57

Sana01.01.1970
Hajmi
#238807

ELEKTROKIMYO ASOSLARI. ELEKTROLITLAR ERITMALARIDA ELEKTRO’TKAZUVCHANLIK

MA’RUZANING MAQSADI

 • Odam organizmidagi biologik suyuqliklar elektrolit yoki noelektrolit eritmalar sifatida ma’lum darajada elektr tokini o’tkazib, 2-chi tur o’tkazuvchi sifatida ko’rilishi mumkin. Ularni hossalarini o’rganishda qarshilik, elekrto’tkazuvchanlik kabi kattaliklarni, ularni bir biri bilan bog’liqliklarini o’rganish tibbiyot sohasida katta ahamiyatga egadir.

Ko’riladigan masalalar

   • elektrokimyo asoslari, elektrolit moddalarning elektr o’tkazish qobiliyatining nazariy asoslari
   • elektrolit moddalarning elektr o’tkazuvchanligiga ta’sir etuvchi omillar
   • eritmalarning elektro’tkazuvchanlik qiymatidan foydalanib, ularning dissotsiatsiya darajasi va konstantasini aniqlash yo’llari
   • konduktometrik titrlash

Elektrokimyo asoslari

 • Elektr tokini o’tkazuvchi jism o’tkazgich deyiladi.
 • 1-chi tur o’tkazgichlarda elektr toki faqat elektronlar harakati tufayli vujudga keladi: metallar, metall qotishmalari, ko’mir, grafit va boshqalar.
 • 2-chi tur o’tkazgichlar yoki elektrolitlarda elektr tokini o’tishi kimyoviy o’zgarishlar sodir etadi:
 • tuz, kislota, asos eritmalari, metallarning eruvchan oksidlari

Elektrolitlar eritmalarida elektro’tkazuvchanlik

 • Elektrolitlarning elektr tokini o’tkazish hossasi qarshilik yoki elektro’tkazuvchanlik deyiladi.
   • Qarshilik
   • L
    • R =  ------- ; оm
    • S
   • 1
    • J = ------ оm-1 yoki Сm (simens)
    • R

Elektrolitlar eritmalarida elektro’tkazuvchanlik

   • 1 S
   • J = ------  ----- , оm (1/) = æ
   •  L
 • S
   • J = æ ------ оm-1 yoki Сm
   • L
   • Solishtirma elektro’tkazuvchanlik (æ)
   • 1 L
 • æ = ------  -----, оm-1 сm-1
   • R S

Elektrolitlar eritmalarida elektro’tkazuvchanlik

 • L/S = К
 • K
 • æ = ----, оm-1  сm-1
 • R
 • Molyar (ekvivalent) elektro’tkazuvchanlik
 • æ  1000
   •  = ------------ Om-1  сm2  mоl-1
 • C

Elektrolitlar eritmalarida  ni konduktometrik usul bilan aniqlash

   •  = К   ; Оm-1  сm2 mol-1
   •  = 1 bo’lganda,  = К bo’ladi
   •  =  ga yetadi. Ikkalasi ham  ga teng bo’lganligi uchun: К =  ,
   •  =     om-1  сm2  mol-1 bo’ladi.
   •   - dissotsiatsiya darajasi
 •  = ------ ;  - molyar elektro’tkazuvchanlik
   •     - cheksiz suyultirgandagi 

Elektrolitlar eritmalarida K diss. ni konduktometrik usul bilan aniqlash

   • C  2 C  2
 • K= ------- yoki K = ----------------
 • 1-  (- )
 • Kolraush qonuni
 •  = k+ a

Konduktometrik titrlash

Konduktometrik titrlash

 • Kuchsiz kislotani kuchli asos bilan titrlash
 • æ
 • CH3COOH + NaOH
 • e.n. V NaOH,ml

Konduktometrik titrlash

 • Kuchli va kuchsiz kislotalar aralashmasini kuchli asos bilan titrlash
 • æ HCl + CH3COOH + NaOH
 • e.n.1 e.n.2 V NaOH,ml

Download

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling