoi

rvafol

ar

i

gaj

afol

arbi

l

an

j

avobber

adi

.«Xokit

ani

»(

oyoqost

ibo‘

l

gant

ani

)ust

i

ga«gar

disamand»et

adi(

ot

o‘

ynat

adi

)

,«ag‘

yor

»(

r

aqi

b)

l

ar

ni«ar

j

umand»(

azi

z)et

adivahokazo.

Al

mai

yni

ngshe’

r

l

ar

ior

asi

dahazi

l

-

mut

oyi

bagamoyi

l

l

ar

iham uchr

aydi

.«Mayl

i

gamu?»

r

adi

f

l

ishe’

r

isavol

-

j

avob-di

al

ogasosi

gaqur

i

l

gan.Yumshoq,o‘

i

noqiohang,mayi

n

er

kal

ani

shshe’

r

ni

ngboshi

danoxi

r

i

gachadavomet

adi

:

Dedi

m:qul

og‘

i

nggaol

t

uni

si

r

g‘

at

aq,yar

ashur

,

Dedi

:t

eshukl

arog‘

r

i

ydi

,t

or

,mayl

i

gamu?

Dedi

m:sochi

ngg‘

aul

ag‘

i

lkumushpopuk,yar


Download 246.73 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling