2018 yil yanvar-mart oylarida


Download 272.08 Kb.
Pdf ko'rish
Sana10.06.2019
Hajmi272.08 Kb.

2018 yil yanvar-mart oylarida

Surxondaryo viloyatida sanoat ishlab chiqarishning rivojlanishi

Sanoat tarmoqlarini isloh qilish, tarkibiy o`zgartirish va diversifikatsiyalash dasturlarining amalga

oshirilishi, moddiy texnika bazasini mustahkamlanishi natijasida viloyat sanoat ishlab chiqarishining

kengaytirilishiga zamin yaratdi.

2018 yilning yanvar-mart oylari yakunlari bo'yicha jami 679984,1 mln. so’mlik sanoat mahsulotlari

ishlab chiqarilb, o’sish sur'ati  2017 yil yanvar-mart oylariga nisbatan 143,3 foizni tashkil etdi.

Bu tarmoqlar bo’yicha tahlil qilinganda, 2018 yilning yanvar-mart oylarida o’tgan yilning tegishli

davriga nisbatan mahsulot ishlab chiqarish hajmining o`sishi To'qim chilik m hsulotl ri ishl b chiq rish –

362,5%ni, Suv bilan ta'minlash, kanalizatsiya, chiqindilarni yig’ish va qayta foydalanish bo’yicha

xizmatlar – 222,0%ni, Koks v  neftni q yt  ishl sh m hsulotl ri ishl b chiq rish – 160,1%ni, Ko'mir v

lignit q zib olish – 153,2%ni, Foydali qazilmalarni qazib olish sohasidagi xizmatlar – 140,0%ni, Boshq

nomet ll miner l m hsulotl r ishl b chiq rish – 122,6%ni, Tog’-kon sanoati va ochiq konlarni ishlash

sanoatining boshqa foydali qazilmalarni qazib olish mahsulotlari – 123,9%ni, Elektr, g z, bug` bil n

'minl sh v  h voni konditsiyal sh – 124,1%ni, Asosiy f rm tsevtik  m hsulotl ri v  prep

tl ri ishl b

chiq rish – 112,6%ni, tashkil etdi.

Shuningdek, 2018 yil yanvar-mart oylarida, Xom neft v  t biiy g z q zib olish (2017 yil yanvar-

mart oylariga nisbatan 95,2%), Kiyim ishl b chiq rish (95,4%), M shin  v  uskun

rd n t shq ri t yyor

met ll buyuml r ishl b chiq rish (95,8%), Boshq  toif

rg  kiritilm

n m shin  v  uskun

r ishl b

chiq rish (82,5%)da esa kamayish kuzatilgan.

Sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmida tarmoqlar bo'yicha o’sish sur'ati Tog’-kon sanoati

9,7 foizni, Qayta ishlash sanoati 81,2 foizni, Elektr ta'minoti, gaz, bug’ etkazib berish va sun'iy iqlim xosil

qilish sanoati 7,7 foizni hamda Suv ta'minoti, oqava suv, chiqindilarni yig’ish va utilizatsiya qilish1,4 foizni tashkil etmoqda.

Iqtisodiyot faoliyat turlari bo`yicha sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish

(yanvar-mart oylarida hajmga nisbatan foiz hisobida)

Qayta ishlash sanoati

Elektr ta'minoti, gaz, bug’ etkazib berish va

sun'iy iqlim xosil qilish sanoati

Suv bilan ta’minlash, kanalizatsiyatizimi,

chiqindilarni yig’ish va utilizatsiyaqilish

Tog’-kon sanoati va ochiq konlarda ishlash

76,4%

10,0%

1,0%

12,6%

2017  .

81,2%

7,7%

1,4%

9,7%

2018  .


2018 yil yanvar-mart oylarida

Surxondaryo viloyatida sanoat ishlab chiqarishning rivojlanishi

Shuni ta`kidlash lozimki, 2018 yil yanvar-mart oylarida viloyatimizning jami sanoat ishlab

chiqarilishi hajmida asosan Termiz shahri (14,9%), Jarqo'rg'on (20,0%) hamda Denov (15,3%)

tumanlarining ulushi yuqori bo`lib, juda katta bo`lmagan ulushi esa Oltinsoy (2,3%), Termiz (2,5%), Uzun

(3,5%), Muzrabot (2,6 %) va Sherobod (4,5%) tumanlariga to`g`ri kelmoqda.2018 yil yanvar-mart oylarida Surxondaryo viloyatida jami sanoat ishlab chiqarish hajmida

shahar va tumanlarning ulushi (%)

2018 yil yanvar-mart oylarida hududlar kesimida sanoat ishlab chiqarishning aholi jon boshiga

yuqori hajmi Termiz shahri (704,6 ming so`m), Jarqo'rg'on (650,3 ming so`m), Sho'rchi (367,9 ming so`m)

tumanlariga to`g`ri keladi. Aholi jon boshiga sanoat ishlab chiqarishning eng past hajmi esa Boysun

(91,9 ming so`m), Oltinsoy (93,2 ming so`m), Muzrabot (130,7 ming so`m) tumanlarida kuzatilmoqda.

2018 yil yanvar-mart oylarida hududlar kesimida aholi jon boshiga

sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish, ming so`m

4,6


1,6

15,3


20,0

6,8


5,0

2,6


2,3

5,7


2,5

3,5


4,5

10,7


18,8

Angor


Boysun

Denov


Jarqo'rg'on

Qumqo'rg'on

Qiziriq

Muzrabot


Oltinsoy

Sariosiyo

Termiz

Uzun


Sherobod

Sho'rchi


704,6

247,9

91,9 275,3

650,3

206,9

205,8

130,7

93,2

197,4

164,4

139,0

165,6

367,9

Termiz shahri

Angor

Boysun


Denov

Jarqo'rg'on

Qumqo'rg'on

Qiziriq


Muzrabot

Oltinsoq


Sariosiyo

Termiz


Uzun

Sherobod


Sho'rchi

2018 yil yanvar-mart oylarida

Surxondaryo viloyatida sanoat ishlab chiqarishning rivojlanishi

Iste'mol tovarlari ishlab chiqarish 2017 yil yanvar-mart oylariga nisbatan 103,3 foizni tashkil etdi.

Bunda, oziq-ovqat mahsulotlarining ulushi 68,8 foizni, nooziq-ovqat mahsulotlarinining ulushi 27,1 foizni

va vino-aroq mahsulotlarining ulushi 4,1 foizni tashkil qildi.

Yanvar-mart oylarida jami iste`mol tovarlari ishlab chiqarish tarkibi

(jami istemol tovarlari ishlab chiqarish hajmiga nisbatan, foizda)

Hududlar kesimida, iste`mol tovarlari ishlab chiqarishning o`sishi Termiz shahri (2017 yil yanvar-

mart oylariga nisbatan o`sish sur`ati – 102,4%) va Sherobod (141,6%), Sho'rchi (106,1%)  tumanlariga eng

past o`sishi esa Sariosiyo (95,9%), Uzun (97,4%), Jarqo'rg'on    (95,3%) tumanlarida kuzatilmoqda.Yanvar-mart oylarida Surxondaryo viloyatida jami iste`mol tovarlari ishlab chiqarish

hajmida shahar va tumanlarning ulushi (%)

2018 yil yanvar-mart oylarida shahar va tumanlar kesimida iste`mol tovarlari ishlab chiqarishning

aholi jon boshiga yuqori hajmi Termiz shahriga (147,2 ming so`m), Denov (122,4 ming so`m), Sho'rchi

(138,9 ming so`m) va Angor (109,4 ming so`m) tumanlariga to`g`ri keladi.

73,8

72,9


26,2

27,1


100,0

100,0

0,0


50,0

100,0


2017 y.

2018 y.


Oziq-ovqat tovarlari

Nooziq-ovqat tovarlari

Iste'mol tovarlari, jami

6,8


4,5

22,6


5,2

4,5


2,8

2,7


2,8

5,6


4,9

4,4


9,4

13,4


10,4

Angor


Boysun

Denov


Jarqo'rg'on

Qumqo'rg'on

Qiziriq

Muzrabot


Oltinsoy

Sariosiyo

Termiz

Uzun


Sherobod

2018 yil yanvar-mart oylarida

Surxondaryo viloyatida sanoat ishlab chiqarishning rivojlanishiYanvar-mart oylarida hududlar kesimida aholi jon boshiga iste`mol tovarlari ishlab chiqarish

(ming so`m)

Sanoat ishlab chiqarishining rivojlanishiga kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning ta`siri.

Xususiy tadbirkorlikning rivojlanishini har taraflama qo`llab-quvvatlash va rag`batlantirish, sanoat

ishlab chiqarishini rivojlantirishda kichik biznes sub`ektlari hissasining o`sishida namoyon bo`ldi.

Viloyatda 2018 yil yanvar-mart oylarida sanoat umumiy hajmida kichik tadbirkorlik mahsulotlarining

ulushi 32,5%ni, sanoat mahsulotlarining o`sish sur`ati  2017 yil yanvar-mart oylariga nisbatan  100,5% ni

tashkil qildi.

Bunda, Oltinsoy tumani bo`yicha umumiy ishlab chiqarish hajmida kichik biznesning ulushi

100,0%ni (o`sish sur`ati 101,8%), Termiz tumanida 98,8%ni (104,2%), Boysun tumanida  99,9%ni

(101,8%), tashkil etdi.

Kichik tadbirkorlikning sanoatdagi ulushi, umumiy ishlab chiqarish hajmiga nisbatan

(foizda)

109,4

78,8

122,4

51,1 41,1

34,3 41,0 34,2

58,4

95,3

53,0

103,4

138,9 147,2

1,0


10,0

100,0


1 000,0

0%

20%40%

60%


80%

100%


2017 y.

2018 y.


53,6

32,5

Kichik tadbirkorlikning sanoatdagi  ulushi

2017 y.


2018 y.

2018 yil yanvar-mart oylarida

Surxondaryo viloyatida sanoat ishlab chiqarishning rivojlanishiTayyor mahsulotlar, butlovchi buyumlar va materiallar ishlab chiqarishni mahalliylashtirish

dasturini amalga oshirish – sanoat ishlab chiqarishi hajmlari o`sishining omillaridan biridir

Tayyor mahsulotlar, butlovchi buyumlar va materiallar ishlab chiqarishni mahalliylashtirish

hajmlarining o`sishi bo`yicha chora-tadbirlarning amalga oshirilishi, korxonalarning ishlab chiqarish

faoliyati uchun zarur bo`lgan sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni o`sishining va import  tovarlari

qisqarishining omillaridan biri hisoblanadi.

2018 yil yanvar-mart oylarida Mahalliylashtirish dasturiga kiritilgan korxonalar tomonidan

138,9 mln. so`mlik mahsulotlar ishlab chiqarilib, bularning barchasi hududiy loyihalardan iborat.

Tayyor mahsulotlar, butlovchi buyumlar va materiallar ishlab chiqarishni mahalliylashtirish

dasturining asosiy ko`rsatkichlari

Sanoat ishlab chiqarishi rivojlanishini rag`batlantiruvchi omillar

Ishlab chiqarishni diversifikatsiyalash va modernizatsiyalash dasturlarini amalga oshirilishi, viloyat

sanoatining rivojlanishiga imkoniyatlar yaratdi. Shu bilan birga, sanoatning yanada barqaror rivojlanishi

uchun quyidagilar zarur:

- ilg`or mahalliy texnologiyalarni ishlab chiqish, zamonaviy axborot-kommunikatsiya

texnologiyalarini joriy etish hisobiga mahsulotlarnnig raqobatbardoshligini oshirish;

- Tayyor mahsulotlar, butlovchi buyumlar va materiallar ishlab chiqarishni mahalliylashtirish

dasturini shakllantirish va amalga oshirishda mahalliylashtirish darajasini to`xtatib turuvchi kamchiliklarni

bartaraf etish hamda yangi ish o`rinlarini yaratishga to`sqinlik qiluvchi zarur tovarlar, shu jumladan asbob-

uskunalar importini qisqartirish;

-mavjud imkoniyatdan k lib chiqib, ma'naviy eskirgan, ko’p harajatli t xnologiyalar o’rniga yangi,

zamonaviy t xnologiyalardan foydalanib korxonaning to’liq quvvatda ishlashini ta'minlash;

- kichik biznes sub`ektlarining ishlab chiqarish faoliyatini har taraflama qo`llab-quvvatlash va

rag`batlantirish.Surxondaryo viloyati Statistika boshqarmasining

Sanoat statistikasi bo’limi

Nashr uchun mas’ul: Z.Turanazarov

Aloqa telefoni: (376) 223-07-24

0

50100

150


200

250


300

350


400

2017y.


2018y.

363


138,9

5

9Mahalliylashtirish doirasida

ishlab chiqarilgan sanoat

mahsulotlari hajmi, mln.

so'm


Mahalliylashtirish dasturiga

kiritilgan tashkilotlar soni,birlik


Download 272.08 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling