2-amaliy mashg`ulot. Mavzu: Turbo Pascal dasturlash muhiti. Pascal tilida ifodalaming yozilishi. Chiziqli operatorlar dastur. Sharti oldindan beriluvchi, sharti keyin beriluvchi operatorlaridan foydalanib dasturlar tuzish


Paskal dasturida quyidagi dasturlarni tuzing


Download 144.59 Kb.
bet2/2
Sana28.11.2020
Hajmi144.59 Kb.
1   2

2. Paskal dasturida quyidagi dasturlarni tuzing:Program chiqarish;

begin

write(‘paskal’);

write(‘dasturlash’);

write(‘tili’);

end.

Ekranga familiyangiz, ismingiz va Otangizni ismini chiqaruvchi dastur tuzing.Program chiqarish;

Var a,b:integer;

begin

a:=21; b:=46;

s:=a+b;

write(‘s=’,s);

end.

a va b harflariga ixtiyoriy son berib, S=a*b, s=a/b, s=a-b ifodalar uchun dastur tuzing.Program chiqarish;

Var a,b:integer;

begin

writeln(‘a ni kiritng=’);

readln(a);

writeln(‘b ni kiritng=’);

readln(b);

S:=a+b;

write(‘s=’,s);end.

Tomonlari a,b,c bo’lgan uchburchakning perimetrini hisoblovchi dastur tuzing.

3.Paskalda quyidagicha ekran bilan ishlash operatorlariga oid dasturlarni tuzing:Ekranga familiyangizni yashil rangda chiqaruvchi dastur tuzing.

Ekranga familiyangizni havorang, Ismingizni och qizil va otangizni ismini sariq rangda chiqaruvchi dastur tuzing.

Program yashil_fam;

Uses Crt;

Begin

TextColor(Green);

Writeln(’Familiya’);

End.Ekranga familiyangizni qizil rangda va yashil fonda chiqaruvchi dastur tuzing.

Ekranga familiyangizni havorang sariq fonda, Ismingizni och qizil billr fonda va otangizni ismini jigarrang sariq fonda chiqaruvchi dastur tuzing.

Program yashil_fon;

Uses Crt;

Begin

TextColor(4); TextBackGround(2);

Writeln(’Familiya’);

End.Tozalangan yashil fonli ekranning o`rtasidan familiyangizni qizil rangda chiqaruvchi dastur tuzing.

Tozalangan yashil fonli ekranning o`rtasidan familiyangizni qizil rangda, chap pastki burchakdan ismingizni siyohrangda, o`ng quyi burchakda otangizni ismini ko’k rangda chiqaruvchi dastur tuzing.

Program toza_ekran;

Uses Crt;

Begin

TextColor(4); TextBackGround(2);

ClrScr;

GoToXY(22,12);

Writeln(’Familiya’);

End.

2-TOPSHIRIQ:

1. Paskal dasturida quyidagi tarmoqlanuvchi dasturlarni tuzing:Kiritilgan son 25 da katta bo`lsa, “katta”, aks holda ”kichik” degan yozuvni chiqaradigan dastur tuzing.

Kiritilgan son yoshingizdan katta bo`lsa, “katta”, aks holda ”kichik” degan yozuvni chiqaradigan dastur tuzing.

Program taqqoslash;

Var a:real;

Begin

If a>25 then writeln(‘katta’) else

Writeln(‘kichik’);

End.

Parol to`g’ri kiritilganligini tekshiruvchi dastur tuzing

( parol=”informatika”)Ismingizni to`g’ri kiritilganligini tekshiruvchi dastur tuzing.


Program Parolni_tekshirish;

Var parol:String;

Begin

Write(‘parolni kiritng:’)Readln(parol);

If parol=’informatika’ then

writeln(‘parol tugri’) else

Writeln(‘parol notugri’);End.
2. Paskal dasturida quyidagi takrorlanuvchi dasturlarni tuzing:Ekranga ”Informatika” so`zini 20 marta chiqaruvchi dastur tuzing:

Ekranga familiya va ismingizni 10 marta chiqaruvchi dastur tuzing:

Program takrorlash;

Var i: integer;

Begin

For i:=1 to 20 do

Writeln(‘Informatika’);

end.


Tasodifiy sonlar generatori (Ramdom)dan foydalanib, ekranga har xil rangda “A” harfini chiqaruvchi dastur tuzing. Qizil rangli A chiqishi bilan dastur ishi yakunlansin.

Tasodifiy sonlar generatori (Ramdom)dan foydalanib, ekranga har xil rangda “A” harfini chiqaruvchi dastur tuzing.Qizil rangli A chiqishi bilan dastur ishi yakunlansin.

Program Rangli_harflar;

Var rang:integer;

Begin

Randomize;

Repeat

Rang:=Round(Random(15));

TextColor(rang);

Write(‘A’);

Until rang=4;

End.
3. Paskal dasturida quyidagi dasturlarni tuzing:Quyidagi amallar bajarilgach, uning qiymatini aniqlang. Bunda s=”Informatika”
a) Concat(‘o’,’na’);

b)a:=’dunyo’; Length(a);

c)Pos(‘o’,’bahor’);

d)delete(s,6,4);

e)Copy(‘kino’,1,2)+copy(‘oftob’,3,3);
2.

Berilgan ”mustaqil”,”Uzbekiston”, ”davlat” so`zlaridan ”Uzbekiston mustaqil davlat” iborasini hosil qiluvchi dastur tuzing.

Berilgan ”Familiya”,”Ism”, ”sharif” so`zlaridan ”Familiya ism sharif” iborasini hosil qiluvchi dastur tuzing.

Program suz_yasash;

Const a=’mustaqil’, b=’Uzbekiston’,c=’davlat’;

Var d: String;

d:=Concat(b,a,c); Writeln(d); end.
3.

Kiritilgan so`zni teskarisiga o`girib beruvchi dastur tuzing. M: “ota” so`zidan “ato” so`zini.
Program teskari;

Var a,b: String; i,len:integer; belgi: char;

begin

write(’suz kiriting:’); readln(a);

Len:=Length(a);

for i:=1 to len do

begin

belgi:=Copy(ai,1);

b:=belgi+b;

end;

write(b);end.
4.

Berilgan ”Saodat” va ”Qadoq” so`zlaridan ”Sadoqat” so`zini yasovchi dastur tuzing.

Berilgan ”Informatsiya” va ”Kibernetika” so`zlaridan ”Informatika” so`zini yasovchi dastur tuzing.

Program suz_yasash;

Var a,b:String;

begin

a:=’saodat’; b:=’qadoq’;

Delete(a,3,2);

Delete(b,1,2);

Insert(b,a,3);

Writeln(a);

end.
5.

Berilgan so`zning belgilari orasiga bittadan probel qo`shib chiquvchi dastur tuzing.
Program probel;

Uses crt;

Var a: String; i:integer;

Begin

ClrScr;

Write('suzni kiriting=');read(a);

For i:=1 to length(a) do

Begin

write(a[i],' ');

End;end.
4.Paskal dasturida quyidagi dasturlarni tuzing:Uchlarining koordinatalari (10,10) va (630,470) bo`lgan sariq fonli ko`k rangli kesma tasvirini chizish dasturini tuzing.

  1. Paskal dasturida quyidagi shaklni chizish dasturini tuzing:

Program kesma;

UsesGraph;

var gd,gm:integer;

Begin

Gd:=Detect; InitGraph(gd,gm,’’);

SetBKColor(Yellow);SetColor(Blue);

Line(10,10,630,470);

end.
2.

Markazi (300,200) nuqtada radiusi 100 bo`lgan yashil rangli aylana tasvirini chizish dasturini tuzing.

Program aylana;

UsesGraph;

var gd,gm:integer;

Begin

Gd:=Detect; InitGraph(gd,gm,’’);

SetBKColor(Yellow);SetColor(Green);

Circle(3000,2000,100);

end.

3.

Chap yuqori burchagi(10,10) o`ng quyi burchagi (200,100) nuqtalarda bo`lgan ko`k rangli to`gri to`rtburchak tasvirini chizish dasturini tuzing.

Program turtburchak;

UsesGraph;

var gd,gm:integer;

Begin

Gd:=Detect; InitGraph(gd,gm,’’);

SetBKColor(7);SetColor(1);

Rectangle(10,10,200,100);

end.

5. Paskal dasturida quyidagi dasturlarni tuzing:

1.

Ichi qizil rangli qali gorizontal chiziqlar bilan to`ldirilgan to`g’ri to`rtburchak tasvirini chizish dasturini tuzing.  1. Paskal dasturida quyidagi shaklni chizish dasturini tuzing:

Program qizil_ turtburchak;

UsesGraph;

var gd,gm:integer;

Begin

Gd:=Detect; InitGraph(gd,gm,’’);

SetFillStyle(2,4);

Bar(10,10,400,300);

end.

2.

Markazi (320,240) nuqtada radiuslari 100 va 200 bo`lgan ichi ko`k rangli o`gma katak chiziqlar bilan to`ldirilgan qizil ellips tasvirini chizish dasturini tuzing.

Program yashil_ellips;

UsesGraph;

var gd,gm:integer;

Begin

Gd:=Detect; InitGraph(gd,gm,’’);

SetColor(red);

SetFillStyle(8,1);

FillEllipse(320,240,100,200);

end.

3.

Chap yuqori burchagi(100,100) o`ng quyi burchagi (200,300) nuqtalarda, balandligi 50 bo`lgan qizil rangli parallelepiped tasvirini chizish dasturini tuzing.

  1. Svetofor tasvirini chizish dasturini tuzing:

Program parallelepiped;

UsesGraph;

var gd,gm:integer;

Begin

Gd:=Detect; InitGraph(gd,gm,’’);

SetColor(red);

SetFillStyle(1,9);

Bar3D(100,100,200,300,50,True);

end.


2

Topshirdi:
Qabul qildi:Download 144.59 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling