2014 – 2015 o‘quv yil


Download 53.74 Kb.
bet2/4
Sana30.09.2020
Hajmi53.74 Kb.
1   2   3   4
II chorak (haftasiga 5 soatdan, jami 35 soat)

46

Ifodalarni soddalashtirish

1

Axborot bilan ishlash, matematik tushunchalarni tasavvur qilish va anglash .

Guruhlarda va juftliklarda ish-lash. Ma’llumotlar yigish (inter-net, o‘quv qo‘llanmalar, ensik-lopediya, ma’lumotnoma va boshqa manbalardan. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.47

Ifodalarni soddalashtirish

1

Kommunikativ, matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llash.

Guruhlarda va juftliklarda ishlash. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.48

Masalalar yechish

1

Kommunikativ, matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llash.

Guruhlarda va juftliklarda ishlash. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.49

4 - nazorat ish

1

Umummadaniy, shaxs sifatida o‘z - o‘zini rivojlantirish, matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llash.

O‘rganilgan BKM va kompe-tensiyalar asosida o‘tkaziladi.50

Amallarni bajarish tartibi

1

Axborot bilan ishlash, matematik tushunchalarni tasavvur qilish va anglash.

Guruhlarda va juftliklarda ish-lash. Ma’llumotlar yigish (inter-net, o‘quv qo‘llanmalar, ensik-lopediya, ma’lumotnoma va boshqa manbalardan.Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.51

Amallarni bajarish tartibi

1

Axborot bilan ishlash, matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llash .

Guruhlarda va juftliklarda ish-lash. Ma’llumotlar yigish (inter-net, o‘quv qo‘llanmalar, ensik-lopediya, ma’lumotnoma va boshqa manbalardan.Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.52

Natural sonlar ust­­ida tor‘t amalga doir misol va masalalar

1

Kommunikativ, matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llash.

Guruhlarda va juftliklarda ishlash. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.53

Natural sonlar ust­­ida tor‘t amalga doir misol va masalalar

1

Axborot bilan ishlash, matematik tushunchalarni tasavvur qilish va anglash.

Amaliy mashq. Iqtisodiy yo‘-nalishdagi hisoblashga doir masalalar yechish. Krossvordlar ishlash. Tashabbus ko‘rsatish, mantiqiy, masalalar yechishda faoliyat ko‘rsatish bo‘yicha bilimlarni oshirish.54

Natural sonlar ust­­ida tor‘t amalga doir misol va masalalar

1

Matematik cavodxonlik, fan va texnika yangilikla-ridan xabardor bo‘lish hamda foydalanish, mantiqiy tahlil.

Amaliy masalalarni yechish. Tashabbus ko‘rsatish, mantiqiy, masalalar yechishda faoliyat ko‘rsatish bo‘yicha bilimlarni oshirish.55

Sonning darjasi. Sonning kvadrati va kubi.

1

Kommunikativ, matematik tushunchalarni tasavvur qilish va anglash.

Guruhlarda va juftliklarda ishlash. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.56

Sonning darjasi. Sonning kvadrati va kubi.

1

Matematik cavodxonlik, fan va texnika yangiliklari-dan xabardor bo‘lish hamda foydalanish, mantiqiy tahlil.

Amaliy masalalarni yechish. Tashabbus ko‘rsatish, mantiqiy, masalalar yechishda faoliyat ko‘rsatish bo‘yicha bilimlarni oshirish.57

Masalalar yechish

1

Ijtimoiy faol fuqarolik, mantiqiy tahlil.

Amaliy masalalarni yechish. Ta-shabbus ko‘rsatish, tadbirkorlik, masalalar yechishda faoliyat ko‘rsatish bo‘yicha bilimlarni oshirish.58

5 - nazorat ish

1

Umummadaniy, shaxs sifa-tida o‘z - o‘zini rivojlan-tirish, matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llash.

O‘rganilgan BKM va kompe-tensiyalar asosida o‘tkaziladi.59

Masalalar yechish

1

Kommunikativ, matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llash.

Guruhlarda va juftliklarda ishlash. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.4. Yuz va hajmlar (15 soat)

60

Formulalar

1

Kommunikativ, matematik tushunchalarni tasavvur qilish va anglash.

Guruhlarda va juftliklarda ishlash. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.61

Formulalar

1

Kommunikativ, matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llash.

Guruhlarda va juftliklarda ishlash. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.62

To’g’ri to’rtburchak va kvadrat yuzi formulalari

1

Axborot bilan ishlash, matematik tushunchalarni tasavvur qilish va anglash.

Mal‘umotnoma, darslik, lug‘at, ladval, ensiklopediya, internet-dan oid axborotni ola bilish va interaktiv testlar, didaktik materiallar bilan ishlay olish. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.63

To’g’ri to’rtburchak va kvadrat yuzi formulalari

1

Kommunikativ, matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llash

Guruhlarda va juftliklarda ish-lash. Nutqda matematik termin-larni savodli qo‘llay olish.64

To’g’ri to’rtburchak va kvadrat yuzi formulalari

1

Matematik cavodxonlik, fan va texnika yangiliklari-dan xabardor bo‘lish ham-da foydalanish, мантиқий таҳлил.

Amaliy masalalarni yechish. Tashabbus ko‘rsatish, mantiqiy, masalalar yechishda faoliyat ko‘rsatish bo‘yicha bilimlarni oshirish.65

Yuz o‘lchov birliklari

1

Axborot bilan ishlash, matematik tushunchalarni tasavvur qilish va anglash.

Kichik guruhlarda ishlash. Ma’llumotlar yigish (internet, o‘quv qo‘llanmalar, ensiklope-diya, ma’lumotnoma va bosh-qa manbalardan. Nutqda mate-matik terminlarni savodli qo‘llay olish.66

Yuz o‘lchov birliklari

1

Umummadaniy, matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llash.

Amaliy mashq. Iqtisodiy yo‘-nalishdagi hisoblashga doir masalalar yechish. Krossvordlar ishlash. Tashabbus ko‘rsatish, mantiqiy, masalalar yechishda faoliyat ko‘rsatish bo‘yicha bilimlarni oshirish.67

Yuz o‘lchov birliklari

1

Umummadaniy, matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llash.

Amaliy mashq. Iqtisodiy yo‘-nalishdagi hisoblashga doir masalalar yechish. Krossvordlar ishlash. Tashabbus ko‘rsatish, mantiqiy, masalalar yechishda faoliyat ko‘rsatish bo‘yicha bilimlarni oshirish.68

To’g’ri burchakli parallelepiped va kub hajmi formulalari

1

Axborot bilan ishlash, matematik tushunchalarni tasavvur qilish va anglash.

Mal‘umotnoma, darslik, lug‘at, ladval, ensiklopediya, internet-dan oid axborotni ola bilish va interaktiv testlar, didaktik materiallar bilan ishlay olish. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.69

To’g’ri burchakli parallelepiped va kub hajmi formulalari

1

Axborot bilan ishlash, matematik tushunchalarni tasavvur qilish va anglash.

Mal‘umotnoma, darslik, lug‘at, ladval, ensiklopediya, internet-dan oid axborotni ola bilish va interaktiv testlar, didaktik materiallar bilan ishlay olish. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.70

To’g’ri burchakli parallelepiped va kub hajmi formulalari

1

Matematik cavodxonlik, fan va texnika yangiliklari-dan xabardor bo‘lish ham-da foydalanish, мантиқий таҳлил.

Amaliy masalalarni yechish. Tashabbus ko‘rsatish, mantiqiy, masalalar yechishda faoliyat ko‘rsatish bo‘yicha bilimlarni oshirish.71

Hajm o‘lchov birliklari

1

Kommunikativ, matematik tushunchalarni tasavvur qilish va anglash.

Guruhlarda va juftliklarda ishlash. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.72

Hajm o‘lchov birliklari

1

Umummadaniy, matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llash.

Guruhlarda va juftliklarda ishlash. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.73

6 - nazorat ish

1

Umummadaniy, shaxs sifa-tida o‘z - o‘zini rivojlan-tirish, matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llash.

O‘rganilgan BKM va kompetensiyalar asosida o‘tkaziladi.74

Masalalar yechish

1

Kommunikativ, matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llash.

Guruhlarda va juftliklarda ishlash. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.II KASR SONLAR 96 (soat)

5. Oddiy kasrlar 26 (soat)

75

Aylana va doira

1

Axborot bilan ishlash, matematik tushunchalarni tasavvur qilish va anglash

Rolli o‘yinlar. Ma’llumotlar yigish (internet, o‘quv qo‘llan-malar, ensiklopediya, ma’lumotnoma va boshqa manbalardan.76

Aylana va doira

1

Axborot bilan ishlash, matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llash

Rolli o‘yinlar. Ma’llumotlar yigish (internet, o‘quv qo‘llan-malar, ensiklopediya, ma’lumotnoma va boshqa manbalardan.77

Ulushlar

1

Axborot bilan ishlash, matematik tushunchalarni tasavvur qilish va anglash.

Mal‘umotnoma, darslik, lug‘at, ladval, ensiklopediya, internet-dan oid axborotni ola bilish va interaktiv testlar, didaktik materiallar bilan ishlay olish. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.78

Ulushlar

1

Umummadaniy, matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llash.

Yangi darsni muammoli vaziyatlardan chiqish orqali. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.79

Kasrlarni taqqos­lash

1

Axborot bilan ishlash, matematik tushunchalarni tasavvur qilish va anglash.

Amaliy mashq. Ma’llumotlar yigish (internet, o‘quv qo‘llan-malar, ensiklopediya, ma’lu-motnoma va boshqa manba-lardan. Nutqda matematik ter-minlarni savodli qo‘llay olish.80

Kasrlarni taqqos­lash

1

Axborot bilan ishlash, matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llash.

Amaliy mashq. Ma’llumotlar yigish (internet, o‘quv qo‘llan-malar, ensiklopediya, ma’lu-motnoma va boshqa manbalar-dan. Nutqda matematik termin-larni savodli qo‘llay olish.III chorak (haftasiga 5 soatdan, jami 50 soat)

81

To’g’ri va noto’g’ri kasrlar

1

Axborot bilan ishlash, matematik tushunchalarni tasavvur qilish va anglash

Guruhlarda va juftliklarda ish-lash. Ma’llumotlar yigish (inter-net, o‘quv qo‘llanmalar, ensik-lopediya, ma’lumotnoma va boshqa manbalardan. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.82

To’g’ri va noto’g’ri kasrlar

1

Umummadaniy, matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llash.

Guruhlarda va juftliklarda ish-lash. Ma’llumotlar yigish (inter-net, o‘quv qo‘llanmalar, ensik-lopediya, ma’lumotnoma va boshqa manbalardan. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.83

Bir xil maxrajli kasrlarni qo’shish va ayirish

1

Axborot bilan ishlash, matematik tushunchalarni tasavvur qilish va anglash.

Mal‘umotnoma, darslik, lug‘at, ladval, ensiklopediya, internet-dan oid axborotni ola bilish va interaktiv testlar, didaktik materiallar bilan ishlay olish. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.84

Bir xil maxrajli kasrlarni qo’shish va ayirish

1

Kommunikativ, matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llash.

Guruhlarda va juftliklarda ishlash. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.85

Bir xil maxrajli kasrlarni qo’shish va ayirish

1

Umummadaniy, matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llash.

Amaliy masalalarni yechish. Tashabbus ko‘rsatish, tadbir-korlik, masalalar yechishda faoliyat ko‘rsatish bo‘yicha bilimlarni oshirish.Download 53.74 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling