2 To rayev Hotam To rayevich, o rinboyev Erkin «Diskret matematika va matematik mantiq» fanidan o quv uslubiy majmua «548 Amaliy matematika va informatika» ta lim yo nalishi bakalavr talabalari uchun


Download 379.92 Kb.
bet1/12
Sana28.01.2020
Hajmi379.92 Kb.
#95921
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Bog'liq
kurs ishi
U.SAODAT, 1-mavzu. Работа с файлами и документами, Vocabulary, 2 5199537075539412278, «Informatika va axborotlar tеxnoligiyasi» fanining o`qitilish ma, kurs ishi, kurs ishi, bolalarda kon sistemasi va kon ishlab chikarishning anatomo-fiziologik xususiyatlari. kon sistemasi va kon ishlab chikarish organlarini asosij kasalliklari semiotikasi., 02 Guliston kun tartibi, 2 5336786414795228619, 11. XI. ТАШҚИ ИҚТИСОДИЙ ФАОЛИЯТ, 1. I. ЯЛПИ ҲУДУДИЙ МАҲСУЛОТ, 11. XI. ТАШҚИ ИҚТИСОДИЙ ФАОЛИЯТ, Kirishga

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI ALISHER NAVOIY NOMIDAGI SAMARQAND DAVLAT UNIVERSITETI MEXANIKA-MATEMATIKA FAKULTETI «MATEMATIK MQDELLASHTIRISH» KAFEDRASI TO RAYEV HOTAM TO RAYEVICH O RINBOYEV ERKIN «DISKRET MATEMATIKA VA MATEMATIK MANTIQ» FANIDAN O QUV-USLUBIY MAJMUA «548 - Amaliy matematika va informatika» ta lim yo nalishi bakalavr talabalari uchun) Samarqand -

2 To rayev Hotam To rayevich, O rinboyev Erkin «Diskret matematika va matematik mantiq» fanidan o quv uslubiy majmua «548 - Amaliy matematika va informatika» ta lim yo nalishi bakalavr talabalari uchun). O quv-uslubiy majmua. Samarqand: SamDU nashri,. *** bet. «Diskret matematika va matematik mantiq» fanidan ushbu o quv uslubiy majmua Samarqand davlat universitetining «Matematik modellashtirish» kafedrasida tayyorlangan. Majmua «Diskret matematika va matematik mantiq» fanini o rganish jarayonida talabaning mustaqil ishlashini ta minlovchi o quv-uslubiy materiallarni o z ichiga oladi hamda talaba olgan bilimining sifatini doimo nazorat qilishni ta minlaydi. Ushbu o quv - uslubiy majmua «Diskret matematika va matematik mantiq» fani o quv rejasida mavjud barcha ta lim yo nalishlari bakalavr talabalari uchun mo ljallangan. Taqrizchilar: fizika-matematika fanlari doktori, prof. A. Soleev tenika fanlari nomzodi, dots. Q. Bekmurodov Hurmatli talaba! MUALLIFDAN Qo lingizdagi ushbu o quv-uslubiy majmua «Diskret matematika va matematik mantiq» fanini o rganish jarayonida sizning mustaqil ishlashingizni tashkil etishga mo ljallangan. Majmua ikki bo limdan iborat: «Fanning o quv predmetiga kirish» va «Fanning reja-topshiriqlari va o quv - uslubiy materiallari» Birinchi bo lim o quv kursi bo yicha dastlabki tushuncha beruvchi materiallar: o quv kursining dolzarbligi, maqsad va vazifalari, fan bo yicha zarur bo lgan bilim darajasining Davlat ta lim standartlari talablari, mavzu va mashg ulot turlari bo yicha o quv soatlarining taqsimlanishi hamda ularning mazmuni, tavsiya etiladigan adabiyotlar ro yati, mustaqil ishlar mavzulari, hamda bilimni nazorat qilish savolaridan iborat. Ikkinchi bo limda har bir mashg ulot uchun reja-topshiriq va o quv-uslubiy materiallari berilgan. Topshiriqlarni o z vaqtida bajarish o quv predmeti bo yicha yuqori darajada bilimga ega bo lishni va doimo o z-o zini nazorat qilib borishni ta minlaydi. Har bir fan kabi «Diskret matematika va matematik mantiq» fanini o rganishda mantiqiy ketmaketlikni ta minlash talab etiladi. Shuning uchun mavzuni chuqur o rgangandan so ng yangi mavzuga o tish mumkin bo ladi. SamDU «Matematik modellashtirish» kafedrasi mudiri, prof. H. T.To rayev dotsent E. Urunboyev A.Navoiy nomidagi Samarqand davlat universiteti,.3 MUNDARIJA. «Diskret matematika va matematik mantiq» fanining o quv predmetiga kirish... Fanga kirish, uning dolzarbligi, maqsad va vazifalari, uni o zlashtirishga qo yiladigan talablar... Fanning hajmi va mazmuni... Fanni o qitish jarayonini tashkil etish va o tkazish bo yicha tavsiyalar..4. Taqvim mavzuiy reja..5. Mustaqil o rganish va referatlar tayyorlash uchun tavsiya etiladigan namunaviy mavzular..6. Nazorat turlari bo yicha namunaviy savollari..7. Reyting baholash mezonlari..8. Tavsiya etiladigan asosiy va qo shimcha adabiyotlar ro yati. «Diskret matematika va matematik mantiq» fanining reja-topshiriqlari va o quvuslubiy materiallari... Ma ruza mashg ulotlarining reja-topshiriqlari va o quv-uslubiy materiallari... Diskret matematika va matematik mantiq tarii va uning asoslari. Tariiy ma lumotlar. Diskret matematika va matematik mantiqning umumiy tushunchalari va uning zamonaviy amaliy masalalarni yechishdagi o rni. Mulohaza. Mulohazalar ustida mantiqiy amallar.... Formulalar. Teng kuchli formulalar. Aynan chin, aynan yolg on va bajariluvchi formulalar. Asosiy tengkuchliliklar. Teng kuchli formulalarga doir teoremalar.... Formulalarning normal shakllari. Diz yunktiv va kon yunktiv normal shakllar. Mukammal kon yunktiv va diz yunktiv normal shakllar. Formulalarning asosiy ossalari. Tengkuchlimas formulalar soni. Bul algebrasi...4. Mantiq algebrasidagi ikkitaraflamalik qonuni. Mantiq algebrasidagi arifmetik amallar. Jegalkin ko phadi. Mantiq algebrasidagi monoton funksiyalar...5. Funksiyalar sistemasining to liqligi. Funksional yopiq sinflar va Post teoremasi...6. Matematik mantiqning diskret tenikaga tatbiqlari. Funksional elementlar va ulardan semalar yasash...7. Ko ptaktli semalar. Rele kontaktli semalar. Kontaktli semalar va ularning sintezi.chekli avtomat haqida umumiy tushunchalar. Mili va Mur avtomatlari...8. Matematik mantiq funksiyalarini minimallashtirish muammosi. Diz yunktiv normal shaklni soddalash-tirish masalasi. Qisqartirilgan diz yunktiv normal shakl. Qisqartirilgan diz yunktiv normal shaklni yasash algoritmi...9. Tupikli diz yunktiv normal shakllarni geometrik asosda yasash usullari. Tupikli diz yunktiv normal shakllarni yasash algoritmi. Ayrim yagona tarzda hosil qilinadigan diz yunktiv normal shakllar.... Predikat tushunchasi. Predikatlar ustida mantiqiy amallar. Umumiylik va mavjudlik kvantorlari. Formula tushunchasi. Formulaning qiymatini hisoblash.... Predikatlar mantiqi formulasining nomal shakli.bajariluvchi va umumqiymatli formulalar. Yechilish muammosi.... Predikatlar mantiqining matematikaga tadbiqi. Aksiomatik predikatlar hisobi.... Algoritm tushunchasi va uning arakterli ususiyatlari. Yechiluvchi va sanaluvchi to plamlar. Algoritm tu-shunchasiga aniqlik kiritish...4. Tyuring mashinalari. Tyuring mashinasida algoritmni realizasiya qilish. Tyuring mashinasi ustida amallar...5. Algoritmlar nazariyasining asosiy gipotezasi. Markovning normal algoritmlari. Markov bo yicha hisoblanuvchi funksiyalar... Amaliy mashg ulotlarning reja-topshiriqlari va o quv-uslubiy materiallari... Mulohaza. Mulohazalar ustida mantiqiy amallar. Namunaviy misol va masala hamda uning yechimi.

4 Amaliy topshiriqlar.... Mantiq algebrasining funksiyalari va ularning ossalarini o rganish. Namunaviy misol va masala hamda uning yechimi. Amaliy topshiriqlarlar.... Formulalarning normal shakllarini keltirib chiqarish jarayonini o rganish. Namunaviy misol va masala hamda uning yechimi. Amaliy topshiriqlarlar...4. Ikkitaraflama prinsipning mohiya-tini o rganish va uning tatbiqlari. Namunaviy misol va masala hamda uning yechimi. Amaliy topshiriqlarlar...5. Monoton va chiziqli funksiyalar ossalarini o rganish. Namunaviy misol va masala hamda uning yechimi. Amaliy topshiriqlarlar...6. Funksiyalar sistemasining yopiqligini tahlil qilish. Post teoremasining tatbiqini o rganish. Namunaviy misol va masala hamda uning yechimi. Amaliy topshiriqlarlar...7. Funksional elementlar va ulardan semalar yasash. Kontaktli semalarni sintez qilish. Namunaviy misol va masala hamda uning yechimi. Amaliy topshiriqlarlar...8. Qisqartirilgan DNShni aniqlash- ning klassik algoritmlari bo yicha amaliyot. Namunaviy misol va masala hamda uning yechimi. Amaliy topshiriqlarlar...9. Qisqartirilgan DNShni aniqlashning sonli usullari. Namunaviy misol va masala hamda uning yechimi. Amaliy topshiriqlarlar.... Tupikli DNShlarni aniqlash algoritmlari. Namunaviy misol va masala hamda uning yechimi. Amaliy topshiriqlarlar.... Predikatlar ustida mantiqiy amallar. Chinlik sohalarini ifodalash usullari. Namunaviy misol va masala hamda uning yechimi. Amaliy topshiriqlarlar.... К Kvantorlar va ularning ossalari. Predikat formulalarining deyarli normal formasi. Namunaviy misol va masala hamda uning yechimi. Amaliy topshiriqlarlar.... Formulalarning umumqiymatliligini tekshirish amallari. Namunaviy misol va masala hamda uning yechimi. Amaliy topshiriqlarlar...4. Kvantor amallarini ba zi matematik ta rif va tushunchalarini keltirib chiqarishga tatbiqi. Namunaviy misol va masala hamda uning yechimi. Amaliy topshiriqlarlar...5 Tyuring mashinasi yordamida algoritmlarni ifodalash va dasturlashtirish. Namunaviy misol va masala hamda uning yechimi. Amaliy topshiriqlarlar...6. Tyuring mashinalari ustida bajariladigan murakkab amallar.namunaviy misol va masala hamda uning yechimi. Amaliy topshiriqlarlar. 45 - BO LIM «DISKRET MATEMATIKA VA MATEMATIK MANTIQ» FANINING O QUV PREDMETIGA KIRISH 5

6 .. FANGA KIRISH, UNING DOLZARBLIGI, MAQSAD VA VAZIFALARI, UNI O ZLASHTIRISHGA QO YILADIGAN TALABLAR... Kirish Fanning o rni va ahamiyati, rivojlanish taraqqiyoti, nazariy va metodologik asosi va o rganiladigan muammolari bayon etiladi). Hozirgi kunda Diskret matematika va matematik mantiq amaliy masalalarni yechishning eng keng tarqalgan fanlaridan biri, masalan, hisoblash tenikasining mantiqiy asoslari va dasturiy ta minotini rivojlantirishda,. Usulning qo llanilishi qulayligi, uning har qanday murakkab shaklli soha uchun ham qo llanilishi soddaligi sababli bu usul amaliychi va ayniqsa muhandislar orasida keng qo llanilib kelinmoqda. Bu usul asosida ishlab chiqarish tizimining bir qator hisoblari muvaffaqiyatli qo llanilib kelinmoqda. Bu esa Diskret matematika va matematik mantiqning amaliy ahamiyati naqadar yuqori ekanligini bildiradi. Diskret matematika va matematik mantiq avvalo muhandislar tomonidan taklif etildi, undan keyinroq esa u o zining matematik asosiga ega bo ldi. Fanning maqsadi amaliy matematika va informatika ta lim yo nalishi talabalriga «Diskret matematika va matematik mantiq» ning nazariy asoslarini, ularning amliyotdagi o rni va o ziga os ususiyatlarini va afzalliklarini, amaliy masalalarni yechishga tadbiq qilishni, har il ob yektlarni tadqiq qilishni o rgatish. Fanning asosiy masalasi matematik mantiq, bir tomondan, formal mantiq muammolariga matematik metodlarni qo llash bo lsa, ikkinchi tomondan, matematikani asoslashga izmat qiluvchi fan sifatida foydalanishdir. Hozirgi zamon matematik mantiqi avtomatika, mashina matematikasi, bir tildan ikkinchi tilga avtomatik tarzda tarjima qilish, matematik lingvistika, aborot nazariyasi va umuman kibernetikaning nazariy va asosi hisoblanadi. Fanni o zlashtirish natijasida talaba Diskret matematika va matematik mantiq ning asosiy tushunchalarini o zlashtirishi va uni amaliyotga qo llay bilishi lozim.... Fanning tarkibini o zlashtirishga qo yiladigan talablar. Fanni o zlashtirgandan keyin talaba: quyidagi nazariy bilimlarga ega bo lishi va ulardan foydalana olishi zarur: - hodisani o rganishning matematik modelini va uni yechish usulini tanlay bilishi; - tadqiq qilinayotgan ob yekt uchun aniq arakteristikalar berishi; - mustaqil ravishda Diskret matematika va matematik mantiq usul va qoidalarini qo llay bilishi; - nazariy bilimlariga asoslanib amliy masalalarni yechishga qo llay olishi; - olingan natijalarni tahlil qila bilishi; quyidagi amaliy ko nikmalarni egallashi zarur: - mustaqil bilim olish; - Diskret matematika va matematik mantiq qonunlarini mantiqiy masalalarni formallashtirish va amalda yechishga qo llash; - Matematik bilimlarni deduktiv qonuniyatga asosan rivojlantirishga hissa qo shish; - natijalarni tahlil qila bilish; quyidagilar haqida tasavvurga ega bo lishi zarur: - Diskret matematika va matematik mantiqning universialligi; - o rganilayotgan itiyoriy ob yektni diskretlashtirish jarayoni; - zamonaviy aborot tenologiyalaridan unumli foydalanish; - algoritmlashtirish va dasturlashtirish asosi; quyidagilar yuzasidan malakalarni egallashi zarur: - tadqiqot ob yektining ususiyatini tahlil qilish va uni tadqiq qilishga Diskret matematika va matematik mantiqni qo llay bilish; - masalaning diskret funksiyasini tuzish va uni ususiyatlarini tekshira bilish; - induksiya va deduksiya qoidalariga asosan ob ektni tekshira bilish; 6

7 - masalaning algoritmini tuzish.... Fanning boshqa fanlar bilan bog liqligi va uslubiy jihatdan uzviy ketma-kerligi Fanning boshqa turdosh fanlar bilan o zaro aloqadorligi va uzviyligi haqida ma lumot beriladi). Ushbu fan matematik analiz, algebra, hisoblash tenikasi asoslari, dasturlashtirish tenologiyasi, matematik va komputer lingvistikasi, tarjima nazariyasi, jarayonlar tadqiqoti, matmatik modellashtirish fanlari bilan bog langan bo lib, bu fanlarni o rganish uchun talabalar aynan Diskret matematika va matematik mantiqni chuqur o zlashtirishlari zarur hisoblanadi. Shuningdek, talabalar turli tenik obyektlar va zamonaviy elektron qurilmalarni fizik asoslari to g risida tasavurga ega b lishlari darkor. Informatika va aborot tenologiyalari fanini mukammal o zlashtirib dasturlashtirish tillarini hamda matematik paketlarni o rganib, yangi pedagogik va aborot tenologiyalarini tadbiq qilgan holda amaliy masalalarni echa olishlari kerak. Bunda asosan, talabalar ma ruzalar matnlarini o rganish, uni amaliyot ishlari bilan birgalikda olib borish hamda amaliy mashg ulotlar materiallarini shasiy kompyuterlarda bajarish ko nikmalarni hosil qilishi kerak. Fanni o rganishda mashg ulotlarning ma ruza, amaliyot mashg ulotlari, mustaqil ta lim shakllaridan foydalaniladi va interfaol usullarning aqliy hujum, klaster, taqdimot, bumerang va boshqa yangi pedagogik tenologiya elementlari qo llaniladi... FANNING HAJMI VA MAZMUNI.. Fanning hajmi Mashg ulot turi 7 Ajratilgan soat rejada -semestr). Nazariy mashg ulot. Amaliy mashg ulot. Mustaqil ish 6 JAMI:... Fanning ta lim standartlariga asoslangan mazmuni Nazariy mashg ulotlar mazmuni. Diskret matematika va matematik mantiq tarii va uning asoslari. Tariiy ma lumotlar. Diskret matematika va matematik mantiqning umumiy tushunchalari va uning zamonaviy amaliy masalalarni yechishdagi o rni. Mulohaza. Mulohazalar ustida mantiqiy amallar. Formulalar. Teng kuchli formulalar. Aynan chin, aynan yolg on va bajariluvchi formulalar. Asosiy tengkuchliliklar. Teng kuchli formulalarga doir teoremalar.formulalarning normal shakllari. Diz yunktiv va kon yunktiv normal shakllar. Mukammal kon yunktiv va diz yunktiv normal shakllar. Formulalarning asosiy ossalari. Tengkuchlimas formulalar soni. Bul algebrasi. Mantiq algebrasidagi ikkitaraflamalik qonuni. Mantiq algebrasidagi arifmetik amallar. Jegalkin ko phadi. Mantiq algebrasidagi monoton funksiyalar. Funksiyalar sistemasining to liqligi. Funksional yopiq sinflar va Post teoremasi. Matematik mantiqning diskret tenikaga tatbiqlari. Funksional elementlar va ulardan semalar yasash. Ko ptaktli semalar. Rele kontaktli semalar. Kontaktli semalar va ularning sintezi.chekli avtomat haqida umumiy tushunchalar. Mili va Mur avtomatlari. Matematik mantiq funksiyalarini minimallashtirish muammosi. Diz yunktiv normal shaklni soddalash-tirish masalasi. Qisqartirilgan diz yunktiv normal shakl. Qisqartirilgan diz yunktiv normal shaklni yasash algoritmi. Tupikli diz yunktiv normal shakllarni geometrik asosda yasash usullari. Tupikli diz yunktiv normal shakllarni yasash algoritmi. Ayrim yagona tarzda hosil qilinadigan diz yunktiv normal shakllar. Predikat tushunchasi. Predikatlar ustida mantiqiy amallar. Umumiylik va mavjudlik kvantorlari. Formula tushunchasi. Formulaning qiymatini hisoblash. Predikatlar mantiqi formulasining nomal shakli.bajariluvchi va umumqiymatli

8 formulalar. Yechilish muammosi. Predikatlar mantiqining matematikaga tadbiqi. Aksiomatik predikatlar hisobi. Algoritm tushunchasi va uning arakterli ususiyatlari. Yechiluvchi va sanaluvchi to plamlar. Algoritm tu-shunchasiga aniqlik kiritish. Tyuring mashinalari. Tyuring mashinasida algoritmni realizasiya qilish. Tyuring mashinasi ustida amallar. Algoritmlar nazariyasining asosiy gipotezasi. Markovning normal algoritmlari. Markov bo yicha hisoblanuvchi funksiyalar. Amaliy mashg ulotlar mazmuni Mulohaza. Mulohazalar ustida mantiqiy amallar. Namunaviy misol va masala hamda uning yechimi. Amaliy topshiriqlarlar. Mantiq algebrasining funksiyalari va ularning ossalarini o rganish. Namunaviy misol va masala hamda uning yechimi. Amaliy topshiriqlarlar. Formulalarning normal shakllarini keltirib chiqarish jarayonini o rganish. Namunaviy misol va masala hamda uning yechimi. Amaliy topshiriqlarlar. Ikkitaraflama prinsipning mohiya-tini o rganish va uning tatbiqlari. Namunaviy misol va masala hamda uning yechimi. Amaliy topshiriqlarlar. Monoton va chiziqli funksiyalar ossalarini o rganish. Namunaviy misol va masala hamda uning yechimi. Amaliy topshiriqlarlar. Funksiyalar sistemasining yopiqligini tahlil qilish. Post teoremasining tatbiqini o rganish. Namunaviy misol va masala hamda uning yechimi. Amaliy topshiriqlarlar. Funksional elementlar va ulardan semalar yasash. Kontaktli semalarni sintez qilish. Namunaviy misol va masala hamda uning yechimi. Amaliy topshiriqlarlar. Qisqartirilgan DNShni aniqlash- ning klassik algoritmlari bo yicha amaliyot. Namunaviy misol va masala hamda uning yechimi. Amaliy topshiriqlarlar. Qisqartirilgan DNShni aniqlashning sonli usullari. Namunaviy misol va masala hamda uning yechimi. Amaliy topshiriqlarlar. Tupikli DNShlarni aniqlash algoritmlari. Namunaviy misol va masala hamda uning yechimi. Amaliy topshiriqlarlar. Predikatlar ustida mantiqiy amallar. Chinlik sohalarini ifodalash usullari. Namunaviy misol va masala hamda uning yechimi. Amaliy topshiriqlarlar. Kvantorlar va ularning ossalari. Predikat formulalarining deyarli normal formasi. Namunaviy misol va masala hamda uning yechimi. Amaliy topshiriqlarlar. Formulalarning umum qiymatliligini tekshirish amallari. Namunaviy misol va masala hamda uning yechimi. Amaliy topshiriqlarlar. Kvantor amallarini ba zi matematik ta rif va tushunchalarini keltirib chiqarishga tatbiqi. Namunaviy misol va masala hamda uning yechimi. Amaliy topshiriqlarlar. Tyuring mashinasi yordamida algoritmlarni ifodalash va dasturlashtirish. Namunaviy misol va masala hamda uning yechimi. Amaliy topshiriqlarlar. Tyuring mashinalari ustida bajariladigan murakkab amallar.namunaviy misol va masala hamda uning yechimi. Amaliy topshiriqlarlar. Mustaqil ta lim mashg ulotlairi mazmuni To plamlar nazariyasining asosiy tushunchalari. To plamlar ustida amallar. Asosiy tengkuchliliklar. To plamlar algebrasi. To plamlar algebrasi bilan mulohazalar algebrasi o rtasidagi munosabat. Mukammal kon yunktiv va diz yunktiv normal shakllar. Formulalarning asosiy ossalari. Tengkuchlimas formulalar soni. Funksiyalar tengkuchliligi. Funksiyalar superpozisiyasi. Bul algebrasi. Mantiq algebrasidagi arifmetik amallarning ossalari. va saqlovchi funksiyalarning ossalari. O zo ziga qo shma funksiyalarning ossalari. Monoton funksiyalarning ossalari. Chiziqli funksiyalarning ossalari. Funksional yopiq sinflar Bilan bogliq murakkab amallar. Funksional elementlar va ulardan semalar yasash. Teskari bog lanishi bo lgan funksional elementlardan semalar yasash. Kontaktli semalar va ularning sintezi. Kontakt semalarni minimallashtirish muammosi. Diz yunktiv normal shaklni soddalashtirishning trivial agoritmi. Minimallashtirish masalasining geometrik tarzda qo yilishi. Ikkilik kub va uning ossalari. Qisqartirilgan diz yunktiv normal shaklni yasashning Mak- Klaski usuli. Qisqartirilgan diz yunktiv normal shaklni yasashning Bleyk usuli. Tupikli diz yunktiv normal shakllarni geometrik asosda yasash usullari. Tupikli diz yunktiv normal shakllarni yasash algoritmi. Yadroviy kon yunksiya. Ayrim yagona tarzda hosil qilinadigan diz yunktiv normal shakllar. Predikatlar ustida mantiqiy amallar. Kvantor amallarining ossalari. Predikatlar mantiqi formulasining qiymatini hisoblash, tengkuchli formulalarni isbotlash. Predikatlar mantiqi formulasining normal shaklining ossalari. Predikatlar mantiqida yechilish muammosi. Chekli 8

9 sohalarda yechilish muammosi. Tarkibida bir turdagi kvantor amali qatnashuvchi normal shakldagi formulalar uchun yechilish muammosi. Matematik mulohazalarni predikatlar mantiqi formulasi ko rinishida yozish. Qarama-qarshi tasdiqlarni tuzish. Predikatlar mantiqidagi to g ri, teskari va qarama-qarshi teoremalar. Yetarli va zaruriy shartlar. Teskarisini aksini) faraz qilish usuli bilan isbotlash. Aksiomatik predikatlar hisobi haqida. Predikatlar mantiqida yetarli va zaruriy shartlar. Teskarisini aksini) faraz qilish usuli bilan isbotlash. Tyuring mashinasida murakkab algoritmni realizasiya qilish.... Fan mashg ulotlari mavzulari mazmuni va ularga ajratilgan soat Nazariy mashg ulotlar mavzulari mazmuni va ularga ajratilgan soat -semestr soat) -ma ruza soat): Diskret matematika va matematik mantiq tarii va uning asoslari. Tariiy ma lumotlar. Diskret matematika va matematik mantiqning umumiy tushunchalari va uning zamonaviy amaliy masalalarni yechishdagi o rni. Mulohaza. Mulohazalar ustida mantiqiy amallar. -ma ruza soat): Formulalar. Teng kuchli formulalar. Aynan chin, aynan yolg on va bajariluvchi formulalar. Asosiy tengkuchliliklar. Teng kuchli formulalarga doir teoremalar. -ma ruza soat): Formulalarning normal shakllari. Diz yunktiv va kon yunktiv normal shakllar. Mukammal kon yunktiv va diz yunktiv normal shakllar. Formulalarning asosiy ossalari. Tengkuchlimas formulalar soni. Bul algebrasi. 4-ma ruza soat): Mantiq algebrasidagi ikkitaraflamalik qonuni. Mantiq algebrasidagi arifmetik amallar. Jegalkin ko phadi. Mantiq algebrasidagi monoton funksiyalar. 5-ma ruza soat): Funksiyalar sistemasining to liqligi. Funksional yopiq sinflar va Post teoremasi. 6-ma ruza soat): Matematik mantiqning diskret tenikaga tatbiqlari. Funksional elementlar va ulardan semalar yasash. 7-ma ruza soat): Ko ptaktli semalar. Rele kontaktli semalar. Kontaktli semalar va ularning sintezi.chekli avtomat haqida umumiy tushunchalar. Mili va Mur avtomatlari. 8-ma ruza soat): Matematik mantiq funksiyalarini minimallashtirish muammosi. Diz yunktiv normal shaklni soddalash-tirish masalasi. Qisqartirilgan diz yunktiv normal shakl. Qisqartirilgan diz yunktiv normal shaklni yasash algoritmi. 9-ma ruza soat): Tupikli diz yunktiv normal shakllarni geometrik asosda yasash usullari. Tupikli diz yunktiv normal shakllarni yasash algoritmi. Ayrim yagona tarzda hosil qilinadigan diz yunktiv normal shakllar. -ma ruza soat): Predikat tushunchasi. Predikatlar ustida mantiqiy amallar. Umumiylik va mavjudlik kvantorlari. Formula tushunchasi. Formulaning qiymatini hisoblash. -ma ruza soat): Predikatlar mantiqi formulasining nomal shakli.bajariluvchi va umumqiymatli formulalar. Yechilish muammosi. -ma ruza soat): Predikatlar mantiqining matematikaga tadbiqi. Aksiomatik predikatlar hisobi. -ma ruza soat): Algoritm tushunchasi va uning a-rakterli ususiyatlari. Yechiluvchi va sanaluvchi to plamlar. Algoritm tu-shunchasiga aniqlik kiritish. 4-ma ruza soat): Tyuring mashinalari. Tyuring mashinasida algoritmni realizasiya qilish. Tyuring mashinasi ustida amallar. 5-ma ruza soat): Algoritmlar nazariyasining asosiy gipotezasi. Markovning normal algoritmlari. Markov bo yicha hisoblanuvchi funksiyalar. Amaliy mashg ulotlar mavzulari mazmuni va ularga ajratilgan soat -semestr soat) -amaliy mashg ulot soat): Mulohaza. Mulohazalar ustida mantiqiy amallar. Namunaviy misol va masala hamda uning yechimi. Amaliy topshiriqlarlar. -amaliy mashg ulot soat): Mantiq algebrasining funksiyalari va ularning ossalarini o rganish. Namunaviy misol va masala hamda uning yechimi. Amaliy topshiriqlarlar. 9

10 -amaliy mashg ulot soat): Formulalarning normal shakllarini keltirib chiqarish jarayonini o rganish. Namunaviy misol va masala hamda uning yechimi. Amaliy topshiriqlarlar. 4-amaliy mashg ulot soat): Ikkitaraflama prinsipning mohiya-tini o rganish va uning tatbiqlari. Namunaviy misol va masala hamda uning yechimi. Amaliy topshiriqlarlar. 5-amaliy mashg ulot soat): Monoton va chiziqli funksiyalar ossalarini o rganish. Namunaviy misol va masala hamda uning yechimi. Amaliy topshiriqlarlar. 6-amaliy mashg ulot soat): Funksiyalar sistemasining yopiqligini tahlil qilish. Post teoremasining tatbiqini o rganish. Namunaviy misol va masala hamda uning yechimi. Amaliy topshiriqlarlar. 7-amaliy mashg ulot soat): Funksional elementlar va ulardan semalar yasash. Kontaktli semalarni sintez qilish. Namunaviy misol va masala hamda uning yechimi. Amaliy topshiriqlarlar. 8-amaliy mashg ulot soat): Qisqartirilgan DNShni aniqlash- ning klassik algoritmlari bo yicha amaliyot. Namunaviy misol va masala hamda uning yechimi. Amaliy topshiriqlarlar. 9-amaliy mashg ulot soat): Qisqartirilgan DNShni aniqlashning sonli usullari. Namunaviy misol va masala hamda uning yechimi. Amaliy topshiriqlarlar. -amaliy mashg ulot soat): Tupikli DNShlarni aniqlash algoritmlari. Namunaviy misol va masala hamda uning yechimi. Amaliy topshiriqlarlar. -amaliy mashg ulot soat): Predikatlar ustida mantiqiy amallar. Chinlik sohalarini ifodalash usullari. Namunaviy misol va masala hamda uning yechimi. Amaliy topshiriqlarlar. -amaliy mashg ulot soat): Kvantorlar va ularning ossalari. Predikat formulalarining deyarli normal formasi. Namunaviy misol va masala hamda uning yechimi. Amaliy topshiriqlarlar. -amaliy mashg ulot soat): Formulalarning umum qiymatliligini tekshirish amallari. Namunaviy misol va masala hamda uning yechimi. Amaliy topshiriqlarlar. 4-amaliy mashg ulot soat): Kvantor amallarini ba zi matematik ta rif va tushunchalarini keltirib chiqarishga tatbiqi. Namunaviy misol va masala hamda uning yechimi. Amaliy topshiriqlarlar. 5-amaliy mashg ulot soat): Tyuring mashinasi yordamida algoritmlarni ifodalash va dasturlashtirish. Namunaviy misol va masala hamda uning yechimi. Amaliy topshiriqlarlar. 6-amaliy mashg ulot soat): Tyuring mashinalari ustida bajariladigan murakkab amallar.namunaviy misol va masala hamda uning yechimi. Amaliy topshiriqlarlar. Mustaqil ta lim mashg ulotlairi mavzulari mazmuni va ularga ajratilgan soat -semestr 6 soat) -Mustaqil ish soat): To plamlar nazariyasining asosiy tushunchalari. To plamlar ustida amallar. Asosiy tengkuchliliklar. To plamlar algebrasi. -Mustaqil ish soat): To plamlar algebrasi bilan mulohazalar algebrasi o rtasidagi munosabat. -Mustaqil ish soat): Mukammal kon yunktiv va diz yunktiv normal shakllar. Formulalarning asosiy ossalari. Tengkuchlimas formulalar soni. 4-Mustaqil ish soat): Funksiyalar tengkuchliligi. Funksiyalar superpozisiyasi. Bul algebrasi. 5-Mustaqil ish soat): Mantiq algebrasidagi arifmetik amallarning ossalari. 6-Mustaqil ish soat): va saqlovchi funksiyalarning ossalari. 7-Mustaqil ish soat): O z-o ziga qo shma funksiyalarning ossalari. 8-Mustaqil ish soat): Monoton funksiyalarning ossalari. 9-Mustaqil ish soat): Chiziqli funksiyalarning ossalari. -Mustaqil ish soat): Funksional yopiq sinflar Bilan bogliq murakkab amallar -Mustaqil ish soat): Funksional elementlar va ulardan semalar yasash. -Mustaqil ish soat): Teskari bog lanishi bo lgan funksional elementlardan semalar yasash. -Mustaqil ish soat): Kontaktli semalar va ularning sintezi. Kontakt semalarni minimallashtirish muammosi. 4-Mustaqil ish soat): Diz yunktiv normal shaklni soddalashtirishning trivial agoritmi.

Download 379.92 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling