2-Мустақил иш Мавзу: “биполяр транзисторда йиғилган электрон калит схемасини тадқИҚ этиш”


Изоҳ: IБ=0 мкА бўлганида IК нинг қийматлар жуда кичик бирликда бўлганлиги сабабли уни 0 га тенг деб олиб кетдим


Download 362.54 Kb.
bet3/3
Sana11.08.2020
Hajmi362.54 Kb.
1   2   3
Изоҳ: IБ=0 мкА бўлганида IК нинг қийматлар жуда кичик бирликда бўлганлиги сабабли уни 0 га тенг деб олиб кетдим.

5-расм. BC547BG транзисторнинг чиқиш характеристикаси Iк = f(Uкэ) ни графигиБТ нинг чиқиш характеристикаси оиласи графигида тенгликка мос равишда координата ўқида ётувчи иккита нуқта орқали юклама чизиқи чизигини ўтказамиз: кучланиш ўқи бўйича Ik=0, нуқталари ва ток ўқи бўйича , Ukэ=0.

Юклама чизиғи билан характеристиканинг кесишмаларидан Iб ва калитнинг чиқиш кучланишлари Uчиқi=Uкэi (i=1,…,N) қийматлари олинади, бу ерда N – нуқталар сони.6-расм. UКЭi қийматини аниқлаш

Чиқиш кучланишининг қийматлари

3-жадвал


UКЭi, В

UКЭ0

UКЭ1

UКЭ2

UКЭ3

UКЭ4

UКЭ5

Uчиқi=UКЭi, В

14,4

7,1

4,05

2,28

1,2

0,3

RБ ни аниқлаймиз

RБ = h11э

Бунинг учун 5-расмдаги IБ2=180 мкА бўлганида 2 нуқта (юклама чизиғининг ўртаси) ишлатилади.

h11э параметрини кириш характеристикасидан аниқлаймиз:7-расм. h11э параметрини аниқлаш


6-расмдан Iб1=130 мкА, Iб3=230 мкА, Uбэ1=820 мВ, Uбэ3=860мВ қийматларни оламиз. У холда h11э қуйидагича аниқланилади:


RБ = h11э=400 ОмБТ нинг Uкэ≠0 даги кириш вольт-ампер характеристикаси Iб=f(UБЭ) чиқиш кучланиши Uчиқi га мос келувчи UБЭi қийматини аниқлашга имкон беради.

8-расм. Uбэi ни қийматини аниқлаш

У холда мос келувчи кириш кучланиши қуйидаги ифода ёрдамида аниқланилади:

.

Кириш кучланиши қийматларини хисоблаш натижалари

4-жадвал


UБЭi, В

UБЭ0

UБЭ1

UБЭ2

UБЭ3

UБЭ4

UБЭ5

0,706

0,800

0,840

0,873

0,891

0,914

Uвхi, В

Uвх0

Uвх1

Uвх2

Uвх3

Uвх4

Uвх5

0,706

0,836

0,912

0,981

1,017

1,094

Олинган Uчиқi ва Uкирi қийматларининг жуфтликлари калитнинг узатиш характеристикасини қуришга имкон беради.Чиқиш кучланишининг юқори сатҳи (6-расмда “0” нуқта) БТ нинг кесиш режимига мос келади:

.

Пастки чиқиш сатҳи (6-расмда “5” нуқта) БТ нинг тўйиниш режимига мос келади: .

Узатиш характеристикасини қурамиз:Узатиш характеристикаси

5- жадвалUвхi, В

0,706

0,836

0,912

0,981

1,017

1,094

Uвыхi, В

14,4

7,1

4,05

2,28

1,2

0,3

9- расм.Транзистор асосида йиғилган калитнинг узатиш характеристикаси

Калитнинг узатиш характеристикасида учта соҳа мавжуд: кириш кучланишининг кичик сатҳига мос келувчи кесиш соҳаси, БТ ни кесиш режимидан тўйиниш режимига ўтишига ёки аксинча холатига мос келувчи фаол соҳаси (актив соҳа); кириш кучланишининг катта сатҳига мос келувчи тўйиниш соҳаси.

Калитнинг узатиш характеристикасини янада аниқроқ хисоблашда ток бўйича статик узатиш коэффициентини база токи қиймати га боғлиқлиги эътиборга олиниши керак.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Молчанов А.П ,Занадворов П.Н. Курс электротехники и радиотехники. М. Наука 1976

2. Нигматов Х. Радиоэлектроника асослари. Тошкент, “Ўзбекистон” , :.1991

3. Манаев Е.И. Основы радиоэлектроники М.: Сов Радио,1989

4. Гершунский Б.С. Основы электроники и микроэлектроники. М.: 1987.

5. Н. Турдиев Радиоэлектроника асослари Т Ўқитувчи 1999

6. Жеребцов И.П. Основы электроники. М.: Энергоатомиздат 1989.

7. Степаненко И.П. Основы теории транзисторов и транзисторных схем. М.: Энергия, 1977.

8. Калашников С.Г. Умумий физика курси. Электр. Олий ықув юртларининг физика ихтисоси быйича дарслик. Ықитувчи, Тошкент-1979, 615 бет.

9. Быстров А.Ю., Мироненко И.Т. Электрические цепи и устройства. М.: Высшая школа.1989.

10. Гусев В.Г.,Гусев Ю.М. Электроника. М.: 1991.

11. Хотунцев Ю.Л., Лобарев А.С. Основы радиоэлектроники. М.: Агар – 2000, с.-288.

12. Нефедов В.И. Основы радиоэлектроники и связи: Учебник для вузов. М.: Высшая школа. 2001 г. С.-510.

13. http://www.wireless.ru/wireless/186- Беспроводная связь.

14. http://www.chipinfo.ru/literature/radio/- Журнал “РАДИО”.

15. http:// www. ziyonet.uz/- O’zbekiston axborot ta’lim tarmog’i

16. http:// www. edu.uz/-Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi portali

17. http:// www. ref. uz/-Referatlar kollektsiyasi

Хулоса

Мен БТ да йиғилган электрон калит схемасини асосий характеристикалари, параметрлари ва схемани ишлаш тартибини BC547BG асосида йиғилган калит схемаси учун мухандислик хисоблашларни бажариш бўйича ўз билимларимни мустаҳкамладим.Мустақил ишини бажариш давомида Multisim дастуридан фойдаландим, ҳамда BC547BG асосидаги транзистори калитни параметрларини хисобладим ва УЭ схемаси мос равишда BC547BG транзисторнинг кириш ва чиқиш статистик характеристикалари оиласини қурдим. Характериограф ёрдамида чиқиш характеристикасини шахобчаларда олинишни ва тузилган графикдан транзисторнинг h – параметри ҳисобланди (h11э=400 Ом). Аниқланган элемент параметрларини қўллаб, транзисторнинг чиқиш характеристикаси Iк = f(Uкэ) ни графиги схемасини чиздим ва UКЭi қийматини аниқлаш. Олинган Uчиқi ва Uкирi қийматларининг жуфтликлари калитнинг узатиш характеристикасини қуришга имконини берди.
Download 362.54 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling