2014 – 2015 o‘quv yil


IV chorak (haftasiga 5 soatdan, jami


Download 53.74 Kb.
bet4/4
Sana30.09.2020
Hajmi53.74 Kb.
1   2   3   4

IV chorak (haftasiga 5 soatdan, jami 40 soat)

131

O’rta arifmetik

1

Axborot bilan ishlash, matematik tushunchalarni tasavvur qilish va anglash.

Guruhlarda va juftliklarda ish-lash. Mal‘umotnoma, darslik, lug‘at, ladval, ensiklopediya, internetdan oid axborotni ola bilish va interaktiv testlar, didak-tik materiallar bilan ishlay olish. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.132

O’rta arifmetik

1

Axborot bilan ishlash, matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llash.

Guruhlarda va juftliklarda ish-lash. Mal‘umotnoma, darslik, lug‘at, ladval, ensiklopediya, internetdan oid axborotni ola bilish va interaktiv testlar, didak-tik materiallar bilan ishlay olish. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.133

O’rta arifmetik

1

Umummadaniy, matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llash.

Guruhlarda va juftliklarda ish-lash, interaktiv testlar, didaktik materiallar bilan ishlay olish. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.134

O’rta arifmetik

1

Matematik cavodxonlik, fan va texnika yangilik-laridan xabardor bo‘lish hamda foydalanish, mantiqiy tahlil.

Amaliy masalalarni yechish. Tashabbus ko‘rsatish, mantiqiy, masalalar yechishda faoliyat ko‘rsatish bo‘yicha bilimlarni oshirish.135

Masalalar yechish

1

Kommunikativ, matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llash.

Rolli o‘yinlar. Iqtisodiy yo‘nalishdagi hisoblashga doir masalalar yechish. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.136

Masalalar yechish

1

Ijtimoiy faol fuqarolik, mantiqiy tahlil.

Shabloni berilgan topshiriqlarni

yechish. Tashabbus ko‘rsatish, tadbirkorlik, masalalar yechishda faoliyat ko‘rsatish bo‘yicha bilimlarni oshrish.

137

11 - nazorat ish

1

Umummadaniy, matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llash

O‘rganilgan BKM va kompeten-siyalar asosida o‘tkaziladi.138

Masalalar yechish

1

Kommunikativ, matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llash

Rolli o‘yinlar. Iqtisodiy yo‘nalishdagi hisoblashga doir masalalar yechish. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.8. Foizlar 15

139

Foizlar

1

Axborot bilan ishlash, matematik tushunchalarni tasavvur qilish va anglash.

Guruhlarda va juftliklarda ishlash. Mal‘umotnoma, darslik, lug‘at, ladval, ensiklopediya, internetdan oid axborotni ola bilish va interaktiv testlar, didak-tik materiallar bilan ishlay olish. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.140

Foizlar

1

Kommunikativ, matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llash.

Rolli o‘yinlar. Iqtisodiy yo‘nalishdagi hisoblashga doir masalalar yechish. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.141

Foizlarga doir masalalar yechish.

1

Umummadaniy, matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llash.

Shabloni berilgan topshiriqlarni

yechish. Tashabbus ko‘rsatish, tadbirkorlik, masalalar yechishdafaoliyat ko‘rsatish bo‘yicha bi-limlarni oshrish.142

Foizlarga doir masalalar yechish.

1

Kommunikativ, matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llash.

Rolli o‘yinlar. Iqtisodiy yo‘nalishdagi hisoblashga doir masalalar yechish. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.143

Foizlarga doir masalalar yechish.

1

Axborot bilan ishlash, matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llash.

Mal‘umotnoma, darslik, lug‘at, ladval, ensiklopediya, internet-dan oid axborotni ola bilish va interaktiv testlar, didaktik materiallar bilan ishlay olish. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.144

Burchak. To’g’ri va yoyiq burchak.

1

Axborot bilan ishlash, matematik tushunchalarni tasavvur qilish va anglash.

Guruhlarda va juftliklarda ishlash. Mal‘umotnoma, darslik, lug‘at, ladval, ensiklopediya, internetdan oid axborotni ola bilish va interaktiv testlar, didak-tik materiallar bilan ishlay olish. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.145

Burchak. To’g’ri va yoyiq burchak.

1

Umummadaniy, matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llash.

Guruhlarda va juftliklarda ishlash, interaktiv testlar, didak-tik materiallar bilan ishlay olish. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.146

Burchaklarni o’lchash. Transportir.

1

Axborot bilan ishlash, matematik tushunchalarni tasavvur qilish va anglash.

Mal‘umotnoma, darslik, lug‘at, ladval, ensiklopediya, internetdan oid axborotni ola bilish va inter-aktiv testlar, didaktik materiallar bilan ishlay olish. Nutqda mate-matik terminlarni savodli qo‘llay olish.147

Burchaklarni o’lchash. Transportir.

1

Kommunikativ, matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llash.

Rolli o‘yinlar. Iqtisodiy yo‘nalishdagi hisoblashga doir masalalar yechish. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.148

Burchaklarni o’lchash. Transportir.

1

Kommunikativ, matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llash.

Rolli o‘yinlar. Iqtisodiy yo‘nalishdagi hisoblashga doir masalalar yechish. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.149

Doiraviy diagramma-lar va ularni qurish

1

Axborot bilan ishlash, matematik tushunchalarni tasavvur qilish va anglash.

Mal‘umotnoma, darslik, lug‘at, ladval, ensiklopediya, internetdan oid axborotni ola bilish va inter-aktiv testlar, didaktik materiallar bilan ishlay olish. Nutqda mate-matik terminlarni savodli qo‘llay olish.150

Doiraviy diagrammalar va ularni qurish.

1

Axborot bilan ishlash, matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llash.

Mal‘umotnoma, darslik, lug‘at, ladval, ensiklopediya, internetdan oid axborotni ola bilish va inter-aktiv testlar, didaktik materiallar bilan ishlay olish. Nutqda mate-matik terminlarni savodli qo‘llay olish.152

12 - nazorat ish.

1

Umummadaniy, shaxs sifa-tida o‘z - o‘zini rivojlan-tirish, matematik bilimlar-ni amaliyotda qo‘llash.

O‘rganilgan BKM va kompetensiyalar asosida o‘tka-ziladi.153

Masalalar yechish.

1

Kommunikativ, matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llash.

Rolli o‘yinlar. Iqtisodiy yo‘nalishdagi hisoblashga doir masalalar yechish. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.9. Takrorlash uchun savol va masalalar 17

154

Natural sonlar.

1

Kommunikativ, haqiqiy va kompleks conlar ustida amallarni bajarish.

Rolli o‘yinlar. Iqtisodiy yo‘nalishdagi hisoblashga doir masalalar yechish. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.155

Natural sonlar.

1

Kommunikativ, haqiqiy va kompleks conlar ustida amallarni bajarish.

Rolli o‘yinlar. Iqtisodiy yo‘nalishdagi hisoblashga doir masalalar yechish. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.156

Natural sonlar.

1

Kommunikativ, haqiqiy va kompleks conlar ustida amallarni bajarish.

Rolli o‘yinlar. Iqtisodiy yo‘nalishdagi hisoblashga doir masalalar yechish. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.157

Oddiy kasrlar.

1

Axborot bilan ishlash, matematik tushunchalarni tasavvur qilish va anglash.

Mal‘umotnoma, darslik, lug‘at, ladval, ensiklopediya, internet-dan oid axborotni ola bilish va interaktiv testlar, didaktik materiallar bilan ishlay olish. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.158

Oddiy kasrlar.

1

Axborot bilan ishlash, matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llash.

Mal‘umotnoma, darslik, lug‘at, ladval, ensiklopediya, internet-dan oid axborotni ola bilish va interaktiv testlar, didaktik materiallar bilan ishlay olish. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.159

Oddiy kasrlar.

1

Kommunikativ, haqiqiy va kompleks conlar ustida amallarni bajarish.

Guruhlarda va juftliklarda ishlash. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.160

O’nli kasrlar.

1

Kommunikativ, haqiqiy va kompleks conlar ustida amallarni bajarish.

Guruhlarda va juftliklarda ishlash. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.161

O’nli kasrlar.

1

Kommunikativ, haqiqiy va kompleks conlar ustida amallarni bajarish.

Guruhlarda va juftliklarda ishlash. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.162

O’nli kasrlar.

1

Kommunikativ, haqiqiy va kompleks conlar ustida amallarni bajarish.

Guruhlarda va juftliklarda ishlash. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.163

O’nli kasrlarni ko’paytirish va bo’lish.

1

Kommunikativ, haqiqiy va kompleks conlar ustida amallarni bajarish .

Amaliy masalalarni yechish Tashabbus ko‘rsatish, tadbirkor-lik, masalalar yechishda faoliyat ko‘rsatish bo‘yicha bilimlarni oshrish.164

O’nli kasrlarni ko’paytirish va bo’lish.

1

Kommunikativ, haqiqiy va kompleks conlar ustida amallarni bajarish.

Guruhlarda va juftliklarda ishlash. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.165

O’nli kasrlarni ko’paytirish va bo’lish.

1

Kommunikativ, haqiqiy va kompleks conlar ustida amallarni bajarish.

Guruhlarda va juftliklarda ishlash. Nutqda matematik terminlarni savodli qo‘llay olish.166

Foizlar.

1

Umummadaniy, matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llash.

Amaliy masalalarni yechish

Tashabbus ko‘rsatish, tadbirkor-lik, masalalar yechishda faoliyat ko‘rsatish bo‘yicha bilimlarni oshrish.

167

Foizlar.

1

Umummadaniy, matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llash.

Amaliy masalalarni yechish

Tashabbus ko‘rsatish, tadbirkor-lik, masalalar yechishda faoliyat ko‘rsatish bo‘yicha bilimlarni oshrish.

168

Foizlar.

1

Umummadaniy, matematik bilimlarni amaliyotda qo‘llash.

Amaliy masalalarni yechish

Tashabbus ko‘rsatish, tadbirkor-lik, masalalar yechishda faoliyat ko‘rsatish bo‘yicha bilimlarni oshrish.

169

13 - nazorat ish.

1

Umummadaniy, shaxs sifa-tida o‘z - o‘zini rivojlan-tirish, matematik bilimlar-ni amaliyotda qo‘llash.

O‘rganilgan BKM va kompetensiyalar asosida o‘tka-ziladi.170

Yakunlovchi dars.

1
Amaliy masalalarni yechish.

Download 53.74 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling