2019-yil yanvar-iyun Xizmatlar iqtisodiyotning


Download 308.85 Kb.
Pdf ko'rish
bet1/4
Sana01.01.2020
Hajmi308.85 Kb.
#83047
  1   2   3   4

 

 

2019-yil  yanvar-iyun 

 

Xizmatlariqtisodiyotning

 

Xizmatlar  sohasiyo'nalishlari orasida ustunlik

Bu  murakkab  ko

tortib ta'lim va sug'urta

qamrab  oluvchi  zamonaviy

hisoblanadi.  Restoran

ustaxonalari, 

sport 

kompaniyalari, auditorlik

poliklinikalar, sanatoriylar

sohasiga taalluqlidir. 

Xizmatlar  sohasining  rivojlanish  darajasi  aholining  hududiy  va 

ijtimoiy  harakatchanligini,  yangi 

chiqarish  samaradorligini 

ta'minlaydi. 

Dastlabki  ma'lumotlarga  ko'ra,  2

ko'rsatilgan  bozor  xizmatlari  hajmi 

Uning  nominal  hajmi 

ekvivalentda, o'tgan yilning shu davriga nisbatan 

etdi.  


Xizmatlarning  umumiy  hajmida  Toshkent  shahrining  ulushi  eng 

ahamiyatli  bo’lib,  33,1  %  ni  tashkil  etadi.  Bu  aholi  real  daromadlari 

boshqa viloyatlardan ko'ra yuqoriroq ekanligi bilan izohlanadi.

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI 

DAVLAT STATISTIKA QO'MITASI 

 

Xizmatlar sohasining rivojlanishi  

Xizmatlar sohasining rivojlanishi 

iqtisodiyotning asosiy bo’g’ini 

sohasi  zamonaviy  iqtisodiyotni  rivojlanishining

ustunlik mavqeini egallaydi. 

ko'p  qirrali  mexanizm  bo'lib,  savdo

urta xizmatlarigacha bo'lgan keng doiradagi

zamonaviy  iqtisodiyotning  istiqbolli  tarmoqlaridan

Restoran  va  mehmonxona,  sartaroshxo

 

klublari va 

ta'lim 


muassasalari

auditorlik 

va 

konsalting kompaniyalari

sanatoriylar, dam olish uylari - bularning barchasi

 

Xizmatlar  sohasining  rivojlanish  darajasi  aholining  hududiy  va ijtimoiy  harakatchanligini,  yangi  xo’jalik  hududlarini  o’zlashtirish

samaradorligini  va  moddiy  mahsulotlar  iste'mol

Dastlabki  ma'lumotlarga  ko'ra,  2019-yil  yanvar

xizmatlari  hajmi  84194,4    mlrd.  so’mga  teng  bo’ldi. 

Uning  nominal  hajmi  16520,4    mlrd.  so'mga  oshdi.  Taqqoslama 

o'tgan yilning shu davriga nisbatan o'sish 

Xizmatlarning  umumiy  hajmida  Toshkent  shahrining  ulushi  eng 

ahamiyatli  bo’lib,  33,1  %  ni  tashkil  etadi.  Bu  aholi  real  daromadlari 

boshqa viloyatlardan ko'ra yuqoriroq ekanligi bilan izohlanadi.

 

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI  

DAVLAT STATISTIKA QO'MITASI   – 

 

rivojlanishining  asosiy 

savdo  va  transportdan 

doiradagi faoliyatni 

tarmoqlaridan  biri 

na  va  ta'mirlash 

muassasalari, 

sayyohlik 

kompaniyalari, 

banklar, 

barchasi xizmatlar 

Xizmatlar  sohasining  rivojlanish  darajasi  aholining  hududiy  va 

o’zlashtirish,  ishlab 

iste'molini  oshirishni 

yil  yanvar-iyun  oylarida 

mlrd.  so’mga  teng  bo’ldi. 

mlrd.  so'mga  oshdi.  Taqqoslama 

 12,7 % ni tashkil 

 

Xizmatlarning  umumiy  hajmida  Toshkent  shahrining  ulushi  eng ahamiyatli  bo’lib,  33,1  %  ni  tashkil  etadi.  Bu  aholi  real  daromadlari 

boshqa viloyatlardan ko'ra yuqoriroq ekanligi bilan izohlanadi.  

 

2019-yil  yanvar-iyun 

 

2019-yil yanvarko’rsatilgan

 

O’zbekiston Respublikasi

     Qoraqalpog’iston Respublikasi 

   viloyatlar: 

Andijon  

Buxoro  

Jizzax  


Qashqadaryo  

Navoiy  


Namangan  

Samarqand  

Surxondaryo  

Sirdaryo  

Toshkent  

Farg’ona  

Xorazm  

Toshkent shahri  

 

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI 

DAVLAT STATISTIKA QO'MITASI 

 

Xizmatlar sohasining rivojlanishi yil yanvar-iyun oylarida hududlar bo'yicha 

ko’rsatilgan xizmatlarning asosiy ko’rsatkichlari

 

Hajmi,  

mlrd. so’m 

 

O’tgan yilga

nisbatan o

sur’ati

 

 

O’zbekiston Respublikasi

 

84194,4 112,7

Qoraqalpog’iston Respublikasi  

2561,9 

117,9


4371,1 

111,6


3559,7 

112,0


1848,5 

118,4


3925,9 

114,5


2149,4 

111,1


3338,9 

112,2


5442,5 

110,1


3123,4 

110,7


1163,1 

123,3


6046,7 

108,5


4998,6 

111,4


2514,2 

114,7


 

27846,1 


115,3

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI  

DAVLAT STATISTIKA QO'MITASI  hududlar bo'yicha  

ning asosiy ko’rsatkichlari 

yilga  

o’sish 

, % 

Aholi jon 

boshiga 

hajmi,  

ming so’m  

 

112,7 

2521,6 

117,9 


1365,7 

 

111,6 1420,2 

112,0 


1872,8 

118,4 


1360,3 

114,5 


1216,7 

111,1 


2186,6 

112,2 


1207,7 

110,1 


1426,2 

110,7 


1209,6 

123,3 


1395,5 

108,5 


2079,5 

111,4 


1352,0 

114,7 


1365,6 

115,3 


11031,7 

 

 

2019-yil  yanvar-iyun 

 

 Shuningdek,  eng  katta  ulush  Toshkent  (7,2  %),  Samarqand 

(6,4 %), Farg'ona (5,9 %) va Andijon (5,2 %) viloyatlarida qayd etilgan. 2019-yil yanvar

       ko’rsatilgan bozor xizmatlarining ulushi va o’sish sur’atlari, % 

Xizmatlar  sohasining  eng  past  ko'rsatkichlari  Sirdaryo 

Jizzax  (2,2  %),  Navoiy  (2,6  %),  Xorazm  (3,0  %)  viloyatlarida  va 

Qoraqalpog'iston Respublikasida

 

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI 

DAVLAT STATISTIKA QO'MITASI 

 

Xizmatlar sohasining rivojlanishi 

Shuningdek,  eng  katta  ulush  Toshkent  (7,2  %),  Samarqand 

(6,4 %), Farg'ona (5,9 %) va Andijon (5,2 %) viloyatlarida qayd etilgan.  

yil yanvar-iyun oylarida hududlar bo'yicha

ko’rsatilgan bozor xizmatlarining ulushi va o’sish sur’atlari, % 

 

 

Xizmatlar  sohasining  eng  past  ko'rsatkichlari  Sirdaryo 

Jizzax  (2,2  %),  Navoiy  (2,6  %),  Xorazm  (3,0  %)  viloyatlarida  va 

Qoraqalpog'iston Respublikasida(3,0 %) qayd etildi. O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI  

DAVLAT STATISTIKA QO'MITASI  

Shuningdek,  eng  katta  ulush  Toshkent  (7,2  %),  Samarqand  

(6,4 %), Farg'ona (5,9 %) va Andijon (5,2 %) viloyatlarida qayd etilgan.  

hududlar bo'yicha 

ko’rsatilgan bozor xizmatlarining ulushi va o’sish sur’atlari, %  

 

Xizmatlar  sohasining  eng  past  ko'rsatkichlari  Sirdaryo  (1,4  %), 

Jizzax  (2,2  %),  Navoiy  (2,6  %),  Xorazm  (3,0  %)  viloyatlarida  va 


 

 

2019-yil  yanvar-iyun 

 

 Joriy davrda eng yuqori o'sish sur'atlari Sirdaryo (123,3 %), 

(118,4 


%), 

Xorazm 


(

Respublikasi (117,9 %) va Toshkent sh

2019-yil  yanvar

hajmining  oshishiga

xizmatlarning  2,2  martaga  ko'payganligi,  shuningdek,  savdo 

o'sishi ta'sir ko'rsatdi, taqqoslama narxlarda o'sishi 10,3 % ni tashkil etdi.Sirdaryo viloyatida xizmatlar

alohida xizmat turlarining ko'rsatkichlari

Nisbatan  past  o'sish  sur'atlari  Toshkent  (108,5  %), 

(110,1 %) va Surxondaryo (110,7 %) viloyatlarida kuzatildi.

 

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT STATISTIKA QO'MITASI 

 

Xizmatlar sohasining rivojlanishi 

Joriy davrda eng yuqori o'sish sur'atlari Sirdaryo (123,3 %), 

Xorazm 


(114,7 

%) 


viloyatlarida, 

Qoraqalpog'iston 

%) va Toshkent shahrida (115,3 %) 

yil  yanvar-iyun  oylarida  Sirdaryo  viloyatida  xizmatlar 

ga  o'tgan  yilning  shu  davriga  nisbatan 

xizmatlarning  2,2  martaga  ko'payganligi,  shuningdek,  savdo 

o'sishi ta'sir ko'rsatdi, taqqoslama narxlarda o'sishi 10,3 % ni tashkil etdi.

 

Sirdaryo viloyatida xizmatlarning o'sishiga ta'sir ko'rsat

alohida xizmat turlarining ko'rsatkichlari

 

 

Nisbatan  past  o'sish  sur'atlari  Toshkent  (108,5  %), 

(110,1 %) va Surxondaryo (110,7 %) viloyatlarida kuzatildi.

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI  

DAVLAT STATISTIKA QO'MITASI  

Joriy davrda eng yuqori o'sish sur'atlari Sirdaryo (123,3 %), Jizzax 

Qoraqalpog'iston %) qayd etildi. 

iyun  oylarida  Sirdaryo  viloyatida  xizmatlar 

o'tgan  yilning  shu  davriga  nisbatan  moliyaviy 

xizmatlarning  2,2  martaga  ko'payganligi,  shuningdek,  savdo  xizmatlari 

o'sishi ta'sir ko'rsatdi, taqqoslama narxlarda o'sishi 10,3 % ni tashkil etdi. 

ning o'sishiga ta'sir ko'rsatgan  

alohida xizmat turlarining ko'rsatkichlari 

 

Nisbatan  past  o'sish  sur'atlari  Toshkent  (108,5  %),  Samarqand 

(110,1 %) va Surxondaryo (110,7 %) viloyatlarida kuzatildi. 


 

 

2019-yil  yanvar-iyun 

 

 O'tgan yilga nisbatan aholi jon boshiga ko'rsatilgan bozor xizmatlari 

hajmi 457,0 ming so'mga oshdi va 2521,6 ming so'mga teng bo’ldi,

10,7 % ni tashkil etdi.

2019-yil yanvar

aholi jon boshiga ko’rsatkichlar

 

Ushbu  ko'rsatkich  bo'yicha  Toshkent egallaydi.  Bu  erda aholi  jon boshiga  xizmatlar  hajmi 11031,7  ming  so'm 

ekvivalentida qayd etildi.

Namangan  (1207,7 

Qashqadaryo  (1216,7  ming  so'm) 

xizmatlar hajmi boshqa hududlar bilan taqqoslaganda nisbatan past

 

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT STATISTIKA QO'MITASI 

 

Xizmatlar sohasining rivojlanishi 

O'tgan yilga nisbatan aholi jon boshiga ko'rsatilgan bozor xizmatlari 

ming so'mga oshdi va 2521,6 ming so'mga teng bo’ldi,

10,7 % ni tashkil etdi. 

yil yanvar-iyun oylarida hududlar bo'yicha

aholi jon boshiga ko’rsatkichlar, ming so’m

 

 

Ushbu  ko'rsatkich  bo'yicha  Toshkent  shahri 

Bu  erda aholi  jon boshiga  xizmatlar  hajmi 11031,7  ming  so'm 

ekvivalentida qayd etildi. 

Namangan  (1207,7  ming  so'm),  Surxondaryo  (1209,6  ming  so'm), 

Qashqadaryo  (1216,7  ming  so'm)  viloyatlarida  aholi  jon  boshiga 

xizmatlar hajmi boshqa hududlar bilan taqqoslaganda nisbatan past

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI  

DAVLAT STATISTIKA QO'MITASI  

O'tgan yilga nisbatan aholi jon boshiga ko'rsatilgan bozor xizmatlari 

ming so'mga oshdi va 2521,6 ming so'mga teng bo’ldi, o'sish 

oylarida hududlar bo'yicha 

ming so’m 

 

shahri  etakchi  o'rinni 

Bu  erda aholi  jon boshiga  xizmatlar  hajmi 11031,7  ming  so'm 

(1209,6  ming  so'm), 

viloyatlarida  aholi  jon  boshiga 

xizmatlar hajmi boshqa hududlar bilan taqqoslaganda nisbatan past.  

 

2019-yil  yanvar-iyun 

 

 2019-yil  yanvar

hajmi 461,5 ming so'mga oshdi.Hududlar kesimida aholi jon boshiga ko'rsatilgan bozor 

xizmatlari hajmining 2019

2018-yil yanvar

 

Toshkent  shahrida  o'tgan  yilning  mos  davriga  nisbatan  aholi  jon boshiga  ko'rsatilgan  bozor  xizmatlari  hajmi  1990,2  ming  so'mga  oshdi. 

Shu  bilan  birga,  o'tgan  davrga  nisbatan  2017,0  ming  so'mga  o’sish 

kuzatilmoqda. 

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI 

DAVLAT STATISTIKA QO'MITASI 

 

Xizmatlar sohasining rivojlanishi 

yil  yanvar-may  oylariga  nisbatan  aholi  jon  boshiga  xizmatlar 

ming so'mga oshdi.  

Hududlar kesimida aholi jon boshiga ko'rsatilgan bozor 

xizmatlari hajmining 2019-yil yanvar-may oylariga

yil yanvar-iyun oylariga

 

nisbatan oshishi, ming so'm 

Toshkent  shahrida  o'tgan  yilning  mos  davriga  nisbatan  aholi  jon 

boshiga  ko'rsatilgan  bozor  xizmatlari  hajmi  1990,2  ming  so'mga  oshdi. 

Shu  bilan  birga,  o'tgan  davrga  nisbatan  2017,0  ming  so'mga  o’sish O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI  

DAVLAT STATISTIKA QO'MITASI  

may  oylariga  nisbatan  aholi  jon  boshiga  xizmatlar Hududlar kesimida aholi jon boshiga ko'rsatilgan bozor  

may oylariga

 

va  nisbatan oshishi, ming so'm 

 

Toshkent  shahrida  o'tgan  yilning  mos  davriga  nisbatan  aholi  jon 

boshiga  ko'rsatilgan  bozor  xizmatlari  hajmi  1990,2  ming  so'mga  oshdi. 

Shu  bilan  birga,  o'tgan  davrga  nisbatan  2017,0  ming  so'mga  o’sish  

 

2019-yil  yanvar-iyun 

 

 Aholi  jon  boshiga  ko'rsatilgan  bozor  xizm

Sirdaryo  (21,1  %),  Jizzax  (16,0  %),  Xorazm  (12,8  %)  va  Qashqadaryo 

(12,2  %)  viloyatlarida,  Qoraqalpog'iston  Respublikasi  (16,2  %)  va 

Toshkent shahrida (13,0 %) qayd etildi.  hududlar kesimida aholi j

 ko'rsatilgan bozor xizmatlarining o’sish sur’atlari, %

 

Nisbatan  yuqori  bo’lmagan  o'sish  sur'atlari  Toshkent  (107,1  %), Samarqand  (107,8  %),  Surxondaryo  (108,3  %),  Navoiy  (109,2  %), 

Farg'ona (109,4 %) va Andijon (109,6 %) viloyatlarida qay

Xizmatlar 

faoliyat


sohasidagi  turli  faoliyatlar  o'rtasidagi  o'zaro  munosabatlar  ushbu 

sohaning jadal rivojlanishi uchun omil bo'lib xizmat qiladi.

 

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI 

DAVLAT STATISTIKA QO'MITASI 

 

Xizmatlar sohasining rivojlanishi 

Aholi  jon  boshiga  ko'rsatilgan  bozor  xizmatlari  hajmining  o'sishi 

Sirdaryo  (21,1  %),  Jizzax  (16,0  %),  Xorazm  (12,8  %)  va  Qashqadaryo 

(12,2  %)  viloyatlarida,  Qoraqalpog'iston  Respublikasi  (16,2  %)  va 

Toshkent shahrida (13,0 %) qayd etildi.   

2019-yil yanvar-iyun oylarida 

hududlar kesimida aholi jon boshiga

ko'rsatilgan bozor xizmatlarining o’sish sur’atlari, %

 

 

Nisbatan  yuqori  bo’lmagan  o'sish  sur'atlari  Toshkent  (107,1  %), 

Samarqand  (107,8  %),  Surxondaryo  (108,3  %),  Navoiy  (109,2  %), 

Farg'ona (109,4 %) va Andijon (109,6 %) viloyatlarida qay

faoliyatining 

xilma 


xilligi, 

shuningdek, 

xizmatlar 

sohasidagi  turli  faoliyatlar  o'rtasidagi  o'zaro  munosabatlar  ushbu 

sohaning jadal rivojlanishi uchun omil bo'lib xizmat qiladi.

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI  

DAVLAT STATISTIKA QO'MITASI  

atlari  hajmining  o'sishi 

Sirdaryo  (21,1  %),  Jizzax  (16,0  %),  Xorazm  (12,8  %)  va  Qashqadaryo 

(12,2  %)  viloyatlarida,  Qoraqalpog'iston  Respublikasi  (16,2  %)  va on boshiga 

ko'rsatilgan bozor xizmatlarining o’sish sur’atlari, % 

 

Nisbatan  yuqori  bo’lmagan  o'sish  sur'atlari  Toshkent  (107,1  %), 

Samarqand  (107,8  %),  Surxondaryo  (108,3  %),  Navoiy  (109,2  %), 

Farg'ona (109,4 %) va Andijon (109,6 %) viloyatlarida qayd etildi.  

ining 

xilma 


xilligi, 

shuningdek, 

xizmatlar 

sohasidagi  turli  faoliyatlar  o'rtasidagi  o'zaro  munosabatlar  ushbu 

sohaning jadal rivojlanishi uchun omil bo'lib xizmat qiladi. 


 

 

2019-yil  yanvar-iyun 

 

 Misol  uchun,  mehmonxona  xizmatlari

xizmatlari, savdo va maishiy sohaga tegishli xizmatlarni 

Mazkur holatlarda birining 

mumkin. 


Ichki  talabni  muvozanatli  rag

chiqaruvchilarni  rivojlantirish

ko’rilayotgan  choralar

o’zgarishlarni  ta’minla

tadbirlar  va  dam  olishni  tashkil  qilish,  Internet  xizmatlari, 

sog’liqni saqlash va ta'lim xizmatlariga bo'lgan talab ortdi.

 

2019-yil yanvar

xizmatlar tarkibida ustun xizmat turlarining taqqoslanishi, %

 

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT STATISTIKA QO'MITASI 

 

Xizmatlar sohasining rivojlanishi 

uchun,  mehmonxona  xizmatlari  umumiy  ovqatlanish 

maishiy sohaga tegishli xizmatlarni 

da birining boshqasiga chambarchas bog’liqligini kuzatish 

Ichki  talabni  muvozanatli  rag’batlantirish  va  mahalliy  xizmat  ishlab 

chiqaruvchilarni  rivojlantirishga  har  tomonlama  ko’maklashish 

ko’rilayotgan  choralar  xizmatlarga  bo’lgan  iste’mol  talabining  tarkibidagi 

minladi.  Transport  va  mobil  aloqa  xizmatlari

tadbirlar  va  dam  olishni  tashkil  qilish,  Internet  xizmatlari, 

sog’liqni saqlash va ta'lim xizmatlariga bo'lgan talab ortdi.

yil yanvar-iyun oylarida hududlar bo’yicha umumiy

xizmatlar tarkibida ustun xizmat turlarining taqqoslanishi, %

 

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI  

DAVLAT STATISTIKA QO'MITASI  

umumiy  ovqatlanish 

maishiy sohaga tegishli xizmatlarni chetlab o’tmaydi. 

siga chambarchas bog’liqligini kuzatish 

batlantirish  va  mahalliy  xizmat  ishlab 

maklashish  bo’yicha 

mol  talabining  tarkibidagi 

port  va  mobil  aloqa  xizmatlari,  oilaviy 

tadbirlar  va  dam  olishni  tashkil  qilish,  Internet  xizmatlari,  maishiy, 

sog’liqni saqlash va ta'lim xizmatlariga bo'lgan talab ortdi. iyun oylarida hududlar bo’yicha umumiy 

xizmatlar tarkibida ustun xizmat turlarining taqqoslanishi, % 

 

 

 

2019-yil  yanvar-iyun 

 

 Deyarli  barcha  hududlarda  ko’rsatilgan  bozor  xizmatlari 

o’sishiga ko’rsatilgan xizmatlar tarkibida 

savdo, aloqa va axborotlashtirish 

ta’sir ko’rsatmoqda. 

Eng  yuqori  o'sish  sur'atlari  moliyaviy  xizmatlar  (156,5  %), 

me'morchilik, muhandislik izlanishlari, texnik sinovlar va tahlil sohasidagi 

xizmatlar  (109,3  %),  aloqa  va  axborotlashtirish  xizmatlari  (108,2  %), 

ta'lim  (108,2 %) va  

qayd etildi.  

2019-yil yanvar-iyun

ko’rsatilgan bozor xizmatlarining o’sish sur’atlari, %

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI 

DAVLAT STATISTIKA QO'MITASI 

 

Xizmatlar sohasining rivojlanishi 

Deyarli  barcha  hududlarda  ko’rsatilgan  bozor  xizmatlari 

ko’rsatilgan xizmatlar tarkibida moliyaviy va transport xizmatlari, 

savdo, aloqa va axborotlashtirish kabi xizmatlarning ulush

Eng  yuqori  o'sish  sur'atlari  moliyaviy  xizmatlar  (156,5  %), 

me'morchilik, muhandislik izlanishlari, texnik sinovlar va tahlil sohasidagi 

xizmatlar  (109,3  %),  aloqa  va  axborotlashtirish  xizmatlari  (108,2  %), 

 sog'liqni saqlash sohasidagi xizmatlarda (107,8 %) 

 

iyun oylarida iqtisodiy faoliyat turlari bo’yicha 

ko’rsatilgan bozor xizmatlarining o’sish sur’atlari, %

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI  

DAVLAT STATISTIKA QO'MITASI  

Deyarli  barcha  hududlarda  ko’rsatilgan  bozor  xizmatlari  hajmining 

moliyaviy va transport xizmatlari, 

ulushini ortishi ijobiy 

Eng  yuqori  o'sish  sur'atlari  moliyaviy  xizmatlar  (156,5  %), 

me'morchilik, muhandislik izlanishlari, texnik sinovlar va tahlil sohasidagi 

xizmatlar  (109,3  %),  aloqa  va  axborotlashtirish  xizmatlari  (108,2  %), 

i xizmatlarda (107,8 %) oylarida iqtisodiy faoliyat turlari bo’yicha  

ko’rsatilgan bozor xizmatlarining o’sish sur’atlari, %  

 

 

 

2019-yil  yanvar-iyun 

 

2019-yil yanvarbo’yicha ishlab chiqarilgan xizmatlarning asosiy ko'rsatkichlari 

 

Xizmatlar - jami

 

 shu jumladan:

 

 Aloqa va axborotlashtirish xizmatlari

Moliyaviy xizmatlar

 

 

Transport xizmatlari 

 

shu jumladan: avtotransport xizmatlari

 

 Yashash va ovqatlanish xizmatlari

Savdo xizmatlari

 

 

Ko'chmas mulk bilan bog'liq xizmatlarTa'lim sohasidagi xizmatlar

Sog'liqni saqlash sohasidagi xizmatlar

Ijara xizmatlari

 

 Kompyuter va maishiy tovarlarni 

ta'mirlash  

bo'yicha xizmatlar

 

 Shaxsiy xizmatlar

 

 Me'morchilik, muhandislik izlanishlari, 

texnik  sinovlar va tahlil sohasidagi 

xizmatlar

 

 Boshqa xizmatlar

 

  Download 308.85 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling