1.«Inson uchun birinchi baxt uning soglig‘i, ikkinchisi go‘zallikdir» bu jumla kimga tegishli?


Download 423.5 Kb.
bet1/11
Sana26.11.2020
Hajmi423.5 Kb.
#152916
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Bog'liq
8- sinf kitobcga 1111 2019
chtoik. 418.Norxojayeva, ichki audit, ichki audit, ichki audit, Mustaqil ish Ganiev F 212, 2 5256208013663930010, 2 5256208013663930010, 2 5256208013663930010, Суяк ва мушакларнинг таркиби, тузилиши ва ёшга оид ривожланишларини БББ (биламан, 1, 1, 1, elektronika 1-lab, 2 5190659794750408290, Alloberdiyev U. Ingliz tili ON ishi

1-Mavzu

1.«Inson uchun birinchi baxt uning soglig‘i, ikkinchisi go‘zallikdir» bu jumla kimga tegishli?

A)Galen B)Gippokrat C)Leonardo da Vinchi D)Aristotel

2.Barcha tibbiyot fanlarining asosini tashkil etadi?

A)AnatomiyaB)fiziologiya C)gigiyenaD)barcha javoblar to’g’ri

3.Odam organizmi ichki tuzilishini murdani yorib ko'rish orqali o‘rganish dastlab…..boshlagan.

A)Italiya B)Yunoniston C)Rim D)B va C

4.Odamning to‘rt xil mizoji va odam tanasi tuzilishi, organizmning bir butunligi to‘g‘risidagi jahonga mashhur g‘oyalarni ishlab chiqqan.

A)Gipokrat B)Aristotel C)Galen D)Vezaliy

5.«Odam tanasi qismlari» asarida odam organizmim tasvirlab bergan.

A)Aristotel B)Gipokrat C)Galen D)Vezaliy

6.U bemorga va uni davolashga xususiy yondashuv g‘oyasini taklif qilgan.

A)VezaliyB)Gipokrat C)Galen D)Aristotel

7.. Tibbiyotga hayvonlar ustida tajribalarni kiritgan olim.

A)Aristotel B) Gipokrat C)Galen D)Vezaliy

8.Fanga aorta tushunchasini kiritgan olim.

A)Gipokrat B)Aristotel C)Galen D)Vezaliy

9.Odam - ijtimoiy jonzot, o‘z aql va idroki bilan hayvonlardan farq qilishi to‘g‘risidagi fikrni ilgari surgan.

A)GipokratB)Vezaliy C)Galen D)Aristotel

10.Uning asarlari klinik tibbiyotga asos soldi.

A)Vezaliy B)Gipokrat C)Galen D)Aristotel

11.Anatomiya va fiziologiya diagnostikasi davolash va profilaktika- ning asosi ekanligini ko'rsatib bergan.

A)Aristotel B) Gipokrat C)Galen D)Vezaliy

12.Odam tanasi tuzilishining butun dunyoga mashhur bilimdoni.

A)Vezaliy B)Gipokrat C)Galen D) Leonardo da Vinchi

13. Tabiatning asosiy pog‘onalari - anorganik dunyo, o‘simlik, hayvon, odam to‘g‘risidagi g‘oyani ilgari surgan

A)Aristotel B)Gipokrat C) Sechenov D) Leonardo da Vinchi

14.Uning asarlaridan 14 asr davomida foydalanib kelingan.

A)Vezaliy B)Galen C) Gipokrat) D)Aristotel

15.Uning anatomiyaga oid rasmlari hozirgi davrda ham o‘z ahamiyatini yo‘qotmagan.

A)Vezaliy B)Gipokrat C)Leonardo da Vinchi D) Galen

16.Shartli reflekslarning tormozlanishi to‘g‘risidagi ta’limotni yaratgan olim

A)Sechenov B)Mechnikov C)Pavlov D) Galen

17.U odam organizmi tuzilishini yorib ko‘rish orqali o‘rganishni birinchilardan bo‘lib boshlagan.

A)Gipokrat B)Vezaliy C)Galen D)Sechenov

18.«Bosh miya reflekslari», «Nerv sistemasi fiziologiyasi» asarlarining muallifi.

A)Sechenov B)Mechnikov C)Pavlov D) Galen

19.«Odam tanasining tuzilishi to‘g‘risida» asarida barcha organlarni rasmlar orqali tasvirlab, bu borada boshqalar yo‘l qo'ygan kamchiliklarni tahlil qilgan.

A)Vezaliy B)Gipokrat C) Leonardo da Vinchi D) Galen

20.Biologjyaning bir qancha yo‘nalishlari, jumladan, mikrobiologiya va immunologiya sohalariga asos slogan olim

A)Mechnikov B)Sechenov C)Pavlov D) Galen

21…….uni, «Rus fiziologiyasining otasi» deb atagan nuqtalar o’rnini to’ldiring.

A)SechenovB) GalenC)Pavlov D) Mechnikov

22.. Organizmning kasalliklarga chidamliligi xususiyatlarini ochib bergan.

A)Sechenov B)Mechnikov C)Pavlov D) Galen

23.Mechnikov qaysi ishlari uchun Nobel mukofotiga sazovor bo'lgan.

A) Anatomiy B)Gerentologiya C)Fiziologiya D)Gigiyena

24.U immunitetning fagotsitar nazariyasini yaratgan

A)Mechnikov B)Sechenov C)Pavlov D) Galen

25.Issiq sharoitda odam va hayvonlar organizmida suv va tuz almashinuvining fiziologik mexanizmim o'rgangan

A)Abu Rayhon Beruniy B) Yunusov Adham

C) To‘raqulov Yolqin D)Abu Ali ibn Sino

26.Sog‘lom va kasal organizmda sodir bo'ladigan jarayonlar, ularning boshqarilishini o‘rgangan.

A)Vohidov Vosid B) Yunusov Adham

C) To‘raqulov Yolqin D)Zufarov Komiljon

27. Organlar va to'qimalarni ko‘chirib o‘tkazish orqali bemorlarni davolash sohasida maxsus laboratoriya tashkil etgan.

A)Vohidov VosidB) Aripov O‘ktam

C) To‘raqulov Yolqin D) Zufarov Komiljon

28.Olim odam va hayvonlar organizmining yuqori haroratga moslanish xususiyatlarini ochib bergan.

A)Zufarov Komiljon B) Yunusov Adham

C) To‘raqulov Yolqin D)Vohidov Vosid

29.Oshqozonosti bezining bir qismini ko‘chirib o‘tkazish usulini ishlab chiqqan.

A)Vohidov VosidB) Aripov O‘ktam

C) To‘raqulov Yolqin D) Zufarov Komiljon

30.Organizmda filtratsiya, sekretsiya va so‘rilish jarayonlarining hujayraviy mexanizmi va ular boshqarilishini ochib bergan.

A)Vohidov VosidB) Yunusov Adham

C) To‘raqulov Yolqin D) Zufarov Komiljon

31.O‘zbekistonda birinchi bo‘lib elektron mikroskopiya laboratoriyasini tashkil etgan.

A)Zufarov KomiljonB) Aripov O‘ktam

C) To‘raqulov Yolqin D) Vohidov Vosid

32.Surunkali buyrak xastaliklarida bemorga soglom buyrakni ko'chirib o'tkazish orqali davolashni amalga oshirgan.

A)Vohidov Vosid B) Yunusov Adham

C) To‘raqulov Yolqin D) Zufarov Komiljon

33.Olim izotoplardan biologiya va tibbiyotda foydalanish yo‘llarini ochib bergan.

A)Zufarov Komiljon B) Aripov 0‘ktam

C) To‘raqulov Yolqin D) Vohidov Vosid

34.O‘zbekistonda ixtisoslashgan jarrohlik yordami maktabining tashkilotchisi.

A)Vohidov Vosid B) Yunusov Adham

C) To‘raqulov Yolqin D) Zufarov Komiljon

35.Qalqonsimon bez gormonlari, hujayra metabolizmi va endokrin xastaliklarini o‘rgangan kasalliklarga tashxis qo‘yish va davolashning yangi usullarini ishlab chiqqan.

A)Zufarov Komiljon B) Aripov 0‘ktam

C) To‘raqulov Yolqin D) Vohidov Vosid

36.U o‘pka, o‘t yo‘llari, jigar, oshqozon, yurak, qon tomirlari, harakat organlari, qorin va kockrak qafasining keng tarqalgan kasalliklarini tadqiq qilgan.

A)Vohidov Vosid B) Yunusov Adham

C) To‘raqulov Yolqin D) Zufarov Komiljon

37.Yoppasiga o‘tkazilgan tibbiy emlashlar natijasida qaysi kasalliklar oldi olingan.

A) vabo,sil,ensafalit,polimiyelit

B) olat, poliomiyelit, qizamiq, chechak

C)qizamiq, chechak,ensafalit,o’lat D)chechak,ensafalit,poliomiyelit,sil
2- mavzu
1. Organizmdagi hujayralar …… ko‘ra bir-biridan farq qiladi

A)turi va bajaradigan vazifasiga B)shakli va funksiyasiga

C)shakli va vazifasiga D) vazifasiga

2.Maxsus naychalarga ega hujayra orgonoidi.

A)golji majmuasi B)lizosoma C)hujayra qobig’i D)ribosoma

3. Naychalar orqali hujayrada sintezlangan mahsulotlar hujayraning turli qismlariga yetkazib beriladi

A) endoplazmatik to'r B)lizosoma C)hujayra qobig’i D)ribosoma

4.Go’lji majmuasining asosiy vazifasi

A) hujayrada sintezlanadigan moddalarni to‘plash va tarqatish vazifasini bajaradi

B) irsiy belgilarni nasldan naslga o‘tkazadi

C) oziq moddalarni parchalab, sitoplazmaga o‘tkazadi

D) hujayra qismlarini o‘zaro bog'lab turadi

5. Hujayrada sintezlanadigan moddalarni to‘plash va tarqatish vazifasini bajaradigan orgonoidning atrofida nima joylashgan.

A)yadro B)lizosoma C)endoplazmatik to’r D)ribosoma

6…… sitoplazmadan o‘tadigan naychalar va kanalchalardan iborat.

A)go’lji majmuasi B)lizosoma C)endoplazmatik to’r D)ribosoma

7. Biologik faol moddalar saqlovchi hujayra orgonoidi

A)golji majmuasi B)lizosoma C)vakuola D)ribosoma

8. Anorganik moddalaming asosiy qismini … tashkil etadi.

A) oqsil B) natriy C) suv D) kaliy

9. Endoplazmatik to'r membranalarida joylashgan orgonoidning vazifasi

A) oziq moddalarni parchalab, sitoplazmaga o‘tkazadi

B) irsiy belgilarni nasldan naslga o‘tkazadi

C) oziq moddalarni parchalab, sitoplazmaga o‘tkazadi

D) hujayra oqsillarini sintezlash

10.Vakuloga berilgan to’g’ri ta’rifni belgilang

A) moddalarni qamrab olib, hujayra ichiga o‘tkazadi

B) lizosomada parchalanadi

C) moddalarni qamrab olib hujayradan tashqariga chiqaradi

D) barcha javoblar to’g’ri

11. Tirik organizm massasining …..% i suvdan iborat.

A)50-60% B)60-75% C)50-65% D)60-70%

12. Hujayra ichki muhitining doimiy saqlanishida katta ahamiyatga ega.

A)suv B)vakuola C)tuzlar D)organik moddalar

13……. xromosomalar tarkibiga kirib, irsiy belgilar saqlanishi va nasldan naslga o‘tishini ta’minlaydi

A) karbonsuvlar B) nuklein kislotalar C) oqsil D)uglevodlar

14. Hujayraning qurilish materiali hisoblanadigan modda tabiatiga ega moddani belgilang

A)yog’ B)uglevod C)tuzlar D)ferment

15. Hujayraning hayot faoliyatida sarflanadigan energiya manbai hisoblanadigan birikmalar qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan

A)yog’,oqsil B)uglevod,oqsil C)tuzlar,yog’lar D)karbonsuv,yog’lar


3- mavzu
1.Assimlatsiyaga berilgan to’g’ri tarifni belgilang.

A) organizmlarning atrof-muhit o'zgarishlaridan ta’sirlanishi

B) energiya almashinuvi reaksiyalari yig'indisi

C) biosintez reaksiyalari majmui

D)dissimilatsiya reaksiyalari majmui

2. Qon, limfa, hujayralar oralig‘idagi to‘qima suyuqliginimani hosil qiladi

A)qo’zg’aluvchanlik B)ichki muhit

C)moddalar almashinuvi D)o’zgaruvchanlik

3.Organizmning qandayxususiyatlari nisbiy doimiy bo'ladi

A)tarkibi, fizik vakimyoviy B) fizik va kimyoviy

C) tarkibi va kimyoviy D) fizik va biokimyoviy

4.Nima organizmdagi barcha hujayralar, to‘qimalar va organlarning bir me’yorda ishlashini ta’minlaydi

A)qo’zg’aluvchanlik B)ichki muhit

C)assimlatsiya D)dissimlatsiya

5.Bolalar tanasi massasining qancha % ni suv tashkil qiladi?

A)60% B)50% C)70% D)80%

6.Keksalarda necha % ga yaqinini suv tashkil etadi

A)60% B)50% C)70% D)80%


4- mavzu
1. Biriktiruvchi to‘qimaning asosiy vazifasi nima

A) organlarni har xil ta’sirdan himoya qiladiB) organlami o‘zaro bog‘lab, ular funksiyasini boshqarib turadi.

C) organlarni o‘zaro bog‘lash va himoya qilishD)organlar harakatlanib, ish bajaradi.

2.Epiteliy hujayralari nima sababli doimo yangilanib turadi.

A)yadrosi bo’lganligi B)tez yemirilganligi

C)yosh hujayra bo’lganligi D)hujayra oraliq moddasi bo’lganligi

3.Har xil hujayralardan iborat to’qimaga xos ma’lumot berilgan qatorni toping.

A) ayirish organlari naylari devorining ichki yuzasini qoplab turadi

B) tolalarining qisqarishi tufayli organlar harakatlanib, ish bajaradi.

C) yulduzsimon ko‘p o‘simtaliD)oziq moddalar va kislorodni tashish funksiyasini bajaradi

4.Hujayralar oraligi moddasining holatiga ko‘ra tig’iz tolali biriktiruvchi to’qima hujayralarini belgilang

A) teriosti yog kletchatkasi, qon tomirlari devori, limfa

B)qon tomirlari devori, paylar ,chin teri

C) teriosti yog kletchatkasi, yurak xaltasi

D)yurak xaltasi, qon tomirlari devori, paylar5.Nerv to'qimasining oraliq hujayrasiga xos ma’lumotlar berilgan qatorni belgilang.

A)mayda hujayraliB) tolalarining qisqarishi tufayli organlar harakatlanib, ish bajaradi.

C)yulduzsimon bir o‘simtaliD)oziq moddalar va kislorodni tashish funksiyasini bajaradi

6.Diafragma muskullarining qisqarishi va bo‘shashishi tufayli organizmda qanaqa o’zgarish sodir bo’ladi

A)ko’krak va qorin bo‘shliqlari hajmining o‘zgarishi

B) gavdani dast ko’tarish

C) tanani bukib,rostlash

D) bel va ko’krak bo’limlarining qisqarishini taminlaydi

7.Hazm qilish, nafas olish, ayirish organlari naylari devorining ichki yuzasini qoplab turadigan to’qima

A)epiteliy B)biriktiruvchi C)nerv D)muskul8.Hujayralar oraligi moddasining holatiga ko‘ra g’ovak tolali biriktiruvchi to’qima hujayralarini belgilang.

A) teriosti yog kletchatkasi, qon tomirlari devori, limfa

B)qon tomirlari devori, paylar ,chin teri

C) teriosti yog kletchatkasi, yurak xaltasi

D)yurak xaltasi, qon tomirlari devori, paylar9.Organlarni o‘zaro bog‘lash vazifasini bajaruvchi biriktiruvchi to‘qima hujayralari qaysilar

A)qon, suyak, tog‘ay B)qon,limfa,tog’ay C) qon, limfa, tog‘ay D)qon,limfa,paylar10.Shakli o'zgargan hujayralar to’plamidan iborat to’qima

A)epiteliy B)biriktiruvchi C)nerv D)muskul11.Nerv to'qimasi…………..dan iborat.

A)oraliq hujayralar va neyrolgiya C)yulduzsimon o’simtali va neyrolgiya hujayralari

B)nerv hujayrasi va neyron D)yulduzsimon o’simtali va nerv hujayralaridan

12.Muayyan tuzilishga va shaklga ega bo‘lgan tana qismi

A) to’qima B)hujayra C)organ D)organism13.Organlar bir-biridan nimasiga qarab farq qiladi

A) Shakli, tuzilishi, tanada joylashgan o‘rni va funksiyasigaB)Shakli, hajmi, tanada joylashgan o‘rni va funksiyasiga

C) shakli vahajmiga ko’ra

D)tanada joylashgan o‘rni va hajmiga

14.Tana bo‘shliqlarida joylashmagan organlarni belgilang

A)jigar,yurak,buyrak B)jigar,opka,miya C)qo’l,oyoq D)ko’z,quloq,jigar

15.Ko‘krak qafasida joylashgan organlarni belgilang

A)yurak,jigar,opka B)yurak,meda,ichak C) yurak, halqum, kekirdak C)yurak,meda,halqum


5- mavzu
11.Gormonlar deb nimaga aytiladi?

A)faqat ichki sekretsiya bezi mahsuloti

C)ichki va aralash bezi mahsuloti

B)tashqi va ichki sekretsiya bezi mahsuloti

D)aralash bezlar mahsuloti

2.Bir qancha organlar funksiyasiga ta’sir ko‘rsatadigan(a) malum bir organ funksiyasiga tasir ko’rsatadigan(b) gormonlarni belgilang.

A)a-adrenalin b-tiroksin B) a-tiroksin b-adrenalin

C) a-jinsiy b-adrenalin D)a-adrenalin b-jinsiy

3……… boshqarilishi tufayli organizm ichki muhitining nisbiy doimiyligi va uning funksiyasining turg‘unligi ta’minlanadi

A)gumoral B)nerv C)gormonal D)gumoral va nerv4. Bu moddalarning ko‘pchiligi juda past konsentratsiyada ham organizm ishiga katta fiziologik ta’sir ko‘rsatadi.

A)ferment B)organik moddalar C)gormon D)vitamin

5. Elektr signallari qayerda hosil bo’ladi

A)neyrolgiya membranasida B)neyron membranasida

C)miya po’stlog’i ostida D)nerv tugunlarida

6. Jigarda qachon glikogen sintezlanishi kuchayib ketadi

A)gameoastaz holatda B)limfada qand miqdori o’zgarsa

C)tez harakat qilganda D)qonda qand miqdori o’zgarsa7. O‘z-o‘zidan boshqarilish ……… darajasida amalga oshadi

A)to’qima B)organ C)hujayra D)organism

8. Organizmning normal faoliyati nima bilan bog'liq

A)ichki muhitning turg'unligi B)qondagi qand miqdori

C)hujayralar faoliyati D)bosh va orqqa miya

9. Organizm funksiyasi gumoral boshqarilishi tartibini ketma-ketligini aniqlang

1- moddalar ichki muhitga o‘tadi, 2 - gormonlar ta’sirida organlar ishi o'zgaradi, 3 - muhit o'zgarishi sekretsiya bezlariga ta’sir qiladi, 4- moddalar hujayralarga ta’sir qiladi, 5- bezlar biologik faol moddalar ishlab chiqara boshlaydi.

A) 1,4,5,3,2 B)5,4,1,3,2 C)5,3,4,1,2 D)1,5,2,4,3

10. Nerv boshqarilishi amalga oshirilishi tartibini aniqlang:

1 - qo‘zg‘alish nerv signallariga aylanadi, 2 - nerv uchlarida qo‘zg‘alish liosil boladi, 3 - nerv signallaii orqa va bosh miyadan organlarga uzatiladi, 4 - muhit o'zgarishi organizmga ta’sir qiladi,

5 - nerv signallari orqa va bosh miyaga uzatiladi, 6 - organlardagi muskullar qisqarib ish bajaradi.

A) 1,4,65,3,2 B)5,4,1,3,2,6 C)4,2,1,5,3,6 D)1,6,5,2,4,36- mavzu
1……….. ko‘ra sek­retsiya bezlari tashqi, ichki va aralash bezlarga ajratiladi.

A)hajmi va shakliga B)tuzulishi va funksiyasiga

C)nima ish bajarishiga D)hajmi va tuzilishiga

2. Tashqi sekretsiya bezlarini belgilang.A) so‘lak,tiroksin B)ko’z yosh,adrenalin

C)amilaza fermenti,so’lak D)tiroksin,adrenalin3. Chiqarish yo‘li bolmaydigan bez mahsuloti nima deb ataladi.

A) so’lak B)vitamin C)ferment D)pigment

4. Ular ajratgan gormonlar qonga chiqariladi.A)aralash B)ichki sekretsiya

C) tashqi sekretsiya D)ichki va aralash bezlar

5. Bir vaqtning o‘zida ichki va tashqi sekretorlik funksiyasini bajaradigan bezlarni aniqlang

A)aralash B)ichki sekretsiya

C) tashqi sekretsiya D)ichki va aralash bezlar

6. Oshqozonosti bezi ichki sekretsiya bezi sifatida qonga…..ishlab chiqaradi.

A)tiroksin B)adrenalin C)amilaza D)insulin

7. Jigar ichak bo‘shlig‘iga ………., qonga qon tarkibiga kiradigan ….. va boshqa oqsillar ishlab chiqaradi.A)tiroksin,gem B)adrenalin,o’t suyuqligi

C)o’t suyuqligi,gem D)insulin,gem8. Jinsiy bezlar esa qonga ………, jinsiy yo‘llarga ………. hujayralari ishlab chiqaradi

A)jinsiy gormon,gem B)adrenalin,o’t suyuqligi

C) jinsiy gormon ,o’t suyuqligi D) jinsiy gormon,tuxum va urug’

9. Ichki sekretsiya bezlari ichida eng yirik bez.

A) jigar B)ayrisimon C) qalqonoldi D)qalqonsimon10. Bez chap va o‘ng bo‘laklardan iborat bo'lib, juda ko‘p qon va limfa tomirlari hamda nervlar bilan ta’minlangan.

A) jigar B)ayrisimon C) qalqonoldi D)qalqonsimon11.Qalqonsimon bez nimani o’rab turadi

A)halqum B)qizilo’ngach C)hiqildoq D)kekirdak

12. Qalqonsimon bezning massasi 5-10 yoshli bolalarda necha grammni tashkil etadi

A)20-25 B)10-15 C)10 D)15

13. Qalqonsimon bezning massasi katta yoshli odamlarda necha grammni tashkil etadi

A)25-30 B)20-25 C)10 D)15

14. Tiroksin organizmda qanday xususiyatiga ega.

A)moddalar almashinuvini tezlashtirish va nerv qo‘zg‘alishlarini pasaytirish xususiyatiga

B) ovqat xazm bo’lishini tezlashtirish va nerv qo‘zg‘alishlarini kuchaytirish xususiyatiga

C) moddalar almashinuvini tezlashtirish va nerv qo‘zg‘alishlarini kuchaytirish xususiyatiga

D) tana muvozanatini saqlash va moddalar almashinuvini tezlashtirish

15. Tiroksin yetishmaganida yosh bolalarning qaysi holatlari juda sekinlashib qoladi

A) aqliy va ruhiy rivojlanishi

B) o‘sishi, ruhiy va jismoniy rivojlanishi

C) o‘sishi, aqliy va jismoniy rivojlanishi

D) ruhiy, aqliy va jismoniy rivojlanishi

16. Tiroksin yetishmaganida yosh bolalarda qaysi kasallik vujudga keladi

A)miksedema B)kretinizm C)endemic buqoq D)tiretoksikoz

17. . Katta yoshdagi odamlarda bez faoliyati pasayib, tiroksin kam ishlab chiqarilishining kamayishi qaysi kasallikni paydo qiladi.

A)miksedema B)kretinizm C)endemic buqoq D)tiretoksikoz

18. Bu kasallikda moddalar almashinuvi sekin- lashib, nerv sistemasi qo‘zg‘alishi pasayadi, qovoqlar shishib ketadi.

A) endemik buqoq B)kretinizm C) miksedema D)tiretoksikoz

19. Ayrim hududlarda nima yetishmasligi tufayli qalqonsimon bez yiriklashib, bo‘yinda shish paydo bo‘ladi

A)suv B)tiroksin C)yod D)osh tuzi

20.Bu kasallikning oldini olish uchun osh tuziga yod qo‘shib, ishlov beriladi.

A) endemik buqoq B) kretinizm C) miksedema D) tiretoksikoz

21. Bu xastalikda ko‘pincha kasal odammng ko‘zlari notabiiy chaqchaygan bo‘ladi

A) endemik buqoq B) kretinizm C) bazedov D) tiretoksikoz

22.Bu hastalikda tez jahl chiqishi, uyqusizlik, ishtahaning pasayishi, terlash paydo bolishi mumkin.

A) endemik buqoq B) kretinizm C) bazedov D) tiretoksikoz

23.Bu kasallikni davolashda qalqonsimon bez funksiyasini pasaytiradigan preparatlardan foydalaniladi.

A) endemik buqoq B) kretinizm C) bazedov D) tiretoksikoz

24. Qizlar balog‘atga yetishi davrida qalqonsimon bez funksiyasi birmuncha kuchayib bu xastalikni keltirib chiqaradi.

A) endemik buqoq B) kretinizm C) bazedov D) tiretoksikoz

25. Qachon organizmda moddalar almashinuvi kuchayib, nerv sistemasi qo‘zg‘aluvchanligi ortadi va kishi ozib ketadi.

A) qalqonsimon bez funksiyasi susayganda

B) qalqonoldi bez funksiyasi kuchayganda

C)tiroksin gormoni ortiqcha ishlab chiqarilganda

D) tiretoksikoz kasalligida

26. Ba’zan bezning bir qismi olib tashlanadi.

A) endemik buqoq B) kretinizm C) bazedov D) tiretoksikoz
7- mavzu
1.Qalqonoldi bezining oldi yuzasida qaysi bez joylashgan

A)gipofiz B)epifiz C)ayrisimon D)qalqonsimon

2.Qalqonoldi bezidan qaysi garmon ishlab chiqariladi.

A)tiroksin B)insulin C)paratgarmon D)neyrogormon

3. Paratgormon qonda nima yetarli bolganda sintezlanadi

A)yod B)kalsiy C)fosfor D) D vitamin

4. ….. gormonlari ko‘pchilik endokrin bezlariga ta’sir ko‘rsatadi.

A)qalqonoldi B)epifiz C)ayrisimon D) gipofiz

5.Ichki sekretsiya bezlari ichidagi eng yirik bez faoliyatini boshqaruvchi gormon.

A) somatatrop B)tireotrop C)adrenokortikoid D)gonadotrop

6. . Bu gormon organizm o‘sishida muhim ahamiyatga ega.

A)tiroksin B)insulin C)paratgarmon D)neyrogormon

7. Qonda kalsiy va fosfor miqdorini boshqaradigan bez qaysi.

A)paratgarmon B)epifiz C)qalqonsimon D)qalqonoldi

8. Qachon qonda kalsiy miqdori o‘rtadi, suyaklar yumshab, deformatsiyaga uchraydi

A)Qalqonoldi bezi funksiyasi pasayganida C)paratgarmon kamayib ketsa

B) paratgormon ko‘p ishlab chiqarila boshlasa D)qalqonsim bezi funksyasi kuchaysa

9.Qachon nerv-muskul sistemasi qo‘zg‘aluvchanligi pasayib, tana muskullari bo‘shashadi.

A)Qalqonoldi bezi funksiyasi pasayganida C)paratgarmon kamayib ketsa

B) paratgormon ko‘p ishlab chiqarila boshlasa D)qalqonsim bezi funksyasi kuchaysa

10. Qachon qovoq va lablar pirpirab, qo'llar qaltiraydi, ya’ni tutqanoq sodir boladi.

A)Qalqonoldi bezi funksiyasi pasayganida

C)paratgarmon kamayib ketsa

B) paratgormon ko‘p ishlab chiqarila boshlasa

D)qalqonsim bezi funksyasi kuchaysa

11.Qachon qonda kalsiy miqdori kamayib, nerv-muskul qo‘zg‘aluvchanligi ortadi,

A)Qalqonoldi bezi funksiyasi pasayganida

C)paratgarmon kamayib ketsa

B) paratgormon ko‘p ishlab chiqarila boshlasa

D)qalqonsim bezi funksyasi kuchaysa

12.Gipofiz bezi qayerda joylashgan.

A)oraliq miyada B)bosh miya ustida

C)bosh miya ostida D)o’rta miyada

13.Yosh bolalarda bu gormon ko‘p ishlab chiqarila boshlansa bo‘y o‘sib, gigantizm kelib chiqadi.

A) somatatrop B)tireotrop C)adrenokortikoid D)gonadotrop

14. Gipofiz bezi qon tomirlari orqali nima bilan bog’langan

A)orqa miya B)miyacha C) gipotalamus D)thalamus

15. Qalqonsimon bez orqa yuzasida joylashgan bo‘lib, uning to‘qimasiga botib kirgan

A)qalqonoldi B)epifiz C)ayrisimon D) gipofiz

16.Jinsiy bezlarni boshqaruvchi gormon nomi nima.

A) somatatrop B)tireotrop C)adrenokortikoid D)gonadotrop

17.Qalqonsimon bezni boshqaruvchi garmonga tasir etuvchi bezning garmoni to’g’ri berilgan qatorni toping

A)tiroksin B)insulin C)paratgarmon D)melatonin

18. Epifiz funksiyasi qaysi yoshlarda susaygan bo’ladi.

A) 2-5 B)5-6 C)1-3 D)9-8

19. Katta yoshdagi odamlarda bu gormonning ko‘p ishlab chiqarilishi panja suyaklarining yo‘g‘onlashuviga olib keladi.

A) tiroksin B) somatotrop C) paratgarmon D) melatonin

20.Buyrakusti bezi faoliyatini boshqaruvchi garmon qaysi.Download 423.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling