2-modul: Maktabgacha yoshdagi bolalarga estetik tarbiya berishda musiqaning o’rni Maqsad


Download 150.49 Kb.
Pdf ko'rish
Sana03.06.2020
Hajmi150.49 Kb.

2-MODUL: Maktabgacha yoshdagi bolalarga estetik tarbiya

berishda musiqaning o’rni

Maqsad  Maktabgacha ta’limga qo’yiladigan davlat

talablari dasturi bilan ishlashga o’rgatish

Vazifalar 

Davlat   talablari   sohalarining

yo’nalishlari bo’yicha bajarilishi

Ta’limiy: Tinglovchilarda   mavzuning mazmuni va

mohiyati bo’yicha  bilimlar hosil qilish;1. Davlat   talablarining   vazifalari,   sohalari   va

yo’nalishlari2. Davlat   talablari   sohalarining   yo’nalishlari

bo’yicha


3. 2 yoshgacha bo’lgan bolalar uchun Davlat

talablari sohalarining yo’nalishlari bo’yicha

bajarilish

Rivojlantiruvchi:

 

Maktabgacha 

ta’limga


qo’yiladigan davlat talablari dasturi bilan ishlashga

o’rgatishTa’limiy   savol:  Davlat   talablarining   vazifalari,

sohalari va yo’nalishlarini ayting?Ta’limiy  savol:    Davlat   talablari   sohalarining

yo’nalishlari bo’yicha tushuncha bering?Rivojlantiruvchi savol: 2 yoshgacha bo’lgan bolalar

uchun   Davlat   talablari   sohalarining   yo’nalishlari

bo’yicha bajarilishi haqida gapirib bering?

Kutilayotgan natijalar Badiiy adabiyotlar bilan tanishtirish va badiiy estetik rivojlantirish

Dars(ma’ruza) yakunida  tinglovchi biladi. (bilim)

Mazkur Davlat talablari asosidaQaysi savollar beriladi?

2 yoshgacha bo’lgan bolalar uchun Davlat talablari

sohalarining yo’nalishlari bo’yicha bajarilish

   Dars (ma’ruza) yakunida  tinglovchi  tushunadi( ko’nikma):

  Davlat   talablarining   vazifalari,   sohalari   va

yo’nalishlari

Qaysi savollar beriladi:

Bolalarning bilim, ko’nikma va malakalari, ularning

turlarini ayting?

  Dars   (   ma’ruza)   yakunida     tinglovchi   bajaraoladi (malaka): 

Bolalarning bilim, ko’nikma va malakalariQanday topshiriqlar  beriladi:

Davlat   talablarining   vazifalari,   sohalari   va

yo’nalishlari haqida tushuncha bering?

Dars jarayoni  va uning bosqichlari

Ishning nomi

 

Bajariladigan   ish

mazmunii

Metod

Vaqt

1-bosqich

Tashkiliy qism

 Dars xonasining  darsga

tayyorligi

 

holati,tinglovchilar   davomati

tekshiriladi

5 daqiqa

2-bosqich

 Refleksiya

 Ehtiyojlarni aniqlash

 

Tinglovchilarniqiziqtirgan   va     ular

uchun  muammo bo’lgan

savollarni aniqlash

  Suhbat 

 “Fikrlar  banki”

8 daqiqa


3 bosqich

Yangi  


  mavzuning

bayoni


  O’qtituvchi       yangi

mavzuning

tinglovchilarga

yetkazadi   va   guruhlarda

ish olib  boradi.

   Interfaol   metodlar va

faollashtiruvchi

mashqlar


2 soat

4-bosqich

Mustahkamlash

 

 

Mavzunimustahkamlash     uchun

tinglovchilarga

qo’shimcha   savollar

beriladi


Savol- javob

15 daqiqa

5-bosqich

Baholash


Dars yakuni

  Dars   yakunida     faol

qatnashgan  tinglovchilar

rag’batlantiriladi

O’qituvchi darsga yakun

yasaydi   va   darsni

yakunlaydi

Faol


 

tinglovchilar

aniqlanadi

5 daqiqa


6- bosqich: 

Mustaqil   bajarish   uchun

topshiriqlar (uyga vazifa)

 Test  topshiriqlari

 Referat mavzulari 

  Test     topshiriqlari

topshiriladi.

25 daqiqa

1-ilova 

BALIQ SKLETI 

SABAB VA OQIBATLARI

OLDI OLISH CHORA-TADBIRLARI

2-ilova 

Qarama –qarshi metod

Mavzu oid bo’lgan so’zlar 

Mavzu oid bo’lmagan so’zlar

3-ilova 

                                       FSMU-  texnologiyasi

F – fikr 

S –  sabab

M –  misol

U  – Umumiy xulosa4-ilova 

                                        Soat mili usuli 

O’tgan

hozirgi 

 zamon                                                                 zamon

Kelasi 

                                                                 zamon

                   Qanday?

                             Qanday

         Qanday?                         Qanday?

Qanday?


           Qanday?

           Qanday?

Qanday?

         Qanday?        Qanday?

5-ilova


B./ B. /B texnologiyasini qo’llash qoidalari

O’rta guruxda loydan buyum yasashga o’rgatishMavzu savoli

Bilaman

Bildim

Bilishni

xohlayman 

1.

2

Amaliy  mashg’ulotda ishlash tartibi va reglament

1. Aqliy xujum – 5 min.

2. Test – 30 min.

3. Guruhlarda ishlash – 15 min.

4. Prezentatsiya – 5 min.

5. Jamoa bo’lib muhokama qilish va guruhlarni o’zaro baholash - 2 min.Reja:

1. Davlat talablarining vazifalari, sohalari va yo’nalishlari

2. Davlat talablari sohalarining yo’nalishlari bo’yicha

3. 2   yoshgacha   bo’lgan   bolalar   uchun   Davlat   talablari   sohalarining   yo’nalishlari   bo’yicha

bajarilish

Tayanch  iboralar: 

Mazkur   Maktabgacha   ta’limga   qo’yiladigan   davlat   talablari   (bundan   buyon   matnda   Davlat

talablari   deb   yuritiladi)   O’zbekiston   Respublikasining   «Ta’lim   to’g’risida»gi   Qonuni,   O’zbekiston

Respublikasi Prezidentining 2016 yil 29 dekabrdagi PQ-2707-son «2017 — 2021 yillarda maktabgacha

ta’lim   tizimini   yanada   takomillashtirish   chora-tadbirlari   to’g’risida»gi   qarori   hamda   Vazirlar

Mahkamasining   2004   yil   5   avgustdagi   372-son   «O’zbekiston   Respublikasi   Xalq   ta’limi   vazirligi

faoliyatini   takomillashtirish   to’g’risida»gi   qaroriga   asosan   maktabgacha   yoshdagi   bolalarni   (bundan

buyon matnda bolalar deb yuritiladi) maktabgacha ta’lim muassasalarida har tomonlama rivojlantirish,

ta’lim-tarbiya   berish,   ko’nikma   va   malakalarini   shakllantirish   hamda   maktab   ta’limiga   tayyorlash

bo’yicha davlat talablarini belgilaydi.


1-bob. Umumiy qoidalar

1. Mazkur Davlat talablari:

 davlat maktabgacha ta’lim muassasalari;

 nodavlat maktabgacha ta’lim muassasalari;

 qisqa muddatli guruhlar;

7 yoshgacha bolalar mavjud bo’lgan mehribonlik uylari va bolalar shaharchalariga nisbatan

tatbiq etiladi.2. Mazkur Davlat talablari asosida:

 bolalarning   bilim,   ko’nikma   va   malakalari,   ularning   har   tomonlama   rivojlanishi   hamda

maktab ta’limiga tayyorgarlik darajalari aniqlanadi;

 ta’lim-tarbiya dasturlarining tuzilishi belgilanadi;

 ta’lim-tarbiya, variativ, korrektsion-pedagogik hamda mualliflik dasturlari ishlab chiqiladi;

 maktabgacha ta’lim tizimining resurs bazasi yaratiladi;

 zamonaviy   o’quv-uslubiy   qo’llanmalar,   texnik   vositalar,   o’yinchoqlar   va   o’yinlarning

metodik talablarga mosligi belgilanadi;

 ta’lim-tarbiya   dasturlarini   amalga   oshirishda   predmetli-rivojlantiruvchi   muhitga   talab

qo’yiladi;

 moddiy-texnika bazasining ta’minot me’yorlari ishlab chiqiladi;

 bolalarni   oilada   tarbiyalashning   tashkiliy-pedagogik-psixologik   va   uslubiy   manbaalari

yaratiladi.

2-bob. Davlat talablarining vazifalari, sohalari va yo’nalishlari

3. Quyidagilar Davlat talablarining vazifalari hisoblanadi:

 bolalarni maktabda o’qishga tayyorlash;

 bolalarning sog’lom va har tomonlama kamol topib shakllanishini ta’minlash hamda unda

o’qishga intilish hissini uyg’otish;

 bolalarning har tomonlama rivojlanishi uchun integral ta’limni tashkil etish;

 shaxsga yo’naltirilgan ta’lim-tarbiyani amalga oshirish;

 bolalarni   xalqimizning   boy   madaniy-tarixiy   merosi   va   umumbashariy   qadriyatlar   asosida

ma’naviy-axloqiy jihatdan tarbiyalash uchun shart-sharoitlar yaratish;

 bolalarni maktabda o’qishga tayyorlashda ularning ota-onalari bilan o’zaro hamkorlik qilish

hamda ota-onalarga amaliy jihatdan ko’maklashish;

 bolalarda ijtimoiy-kommunikativ, axloqiy, estetik, intellektual, jismoniy sifat va salohiyatlarni

uyg’otish hamda rivojlantirish;

 bolalarni sog’lom turmush tarzi bilan tanishtirish;

 bolalarda mustaqillik, mas’uliyatlilik, tashabbuskorlik xislatlarini shakllantirish;

 bolalarga dunyo haqida tushunchalar berish va tasavvurlarini kengaytirish;

 bolalarning   yoshi,   individual,   psixologik   va   jismoniy   xususiyatlari   hamda   qobiliyatini

inobatga olgan holda ta’lim-tarbiya jarayonini tashkil qilish.

4. Davlat talablari quyidagi sohalar bo’yicha belgilanadi:

 jismoniy rivojlantirish va madaniy-gigienik ko’nikmalarni shakllantirish;

 ijtimoiy-kommunikativ rivojlantirish;

 nutq, savod, o’qish va chet tillarining o’rgatilishiga tayyorlash;

 bilish jarayonini rivojlantirish;

 badiiy adabiyotlar bilan tanishtirish va badiiy estetik rivojlantirish.5.   Jismoniy   rivojlantirish   va   madaniy-gigienik   ko’nikmalarni   shakllantirish   sohasi

quyidagi yo’nalishlarga bo’linadi:

 yirik motorikani rivojlantirish;

 mayda motorikani rivojlantirish;

 sensomotorikani rivojlantirish;

 madaniy-gigienik ko’nikmalarni shakllantirish.

6. Ijtimoiy-kommunikativ rivojlantirish sohasi quyidagi yo’nalishlarga bo’linadi:


 ijtimoiylashuv, muloqot va odob-axloq qoidalarini shakllantirish;

 bolaning oila va jamiyatda o’zini tutishi;

 bolada mehnat tarbiyasini shakllantirish;

 xavfsizlik asoslarini shakllantirish.7.   Nutq,   savod,   o’qish   va   chet   tillarining   o’rgatilishiga   tayyorlash   sohasi   quyidagi

yo’nalishlarga bo’linadi:

 nutqni rivojlantirish;

 savod va o’qishga tayyorlash;

 chet tillarining o’rgatilishiga tayyorlash.8. Bilish jarayonini rivojlantirish sohasi quyidagi yo’nalishlarga bo’linadi:

 dunyo haqida bilim va tushuncha berish;

 elementar matematik tasavvurlarini shakllantirish.

9.   Badiiy   adabiyotlar   bilan   tanishtirish   va   badiiy   estetik   rivojlantirish   sohasi   quyidagi

yo’nalishlarga bo’linadi:

 badiiy adabiyotlar bilan tanishtirish;

 badiiy estetik qobiliyatlarini rivojlantirish;

 musiqiy qobiliyatlarini rivojlantirish.10. Davlat talablari sohalarining yo’nalishlari bo’yicha:

 2   yoshgacha   bo’lgan   bolalar   uchun   Davlat   talablari   sohalarining   yo’nalishlari   bo’yicha

bajarilish indikatorlari mazkur Davlat talablarining 1-ilovasiga muvofiq;

 2   yoshdan   3   yoshgacha   bo’lgan   bolalar   uchun   Davlat   talablari   sohalarining   yo’nalishlari

bo’yicha bajarilish indikatorlari mazkur Davlat talablarining 2-ilovasiga muvofiq;

 3   yoshdan   4   yoshgacha   bo’lgan   bolalar   uchun   Davlat   talablari   sohalarining   yo’nalishlari

bo’yicha bajarilish indikatorlari mazkur Davlat talablarining 3-ilovasiga muvofiq;

 4   yoshdan   5   yoshgacha   bo’lgan   bolalar   uchun   Davlat   talablari   sohalarining   yo’nalishlari

bo’yicha bajarilish indikatorlari mazkur Davlat talablarining 4-ilovasiga muvofiq;

 5   yoshdan   6   yoshgacha   bo’lgan   bolalar   uchun   Davlat   talablari   sohalarining   yo’nalishlari

bo’yicha bajarilish indikatorlari mazkur Davlat talablarining 5-ilovasiga muvofiq;

 6   yoshdan   7   yoshgacha   bo’lgan   bolalar   uchun   Davlat   talablari   sohalarining   yo’nalishlari

bo’yicha bajarilish indikatorlari mazkur Davlat talablarining 6-ilovasiga muvofiq belgilanadi.

 Davlat talablari sohalari yo’nalishlarining bajarilish indikatorlari yosh davri bo’yicha o’sib

boruvchi tartibda ko’rsatiladi.

11. Bolalarning bilim, ko’nikma va malakalari, ularning har  tomonlama rivojlanishi hamda

maktab   ta’limiga   tayyorgarlik   darajalari   mazkur   Davlat   talablarining   7-ilovasida   nazarda   tutilgan

mashg’ulot   va   faoliyatlarni   o’tkazish   jarayonida   mazkur   Davlat   talablarining   1   —   6-ilovalarida

ko’rsatilgan indikatorlarning bajarilishini kuzatish, o’rganish, tahlil qilish va baholash orqali aniqlanadi.

12.   Mashg’ulotlar   o’quv   yili   hamda   sog’lomlashtirish   davrida   oy   va   hafta   kesimida   mazkur

Davlat talablarining 8-ilovasida ko’rsatilgan davriylikda o’tkaziladi. Bunda mashg’ulotlar qisqa muddatli

guruhlarda mazkur Davlat talablarining 9-ilovasida ko’rsatilgan davriylikda o’tkaziladi.

3-bob. Yakuniy qoida

13. Mazkur Davlat talablari O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Davlat test

markazi, O’zbekiston Respublikasi Sog’liqni saqlash vazirligi, Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi va

Respublika oila ilmiy-amaliy markazi bilan kelishilgan.2 yoshgacha bo’lgan bolalar uchun Davlat talablari sohalarining yo’nalishlari bo’yicha bajarilish 

INDIKATORLARI

Badiiy adabiyotlar bilan tanishtirish va badiiy estetik rivojlantirish

Musiqiy qobiliyatlarini rivojlantirish

o’zi yoqtirgan bolalar ko’rsatuvidan ta’sirlanadi va qiziqish bilan tomosha qiladi

musiqa eshitganda tana harakati bilan raqsga tushishga harakat qiladi

yaxshi ko’radigan oddiy va sevimli qo’shiqlarini aytishga harakat qiladi2 yoshdan 3 yoshgacha bo’lgan bolalar uchun Davlat talablari sohalarining yo’nalishlari bo’yicha

bajarilish 

INDIKATORLARI

Badiiy adabiyotlar bilan tanishtirish va badiiy estetik rivojlantirish

Musiqiy qobiliyatlarini rivojlantirish

musiqa eshitganida raqsga tushadi va bilgan qo’shiqlarini yoddan aytadi 

boshqa bolalarga qo’shilib qo’shiq aytadi

qo’shiqning ritmiga moslashib chapak chaladi va harakatlanadi

kattalar yordamida oddiy raqs elementlari bilan sahnalashtirilgan raqsga tushadi3 yoshdan 4 yoshgacha bo’lgan bolalar uchun Davlat talablari sohalarining yo’nalishlari

bo’yicha bajarilish 

INDIKATORLARI

Badiiy adabiyotlar bilan tanishtirish va badiiy estetik rivojlantirish

Musiqiy qobiliyatlarini rivojlantirish

 musiqa tinglashga qiziqadi

 raqs   harakatlarini   bajara   oladi   (juftlikda   aylanish,   oyoqlarini   navbat   bilan   tashlash,

predmetlar bilan musiqa ohangiga mos harakat qiladi)

 qo’shiqning mazmunini tushunadi

 musiqa bilan jo’rlikda harakatni boshlaydi va yakunlaydi

 musiqa ritmiga qarab yuradi va yuguradi

 yuqori va past tovushlarni farqlaydi

 yoshiga   mos   raqs   harakatlarini   bajaradi   (qarsak   chalish,   aylanish,   qo’l   kaftlarini

aylantirish, hakkalab sakrash)

 milliy raqs elementlarini egallashga harakat qiladi

 musiqa tempiga moslashib harakatlarni bajaradi

 yoshiga mos musiqa asboblarini chaladi (shiqildoq)

4 yoshdan 5 yoshgacha bo’lgan bolalar uchun Davlat talablari sohalarining yo’nalishlari bo’yicha

bajarilish

INDIKATORLARI

Badiiy adabiyotlar bilan tanishtirish va badiiy estetik rivojlantirish

 musiqiy asarlarni tinglaydi (kuy, qo’shiq)

 jamoaviy jo’rlikda (xorovod) harakatlarni musiqa va qo’shiqning so’zlariga mos bajaradi

 ba’zi san’at turlari va janrlarini farqlaydi (qo’shiq, raqs, musiqa, she’riy asar, nasriy asar,

topishmoq, rasm, haykaltaroshlik)

 kuy va qo’shiqlarda yuqori va past tovushlarni farqlaydi

 baralla-kuchli tovush (forte) va ohista-kuchsiz jaranglarni (piano) farqlaydi 

 kuy, ritm va xarakterga mos ravishda qo’shiqlarni aytadi, qo’shiq so’zlarini aniq talaffuz

qiladi va akkomonementni tinglaydi

 doira bo’ylab ritmik harakatlarni bajaradi (yuradi, yengil yuguradi)

 raqs harakatlari ketma-ketligini esda tutgan holda mustaqil bajaradi

 predmetlar bilan sahnalashtirilgan raqsga tushadi (gul, shiqildoq, doiracha, shar)

 milliy raqs harakatlarini musiqaga moslab bajaradi

 juftlikda sahnalashtiriladigan raqs harakatlarini to’g’ri bajaradi

 musiqiy didaktik o’yinlarni o’ynaydi (do’stingni ovozidan top)

 yoshiga mos musiqa asboblarni chaladi (qo’ng’iroqcha, buben, fortepiano)

 o’ziga tanish bo’lgan musiqiy asarlarni mustaqil xirgoyi qiladi

 musiqiy asarlardan qo’shiq, raqs, marsh janrlarini biladi va farqlaydi

 qo’shiq aytish va raqs san’atiga qiziqadi

 yakkaxon va jo’rlikda qo’shiq aytadi va qo’shiqning naqarot qismini biladi

 musiqiy asarlarni tinglaydi (kuy, qo’shiq)


5 yoshdan 6 yoshgacha bo’lgan bolalar uchun Davlat talablari sohalarining yo’nalishlari

bo’yicha bajarilish

INDIKATORLARI

Badiiy adabiyotlar bilan tanishtirish va badiiy estetik rivojlantirish

 O’zbekiston   Respublikasi   madhiyasini   kuy   va   qo’shig’ini   boshqa   musiqiy   asarlardan

farqlaydi

 tinglagan musiqiy asarning xarakterini o’z so’zlari bilan tasvirlaydi

 qo’shiq xarakteri, kuy intonatsiyasini mustaqil izohlaydi

 qo’shiq qismlarini biladi va farqlaydi (musiqiy kirish, kuplet, naqarot, musiqiy yakuniy

qism)

 qo’shiqlarni musiqa tempi, to’g’ri nafas olib, intonatsiya va xarakteriga mos kuylaydi lirik xarakterdagi qo’shiqlarni kuylaydi

 ayrim musiqiy atamalarni biladi va farqlaydi (nota, tovush qatori, butun nota, chorak

nota)

 ayrim bastakorlar haqida biladi yakkaxon, juftlik, jamoaviy jo’rlikda (xorovod) raqs harakatlarini to’g’ri bajaradi (doira

bo’ylab juftlikda yurish, yugurish, hakkalab sakrab yurish, keng va tor doira bo’lish va 2

ta doira bo’lib yurish)

 milliy kuyga sahnalashtirilgan raqs xarakterini tushunadi, milliy raqs elementlari bilan

raqsga tushadi (ko’zguga qara, maysani sila)

 yoqtirgan kuyga mos raqs harakatlarini mustaqil o’ylab topadi

 orkestr haqida ba’zi tushunchaga ega (orkestr, simfonik orkestr va skripka, fleyta, arfa)

 opera va balet haqida tushunchaga ega

 ayrim milliy musiqiy cholg’u asboblarini biladi va ovozidan farqlaydi (doira, nog’ora,

safoyil, taxta qarsak)

 ayrim zarbdor musiqiy cholg’u asboblarni biladi va ovozidan farqlaydi (baraban, doira)

 yoshiga mos musiqiy asboblarni yakkaxon va ansamblda chaladi6 yoshdan 7 yoshgacha bo’lgan bolalar uchun Davlat talablari sohalarining yo’nalishlari bo’yicha

bajarilish

Indikatorlari

Badiiy adabiyotlar bilan tanishtirish va badiiy estetik rivojlantirish

 O’zbekiston   Respublikasining   Davlat   madhiyasi   musiqasi   va   uning   so’zlarini   yoddan

biladi

 musiqiy asarlarni mustaqil tahlil qiladi (janri, mazmuni, xarakteri, tempi) musiqiy   san’at   asarlariga   qiziqadi,   ularni   tinglagan   holda   taassurotlarini   rasmlarda

tasvirlaydi

 musiqiy   savodxonlikka   ega   (major,   minor,   registr,   ovoz   balandligi,   forte,   piano

tushunchalari, asar janri)

 tovush   qatori   akkord   bo’yicha   yuqori   va   past   tovushlarni   farqlaydi,   mustaqil   tovush

qatorida to’liq kuylaydi

 ayrim   milliy  musiqiy  cholg’u   asboblarini   biladi  va  ovozidan  farqlaydi  (dutor,   rubob,

karnay, surnay, nay)

 milliy, zamonaviy, sport raqs harakatlarini mustaqil bajaradi

 milliy raqslarni predmetlar bilan ijro etadi (doira, dutor, ro’mol, ko’za)

 sport raqslarini predmetlar bilan ijro etadi (gimnastika lentasi, halqa, to’p)

 musiqiy asarlarni sahnalashtirishda ishtirok etadi va rollarni hissiyot bilan ijro etadi

 yoshiga   mos   musiqiy   asboblarda   kuylarni   mustaqil   chaladi   (metallofon,   baraban,

uchburchak, marakas)

 musiqiy rivojlantiruvchi va didaktik o’yinlarni qiziqish bilan o’ynaydi

Davlat talablari sohalari yo’nalishlarning mashg’ulot va faoliyatlardagi

INTEGRALLASHUVI

Badiiy adabiyotlar bilan tanishtirish va badiiy estetik rivojlantirish


 musiqiy qobiliyatlarini rivojlantirish

 musiqa mashg’uloti

 didaktik o’yinlar 

 musiqiy didaktik o’yinlar

 musiqiy harakatli o’yinlar

 sahnalashtirish

 bayram, ko’ngil ochar tadbirlar

Mavzu bo’yicha savollar?

1. 2   yoshgacha   bo’lgan   bolalar   uchun   Davlat   talablari   sohalarining   yo’nalishlari   bo’yicha

bajarilish indikatorlari mazkur Davlat talablarining 1-ilovasiga muvofiq savollar tuzing?

2. 2   yoshdan   3   yoshgacha   bo’lgan   bolalar   uchun   Davlat   talablari   sohalarining   yo’nalishlari

bo’yicha bajarilish indikatorlari mazkur Davlat talablarining 2-ilovasiga muvofiq tushuncha

bering?


3. 3   yoshdan   4   yoshgacha   bo’lgan   bolalar   uchun   Davlat   talablari   sohalarining   yo’nalishlari

bo’yicha bajarilish indikatorlari mazkur Davlat talablarining 3-ilovasiga muvofiq tushuncha

bering?

4. 4   yoshdan   5   yoshgacha   bo’lgan   bolalar   uchun   Davlat   talablari   sohalarining   yo’nalishlaribo’yicha bajarilish indikatorlari mazkur Davlat talablarining 4-ilovasiga muvofiq tushuncha

bering?


5. 5   yoshdan   6   yoshgacha   bo’lgan   bolalar   uchun   Davlat   talablari   sohalarining   yo’nalishlari

bo’yicha bajarilish indikatorlari mazkur Davlat talablarining 5-ilovasiga muvofiq tushuncha

bering?

6. 6   yoshdan   7   yoshgacha   bo’lgan   bolalar   uchun   Davlat   talablari   sohalarining   yo’nalishlaribo’yicha bajarilish indikatorlari mazkur Davlat talablarining 6-ilovasiga muvofiq belgilanadi

tushuncha bering?

7. Davlat talablari sohalari yo’nalishlarining bajarilish indikatorlari yosh davri bo’yicha o’sib

boruvchi tartibda ko’rsatiladi tushuncha bering?Document Outline

  • Maqsad Maktabgacha ta’limga qo’yiladigan davlat talablari dasturi bilan ishlashga o’rgatish
  • Vazifalar Davlat talablari sohalarining yo’nalishlari bo’yicha bajarilishi
  • Kutilayotgan natijalar Badiiy adabiyotlar bilan tanishtirish va badiiy estetik rivojlantirish
  • Dars jarayoni va uning bosqichlari

Download 150.49 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling