2019 – 2020 o`quv yili bahorgi semestr uchun «axborot-kommunikatsion texnologiyalar» fanidan


Download 167.12 Kb.
bet1/7
Sana14.03.2020
Hajmi167.12 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7


2019 – 2020 o`quv yili bahorgi semestr uchun

« AXBOROT-KOMMUNIKATSION TEXNOLOGIYALAR »

FANIDAN

Ta`lim yo’nalishlar:

5230100 – Iqtisodiyot(tarmoqlar va sohalar bo’yicha)

5230200 - Menejment(tarmoqlar va sohalar bo’yicha)

5230400 - Marketing(tarmoqlar va sohalar bo’yicha)

5410500 - Qishloq xo`jalik mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi
5411200 - Manzarali bog’dorchilik va ko’kalamzorlashtirish


« Axborot-kommunikatsion texnologiyalar» fanidan test savollari
1 Fan bobi - 1 Fan bo’limi - 1 Qiyinlikdarajasi – 1

Axborotnima?

Olamdagibutunborliq, undagiro‘yberadiganxodisalarvajarayonlarxaqidagixabarvama’lumotlardir.

Kompyuterdagibutunborliq, undagiro‘yberadiganxodisalarvajarayonlarxaqidagixabarlardir.

Dunyodagibutunborliq, undagi ro‘y beradiganxodisalarvajarayonlarxaqidagidasturdir.

Olamdagibutunborliq, undagi ro‘y beradiganxodisalarvadasturlarxaqidagixabarvama’lumotlardir.

2 Fan bobi - 1 Fan bo’limi - 1 Qiyinlikdarajasi – 1Axborotniinsonlartomonidannechtausulldaqabul qilinadi?

5

4

3

2

3 Fan bobi - 1 Fan bo’limi - 1 Qiyinlikdarajasi – 1Zamоnaviyaxbоrоt-kоmmunikatsiyatexnоlоgiyasinima?

Bu zamоnaviy kоmpyuterlarvatelekоmunikatsiоn vоsitalaridan fоyidalanadigan, fоydalanuvchiishlashiuchun «do’stоna» interfeysgaegabo’lganaxbоrоt texnоlоgiyademakdir

Axbоrоtnito’plash, saqlashuchun fоydalaniladiganjamiuslublar, qurilmalar, usullarvajarayonlar

Axbоrоtniizlash, ungaishlоvberishuchunfоydalaniladiganjamiuslublar, qurilmalar, usullarvajarayonlar

Axbоrоtnitarqatishuchunfоydalaniladiganjamiuslublar, qurilmalar, usullarvajarayonlar

4 Fan bobi - 1 Fan bo’limi - 1 Qiyinlikdarajasi – 1Axborotqabulqilishusullari?

Ko’rish, eshitish, tam sezish, hid sezish, barchasezgiorganlari

Saqlash, uzatish, habarberish, ma’lumotolish

Barchakompyuterkurilmalariorkali

Ko’rishish,eshitmaslik , tam olish,hidsezmaslik, barchanisezish

5 Fan bobi - 1 Fan bo’limi - 1 Qiyinlikdarajasi – 2Axborot-kommunikatsiyatexnologiyalariasosidagita’limningturliko’rinishlarinianglatuvchikengtushuncha bu..

Elektronta’lim

Masofaviyo’qitishtizimi

Masofaviyo’qishusullari

Masofaviyta’lim

6 Fan bobi - 1 Fan bo’limi - 1 Qiyinlikdarajasi – 1Quyidagilarichidanengkichikaxboroto’lchovbirliginiko’rsating.

Bit

Gigabayt

Bayt

Megabayt

7 Fan bobi - 1 Fan bo’limi - 1 Qiyinlikdarajasi– 1Printer bu..

Ma’lumotni chiqarish qurilmasi

Ma’lumotni yozish qurilmasi

Ma’lumotni kiritish qurilmasi

Ma’lumotni o’qish qurilmasi

8 Fan bobi - 1 Fan bo’limi - 1 Qiyinlikdarajasi– 2Vinchester bu..

Qattiq magnitli disklarda axborot saqlovchi qurilma

Egiluvchan disklarda axborot saqlovchi qurilma

Disketa axborot saqlovchi qurilmalar

Fleshka axborot saqlovchi qurilmalar

9 Fan bobi - 6; Fan bo’limi - 3; Qiyinlik darajasi – 2;Atrof qurilmalariga qaysi qurilmalar kiradi.

skaner, printer, modem, plotter

monitor, printer, klaviatura

monitor, disk yurituvchi

klaviatura, skaner, monitor

10 Fan bobi - 1 Fan bo’limi - 1 Qiyinlikdarajasi - 2;Skaneryordamidaqandayaxborotlarnikiritishmumkin?

matn, rasm, slayd, grafik, chizmako’rinishidaifodalangantasvirlarni

Faqat matnli ma’lumotlar ifodalangantasvirlarni

Audio ma’lumotlarni o’z ichiga olgan axborotlarni kiritiladi

Video ma’lumotlar ifodalangan axborotlarni kiritiladi

11 Fan bobi - 1 Fan bo’limi - 1 Qiyinlikdarajasi– 2Fayl nima?

Dasturlar, hujjatlar, ma’lumotlarketma-ketliginingxotiradabiror nom bilansaqlanishi

Ma’lumotlar, xujjatlar , operatsion tizimlar turlarixotiradabiror nom bilansaqlanishi

Disk nomixotirada biror nom bilan saqlanishi

Kompyuter qurilmasixotirada biror nom bilan saqlanishi

12 Fan bobi - 1 Fan bo’limi - 1 Qiyinlikdarajasi - 2;WINDOWS so’ziningma’nosiniayting

Oynalar, lavxalar

Dasturlar, jildlar

Asboblar, fayllar

Disklioperatsionsistema

13Fan bobi-1; Fan bo`limi-1; Qiyinlik darajasi-2;Quyidagi qurilmalarning qaysi biri yordamida internetga ulanish mumkin?

Modem

Printer

Kabel

Plata

14Fan bobi-1; Fan bo`limi-1; Qiyinlik darajasi-2;Operatsiontizim- bu:

Kompyuterningbarchaqurilmalarinio‘zaroishlashinivaularniishlatishgafoydalanuvchilargaruxsatberuvchidasturlarto‘plami.

Kompyuterasosiyqurilmalariningyig‘indisi

Xujjatlarbilanamallarbajaruvchidasturlarto‘plami

Kompyuterviruslariniyo‘qotuvchidastur

15Fan bobi-1; Fan bo`limi-1; Qiyinlik darajasi-1;Word dasturidanushaolishtugmachalari?

CTRL+C, CTRL+Insert, PrintScreen

CTRL+V, SHIFT+Insert, Numlock

SHIFT+S, CTRL+F12, Caps Lock

CTRL+O, SHIFT+P, Scroll Lock

16 Fan bobi-1; Fan bo`limi-1; Qiyinlik darajasi-1;Word dasturida nusxa qo’yish tugmachalari?

CTRL+V, SHIFT+INSERT

CTRL+C, CTRL+INSERT, PRINTSCREEN

SHIFT+S, CTRL+F12, CAPS LOCK

CTRL+O, SHIFT+P, SCROLL LOCK

17 Fan bobi-1; Fan bo`limi-1; Qiyinlik darajasi-2;Rasmda keltirilgan dastur uskunalar panelidagi tugmalarning qaysi biri ma’lumotni chop qilish (bosmaga chiqarish) uchun mo‘ljallangan?4

1

2

3

18 Fan bobi-1; Fan bo`limi-1; Qiyinlik darajasi-2;Rasmda keltirilgan dastur uskunalar panelidagi tugmalarning qaysi biri ma’lumotni saqlash(сохранить) uchun mo‘ljallangan?3

1

2

4


Download 167.12 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling