2. Neytralizatsiyaning issikik xisobi


Download 21.65 Kb.
Sana21.11.2020
Hajmi21.65 Kb.

2.Neytralizatsiyaning issikik xisobi.

Issiklik xisobi kuyidagicha tekshiriladi: kanday mikdorda kabul kilinayotgan oxirgi ammiakli selitra aralashmasi konsentratsiyasi (64%), neytralizatsiya reaksiyasi issikligi xisobiga doimiy issiklik rejimi ta’minlinadi va sokli par bilan issiklikning chikishi ta’minlinadi.

Boshlangich ma’lumotlar.

Azot kislota konsentratsiyasi (%da) …………………………………..58

Azot kislotaning temperaturasi( 0S da) …………………………………20

Ammmiakning temperaturasi (0S da) …………………………………… 70

Neytralizatsiyaga tushayotgan maxsulot (kg/soat da):

Ammiak ………………………………………………………………….....6435

58% li Azot kislotasi………………………………………………… 41095

Xosil bыlayotgan ammiakli selitra aralashmasi

mikdori(kg-soatda) .................................................................... 41096

aralashmaning konsentratsiyasi(% da) …………………………………. 73

Bu/lanayotgan suvning mikdori(kg/soatda) …………………………… 8020

Apparatdagi bosim (n/m2da )…………………………………………… 1,2 105

Issiklik kirimi:


  1. Gazsimon ammiak bilan kirayotgan issklik:

Q1k6435. 2,156.70k 971170 kDj/soat

Bu erda: 2,156 kDj/kg.grad –ammiakning issiklik sigimi; 70oC- ammiakning temperaturasi  1. Azot kislotasi bilan kirayotgan issiklik:

Q2k41095.2,897.20k2379306 kDj/soat

Bu erda: 2,897 kDj/kg.grad –azot kislotasining issiklik sigimi; 20oC- azot kislotasining temperaturasi  1. 58%li azot kislotasining aralashmasi issikligi va ammoniy nitrat xosil bыlish reaksiya issikligini egri I orkali topamiz. Bu issiklik 1487,1 kDj, 1 kg NH4NO3 uchun teng. Uning bir kismi ammoniy selitrasini eritish uchun sarflanadi. Egri II ga asosan 73%aralashma tayyorlash uchun 172,5 kDj, 1kg NH4NO3 ishlab chikarish uchun ketadi. SHunday kilib ammoniy selitrasi olishda 58 % li azot kislotasini 73% li aralashma olishda kuyidagi ajraladi:

1487,1-172,5 k 1314,6 kDj/kg

1 soat davomida ajralayotgan issiklik:

30000.1314,6k 39438000 kDj/soat

Umumiy issiklik kirimi:

971170+2379306+39438000k42788476 kDj/soat

Issiklik sarfi:

1)Ammiakli selitra aralashmasi bilan chikib ketadigan issklik :

Q1k(46875+O).2,560+tkay.

Bu erda: 41096-ammiakli selitrasining massasi

O-ammiak va azot kislotasining yыkotilishi

2,560- 73%li NH4NO3 ning issiklik sigimi

tkay -73%li ammiakli selitra aralashmasining kaynash temperaturasi.NH4NO3 aralashmasining kaynash temperaturasini apparatdagi bosim orkali topamiz. (1,15-1,2).105 n/m2. Bu bosim tыyingan bug bosimi temperaturasi 1030S ga teng. Atmosfera bosimi ostida 73%li ammiakli selitrasining aralashmasini kaynash temperaturasi 115,2oS ni tashkil kiladi.

Dispersiya temperaturasi:0S

64% li ammiakli selitra aralashmasini kaynash temperaturasini kuyidagi formula orkali aniklaymiz:

tkayk ttыy.bug+.n k 103+15,2 . 1,03k 118,70S

Bu erda : n- despersiya koeffitsenti va xar kanday bosimda kuyidagicha xisoblanadi:

1030S da 1,03 ga teng.

n-dispersiya koeffitsienti tыyingan bug temperaturasi bilan boglik va kuyidagi jadval orkali topiladi.t,oC

n

t,oc

n

t,oc

n

t,oc

N

40

45

5055

60


0,6609

0,6854


0,7106

0,7364


0,7628


65

70

7580

85


0,7899

0,8177


0,8463

0,8755


0,9056


90

95

100105

110


0,9362

0,9677


1,0000

1,0333


1,0674

115

120


125

130


135

1,1025

1,1384


1,1457

1,2135


1,2525

Amiakli selitra aralashmasi bilan chikib ketayotgan issiklik sarfi

Q1 k(41095+300)*2,560*118,7k12578781,4 kDj/soat

2) aralashmadagi suvni buglatish uchun ketayotgan issiklik sarfi

Q2k8020*2682k21700000 kDj/soat

3)apparatdan atrofga muxitga yыkotilayotgan issiklik

Qk42788476-(12578781,4+21700000)k8509695 kDj/soat

Neytralizatsiyaning issiklik balansiKIRIM

CHI+IM

modda

kDj/soat

modda

kDj/soat

Gazsimon ammiak Bilan kiraetgan issiklik

Nitrat kislota Bilan kiraetgan issiklik

1 soatda ajralaetgan issiklik


971170


2379306
39438000

Ammiakli selitra Bilan chikib ketaetgan issiklik

Suvni buglatish uchun ketaetgan issiklik

Apparatda atrof muxitga yukotilgan issiklik


12578781,4


21700000

8509695


JAMI

427884476

JAMI

427884476


3 Ikki boskichli buglatish va kristallizatsiya moddiy xisobi:

Birinchi buglatish boskichi

Boshlangich ma’lumotlar

Kirayotgan aralashmaning mikdori(kg/soat)……………………..41095

SHu jumlandan:

NH4NO3…………………………………………………………………..30000

Suv ..............................................................................................................11095

Aralashma konsetratsiyasi………………………………………….....73%

Temperatura……………………………………………………………...100

Apparatdagi absolyut bosim…………………………………………0,213*105

Aralashmaning oxirgi konsentratsiyasi……………………………84%

CHikayotgan kotishma mikdori

30000*100/84k35710

bu erda kotishmadagi suvning mikdori

35710-30000k5710

buglanayotgan suvning mikdori

11095-5710k5385kg/soat

ikkinchi boskich buglatishning moddiy balansi


KIRIM

CHIKIM

MODDA

KG/SOAT

MODDA

KG/SOAT

Ammiakli selitra

Suv


30000

11095


CHikaetgan kotishma mikdori

Suv mikdori

Buglangan suvning mikdori

30000


5710
5385

JAMI

41095

JAMI

41095

Download 21.65 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling