2016 plano calle san Martín de la Vega


Download 3.17 Mb.
bet9/25
Sana14.08.2018
Hajmi3.17 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   25

74

34

2

20

38

44B

18

1

35

16

19

21

18

19

20

22

E1

G1

E2

G2

E3

F3

G3

451.200


451.200

451.400


451.400

4

.45

1

.60

0

4.4

5

1.6

0

04

.4

51

.8

00

4

.45

1

.80

0

GetafeValdemoro

San Martín

de la Vega

Chinchón


Pinto

Ciempozuelos

I

II

IIIIV

V

VIA1

B1

C1 D1 E1F1

G1 H1


A2

B2

C2 D2 E2F2

G2 H2


A3

B3

C3 D3 E3 F3G3 H3

A4

B4C4 D4 E4

F4

G4 H4A5

B5

C5 D5 E5 F5G5 H5

A6

B6C6 D6 E6 F6

G6 H6


 San Martín de la Vega

Mapa I - F2

perímetro y nombre de núcleo de población

línea de ferrocarril; línea de metro ligero

autopistas y autovías; carreteras principales

carreteras secundarias; otras carreteras

sanidad; ayuntamiento; estación cercanias

límite municipal; sección censalLeyenda

!

!!

"

M-604M-608

M-618

01-002


Meco

A-6

paseillos; número de portalCalle

1

I

$X

X

ÐMetro

Û

§î

calles; parroquias

X

ML

boca de metro; estación metro ligero0

40

20m

C

a

lle

d

e

G

in

e

r

d

e

lo

s

R

ío

s

A

v

d

a

d

e

J

u

a

n

C

a

rl

o

s

I

C

tr

a

 P

e

ra

le

s

Av

da

de

los

Ab

og

ad

os

de

A

to

ch

a

C

tr

a

P

e

ra

le

s

Calle

 Ado

lfo M

arsi

llach

Avd

a d

e l

os

 A

bo

ga

do

s d

e A

to

ch

a

C

tr

a

P

e

ra

le

s

Calle de Miguel He

rnánde z

C

tr

a

 P

e

ra

le

s

Avd

a d

e

lo

s

Ab

og

ad

os

de

At

oc

ha

01-002


01-003

San Martín

de la Vega

53

13

14

15

16

26

28

30

32

34

18

20

36

49

51

24

17

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

7

9

10

13B

11

1

3

5

12

21

23

25

27

30

32

34

3

2

18

36

38

1

32

34

36

38

G1

H1

F2

H2

F3

G3

H3

451.600


451.600

4

.45

1

.60

0

4.4

5

1.6

0

04

.4

51

.8

00

4

.45

1

.80

0

GetafeValdemoro

San Martín

de la Vega

Chinchón


Pinto

Ciempozuelos

I

II

IIIIV

V

VIA1

B1

C1 D1 E1F1

G1 H1


A2

B2

C2 D2 E2F2

G2 H2


A3

B3

C3 D3 E3 F3G3 H3

A4

B4C4 D4 E4

F4

G4 H4A5

B5

C5 D5 E5 F5G5 H5

A6

B6C6 D6 E6 F6

G6 H6


 San Martín de la Vega

Mapa I - G2

perímetro y nombre de núcleo de población

línea de ferrocarril; línea de metro ligero

autopistas y autovías; carreteras principales

carreteras secundarias; otras carreteras

sanidad; ayuntamiento; estación cercanias

límite municipal; sección censalLeyenda

!

!!

"

M-604M-608

M-618

01-002


Meco

A-6

paseillos; número de portalCalle

1

I

$X

X

ÐMetro

Û

§î

calles; parroquias

X

ML

boca de metro; estación metro ligero0

40

20m

A

vd

a

 d

e

 loA

b

o

g

a

d

od

e

 A

to

ch

a

01-002


San Martín

de la Vega20

34

38

G1

H1

G2

G3

H3

451.800


451.800

452.000


452.000

4

.45

1

.60

0

4.4

5

1.6

0

04

.4

51

.8

00

4

.45

1

.80

0

GetafeValdemoro

San Martín

de la Vega

Chinchón


Pinto

Ciempozuelos

I

II

IIIIV

V

VIA1

B1

C1 D1 E1F1

G1 H1


A2

B2

C2 D2 E2F2

G2 H2


A3

B3

C3 D3 E3 F3G3 H3

A4

B4C4 D4 E4

F4

G4 H4A5

B5

C5 D5 E5 F5G5 H5

A6

B6C6 D6 E6 F6

G6 H6


 San Martín de la Vega

Mapa I - H2

perímetro y nombre de núcleo de población

línea de ferrocarril; línea de metro ligero

autopistas y autovías; carreteras principales

carreteras secundarias; otras carreteras

sanidad; ayuntamiento; estación cercanias

límite municipal; sección censalLeyenda

!

!!

"

M-604M-608

M-618

01-002


Meco

A-6

paseillos; número de portalCalle

1

I

$X

X

ÐMetro

Û

§î

calles; parroquias

X

ML

boca de metro; estación metro ligero0

40

20m

Pa

se

o

A

rg

en

tin

a

C

a

lle

 C

o

lo

m

b

ia

C

a

lle

d

e

la

Cad

a

C

a

lle

C

o

lo

m

b

ia

C

a

lle

 C

u

b

a

Calle C

hile

Calle Bolivi

a

Calle de F

ernando e

l Católico

Paseo Desc

ubrimiento

C

a

lle

 C

u

b

a

C

a

lle

 C

o

lo

m

b

ia

C

a

lle

 C

u

b

a

C

a

lle

 C

o

lo

m

b

ia

F

in

c

a

 M

a

ri

q

u

it

a

C

a

lle

C

o

lo

m

b

ia

C

a

lle

 C

u

b

a

Calle Nic

aragua

P

as

eo

A

rg

en

tin

a

Calle de

 Fernand

o el Cató

lico

Ca

lle

de

la

Cad

a

C

all

e

de

la

Cad

a

C

all

e

d

e

Ye

se

rí a

s

01-004


01-006

01-007


01-008

San Martínde la Vega

3

5

7

9

14

17A

7A

7B

29A

19B

19D

16

9

11

57

3

5

10

12

92

94

5

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

2

4

14

16

18

20

22

24

26

28

30

34

36

1

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

66

68

70

72

74

76

78

80

82

84

86

88

90

7

9

11

13

15

17

19

21

23

27

29

31

33

35

37

39

41

43

45

47

49

51

53

55

57

7

9

11

13

1

8

10

12

59

61

63

65

67

69

71

73

75

77

79

81

83

85

87

89

91

93

95

97

99

1

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

1

2

1

2

6

12

53

55

57

59

61

63

65

67

69

71

75

77

81

83

85

87

89

91

93

95

97

99

105

107

109

18

20

22

B2

C2

D2

D3

B4

C4

D4

450.200


450.200

450.400


450.400

4

.45

1

.20

0

4.4

5

1.2

0

04

.4

51

.4

00

4

.45

1

.40

0

GetafeValdemoro

San Martín

de la Vega

Chinchón


Pinto

Ciempozuelos

I

II

IIIIV

V

VIA1

B1

C1 D1 E1F1

G1 H1


A2

B2

C2 D2 E2F2

G2 H2


A3

B3

C3 D3 E3 F3G3 H3

A4

B4C4 D4 E4

F4

G4 H4A5

B5

C5 D5 E5 F5G5 H5

A6

B6C6 D6 E6 F6

G6 H6


 San Martín de la Vega

Mapa I - C3

perímetro y nombre de núcleo de población

línea de ferrocarril; línea de metro ligero

autopistas y autovías; carreteras principales

carreteras secundarias; otras carreteras

sanidad; ayuntamiento; estación cercanias

límite municipal; sección censalLeyenda

!

!!

"

M-604M-608

M-618

01-002


Meco

A-6

paseillos; número de portalCalle

1

I

$X

X

ÐMetro

Û

§î

calles; parroquias

X

ML

boca de metro; estación metro ligero0

40

20m

C

al

le

 dIsa

ac

 P

er

al

C

a

lle

 S

a

n

 S

a

lv

a

d

o

r

C

a

lle

 S

a

n

 S

a

lv

a

d

o

r

C

a

lle

 N

ú

ñ

e

z

 d

e

 B

a

lb

o

a

C

a

lle

 S

a

n

 S

a

lv

a

d

o

r

C

a

lle

 N

ú

ñ

e

z

 d

e

 B

a

lb

o

a

Avda d

el Do

ctor M

anuel 

Jarab

o

P

sa

je

 d

e

 S

e

ve

ro

 O

c

h

o

a

Avda

del Do

ctor M

anue

l Jara

bo

C

al

le

 dIsa

ac

 P

er

al

Av

da

 dN

ue

st

ra

 Sorde

 la

 V

eg

a

Calle Alc

alde Enr

ique Gá

lvez

Calle de

 Fernan

do el Ca

tólico

C

a

lle

 d

e

 C

o

n

c

e

p

ci

ó

n

 A

re

n

a

l

Calle

 de S

eve

ro O

choa

A

vd

a

de

N

ue

st

ra

Se

ño

ra

de

la

Ve

ga

Calle Nic

aragua

Calle

Herman

os Pinzó

n

C

a

lle

 d

eR

a

yo

Calle S

an Mart

ín Meta

Calle He

rmanos

Pinzón

Calle A

lcalde E

nrique G

álvez

Calle de F

ernando e

l Católico

Calle S

an Martín

Meta

Calle d

e Ferna

ndo el C

atólico

Calle He

rmanos

Pinzón

Calle San

 Martín M

eta

Calle Sa

n Martín

Meta

Calle H

ermano

s Pinzó

n

P

as

eo

A

rg

en

tin

a

F

in

c

a

 M

a

ri

q

u

it

a

Calle de

 Fernand

o el Cató

lico

Avda

del D

octor

Manu

el Jara

bo

C

a

lle

F

ra

y

B

a

rt

o

lo

m

é

d

e

la

s

C

a

s

a

s

A

vd

a

de

N

ue

st

ra

Sor

a

de

la

Ve

ga

Avdde

 N

ue

st

ra

 Sorde

 la

 V

eg

a

01-004


01-005

01-006


01-007

San Martínde la Vega


Download 3.17 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   25
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling