252-modda. Rag‘batlantiruvchi xususiyatga ega to‘lovlar


Download 37.83 Kb.
Sana21.09.2023
Hajmi37.83 Kb.
#1683823
Bog'liq
Mehnatga haq to


Mehnatga haq to‘lashning tarifli tizimi turli toifadagi xodimlarning ish haqini differensiyalashning tarifli tizimiga asoslangan mehnatga haq to‘lash tizimidir.
Tarifli tizim tarif setkasini, tarif stavkalarini (maoshlarni), tarif razryadlarini, tarif koeffitsiyentlarini o‘z ichiga oladi.
Tarif setkasi ishning murakkabligiga va xodimlarning malakasiga doir talablarga qarab tarif koeffitsiyentlari yordamida belgilangan ishlar (kasblar, lavozimlar) tarif razryadlarining majmuidir.
Tarif razryadi ishlarning murakkabligini va xodimning malaka darajasini aks ettiradigan qiymatdir.
Tarif stavkasi (maosh) kompensatsiyaga oid, rag‘batlantiruvchi va ijtimoiy to‘lovlar hisobga olinmagan holda vaqt birligi uchun muayyan murakkablikdagi (malakadagi) mehnat normasi (mehnat majburiyatlari) bajarilganligi uchun xodimning mehnatiga haq to‘lashning qat’iy belgilangan miqdoridir.
Tarif koeffitsiyenti keyingi razryadlar tarif stavkasining birinchi razryad tarif stavkasiga nisbatan karrali ko‘paytirilishini aks ettiradigan, xodimlar malaka darajasining razryadlar bo‘yicha nisbatidir.
Malaka razryadi xodimning kasbiy tayyorgarligi darajasini aks ettiradigan qiymatdir.
Ishlarni tarifikatsiyalash mehnat turlarini ishlarning murakkabligiga qarab tarif razryadlariga yoki malaka toifalariga kiritishdir. Bajariladigan ishlarning murakkabligi ularni tarifikatsiyalash asosida aniqlanadi.
Ishlarni tarifikatsiyalash va xodimlarga tarif razryadlari berish kasbga oid standartlar hisobga olingan holda amalga oshiriladi.
252-modda. Rag‘batlantiruvchi xususiyatga ega to‘lovlar
Rag‘batlantiruvchi xususiyatga ega to‘lovlar jumlasiga xodimlarga mehnatdagi yuksak yutuqlari, kasbiy mahorati, energiya resurslarini, materiallarni tejaganligi, oldindan belgilangan boshqa ko‘rsatkichlarga erishganligi uchun beriladigan mukofotlar, ish haqiga qo‘shimcha to‘lovlar, ustamalar va boshqa to‘lovlar kiradi.
Mehnatga haq to‘lash tizimida nazarda tutilgan mukofot xodimni oldindan belgilangan ko‘rsatkichlar va shartlarga erishishga undash maqsadida ish haqining tarkibiga kiritilgan hamda xodimga asosiy maoshidan (tarif stavkasidan) tashqari to‘lanadigan pul mukofotidir.
Mehnatga haq to‘lash tizimida nazarda tutilmagan rag‘batlantiruvchi mukofot bir marta beriladigan xususiyatga ega bo‘lgan hamda ish beruvchining qaroriga ko‘ra xodimning oldindan belgilangan ko‘rsatkichlar va shartlarga erishganligi uchun emas, balki muayyan voqealar (yubileylar, bayram sanalari va boshqalar) yuz berganligi yoki xodim tomonidan muayyan harakatlar amalga oshirilganligi (ish beruvchining alohida muhim topshirig‘ini bajarish, ratsionalizatorlik taklifini kiritish va boshqalar) munosabati bilan to‘lanadigan pul mukofotidir.
Ustama xodim tomonidan mehnat shartnomasida shart qilib ko‘rsatilgan ish bajarilganligi uchun amalga oshiriladigan va rag‘batlantiruvchi (kasbiy mahorat, uzoq muddat xizmat qilganlik, muayyan tashkilotdagi yoki tarmoqdagi ish staji uchun ustamalar va boshqalar) yoxud kompensatsiya xususiyatiga ega (ishning ko‘chma yoxud sayyor xususiyati, noqulay tabiiy-iqlim sharoitlaridagi ish yoxud zararli yoki og‘ir mehnat sharoitlaridagi ish, mehnatning jadalligi uchun ustamalar va boshqalar) pul to‘lovidir.
Ish haqiga qo‘shimcha to‘lov xodim tomonidan uning to‘g‘ridan to‘g‘ri majburiyatlariga kirmaydigan qo‘shimcha vazifalar bajarilishini kompensatsiya qilish (bir necha kasbda (lavozimda) ishlaganlik, bajariladigan ish hajmining ko‘payganligi, xizmat ko‘rsatish doirasining kengayganligi, yo‘q bo‘lgan xodimning majburiyatlarini bajarganlik uchun qo‘shimcha to‘lov va boshqalar) uchun hisoblanadigan yoki kafolatli xususiyatga ega bo‘lgan hamda mehnatning normal sharoitlaridan chetga chiqilgan hollarda yoxud ish haqi xodimning aybisiz kamaytirilgan taqdirda xodimga ish haqining bir qismini saqlab qolish maqsadida amalga oshiriladigan (tungi vaqtdagi, dam olish kunlaridagi va ishlanmaydigan bayram kunlaridagi ish, ish vaqtidan tashqari ish uchun qo‘shimcha to‘lovlar, sog‘lig‘ining holatiga ko‘ra, bekor turib qolish, ishlab chiqarish zaruriyati munosabati bilan kam haq to‘lanadigan ishga o‘tkazilgan xodimlarga qo‘shimcha to‘lovlar va boshqalar) pul to‘lovidir.
Mukofotlash, ish haqi asosiy qismiga doir qo‘shimcha to‘lovlar va ustamalar, boshqa rag‘batlantiruvchi to‘lovlar tizimlari ish beruvchi tomonidan kasaba uyushmasi qo‘mitasi bilan kelishuvga ko‘ra belgilanadi.
Budjet tashkilotlarida rag‘batlantiruvchi to‘lovlarni qo‘llash tartibi va shart
Standart darajalari
Darajalarning nomlanishi
A1
Umumta’lim fanlarini o‘rganishning boshlang‘ich darajasi
Umumta’lim
fanlarini
o‘rganishning
kuchaytirilgan
A1+
boshlang‘ich darajasi
A2
Umumta’lim fanlarini o‘rganishning tayanch darajasi
Umumta’lim
fanlarini
o‘rganishning
kuchaytirilgan
A2+
tayanch darajasi
B1
Umumta’lim fanlarini o‘rganishning umumiy darajasi
Umumta’lim
fanlarini
o‘rganishning
kuchaytirilgan
B1+
umumiy darajasi
4-§. Tayanch va fanga oid umumiy kompetensiyalar
6 O‘zbekiston Respublikasida ta’limning uzluksizligi, uzviyligi, o‘quvchi
shaxsi va qiziqishlari ustuvorligidan kelib chiqib, ularning yosh xususiyatlariga
mos ravishda quyidagi tayanch kompetensiyalar shakllantiriladi.
Kommunikativ kompetensiya — ijtimoiy vaziyatlarda ona tilida hamda
birorta xorijiy tilda o‘zaro muloqotga kirisha olishni, muloqotda muomala
madaniyatiga amal qilishni, ijtimoiy moslashuvchanlikni, hamkorlikda jamoada
samarali ishlay olish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi.
Axborotlar bilan ishlash kompetensiyasi — mediamanbalardan zarur
ma’lumotlarni izlab topa olishni, saralashni, qayta ishlashni, saqlashni, ulardan
samarali foydalana olishni, ularning xavfsizligini ta’minlashni, media madaniyatga
ega bo‘lish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi.
O‘zini o‘zi rivojlantirish kompetensiyasi — doimiy ravishda o‘z-o‘zini
jismoniy, ma’naviy, ruhiy, intellektual va kreativ rivojlantirish, kamolotga intilish,
hayot davomida mustaqil o‘qib-o‘rganish, kognitivlik ko‘nikmalarini va hayotiy
tajribani mustaqil ravishda muntazam oshirib borish, o‘z xatti-harakatini muqobil
baholash va mustaqil qaror qabul qila olish ko‘nikmalarini egallashni nazarda
Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi — jamiyatda bo‘layotgan voqea,
hodisa va jarayonlarga daxldorlikni his etish va ularda faol ishtirok etish, o‘zining
fuqarolik burch va huquqlarini bilish, unga rioya qilish, mehnat va fuqarolik
munosabatlarida muomala va huquqiy madaniyatga ega bo‘lish layoqatlarini
shakllantirishni nazarda tutadi.
Milliy va umummadaniy kompetensiya — vatanga sadoqatli, insonlarga
mehr-oqibatli hamda umuminsoniy va milliy qadriyatlarga e’tiqodli bo‘lish, badiiy
va san’at asarlarini tushunish, orasta kiyinish, madaniy qoidalarga va sog‘lom
turmush tarziga amal qilish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi.
Matematik savodxonlik, fan va texnika yangiliklaridan xabardor bo‘lish
hamda foydalanish kompetensiyasi — aniq hisob-kitoblarga asoslangan holda
shaxsiy, oilaviy, kasbiy va iqtisodiy rejalarni tuza olish, kundalik faoliyatda turli
diagramma, chizma va modellarni o‘qiy olish, inson mehnatini yengillashtiradigan,
mehnat unumdorligini oshiradigan, qulay shart-sharoitga olib keladigan fan va
texnika yangiliklaridan foydalana olish layoqatlarini shakllantirishni nazarda
Mazkur
kompetensiyalar
umumta’lim
fanlari
orqali
o‘quvchilarda
shakllantiriladi.
Shuningdek, har bir umumta’lim fanining mazmunidan kelib chiqqan holda
o‘quvchilarda fanga oid umumiy kompetensiyalar ham shakllantiriladi.
Maktabgacha, umumiy o‘rta, o‘rta maxsus, professional va maktabdan tashqari ta’lim
tashkilotlari pedagog kadrlarining pedagogik mahorati va psixologik tayyorgarligini
BAHOLASH MEZONLARI*
Oldingi tahrirga qarang.
Baholash obyekti
Ball
I. Maktabgacha, umumiy o‘rta, o‘rta maxsus, professional va maktabdan tashqari ta’lim
tashkilotlari pedagog kadrlarining pedagogik mahoratini baholash mezonlari
1-bob. Maktabgacha ta’lim tashkilotlari pedagog kadrlarining pedagogik mahoratini
baholash mezonlari
a) ochiq mashg‘ulotlar (darslar) o‘tganligi uchun:
3 ball
ikki marta ochiq mashg‘ulot (d�rs) o‘tilganda (o‘quv yili davomida)
3 ball
bir marta ochiq mashg‘ulot (dars) o‘tilganda (o‘quv yili davomida)
2 ball
b) ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo‘yiladigan davlat
3 ball
talablarining tarbiyalanuvchilar tomonidan bajarilishi uchun (umumiy tipdagi
maktabgacha ta’lim tashkilotlari pedagog kadrlari uchun):
to‘liq bajarilganligi uchun
3 ball
qisman bajarilganligi uchun
2 ball
tarbiyalanuvchilar uchun korreksion (rivojlantiruvchi) materiallar yaratgan,
3 ball
metodik tavsiyalar, mualliflik va variativ dasturlar ishlab chiqqanligi uchun (ko‘p
tarmoqli ixtisoslashtirilgan va qo‘shma tipdagi davlat maktabgacha ta’lim
tashkilotlari pedagog kadrlari uchun):
tarbiyalanuvchilar uchun korreksion (rivojlantiruvchi) materiallar yaratgan,
3 ball
metodik tavsiyalar, mualliflik va variativ dasturlar ishlab chiqqan bo‘lsa
mashg‘ulot (dars) o‘tish uchun ko‘rgazmali va tarqatma materiallar, metodik
2 ball
tavsiyalar ishlab chiqqan bo‘lsa
mashg‘ulot (dars) o‘tish uchun ko‘rgazmali materiallar ishlab chiqqan bo‘lsa
1 ball
v) maktabgacha ta’lim-tarbiya berish vositalari, shakllari va axborot-kommunikatsiya
3 ball
texnologiyalaridan ta’lim-tarbiya berish jarayonida foydalanganligi uchun
maktabgacha ta’lim-tarbiya berish vositalari, shakllari va axborot-kommunikatsiya
3 ball
texnologiyalaridan ta’lim-tarbiya berish jarayonida foydalanganligi uchun
maktabgacha ta’lim-tarbiya berish vositalari va shakllaridan mashg‘ulotlar
2-ball
jarayonida foydalanganligi uchun
g) o‘quv seminarlari yoki metodik birlashmalarda metodik ishlanmalari bilan ishtirok
3 ball
etganligi uchun:
respublika miqyosida
3 ball
Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri miqyosida
2 ball
tuman (shahar) miqyosida
1 ball
d) pedagog kadrlarning ko‘rik-tanlovlar va turli musobaqalarda erishgan yutuqlari
3 ball
uchun:
xalqaro va respublika miqyosida
3 ball
Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri miqyosida
2 ball
tuman (shahar) miqyosida
1 ball
Jami
15 ball
2-bob. Umumiy o‘rta ta’lim tashkilotlari pedagog kadrlarining pedagogik mahoratini
baholash mezonlari
a) ochiq dars o‘tganligi uchun (har o‘quv yilida):
3 ball
uch marta ochiq dars o‘tilgan bo‘lsa
3 ball
ikki marta ochiq dars o‘tilgan bo‘lsa
2 ball
bir marta ochiq dars o‘tilgan bo‘lsa
1 ball
b) o‘quvchilarning o‘quv fanidan reyting ko‘rsatkichlari uchun (sinf jurnallari asosida)
3 ball
86 — 100 foiz
3 ball
71 — 85 foiz
2 ball
55 — 70 foiz
1 ball
v) ta’lim berish vositalari, shakllari va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan
3 ball
dars jarayonida foydalanganligi uchun
ta’lim berish vositalari, shakllari va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan
3 ball
dars jarayonida foydalanganligi uchun
ta’lim berish vositalari va shakllaridan dars jarayonida foydalanganligi uchun
2 ball
g) pedagog kadrlarning o‘quv seminarlari yoki metodik birlashmalarda metodik
3 ball
ishlanmalar bilan ishtirok etganligi uchun (umumiy tipdagi umumiy o‘rta ta’lim
muassasalari pedagog kadrlari uchun):
xalqaro va respublika miqyosida
3 ball
Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri miqyosida
2 ball
tuman (shahar) miqyosida
1 ball
ta’lim oluvchilarni korreksion rivojlantiruvchi metodik tavsiyalar va mualliflik
3 ball
dasturlari materiallari yaratganligi uchun (jismoniy, aqliy, sensor (sezgi) yoki ruhiy
nuqsonlari bo‘lgan bolalar uchun ixtisoslashtirilgan umumiy o‘rta ta’lim
muassasalari pedagog kadrlari uchun):
ta’lim oluvchilarni tayyorlash uchun rivojlantiruvchi (korreksion) materiallar
3 ball
yaratgan, metodik tavsiyalar va mualliflik dasturlari ishlab chiqqan bo‘lsa
dars (mashg‘ulot) o‘tish uchun ko‘rgazmali va tarqatma materiallar, metodik
2 ball
tavsiyalar ishlab chiqqan bo‘lsa
dars (mashg‘ulot) o‘tish uchun ko‘rgazmali materiallar yaratgan bo‘lsa
1 ball
d) pedagog kadrlarning professional tanlovlarda ishtirok etganligi uchun:
3 ball
xalqaro va respublika miqyosida
3 ball
Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri miqyosida
2 ball
tuman (shahar) miqyosida
1 ball
Jami
15 ball
3-bob. “Barkamol avlod” bolalar markazlari pedagog kadrlarining pedagogik mahoratini
baholash mezonlari
a) ochiq mashg‘ulotlar (darslar) o‘tganligi uchun (har o‘quv yilida):
3 ball
ikki marta
3 ball
bir marta
2 ball
b) to‘garak a’zolarining davlat talablarini o‘zlashtirish reyting ko‘rsatkichlari uchun:
3 ball
86 — 100 % foiz
3 ball
71 — 85 % foiz
2 ball
55 — 70 % foiz
1 ball
v) to‘garak faoliyatini rivojlantirishga qaratilgan o‘quv-metodik qo‘llanmalar va
3 ball
metodik tavsiyalar ishlab chiqqanligi uchun
to‘garak faoliyatini rivojlantirishga qaratilgan o‘quv metodik qo‘llanmalar va
3 ball
metodik tavsiyalar ishlab chiqqanligi uchun
to‘garak faoliyatini rivojlantirishga qaratilgan metodik tavsiyalar ishlab
2 ball
chiqqanligi uchun
g) ta’lim berish vositalari, shakllari va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan
3 ball
dars jarayonida foydalanganligi uchun
ta’lim berish vositalari va shakllari va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan
3 ball
dars jarayonida foydalanganligi uchun
ta’lim berish vositalari va shakllaridan dars jarayonida foydalanganligi uchun
2 ball
d) pedagog kadrlarning professional tanlovlarda ishtirok etganligi uchun:
3 ball
xalqaro va respublika miqyosida
3 ball
Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri miqyosida
2 ball
Jami
15 ball
4-bob. Sport turlari bo‘yicha ixtisoslashtirilgan maktab-internatlar, olimpiya va
paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazlari hamda sport maktablari pedagog
kadrlarining pedagogik mahoratini baholash mezonlari
a) ochiq dars mashg‘ulotlari o‘tganligi uchun (har o‘quv yilida):
3 ball
ikki marta ochiq dars o‘tilgan bo‘lsa
3 ball
bir marta ochiq dars o‘tilgan bo‘lsa
2 ball
b) ta’lim oluvchilarning o‘quv fanidan reyting ko‘rsatkichlari hamda sport turlari
3 ball
bo‘yicha to‘garaklarga jalb etilganligi uchun (sinf jurnallari asosida):
86 — 100 foiz
3 ball
71 — 85 foiz
2 ball
55 — 70 foiz
1 ball
v) ta’lim faoliyatini rivojlantirishga qaratilgan o‘quv-metodik qo‘llanmalar va metodik
3 ball
tavsiyalar ishlab chiqqanligi uchun
ta’lim faoliyatini rivojlantirishga qaratilgan o‘quv-metodik qo‘llanmalar va
3 ball
metodik tavsiyalar ishlab chiqqanligi uchun
ta’lim faoliyatini rivojlantirishga qaratilgan metodik tavsiyalar ishlab chiqqanligi
2 ball
uchun
g) ta’lim berish vositalari, shakllari va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan
3 ball
dars mashg‘ulotlari va sport seksiya mashg‘ulotlarini o‘tish jarayonida qo‘llay olsa
ta’lim berish vositalari, shakllari va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan
3 ball
dars mashg‘ulotlari va sport seksiya mashg‘ulotlarini o‘tish jarayonida qo‘llay
olsa
ta’lim berish vositalari va shakllaridan dars mashg‘ulotlari va sport seksiyasi
2 ball
mashg‘ulotlarini o‘tish jarayonida qo‘llay olsa
d) pedagog kadrlarning professional tanlovlarda ishtirok etganligi uchun:
3 ball
xalqaro va respublika miqyosida
3 ball
Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri miqyosida
2 ball
tuman (shahar) miqyosida
1 ball
a) ochiq mashg‘ulotlar (darslar) o‘tganligi uchun (har o‘quv yilida):
3 ball
ikki marta
3 ball
bir marta
2 ball
b) to‘garak a’zolarining davlat talablarini o‘zlashtirish reyting ko‘rsatkichlari uchun:
3 ball
86 — 100 % foiz
3 ball
71 — 85 % foiz
2 ball
55 — 70 % foiz
1 ball
v) to‘garak faoliyatini rivojlantirishga qaratilgan o‘quv-metodik qo‘llanmalar va
3 ball
metodik tavsiyalar ishlab chiqqanligi uchun
to‘garak faoliyatini rivojlantirishga qaratilgan o‘quv metodik qo‘llanmalar va
3 ball
metodik tavsiyalar ishlab chiqqanligi uchun
to‘garak faoliyatini rivojlantirishga qaratilgan metodik tavsiyalar ishlab
2 ball
chiqqanligi uchun
g) ta’lim berish vositalari, shakllari va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan
3 ball
dars jarayonida foydalanganligi uchun
ta’lim berish vositalari va shakllari va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan
3 ball
dars jarayonida foydalanganligi uchun
ta’lim berish vositalari va shakllaridan dars jarayonida foydalanganligi uchun
2 ball
d) pedagog kadrlarning professional tanlovlarda ishtirok etganligi uchun:
3 ball
xalqaro va respublika miqyosida
3 ball
Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri miqyosida
2 ball
Jami
15 ball
4-bob. Sport turlari bo‘yicha ixtisoslashtirilgan maktab-internatlar, olimpiya va
paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazlari hamda sport maktablari pedagog
kadrlarining pedagogik mahoratini baholash mezonlari
a) ochiq dars mashg‘ulotlari o‘tganligi uchun (har o‘quv yilida):
3 ball
ikki marta ochiq dars o‘tilgan bo‘lsa
3 ball
bir marta ochiq dars o‘tilgan bo‘lsa
2 ball
b) ta’lim oluvchilarning o‘quv fanidan reyting ko‘rsatkichlari hamda sport turlari
3 ball
bo‘yicha to‘garaklarga jalb etilganligi uchun (sinf jurnallari asosida):
86 — 100 foiz
3 ball
71 — 85 foiz
2 ball
55 — 70 foiz
1 ball
v) ta’lim faoliyatini rivojlantirishga qaratilgan o‘quv-metodik qo‘llanmalar va metodik
3 ball
tavsiyalar ishlab chiqqanligi uchun
ta’lim faoliyatini rivojlantirishga qaratilgan o‘quv-metodik qo‘llanmalar va
3 ball
metodik tavsiyalar ishlab chiqqanligi uchun
ta’lim faoliyatini rivojlantirishga qaratilgan metodik tavsiyalar ishlab chiqqanligi
2 ball
uchun
g) ta’lim berish vositalari, shakllari va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan
3 ball
dars mashg‘ulotlari va sport seksiya mashg‘ulotlarini o‘tish jarayonida qo‘llay olsa
ta’lim berish vositalari, shakllari va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan
3 ball
dars mashg‘ulotlari va sport seksiya mashg‘ulotlarini o‘tish jarayonida qo‘llay
olsa
ta’lim berish vositalari va shakllaridan dars mashg‘ulotlari va sport seksiyasi
2 ball
mashg‘ulotlarini o‘tish jarayonida qo‘llay olsa
d) pedagog kadrlarning professional tanlovlarda ishtirok etganligi uchun:
3 ball
xalqaro va respublika miqyosida
3 ball
Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri miqyosida
2 ball
tuman (shahar) miqyosida
1 ball
5-bob. Bolalar musiqa va san’at maktablari, ixtisoslashtirilgan san’at va madaniyat
maktablari hamda maktab-internatlar pedagog kadrlarining pedagogik mahoratini
baholash mezonlari
a) ochiq (mahorat) dars mashg‘ulotlari o‘tganlik uchun (har o‘quv yilida):
3 ball
uch marta ochiq dars o‘tilgan bo‘lsa
3 ball
ikki marta ochiq dars o‘tilgan bo‘lsa
2 ball
bir marta ochiq dars o‘tilgan bo‘lsa
1 ball
b) ta’lim oluvchilarning o‘quv fanidan reyting ko‘rsatkichlari uchun (o‘quvchilarning
3 ball
shaxsiy ish rejalari asosida):
86 — 100 foiz
3 ball
71 — 85 foiz
2 ball
55 — 70 foiz
1 ball
v) ta’lim berish vositalari, shakllari va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan
3 ball
dars jarayonida foydalanganligi uchun
ta’lim berish vositalari, shakllari va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan
3 ball
dars jarayonida foydalanganligi uchun
ta’lim berish vositalari va shakllaridan dars jarayonida foydalanganligi uchun
2 ball
g) pedagog kadrlarning ko‘rik-tanlovlar va turli musobaqalarda erishgan yutuqlari
3 ball
hamda pedagog kadrning ijodiy faoliyatiga doir tanlov va ko‘rgazmalarda ishtirok
etganligi uchun:
sovrinli o‘rinni olganligi uchun
3 ball
ishtirok etganligi uchun
2 ball
d) pedagog kadrlarning o‘quv seminarlari yoki metodik birlashmalarda metodik
3 ball
ishlanmalari bilan ishtirok etganligi uchun:
Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri miqyosida
3 ball
tuman (shahar) miqyosida
2 ball
muassasa miqyosida
1 ball
Jami
15 ball
6-bob. O‘rta maxsus va professional ta’lim tashkilotlari pedagog kadrlarining pedagogik
mahoratini baholash mezonlari
a) ochiq darslar o‘tganligi uchun (muntazam ravishda):
3 ball
uch marta ochiq dars o‘tilgan bo‘lsa (har o‘quv yili davomida)
3 ball
ikki marta ochiq dars o‘tilgan bo‘lsa (har o‘quv yili davomida)
2 ball
bir marta ochiq dars o‘tilgan bo‘lsa (har o‘quv yili davomida)
1 ball
b) o‘quvchilarning o‘quv fanidan reyting ko‘rsatkichlari uchun (sinf jurnallari asosida)
3 ball
86 — 100 foiz
3 ball
71 — 85 foiz
2 ball
55 — 70 foiz
1 ball
v) ta’lim berish vositalari, shakllari va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan
3 ball
dars jarayonida foydalanganligi uchun
ta’lim berish vositalari, shakllari va axborot-kommunikatsiya t�xnologiyalaridan
3 ball
dars jarayonida foydalanganligi uchun
ta’lim berish vositalari va shakllaridan dars jarayonida foydalanganligi uchun
2 ball
g) o‘quv qo‘llanmasi, namunaviy dastur yozishda qatnashganlik, ilmiy maqolalar va
3 ball
boshqa ilmiy yutuqlar uchun:
o‘quv qo‘llanmalar va namunaviy dasturlar yozishda qatnashganligi
3 ball
o‘quv qo‘llanmasi yozishda qatnashganligi
2 ball
ilmiy maqolalar va boshqa ilmiy yutuqlarga erishganligi
1 ball
d) pedagog kadrlarning turli kasbiy ko‘rik-tanlovlar va musobaqalarda erishgan
3 ball
yutuqlari uchun:
xalqaro va respublika miqyosida
3 ball
Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri miqyosida
2 ball
tuman (shahar) miqyosida
1 ball
Jami
15 ball
II. Maktabgacha, umumiy o‘rta, o‘rta maxsus, professional va maktabdan tashqari ta’lim
tashkilotlari pedagog kadrlarining psixologik tayyorgarligini baholash mezonlari
Darslarning (mashg‘ulotlarning) psixologik tahlillari natijalari ijobiy bo‘lsa, ta’lim
5 ball
oluvchilar (tarbiyalanuvchilar) va ularning ota-onalari (o‘rnini bosuvchi shaxslar)
tomonidan pedagog kadrning faoliyati yuzasidan shikoyatlar bo‘lmasa
Darslarning (mashg‘ulotlarning) psixologik tahlillari natijalari ijobiy bo‘lsa, ta’lim
3 ball
oluvchilar (tarbiyalanuvchilar) va ularning ota-onalari (o‘rnini bosuvchi shaxslar)
tomonidan pedagog kadrning faoliyati yuzasidan bitta shikoyat bo‘lsa
Darslarning (mashg‘ulotlarning) psixologik tahlillari natijalari ijobiy bo‘lsa, ta’lim
1 ball
oluvchilar (tarbiyalanuvchilar) va ularning ota-onalari (o‘rnini bosuvchi shaxslar)
tomonidan pedagog kadrning faoliyati yuzasidan bittadan ortiq shikoyat bo‘lsa
Darslarning (mashg‘ulotlarning) psixologik tahlillari natijalari ijobiy bo‘lmasa, ta’lim
0 ball
oluvchilar (tarbiyalanuvchilar) va ularning ota-onalari (o‘rnini bosuvchi shaxslar)
tomonidan pedagog kadrning faoliyati yuzasidan bittadan ortiq shikoyat bo‘lsa
Jami
5 ball
* Mazkur baholash mezonlariga Ta’lim inspeksiyasi tomonidan tegishli vazirliklar va idoralar bilan kelishgan
Download 37.83 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling