2-mavzu: Falsafa fani tarqqiyotining asosiy bosqichlari


Download 18.1 Kb.
Pdf ko'rish
Sana24.05.2018
Hajmi18.1 Kb.

2-mavzu: Falsafa fani tarqqiyotining asosiy 

bosqichlari. 

1.Qadimgi Sharq mamlakatlaridagi ilk falsafiy qarashlar. Misr, 

Bobil, Hindiston, Xitoy, Markaziy Osiyo. 

2.Antik dunyo falsafasi – Qadimgi Yunoniston va Rimdagi falsafiy 

qarashlar 

3.Markaziy Osiyodagi falsafiy fikrlar va ularning jahon fani 

taraqiyotidagi o`rni. IX – XII asarlar. 

a) Markaziy Osiyolik buyuk allomalarning falsafiy qarashlari 

b) Tasavvuf falsafasi. 

4. O`rta asrlar G’arbiy Yevropa falsafasi. 

5. G’arb Uyg’onish davri falsafasi. 

6. XIX asr oxiri va XX asr boshlarida G’arb falsafasi Nemis 

mumtoz falsafasi. 

7. Marksizm falsafasi. 

8. Hozirgi zamon falsafasi 

 

Adabiyotlar: 

1.Islom Karimov “Yuksak ma'naviyat-yengilmas kuch” -T, 

“Ma'naviyat” , 2008 yil, 38-64-betlar. 

2. Islom Karimov “Tarixiy xotirasiz – kelajak yo`q” - T , 

“O`zbekiston”, 1998 yil. 

3. I. Karimov, M. Rustamova “Falsafa fani tarixi va nazariyasi”- T, 

2007 yil. 

4. ”Falsafa”  M. Ahmedova tahriri ostida - T, 2006 yil. 

5. J.Tulenov “Falsafa fani va uning xususiyatlari” Ikkinchi bo`lim - 

T, 2001 yil. 

6. G`arb falsafasi – T, “Sharq”, 2004 yil, 13-19, 230-232, 299-301, 

306-312, 316-318, 343-350, 482-510, 626-629  

betlar. 


7. Jahon falsafasi tarixidan lavhalar –T, 2004 yil, 6-56, 81-93, 110-

122, 302-319, 346-352 betlar. 

8.”Falsafa“ Ensiklopedik lug`at T, “O`zbekiston milliy 

ensiklopediyasi”  2010 yil. Tayanch tushunchalar: 

• ovroposentrizm 

• osiyosentrizm 

• daosizm 

• jaynizm 

• buddaviylik 

• sofistika 

• zardo’shtiylik 

• naturfalsafa 

• nominalizm 

• realizm 

• ekzistensializm 

• marksizm 

• neopozitivizm 

• neotomizm 

• rus kosmizmi  

 

 


 

Falsafa fanining taraqqiyot 

bosqichlari. 

Chizma-1. 

Qadimgi yaqin va o`rta Sharq mamlakatlaridagi ilk 

falsafiy qarashlar (Misr, Bobil). 

 

          

         Qadimgi Sharq mamlakatlarida shakllangan diniy falsafiy 

fikrlar. (Qadimgi Hindiston, Xitoy va  

     Markaziy Osiyo). 

 

 

Qadimgi Yunoniston va RUMO  

falsafasi. 

 

Markaziy Osiyo falsafasi. IX-XII   

asrlar.   

O`rta asrlar G`arbiy Yevropa falsafasi.

 

  

Hozirgi zamon falsafasi.

 

  G’arb Uyg’onish davri falsafasi 

XIX asr oxirgi XX asr boshlari G’arb falsafasi

 

  

Chizma-2. 

 

Markaziy Osiyo allomalarining 

falsafiy qarashlari. 

AbNasr 

Farob

iy

  

Abu

 Ray

hon 

Beruniy

  

AbAli ibn S

ino

 

Chizma-3. 

 

Hozirgi zamon falsafasi. 

Ekzis

tents

ia

lizm

 

Neopozitiv

izm

 

Neoto

mi

zm

 


Download 18.1 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling